Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Horus a Mithra versus Ježíš Kristus, opravdu podoba, jak noha.

Ačkoliv se mi do tohoto článku vůbec nechtělo, na základě odpovědí na můj komentář u článku ,,Mesiáš jako přes kopírák“ jsem se k tomu donutil. Co mě k tomu vede?

Ty mraky nesmyslů, které jsou jak v samotném článku, tak v odpovědích na mé komentáře, a kterým jsou soudní lidé schopni věřit. Vyberu pár citací

  • horus-a-mithra-versus-jezis-kristus-opravdu-podoba-jak-noha

1) "Horus je samozřejmě syn boha Osirise, ale narodil se panně. Stejně jako Ježíš se narodil panně Marii. Horovo narození, stejně jako Ježíšovo, zvěstovala jasná hvězda. Dále byl ve svých třiceti letech Horus pokřtěn v řece a to Anupem Křtitelem. Ano, Anup byl později popraven. Jen náhodná podoba s Janem Křtitelem, který pokřtil Ježíše a později mu byla setnuta hlava?

 
“Nesmysly jak …. nemám slov. O tom, že se Horus narodil panně není v historických pramenech žádná zmínka. Naopak. Jeho matka Bohyně Eset posbírala 42 fragmentů mrtvoly svého muže, za pomoci Anůbise jej oživila, a to jen aby s ním mohla splodit syna Hora, který měl svého otce pomstít.
 
Jestli jeho narození provázela hvězda, to nikdo netuší. Že by se narodil v jesličkách, to už vůbec. Narodil se v rákosí, kde se jeho matka ukrývala před pronásledováním. Že by byl ve třiceti pokřtěn Anupem Křtitelem, to je taková ptákovina.........
 
Za prvé křtění vodou je ryze křesťanská liturgie. Ve starověkém Egyptě se nikdy neprovozovala.
 
Za druhé Anup, neboli Anubis nějakým křtitelem nebyl. Byl to ochránce mrtvých a balzamovačů, průvodce podsvětím. A že byl setnut jako Jan Křtitel? A kdo by potom provázel mrtvé? Snad Pandrhola? Jediné setnutí v tom příběhu absolvovala sama Horova matka, Bohyně Eset, kterou setnul sám její syn Horus (podoba s Ježíšem jak noha, že?), když ho omylem bodla při jeho souboji se strýcem Sutechem, který nechal zabít jeho otce.
 
O tom, že by Horus už ve dvanácti kázal v chrámu, nebo, že měl dvanáct učedníků jako Ježíš, nebo že chodil po vodě a podobně, to jsou vyložené nepodložené konstruce, které si paní Lucie Tomanová (jinak známá dietářka) vypůjčila od fabulátorů z filmu ,,Zeitgeist“ a publikovala je na iDnesu v článku ,,25. prosince se narodil Ježíš. Spasitelů ale lidstvo pamatuje víc.“ http://zpravy.idnes.cz/25-prosince-se-narodil-jezis-spasitelu-ale-lidstvo-pamatuje-vic-p7a-/zpr_archiv.aspx?c=A091225_141730_kavarna_chu, kterým se inspiroval autor článku, na který tady reaguji.
 
Paní dietářce doporučuji, aby se raději věnovala svým jogurtům a nepletla se do mystérií a liturgie.2)
 
"Dalším mesiášem byl perský Mithra. Měl dvanáct učedníků, uzdravoval nemocné a nakonecbyl i zrazen a ukřižován. Málem bych zapomněl, samozřejmě třetího dne vstal z mrtvých. Také mu nechyběl znak snad všech mesiášů – dokázal chodit po vodě."
 
Další zajímavost u Mithry je, že se narodil 25. prosince, to je ve stejný den, na který bylo určeno narození Ježíše.......
 
No, vzhledem k tomu, že Mithra byl v Persii tzv. malým božstvem (Peršané měli podobně jako ostatní polyteistická náboženství celý pantheon Bohů), a vzestup Mithraismu se datuje v římské říši mnoho desetiletí po ukřižování Pána Ježíše Krista, tak už snad není nutný další komentář.
 
Nejenže křesťané nenapodobovali mithraismus, ale bylo tomu přesně naopak. Každopádně, jsem se nikde ani nedočetl, že by měl také 12 učedníků atd. Mithra byl Bůh,který každoročně rituálně zabíjel býka 25. prosince, jako symbol obrody. Ukřižován samozřejmě nikdy nebyl.
 
Dalo by se toho napsat mnohem více, ale to by bylo spíš na celou studii, než na článek pro vážené čtenáře tohoto serveru.

Na závěr si dovolím jen malou úvahu. Jak je možné, že v dnešní proinformované době, kdy má každý možnost si ověřovat všechny informace, někteří i velmi inteligentní lidé zcela nekriticky ve svém ateistickém zápalu sednou na lep různým fabulátorům a přepisovačům dějin , jejichž jediným cílem je popírat naší vlastní křesťanskou historii, aby uvolnili místo neoliberálům, kteří u nás chtějí upřednostňovat islámskou pseudokulturu s celým jejím obohacením ?
 
RM.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Bus Bělojar 2017-05-03 09:10
Horus-narozen 25.prosince,cca 3000př.n.l.,měl 12 učedníků,byl ukřižován a za 3dny vstal z mrtvých,Ježíš-2 5.12.to samé,ukřižován, za 3dny vstal z mrtvých,Mithra( persie)-25.12., 12 učedníků,po smrti vzkříšen za 3 dny,Dionýsos-25 .12.,po smrti vzkříšen,Attis( frígie)-25.12., ukřižován a ještě týž den vstal z mrtvých a atd. Je třeba si uvědomit,že celá Biblo-historie je podvod na Velkou Bílou Rasu(Slované),a by se chytili do léčky Temných Sil.Vše je napsané podle Židů-iz-Tory-ja . Celý žido-křesťanský svět se modlí pouze k jednomu Bohu-a tím je Jehova!! Nenechme se dále oblbovat. Ježíš(žid Joshua) nemá nic společného s pravým Kristem(Radomír em-Slovanem). Za vším stojí Židé a Křesťanská církev,jen oni můžou za to,v jakém stavu je dnešní svět a společnost.Jeho va je kníže Temných Sil!!!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře