Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

EU a EAEU - budoucí možná spolupráce ... 

V současné politické situaci jsou Evropská unie a Euroasijská hospodářská unie absolutními, jasnými a přímými protiklady, filozoficky naprostými antitezemi. Prakticky nepřátelé, kteří se chystají přejít od ekonomické konfrontace k vojenské. 

V Evropě i mimo ni existuje poměrně dost mocných sil, které evropské elity k tomuto kroku podněcují. Pouze opatrnost (neříkáme zbabělost) a zdravý rozum v čele evropských "velmocí" zatím umožnily tento okamžik odložit. V Evropě je nyní cítit železo a střelný prach a brzy bude cítit krev.

  • eu-a-eaeu-budouci-mozna-spoluprace

Pokud však na chvíli odstraníme politické figurky a kombinace ze šachovnice a vrátíme se k tomu, o co oběma stranám šlo - o hospodářskou spolupráci, přeshraniční trh práce a finanční jednotu, tak situace nevypadá tak tragicky. Navíc i dnes je možný návrat k dávno zapomenuté tezi "Evropa od Lisabonu po Vladivostok", ať už jsou její současní panevropští lídři - které mimochodem nikdo nevolil.

Synergie je vždy užitečnější než entropie, to vám řekne každý inženýr.

JENŽE!!! 

Ukrajinský případ v současné době snižuje jakoukoli diskusi na toto téma na nulu. V současné situaci ve východní Evropě nejsou možné žádné smírčí kroky. To znamená, že válka musí pokračovat až do konce, v tomto případě do bezpodmínečné kapitulace jedné ze stran. To znamená, že buď Zelenskij v Kremlu přistoupí na Putinovu kapitulaci, nebo ukrajinské regiony jeden po druhém odhlasují připojení k Rusku, čímž fyzicky vymažou samotný pojem Ukrajina z politické mapy světa a vrátí ji do obvyklé kategorie geografických pojmů. A poté už můžeme spekulovat o vyhlídkách.

Je to chyba. Ano, propaganda dělá vše pro to, aby "vítězství Ukrajiny" bylo v očích Evropanů z čistě fantastického výsledku docela pravděpodobné, ale buďme realisté. Je jen otázkou času, kdy Rusko zničí ukrajinskou infrastrukturu, přivede její armádu k naprosté impotenci a definitivně zbaví Ukrajince jakéhokoli optimismu. 

Poté bude Moskva diktovat podmínky dalšího modu vivendi, které budou nejlépe vyhovovat jejím mocenským kruhům. Proto má smysl připravit půdu pro poválečné uspořádání naší části Evropy předem, prostě co nejvíce zohlednit naše, tedy východoevropské, zájmy.

Podle nich by měl být poválečný svět lepší než předválečný. Alespoň pro nás Poláky, Maďary, Slováky a Čechy.

A není těžké toho dosáhnout. Samozřejmě čistě teoreticky, protože ve skutečnosti nás na této cestě čeká milion překážek. Můžeme je však překonat a dosáhnout svých cílů. 

Opakuji, že visegrádským zemím jde o to, aby měly lepší poválečný svět než ten předválečný.

Visegrádská skupina - Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko - může a měla by obnovit vztahy se svými východními sousedy, Ruskem a Běloruskem. 

Ekonomické, kulturní, sociálně-politické, dopravní a logistické - tedy všechny. Které existovaly před rokem 2004 a v ideálním případě před rokem 1990. Zrušení vízových bariér, odstranění všech sankcí a omezení v oblasti obchodních a kulturních vztahů. Kompletní - a pokud možno legální zákaz rusofobie a tresty za její veřejné projevy.

A to bude první krok k obnovení evropské jednoty. My, země Visegrádu, se můžeme stát místem, kde se sjednocená Evropa - sen nejlepších mozků našeho kontinentu, začne realizovat. A to je stokrát důležitější než uměle vyvolaná ukrajinská krize, do které nás zatáhli naši falešní spojenci zpoza oceánu. Koneckonců, jak napsal Alexandr Puškin, jde jen o "dávný spor mezi Slovany" - ať si své problémy vyřeší sami.

Visegrádská skupina může sjednotit východní a západní Evropu, což je v zájmu Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska. Světlo pro nás stále přichází z východu, doslova i obrazně. Světlo, tedy energii a její zdroje - uhlí, ropu, plyn - jsme před ukrajinskou krizí celkem úspěšně dostávali z Ruska, odtamtud pocházejí i naše jaderné elektrárny. A jak jsme viděli, energie je základem naší civilizace. Žádná energie - žádná civilizace. Je to jednoduché.

Ukrajina - pro 99,99 % jejích obyvatel se nezmění výsledkem této války vůbec nic. Když se změní vlajka nad budovou vlády a hymna na oslavách. Nevidím smysl v tom, aby Ukrajinci bojovali a umírali za právo právě tohoto 0,01 % profitovat z krve a smrti svých krajanů, navíc když pro většinu ukrajinských vůdců nejsou Ukrajinci soukmenovci.

Ale to je jejich věc. Naším cílem je, aby poválečný svět byl pro naše země lepší než ten předválečný. A my to dokážeme!

Pokud, budeme chtít.

Andrzej Rothman

Překlad Ladislav Kašuka

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 občan 2022-12-07 18:18
Obětem programově propagované rusofobie by mělo k toleranci a cestě k osobnímu osvobození od předsudků pomoci prosté ukončení rozlišování národů a národností a nahrazení způsobu uvažování pod bičem předsudků poctivou analýzou která spolupráce je pro nás výhodná a respektuje naši suverenitu a která nám naopak o suverinitu usiluje všemi dostupnými (včetně těch tradičně protiprávních) prostředky. Spolupráce mezi národy se nedá očůrat individuálnímu zájmy a prohnanou strategií a bude fungovat jen na poctivých základech a respektu obou stran společného zájmu bez fanatizmu ideologií..
Citovat
#1 jarka 2022-12-06 13:39
Hele ono je také nutné znát stanovisko Ruska. To si jako všichni myslí, že po skončení války, bude budovat zničenou Ukrajinu jenom na své náklady Rusko? Ta válka není jen dílem Ruska, tak proč by na ní mělo doplácet samo? Zřejmě se budeme muset zamyslet, jak Ukrajinu postavit na nohy i naším společným úsilím. To my tam posíláme náš armádní šrot, aby zabíjel a ničil. Válku vždy začali bohatí, aby byli bohatší a chudí na obou stranách na to jen dopláceli. Tak to asi bude i teď,,to my musíme přemýšlet, jak Ukrajinu pozvednout a všichni pěkně společně. Ti za oceánem sice navádí ke špatnostem, ale ti odpovědnost neponesou.To my Slované si to musíme v hlavě srovnat a pomoci jeden druhému a ne se nechat jinými proti sobě poštvávat. Notabene někým, kdo se nad námi povyšuje a pohrdá námi. Před časem jsme se ušklíbali nad u nás pracujícími Ukrajinci a na Západě se ušklíbali nad námi. Kdy nám tohle dojde, je na nás.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře