Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Soudci se nemusí očkovat

Ti američtí. Přitom rozhodují o stížnostech lidí, jimž prezident Biden nařídil povinnou vakcinaci. Podle odborníků prezident - právník obchází řádnou legislativní cestu.

Záplava amerických i dalších zahraničních médií se věnuje postupům prezidenta J. Bidena při jeho úsilí prosadit očkování u co nejvyššího počtu Američanů. Na webu Bílého domu: Prezident podepsal vládní nařízení, které vyžaduje od všech federálních zaměstnanců exekutivní oblasti, aby se očkovali. Dalším nařízením tzv. exekutivní oblasti rozšířil. Povinnému očkování by se musely podrobit i smluvní subjekty, jež chtějí pracovat pro vládní instituce.

  • soudci-se-nemusi-ockovat

Média (např. Newsweek.com, Usatoday.com, CNN) odhadují, že se to týká nejméně 2,5 miliónu lidí. Zároveň citují Bidena: Chcete dělat s vládou byznys? Tak se očkujte.

Vzápětí se ukázalo, že z povinného očkování pro federální zaměstnance (a smluvní subjekty) jsou vyjmuti členové Kongresu se svým personálem i soudci či celá justiční oblast. Těm prý vláda tuto povinnost nařídit nemůže vlastními předpisy. Novinářům se nedaří ověřit "očkovací statut" kongresmanů, protože část z nich jeho zveřejnění odmítla (např. 97 členů republikánské strany). USA Today odhadují, že jeden z pěti členů Kongresu není očkován.

Prezident Biden však usiluje o ještě větší počet očkovaných Američanů, nestačí mu nařídit ho zdravotníkům, učitelům, pracovníkům různých odborných institucí aj. Rozhodl se zkusit umožnit zaměstnavatelům s více než 100 pracovníky zavést povinnost očkování prostřednictvím zákona o bezpečnosti a zdraví při práci. Podle sondáže novinářů by to část zaměstnavatelů uvítala, část se děsí, že přijdou o zaměstnance.

Zároveň média konstatují, že Biden vyhlásil politický boj republikánským guvernérům, kteří na území svého státu uzákonili zákaz povinného očkování nebo nošení roušek (prvním takovým americkým státem se prý stala Arizona). Odhaduje se, zda a nakolik by mohl Biden odejmout veřejné prostředky např. školám ve státech, v nichž se personál ani žáci nebudou očkovat. Ale prý Biden "chce rozlišovat" (bez upřesnění).

Mezitím se ale v USA ujmuli iniciativy nezávislí právníci a soudci. O kauzách, kdy se kvůli povinnému očkování soudí např. univerzitní zaměstnanci, jsem již nedávno psala. Nyní měl např. federální soud pozastavit požadavek ministerstva školství ohledně očkování učitelů (CBS New York).

Právníci mj. napadají Bidena za to, že v rámci zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (OSHA) chce prosadit jako "mimořádné přechodné opatření" to, aby zaměstnavatel "zajistil" svým zaměstnancům očkování (dosud existovala jako volba testování). A to tak, že by zaměstnavatel hradil pracovníkům mzdu během "času očkování", příp. i pracovní neschopnost při zdravotních komplikacích po vakcinaci.

Odborníci na právo uvádějí, že využít zákon OSHA pro mimořádné opatření je chybný či značně neobvyklý krok; až dosud se předpisy v oblasti práce a zdraví vydávaly převážně v rámci standardního legislativního procesu, kdy i veřejnost může návrhy připomínkovat. Za 50 let existence zákona OSHA se jen zcela výjimečně vydaly předpisy v mimořádném režimu - a významnou část z nich zrušily soudy.

Pokud Bidenova administrativa, resp. ministerstvo práce, neuplatnily mimořádné opatření v rámci zákona OSHA v době, kdy byl v USA vyšší počet hospitalizací a úmrtí v souvislosti s covid-19, než je tomu nyní, pak není požadavek na očkování ve vztahu k zaměstnání urgentní ani dnes.

Právníci kritizují Bidena či jeho administrativu, že by se tedy měl transparentně přihlásit k tomu, že chce povinné očkování pro všechny Američany - pak by měl zvolit adekvátní postup prostřednictvím Kongresu, ale nemůže o to usilovat oklikou přes předpisy pro zdravé podmínky pracovišť. Využít zákon OSHA k prosazení očkování u všeobecné populace. A dodávají, že ani cesta přes Kongres by nebyla pro USA v tomto ohledu standardní, protože si tyto otázky řeší jednotlivé americké státy.

Při již platném či uvažovaném rozšiřování povinného očkování na další skupiny novináři odhadují, že by se to týkalo (vedle 17 miliónů zdravotníků - do tohoto čísla možná zahrnuli i sociální ústavy apod.) více než 100 miliónů lidí.

Na Aol.com (20. 9.) profesor práv R. Field, odborník na veřejné zdraví Drexelovy univerzity sice potvrzuje, že ve vládních oblastech (institucích) má Biden pravomoc prosazovat povinné očkování, ale jako nejvíce kontroverzní se jeví plán nařídit ministerstvu práce vydat mimořádný předpis, podle něhož by soukromí zaměstnavatelé s více než 100 zaměstnanci zajistili očkování nebo testování. (Zatím se počítalo i s tím testováním, dále vypukly soudní kauzy ohledně uznání imunity po prodělaném covid-19.)

I tento právník poukázal na neadekvátnost "mimořádného přechodného" předpisu pro různá pracoviště. Až dosud všechna nařízení k očkování obsahují výjimky z něho ze zdravotních nebo náboženských důvodů, uvádí Field. Zaměstnavatel musí zaměstnancům dát volbu mezi očkováním a testováním. Nemusíte se očkovat. Jednou za týden předložíte test.

Požadavek, aby se např. newyorští učitelé očkovali, tedy pozdržel federální soud. Pracovníci univerzit různých dalších amerických států se rovněž soudí. Stížnosti předkládají také další profese.

Zdroj: https://boskova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=776369

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře