Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

 • Elitní spolky VII.

  Elitní spolky VII.
  Závěr V průběhu práce bylo ukázáno, že existují elitní spolky a bankéřské klany, které ovlivňují světové dění. Jejich moc se vyvíjela a rostla v průběhu staletí. Prostřednictvím [...]
 • Elitní spolky VI. - Ukázky vlivu elitních spolků a mezinárodních bankéřů

  Elitní spolky VI. - Ukázky vlivu elitních spolků a mezinárodních bankéřů
       Pro kompletnější a ucelenější obraz celé problematiky, kterou se práce zabývá, je potřeba letmo pohlédnout do archivů minulého století. Mezinárodní bankéři a také elitní spolky měly na události dvacátého století a zlomové momenty, ke kterým došlo, [...]
 • Elitní spolky V.

  Elitní spolky V.
  Komparace elitních spolků v oblasti vzájemného propojení K provedení komparace slouží komparativní metoda dle B. Říchové. Metoda zkoumá vzájemné propojení vybraných elitních spolků prostřednictvím [...]

Elitní spolky (IV.)

Elitní spolky (IV.)
Elitní spolky 20. století Popis dějin bankovnictví a moci bankéřů rozprostírající se po celém světě byl pro vznik následující kapitoly o elitních společnostech nutný, jelikož tyto společnosti vzniklé [...]

Elitní spolky (III.)

Elitní spolky (III.)
USA: snahy o zavedení soukromé centrální banky Nekryté peníze půjčované na úrok jsou hlavním prostředkem bankéřů k zisku moci. V americké ústavě je psáno, že vláda má pravomoc pouze razit [...]

Elitní spolky (II.)

Elitní spolky (II.)
Evropa: mezinárodní bankéři a jejich vliv Postupem času, jak se finančnictví a bankovnictví rozvíjelo a jak po vzoru Bank of England (1694) vznikaly další soukromé centrální banky, rostla i moc bankéřů. Začala vznikat síť několika elitních bankéřských rodin, jejichž skrytá [...]

Elitní spolky (I.)

Elitní spolky (I.)
Existují skupiny, spolky, které mají vliv na vlády, instituce, média, jsou schopny ovlivňovat světové dění a o kterých ví pouze malá část veřejnosti a tyto informace jsou jen velmi kusé, neboť se jejich setkání konají za zavřenými dveřmi a členové jsou vázáni mlčenlivostí? [...]

Další články...

Nejnovější komentáře

(Příprava...)