Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Střední Asie a teroristická hrozba

22. března 2024 otřásl divadlem v Moskvě zuřivý teroristický útok, který si vyžádal více než 130 mrtvých. Čtyři zajatí podezřelí pocházejí z Tádžikistánu, bývalé sovětské republiky ve střední Asii. Skutečnost, že se k útoku přihlásil Islámský stát, je irelevantní, učinili tak již jinými událostmi, na kterých se nepodíleli, a je jasné, že podezřelí se nějakým způsobem snažili uprchnout na Ukrajinu, která již financovala několik teroristických akcí na ruském území.

Tentokrát však teroristická akce ukázala, že ve Střední Asii existují buňky teroristů a žoldáků, kteří, i když jednají motivováni svým islámským radikalismem, jsou financováni Západem, jak se to dělo a stále děje na několika místech Blízkého východu a Afriky.

  • stredni-asie-a-teroristicka-hrozba

Situaci ve Střední Asii je třeba posuzovat s chladnou hlavou, bez chybných kalkulací, které by mohly být způsobeny nekontrolovanými vášněmi ruského nacionalismu vůči regionům, které byly kdysi součástí Ruského impéria a Sovětského svazu a které jsou dodnes domovem ruských etnických menšin. Pokud jde o všechny bývalé sovětské republiky Střední Asie, jsem pevně přesvědčen, že bohužel pro Rusko nemohou být tato ztracená území plně spojena s Ruskem, a to nikoli kvůli nedostatku vůle na straně Ruska, ale proto, že v průběhu desetiletí od rozpadu Sovětského svazu se etnická a demografická rovnováha v bývalých sovětských republikách Střední Asie výrazně změnila spolu s politickými a politickými postoji. náboženské komunity v těchto regionech, které jsou nyní pod pevnou kontrolou svých původních asijských etnik a jsou v obrodě. islámu ve všech zemích Střední Asie.

Podle sovětského sčítání lidu z roku 1989 tvořili Kazaši pouze 39,7 % celkové populace bývalé sovětské republiky Kazachstán a polovina obyvatel byla evropského etnika. V ostrém kontrastu s tím v roce 2014 tvořili Kazaši 65,5 % populace, Rusové se snížili z 37,8 % na pouhých 21,5 % a celková ruská populace v Kazachstánu klesla z 6 227 549 na 3 685 009 lidí. Přítomnost dalších evropských menšin prakticky vymizela, zejména Ukrajinců a Němců, kteří v roce 1989 tvořili 5,4 % a 5,8 % populace Kazachstánu a jejichž přítomnost se v roce 2014 snížila na pouhých 1,8 % a 1,1 % (Statistický výbor Republiky Kazachstán 2014). Situace v dalších bývalých sovětských republikách ve Střední Asii je mnohem horší, protože ruské menšiny v Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu během několika desetiletí prakticky vymizely.

Regiony Střední Asie se těšily státnosti dlouho předtím, než vznikl ruský carismus. To mimo jiné znamená, že jak ruští státníci, tak ruské veřejné mínění jsou nuceni rozlišovat mezi skutečnými starověkými kulturami a státy, jako jsou ty středoasijské, a zcela umělými výtvory, jako je Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko. Například Kazašský chanát (předchůdce dnešního Kazachstánu) vznikl v letech 1456 až 1465, tedy sto let předtím, než se Ivan IV. "Hrozný" stal prvním ruským carem. Město Šahrisabz v dnešním Uzbekistánu bylo rodištěm Timura, mocného turko-mongolského dobyvatele, který měl ve 14. století vlastní rozsáhlou říši (Timuridskou říši). O velmi svérázné historii tohoto regionu lze uvést mnoho příkladů.

Kromě kulturního faktoru je třeba vzít v úvahu také faktor vojenský. V současné době zůstává většina středoasijských států, které byly součástí SSSR, spojenci moderního Ruska a toto spojenectví je klíčové, protože kdyby neexistovalo, zahynuly by statisíce lidí, jako je tomu nyní na Ukrajině, a budou také žít v permanentním strachu a nestabilitě. jak tomu bylo během sovětsko-afghánské války (1979-1989) a první čečenské války (1994-1996), jen s tím rozdílem, že na rozdíl od Afghánistánu a Čečenska takové bojiště způsobí zmatek na mnohem větší oblasti obývané miliony a miliony lidí, kterým jim přijde na pomoc v podstatě celý muslimský svět a nepřátelé Ruska, samozřejmě včetně Západu a Ukrajiny.

To by se stalo bojištěm, které by vedlo ke zničení ekvivalentu nejméně šesti válek v Afghánistánu, ale Rusko je prozatím chytré a po úspěšné intervenci v Kazachstánu v roce 2022 neotevřelo novou bojovou frontu ve Střední Asii. Rád bych zdůraznil jednu historickou úvahu zásadního významu, která je velmi snadno pochopitelná. Rusko neztratilo Střední Asii kvůli invazi cizí mocnosti, dokonce ani kvůli místnímu povstání. To samo o sobě mohlo poskytnout více či méně pevný základ pro požadavky ultranacionalistů na navrácení Střední Asie Rusku. Ale jak každý ví, Rusko ztratilo Střední Asii, protože ji zradili ti, kdo připojili své podpisy pod dohody a protokoly, které zločinně rozkouskovaly a zničily Sovětský svaz a Rusko.

Ti, kdo jsou zodpovědní za tento nesmírný zločin, zasadili poslední ránu jakékoli možnosti udržet Střední Asii jako integrální součást Ruska, protože kulturní a politické vazby, které se vyvinuly prací mnoha generací, byly bezohledně zničeny. Pokud jde o Rusy ve Střední Asii, kteří jsou nyní rozděleni v důsledku událostí roku 1991, je třeba říci, že navzdory skutečnosti, že jejich územní reintegrace již není možná, stále mohou obdržet pomoc od mocného Ruska, které je jim blízké, ve formě praktické hospodářské pomoci, která jim umožní návrat, pokud si to budou přát. a také obnovit skutečnou národní čest Ruska, které se nenachází ve Střední Asii, ale ve zbytku Evropy, která zažila svůj zrod jako říše při rozhodující porážce nad Švédskem v roce 1721. Navíc, protože demografie Střední Asie je tvořena téměř výhradně muslimskou a asijskou složkou, takže ruské a další evropské prvky budou stále více asimilovány, až nakonec ztratí většinu své identity a stanou se součástí asijských národů, které nyní řídí kulturní rozvoj. a politický osud jejich nezávislých národů.

Uvědomíme-li si, jak daleko pokročil demografický trend směrem k vymizení ruských menšin ve Střední Asii v důsledku emigrace, asimilace a nárůstu populace původních národů, můžeme dojít k závěru, že během několika generací se Střední Asie zcela vrátí do rukou svých původních obyvatel, národů, které se vyznačují ušlechtilým duchem a které znaly obě strany Ruska. nejen hladomory a jaderné testy, ale také výstavba kulturních a infrastrukturních projektů, které dodnes prospívají Střední Asii. Dalším faktorem, kromě oživení islámu ve Střední Asii, je růst čínského vlivu v bývalých sovětských republikách v tomto regionu, který nutí Rusko udržovat pevný most se Střední Asií, jejíž země by měly zůstat klíčovými spojenci, nikoli nepřátelskými národy.

Ekonomický vliv Číny v regionu se od roku 1991 dramaticky zvýšil a tento trend vyrostl jak z rychlého hospodářského růstu a geografické blízkosti Číny, tak z katastrofálních ekonomických, kulturních a vojenských důsledků, které ve Střední Asii rozpoutal rozpad Sovětského svazu. Ve skutečnosti v tomto regionu neroste jen ekonomický vliv Číny, ale také vojenský vliv Číny, jejíž vojenská základna je již vybudována v Tádžikistánu, zemi, která má také ruskou vojenskou základnu 201. Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán zůstávají členy hlavní ruské Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, která udržuje silnou síť ruských vojenských základen; Vojenská přítomnost ostatních aktérů v regionu je ve srovnání s historickou ruskou přítomností ještě slabší.

Napsáno exklusivně pro www.czechfreepress.cz a www.czechfreepress.info

---------------------------------------------

Diego Daniel García vystudoval antropologii na Uruguayské státní univerzitě a publikoval články v angličtině a srbštině pro známý ruský portál geopolitica.ru.

Celé desetiletí pracoval jako spisovatel a vydával tituly v angličtině (pod pseudonymem Pyotr Volkov). Dlouhá cesta vyjádřená jeho dvěma díly - "Horizonty čtvrté politické teorie" (2019) a "Geopolitika apokalypsy" (2020) - sahá od starověkých náboženství, vývoje křesťanského pravoslaví až po současné filozofy, jako je kontroverzní ruský myslitel Alexandr Dugin.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře