Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dnešní konjunkce a Ježíšův nebeský původ

K oplodnění zárodku Ježíše Krista došlo na nebesích?

Právě dnes, v den slunovratu 21. prosince (!) dochází k další velmi ojedinělé události:

Konjunkci Jupitera a Saturnu.

Planety opticky splynou a zazáří na obloze jako jedna hvězda. Podle většiny astronomů je to právě ta hvězda, která zvěstovala narození Ježíše:

  • dnesni-konjunkce-a-jezisuv-nebesky-puvod
  • dnesni-konjunkce-a-jezisuv-nebesky-puvod

"K trojnásobnému zdánlivému setkání planety králů Jupiter s židovskou planetou Saturn dochází jednou za 139 let, avšak ke konjunkci v souhvězdí Ryb, které je znamením Palestiny, dojde pouze jednou za 900 let. Při společném východu při úsvitu obě planety získaly zcela mimořádnou jasnost. Saturn byl osmatřicetkrát zářivější než okolní hvězdy a Jupiter zářil ještě třikrát intenzivněji než Saturn.

Počítačové simulace umožnily zpřesnit Keplerovy výpočty natolik, že dnes prý lze spolehlivě prohlásit, že v roce 7 př. n. l. k opakovanému nápadnému sblížení Jupitera a Saturnu skutečně došlo. Bylo to ve dnech 29. května, 30. září (někdy se uvádí 6. říjen) a 5. prosince (někdy se uvádí 1. prosinec).

Judský král Herodes Veliký zemřel roku 4 př. n. l. Potvrzuje to rovněž astronomie. Pozdější historické prameny totiž uvádějí, že Herodes zemřel krátce po zatmění Měsíce, viditelném v Jerichu, několik dnů před Velikonocemi. Pozornost proto musíme upřít k období před tímto datem."

Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/vesmir/vanocni-hvezda.A131220_130558_tec_vesmir_kuz

Dlužno zmínit, že Saturn je židovská hvězda.

Podobně též zde: https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/nejvetsi-tajemstvi-vanoc-zahadnou-betlemskou-hvezdou-mohl-byt-jupiter

Včetně symboliky početí:

"Ale jiní spoléhají na jinou, možná dramatičtější konjunkci, která by mohla přepsat dějiny. V letech tři až dva před Kristem se planeta Jupiter dostala neuvěřitelně blízko k planetě Venuši, tak blízko, že se zdálo, jako by splynuly v jednu hvězdu, a došlo k tomu v souhvězdí Lva, velice nízko nad východním horizontem, těsně před svítáním.

Mudrci to coby astrologové mohli interpretovat tak, že královská planeta Jupiter se spojila s Venuší, symbolem matky, v souhvězdí Lva, krále zvířat. Tedy v souhvězdí, které podobně jako Berana starověcí astrologové spojovali s Židy. Možná si mudrci mysleli, že byl počat velký židovský vůdce."

Velmi podrobně rozebral uvedený problém před několika více léty Vladimír Ivanov.

K tomu můžeme říci, že kolem roku 0 Léta Páně se žádná kometa ani jiný astronomický úkaz na obloze neobjevil.

Důležitá je možná souvislost s legendou o neposkvrněném početí Panny Marie. Přímo se nabízí. Splynutí dvou "hvězd" lze chápat jako oplodnění, resp. početí. Pak ovšem měl Ježíš nadpozemský, resp. nebeský původ. Neposkvrněné početí Panny Marie už je jen logickým důsledkem předešlého.

Patrně to v tehdejších interpretacích nebylo tak, že hvězdy předurčovaly pozemské dění. V tomto případě ho byly přímo účastny. Před očima všech došlo na nebi k aktu oplodnění.

A my si už za několik hodin budeme výročí a zejména poselství naděje připomínat formou rodinných oslav. Nezbývá než si přát a tímto přeji všem lidem dobré vůle, aby letošní symbolické splynutí Saturna a Jupitera právě v čase slunovratu bylo znamením skutečného obratu dění na naší zemi k lepšímu.

Poznámka pod čarou: Výše uvedené ukazuje, jak to, co se zdá být jen pouhou legendou, fantazií, fabulací, výmyslem, dogmatem víry apod. může mít racionální základ.

Zdroj: https://radimvalencik.pise.cz/8757-dnesni-konjunkce-a-jezisuv-nebesky-puvod.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře