Dotazník YRBS 2021 se skládal z 99 otázek, včetně té „Jaké je vaše pohlaví?“ Možnosti odpovědí byly muž nebo žena.

Studenti byli rovněž dotázáni, který pojem nejlépe vystihuje jejich sexuální identitu: heterosexuální, gay nebo lesba, bisexuální, svou sexuální identitu popisuji nějakým jiným způsobem, nejsem si jistý/á svou sexuální identitou nebo „nevím, na co se tato otázka ptá“.

Zpráva CDC ukázala, že procento LGBQ studentů se mezi lety 2015 a 2021 více než zdvojnásobilo.

Procento studentů s jinou než heterosexuální sexuální identitou se postupně zvýšilo z 11 % v roce 2015 na 26 % v roce 2021, uvádí zpráva.

Možnosti odpovědí na otázku o sexuální identitě v průzkumu v roce 2021 byly upraveny „s cílem poskytnout studentům inkluzivnější možnosti popisu jejich sexuální identity“, napsala CDC ve své zprávě zveřejněné 27. dubna 2023. Celková míra odpovědí v průzkumu v roce 2021, která činila 57,5 % a byla nižší než v předchozích letech. Dle CDC to „odráží problémy školního průzkumu v době pandemie covidu-19“.

 

CDC také zmiňuje, že identifikace jako transgender v nejnovějším průzkumu chyběla a že bude zařazena při další příležitosti. „Z tohoto důvodu není zahrnuto T běžně používané ve zkratce LGBTQ+,“ komentuje CDC.

Celkově výsledky ukázaly, že 12,1 % středoškoláků se označilo za bisexuální, 9,1 % za jiné nebo pochybující o své sexualitě a 3,2 % za gaye nebo lesby.

Zpráva se zabývá také trendy v oblasti zdravotních návyků a zkušeností dospívajících. Trendy zahrnují mimo jiné sexuální chování, zneužívání návykových látek, zkušenosti s násilím, duševní zdraví, sebevražedné myšlenky a chování.

Duševní zdraví mladých lidí se v průběhu deseti let mezi jednotlivými průzkumy zhoršilo.

„V roce 2021 se 42 % středoškoláků cítilo tak smutně nebo beznadějně téměř každý den po dobu alespoň dvou týdnů v řadě, že přestali dělat své obvyklé činnosti,“ uvádí zpráva.

Dívky zažívaly přetrvávající pocity smutku nebo beznaděje častěji než chlapci, a to v 57 %, (u chlapců 29 %), což představuje výrazný nárůst oproti 36 %, resp. 21 % v roce 2011.

Téměř 70 % LGBQ+ studentů uvedlo, že v uplynulém roce zažívali přetrvávající pocity smutku a beznaděje, ve srovnání s 35 % heterosexuálních studentů.

Zdroj: https://www.theepochtimes.com/1-in-4-high-school-students-identify-as-lgbq-cdc-report_5245311.html

https://www.epochtimes.cz/2023/05/12/pruzkum-cdc-ctvrtina-stredoskolaku-v-usa-se-identifikuje-jako-lbbq/