Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Mnich ze Slovenska přijel do Kyjeva bránit Kyjevopečerskou lávru

Více než před měsícem, 29. března 2023, se ukrajinská vláda rozhodla vrátit se do komunistických časů a likvidovat největší svatyni Ukrajiny, Kyjevopečerskou lávru. Vláda vydala příkaz zrušit smlouvu s monastýrem o časově neomezeném užívání objektu, a to v důsledku znamená vystěhování více než 250 mnichů. Pravoslavní křesťané Ukrajiny nazývají lávru kolébkou křesťanství na Kyjevské Rusi a také svou „duchovní matkou“. Jsou zde uloženy ostatky více než 150 svatých. Už více než měsíc se do lávry sjíždějí lidé z celé Ukrajiny, aby ochraňovali svou svatyni. Ve dne i v noci se zde modlí tisíce křesťanů, kteří sem přijeli bránit svou víru. Každého dne zde procházejí procesí mnichů s kříži, kteří jsou připraveni položit za Krista i své životy.

  • mnich-ze-slovenska-prijel-do-kyjeva-branit-kyjevopecerskou-lavru

„Je nám jasné, že proti nám jde celý vládní aparát, všechna média, (obzvlášť pátý kanál bývalého prezidenta Petra Porošenka). Média slouží církevním globalistům a víme, že zvítězit lidskými silami je nemožné. Je děsivé, že nás pronásledují lidé, kteří se nazývají křesťany a vyžadují od nás, abychom přešli do struktury státního pravoslaví (kterou vytvořil Petr Porošenko) a která nemá nic společného s Kristem. My ale bojujeme za víru, prosíme o pomoc Bohorodičku, která je Vládkyní lávry a opustit lávru nemíníme, jedině, že by to byla vůle Boží.“

Tak svědčí mnich Pavel z lávry. „Pochopili jsme, že nejde jen o budovu, ale že jde o úsilí zničit spasitelnou víru. Útoky jsou velmi silné, tyto dny se zdálo, že se tu koncentruje zlo z celého světa. Ředitelem muzea, ke kterému chtějí připojit lávru, byl určen agresivní pohan, satanista, který dělá všechno pro to, aby svatyni zničil. A co víc, my vidíme, že jde nejen o to, jestli budeme nebo nebudeme v lávře, ale o to, jestli bude nebo nebude křesťanství na Ukrajině. Lávra, to je duchovní srdce Ukrajiny. Je to spojovací sloup modlitby vysokého napětí, která se šíří na celou Ukrajinu. Jestli bude modlitba zastavena a svatyně zničena, to bude skutečná katastrofa. Pomožte nám prolomit informační blokádu, aby se více lidí dozvědělo o tomto zločinu a o jejich skutečných plánech.“

Na obranu lávry se postavili nejen Ukrajinci, přijel sem i mnich, Slovák Samuel, který poslední roky prožil ve Švýcarsku. Provokátor křičí na Samuela: „Ty máš provolávat Sláva Ukrajině! Ty jsi Moskal! Co tu děláš?“ Mnich Samuel mu odpověděl: „Sláva Pánu Bohu!“ V interview vysvětlil důvod svého příjezdu: „Jsem v lávře už víc jak týden. Sledoval jsem události a pokládal jsem za důležité tuto informaci předat lidem za hranicemi, proto jsem přijel až sem. Mým druhým cílem, důležitějším, proč jsem přijel, je to, že chci osobně podpořit mnichy, lávru, víru a být tu do konce. Je to hrozné, že víra v Krista je dnes na Ukrajině tak krutě pronásledovaná.“

Představený lávry, biskup Pavel - uvězněn z vymyšlených příčin, mladí aktivní pravoslavní křesťané - uvězněni, každý den jsou pod lávrou desítky provokátorů, budovy lávry, kterých je víc než 100, každý den prověřuje státní komise, každodenní provokace masmédií, pohanů, LGBT, otevřených satanistů... Víc než měsíc už trvá duchovní obrácení v duších mnichů, věřících, kteří činí pokání, stojí v dešti a chladu před vchodem do lávry a modlí se k Bohorodičce a všem svatým Kyjevopečerským a fyzicky brání lávru – současnou tvrz Krista pro Slovany.

Lidé svědčí: Bůh nás probudil k nepřetržitému pokání a modlitbám. Zde je naše Vládkyně Bohorodička, jsou tu ostatky 150 svatých a hlavní skvost lávry – lebka svatého Klementa Římského, učedníka apoštola Petra, prvního patrona Rusi, která roní mýro. Právě po tom, co svatý Cyril a Metoděj našli ostatky svatého Klementa, se jim otevřely dveře pro slovanskou misii na Moravě.
„Raduj se, naše Radosti, naše Naděje, Bohorodičko“, tento zpěv se stále ozývá z lávry.

Christos Voskrese! – takto vítězně se zdraví pravoslavní křesťané. Nemáme nikoho, nikdo se nás nezastane, ale Bůh může všechno! Christos Voskrese! Sláva Ježíši!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře