Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Bible: kniha plná genocid a krutostí


 Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

  • bible-kniha-plna-genocid-a-krutosti
Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midjánci.

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midjánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo “posvětil” a “odsouhlasil” i tyto verše. V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,
život do duše navrací.
Hospodinova svědectví jsou věrná,
i prosté činí moudrými.
19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,
srdce naplňují radostí.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

zdroj:http://www.i-ateismus.cz/2011/01/bible-kniha-plna-genocid-a-krutosti/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#18 Petr Přecechtěl 2015-07-26 00:21
Měj rád druhého člověka jako sebe, a dělej tak. Potom poznáš, jestli jsou slova v Bibli slova Boha nebo člověka. Je to velká ostuda, jak se lidi národa Božích bojovníků mezi sebou s nepochopením baví o tak zásadních věcech. Kdo podle vás vyhrál bitvu u Domažlic, když k bitvě nedošlo a po zemětřesení se dali hordy papežských žoldáků na panický útěk ? Člověk to nebyl, k bitvě nedošlo ... Že to nevíte z dějepisu ? Jasně, ani že Izrael je v překladu Boží bojovník v Kralické Bibli nebylo. Tady na světě máme přece dočasně ještě pořád demo-kracii, totiž vládu démonů, to jste taky ještě nepochopili ? Podívejte se kolem sebe :-) ... Už ale končí. Amen
Citovat
#17 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 22:09
Tam kde je teplo,maju Lunarne nabozenstva,ako Judaismus ci Islam...Tak kde je zima,mame Solarne nabozenstva(asp on 3 Krestanske denominacie).." Cibulovo-vezate " kostoly su falickeho razu,ako symbol muzskej kozmickej brany,tak ako Bozia Hora ci Kopec...Chodia tam vacsinou nase zeny,ktore vyznavaju 'Otca a Syna'=bohov muzskeho rodu...Synagoga je Grecke meno pre Lunarnu svatynu(Sin)... Synagoga po Hebrejsky a Yidissky je Minha ci Mindza-kde sa vyznava vsetko zenske,a popiera sa vsetko muzske,teda aj Kristus,a B-h,muzskeho rodu sa tam pise s pomlckou,ak ho musia pouzit...Chlapc i tam mozu od 13 rokov,do 13.neoficialneh o Domu zodiaku=citaj nizsie...
Citovat
#16 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 21:59
Nitra,najstarsi e Slovenske sidlo,Cyrila a Metoda(ak vobec kedy zili tito "apostoli Slovanov"),lezi na 7.kopcoch ako Rim...Hrad "Pribinu" s dnesnou bazilikou Sv.Emerama,lezi vo vyske 61 metrov,co je 3168 palcov,gematria mena Kyrios Iesous Christos=Pan Jesis Kristus,ktory sa udajne "narodil" v Beth-lhm(Pytago rasa.ako 2.kozmicaka=sol arna,muzska brana=lhm),ktor y lezi na 31.68* rovnobezke,co je ak 32.08*...Nie nahodou...Na povestnom Nitrianskom hrade su dva chodniky,v tvare C a M , co nie je len cyril a Metod,ale aj rok 900 a 1100,kedy bol na dnesnom Slovensku a Morave,maly zlaty vek OSVIETENIA DUCHA,ktory sa pomaly ci sucasne posuval aj do dnesnych Ciech, a potom Nemecka-cestou Precesie...Z coho je meno Brno? Udajne z nemeckeho Brunn=Hnedy,co bolo sucasne aj meno Mliecnej drahy...No a tych Medzirieci ma Cesko niekolko...
Citovat
#15 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 21:50
V biblii je Sviatok Stankov=zatva Boha a Zber urody(skazeneho sveta) 7 dni...No kedze 7.den spada na Sabat,tak Boh pridava aj 8.den,ktory spada na Shemini aceret,tak Boh pridava aj 9.den,ktory pozname aj ako yom/yam Kippur...Aj Mayvia slavili syna bozieho/Itzamna =118 v Gematrii,po dobu 7 dni...Boha-stvo ritela=Zamna=99 v gematrii slaili v 8.den,a bohynu Ixchel v 9.den na lastovico-Labut om ostrove Cozumel...[zamn a je blizky moslimskemu zamanov,tak ako Mayske Kabah/kocka moslimskej kabe]'''
Citovat
#14 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 21:45
Slovenska Nitra,Ceska Praha,Rim ci Lisabon,lezia na 7.kopcoch...Rio de Janeiro/Januaro va rieka,lezi na 9.kopcoch...7-k a patri Blizkemu Vychodu/Mezopot amii,kde pocas 7.Bak'tunu stavali 7 poschodove-pyra midy=zigguraty na pocest ich zaciatku osvietenia ducha...9-ka patri Zapadnej hemisfere,kde v Mezoamerike,poc as 9.Bak'tunu(Kab+ Nut) stavali 9 poschodove pyramidy Kukulkanovi a bohyni IX-chel(9.hlav Hada/Draka)...C ina,ako Risa Stredu=Chung-ku o,ma posvatne cislo 8-zakodovane v mnohich mrakodrapoch,je to Cislo Galaktickeho dvojcentra,znaz ornovane v mezoamerike ako 9/11=20.v sustave Mayov...Preto sme mali G-8 a G-20 v slobodomurarstv e...
Citovat
#13 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 21:39
PRAHA-"100 vezate,Zlate mesto na 7.kopcoch"...Sy mbolizuje PRAH VEKOV,na ktorom dnes stojime,prechod od sata=veku satana do vekuKrita=krist ov vek,po 100-=om cykle Mayskeho kalendara.kde 7 kopocov symbolizuje Novy cyklus-jeho zaciatok,zatial co 9-ka symbilizuje jeho koniec...7+9=Si xtinska kaplnka,v ktorej rozmeroch je kalendar cyklov,a jej hlavna osa ma ten isty uhol,15*28' SV-JH,ako Mliecna nebeska bohyna pri prerode sveta...& budov WTC a 9 budov Kolumbovej okruznej plavby v Seattle,kde konci cesta Slnovratov z New Yorku(Vyvh.pobr ezia na Zapadnom)... Na Karlovom moste je znama sifra-ciselny kod, 53179135...135 je KONIEC CASOV(aj gematria Al Kaedi=135) a 531 je zaciatok,tak ako aj 7 a 9...V "zajatiach"Izra ela a Judu je rozdiel 135 rokov,medzi 586 a 721BC...Milenio ve koleso v Londyne ma 135 metrov,takako aj Sv.Peterska bazilika vo Vat-i-kane(Vat/ tav=Muz a can=had/drak/ze na)...
Citovat
#12 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 21:27
Mliecna sesta/draha, ma tvar Y-ypsilonu na oblohe,teda hebrejsky Yod...Je nasou Nebeskou bohynou,kralovn ou a zenou(Alhim po Hebrejsky,lebo Aleph je ich prvym pismenom abecedy,potom nasleduje Beth,ako nase a,b,atd.)...Med zi nohai-riekami tejto kozmickej bohyne ci rieky,v tzv.Ciernej rokline(dark Rift) pre Mayov,sa nachadza biblicka MEZOPOTAMIA,roz delena riekami Pishon a Gihon(Vagina a Usta bohyne),kopirov ane na Zemi Eufratom(zapad= drak/had))a Tigrisom(vychod =lev)...Cierna diera/CygnusX1= LABUT,lezi presne tam kde to ma aj kazda zena...Labut je "posvatne zviera" aj pre Britsku slobodomurarsku kralovnu-ktora udajne symbolizuje opak,teda Pozemsku kralovnu(cislo 1)...Cierna diera vedie do galaktickeho Dvojcentra(cisl o 8 v starom Egypte,preto Oktagonalne chramy sveta),a toto Dvojcentrum je tiez zname ako Kozmicka MATERNICA-kam putuju duse mrtvych k OCISTCU(Biela farba)a ZNOVUZRODENIU-V ZKRIESENIU-REIN KANACII...
Citovat
#11 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 21:12
Stary Egypt mal spolu 84 pyramid...Rieka "Sudu sveta" ma volne viditelnych 84 hviezd...Pas Orionu(muzska brana)kulminuje v 84*...Jakub bol potrestany 7 rokov=84 mesiacov...Judo v kmen,70 rokov v "zajati" Babylonu,70 rokov=840 mesiacov...Posl edny sud sveta bude trvat 8400 dni na 3 fazy,teda 23 rokov...Spolu je to 100 rokov-stooky had/drak a 10-vezata 'zlata Praha' na 7.kopcoch...Vse tky Biblie maju spolu 84 knih! Armenska a Gruzinska(udajn e "najstarsie" biblie sveta)maju presne 84 knih,a su najhrubsimi bibliami sveta! Rimsko-katolick a ma 73 knih+11 Apokryf=84...pr otestantske biblie Zapadu maju 66 knih+18 Apokryf a Deuterokanonick ych knih=84!!! Agresorski prezidenti USA,"otec a syn",ktori az dvakrat napadli anticku Mezopotamiu=Ira k,boli 41.+43.(=84)pre zidenti USA...Vid,Nehem ias 10:1-27,84 zidov obnovuje "zmluvu" po navrate z babylonskeho "zajatia"...{Vz dy a vsade su v "zajati"]...
Citovat
#10 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 21:03
Prazsky Vysehrad je architektonicky Rybou v Pentagone=dve kozmicke brany,muza a zeny v galakticko zoradeni,ktore sa prave odohrava...Vyse hradska cesta zacina od Cihelnej brany(cerveny il/hlina pre Hrnciara=Vodnar a=Stvoritela) cez Leopoldsku(leva -Slnka)az po Taborsku=Tab/Ta v,a ma ten isty uhol ako Cesta Mrtvych v Teotihuakane,ci Luxor-Karnak,ak o aj Beth-lhm-Jerusa lem,ci Varanasi-Madura i,ako aj Nanking-Canton, soli-lunarne mesta muza a zeny,ako aj Biely dom-Pentagon... Aj vsetky "Posvatne cesty" maju ten isty uhol,15*28' SV-JH,uhol Mliecnej drahy-Nebeskej matky a Rieky zivota...Kristo va socha na Karlovom moste cez Vl-TAV-u ma Tetragrammaton, IHVH=26 v gematrii,a INRI=270...26x2 70=7020 oblukovych minut,co je 117 oblukovych stupnov pre slnecne skvrny...Novy Zakon ma 260 kapitol x 27 knih=7020=117*. ..
Citovat
#9 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 20:48
Od Vychodu,smeromn a Zapad,su stavane aj mnohe vyznamne baziliky a katedraly...Vst up vzdy zo Zapadu,a veriaci sa klanaju smerom k Vychodu...Vycho d je jasne oznaceny v biblii ako miesto ZNOVUZRODENIA a VYCHODU SLNKA(Leva)...P roroci vidia v troch svetovych kardinalnych rohoch(kutoch) iste zvierata,no na Zapade vidia TVAR CLOVEKA=ani zena,ani muz,ale Vodnar-Stvorite l,od ktoreho zacina Novy kozmicky rok....Sfinga Egypta,s hlavou Vodnara a telom Leva,pre dve polovicky Velkeho kozmickeho roku,
Citovat
#8 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 20:39
Osvietenie ludstva a narodov sa posuva so Zemskou PRECESIOU,od Vychodu,smerom na Zapad...Cinania to poznaju ako Tao-Chodnik nebies...5 vekov poznaju ako 5 cisarov,od Zlteho az po Zeleneho...Aj Poroba kolonizacia narodov nasledovala od Vychodu smerom na Zapad...Najprv ziarila Cina a Daleky Vychod-dali nam porcelan,pusny prach,papier,at d...Potom Cina upadla a ziaril Tibet(tavet) v malom zlatom veku...Po nom,India,Perzi a a Mala Azia...Potom maly zlaty vek osvietenia DUCHA NARODOV zavital aj do Strednej Europy,pomimo Byzancie a Rima...Mali sme osvietenu "Velku Moravu",ktora sa z dnesnej oblasti Slovenska a Moravy posuvala do Ciech a Nemecka...1 OBLUKOVY STPEN ZA CCA 72 ROKOV(PRESNEJSI E,71.6 ROKOV)...
Citovat
#7 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 20:23
USA zastava ma 9 radov+11 stlpcov hviezd(vid Kodex Mendoza s 9/11 hviezdnym Krcahom/Kalicho m Vodnara=Hrnciar a=Stvoritela =13 pruhov(13.dom zodiaku), a 9/11 co zachytava-symbo lizuje Galakticke Trojzoradenie sa,odohravajuce sa prave teraz,od roku 2001...

Aj EU zastava ma 12 hviezd=synov a domov zodiaku,a tym 13.neoficialnym domom je ten KRUH=symbol Stvoritela,ako aj Ciernej diery/Krcahu=Bo lon Yokte Ku(zenska kozm.brana),sym bolizovana v biblii Yoktanom.Joktan om,kedy bola Zem rozdelena a znicena Veza(falicky symbol muzskej brany)Babylonu= Babie lono a teda aj 'Bozia btrana=Babili". ..Muzskou,falic kou branou je Pas Orionu,znamy ako Min ci T-tav,kedze je aj na zimnej nocnej oblohe ako T-tav s Trapezium nebulae M42/43...[V mene Vl-TAV-a]...
Citovat
#6 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 20:14
Biblia zacina pluralom=Elohim (dve kozmicke brany,muza a zeny v unii novej Prokreacie),kde ma Jakub/Izrael=ZO DIAK,13 deti(12 synov-domov zodiaku)a dceru DINAH(Rozsudok) ,ako 13.'neoficialny dom' zodiaku,symboli zujuci Ciernu dieru,veducu do galaktickeho Dvojcentra=kozm ickej MATERNICE...Aj Mayovia poznali 13 "vrstiev nebies"=domov zodiaku a 9 "bohov podsvetia"=plan et nasho slnecneho systemu...A csilo 117 je ich zakladnym cislom kalendara! Klucove CISLO v astronomiach ant.sveta! Jakub/Izrael ma teda 13 deti so 4-mi zenami(dve su manzelky a 2 konkubiny),co je Maysky cyklus 52 rokov...Ten isty cyklus zachytava Indicky Septahidu,ktory sa sklada z Punjabu(5 riecie) a Doabu(2 riecie)...Maysk y muzsky 'Stvoritel',Hun ab Ku sa sklada z 5 a 2 pismen...Gematr ia mena Maya,Yama,ako aj Ben ci Neb/Nab ma hodnotu 52...Jednodolar ovka,a jej murarsky symbolizmus ma spolu 52 Latinskych pismen: Annuit Coeptis+E Pluribus Unum+Novus Ordo Seclorum+MDCCLX XVI=52 pismen...
Citovat
#5 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 20:02
Biblia-jej dnesne knihy a kapitoly zachytavaju jednu cast=vek Velkeho kozmickeho roku,od Potopy(vek Vodnara) az po sud ohnom a zemetrasenim(ve k Leva),takze asi polovicku Velkeho kozmickeho roku,od cca 10860 p.n.l.(BC),po 2012 az 2019CE...Znazor nuje to aj samotna egyptska SFINGA,ma Hlavu Vodnara(Stvorit ela-Hrnciara-Y. S.R.=YoSeR/DjoS eR)a telo Leva,teda aj Zapad-Vychod,ak o su stavane vyznamne katolicke baziliky...
Citovat
#4 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 19:57
Biblia- je dobre vystihnuta v Hamletovom Mlyne od prof.Santillanu ,kde jasne napisal-ze 'je to kniha-vozidlo ktore prenasa obrovske udaje nasej civilizacie do dalsej.Kedze tato kniha vysla vo vsetkych jazykoch sveta a v stamilionvych vytlackov,aj po dalsej kozmickej Apokalypse sa mnohe vytlacky zachovaju a najdu v buducej civilizacii...a v tej sa najdu jednotlivci,kto ri ju desifruju.' Biblia nesie ASTRONOMICKE MYTY a DATA,ktorych KLUCOM je MATEMATIKA a CISLA,ktore su spolocnym vlastnictvom aj Koranu ci Rig Ved,a podobne...Zatia lco radovy a jednoduchy clovek potrebuje vieru a nabozenstvo doktrin, vzdelany a OSVIETENY CLOVEK vie ze je to podvod ktory mozno vylustit pomocou CISIEL a MATEMATIKY...AT H a CISLA su KLUCOM k ich "tajomstvam"!!!
Citovat
#3 Petr Přecechtěl 2015-06-25 10:22
A co se týká Zákona: Miluj bližního svého jako sebe samého a dělej tak ! To je přesně to, co nás skutečné křesťany a blábolisty brzo oddělí. Jedná se o pochopení věty: J 6:53: Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Můžete jíst tisíce oplatek v kostele, ale jestli děláte podle tohoto zákona, a máte ho v krvi budete posuzováni. Proto tady ty falešné církevní firmy je jedna věc, ale každý dělající věřící druhá věc. Dělající věřící třeba nikdy v kostele nebyl, a ani to neřeší, dostal to shora, dělá to. Mnoho skutkových věřících toto brzo pochopí a nechají tu ekumenickou luciferskou šaškárnu být. Amen
Citovat
#2 Petr Přecechtěl 2015-06-25 10:03
Je s podivem, že redakce neregistruje že s NWO má přijít taky nové světové náboženství, pokračování toho co duchovně dělají, lžou a zabíjejí, tomu se říká Lucifer. To zřejmě přijmou jako nové sebespásné náboženství 23.9. na návštěvě papeže ve Washingtonu a ohlásí Lucifera, teda Antikrista, ...
Ag 2:18: Přemýšlejte, jak tomu bylo před tímto dnem, před dvacátým čtvrtým dnem devátého měsíce, před dnem, kdy byly položeny základy Hospodinova chrámu. Přemýšlejte o tom.
Ag 2:19: Což je ještě zrno v obilnici? A víno, fíkovník, granátovník ani olivovník nepřinesly plody. Od tohoto dne budu žehnat.
Ag 2:20: I stalo se Hospodinovo slovo podruhé k Ageovi dvacátého čtvrtého dne toho měsíce:
Ag 2:21: Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Zatřesu nebem i zemí.
Ag 2:22: Převrátím trůny království, vyhladím sílu království národů, převrátím válečné vozy i jejich jezdce, klesnou koně i jejich jezdci, jeden mečem druhého.
Citovat
#1 Petr Přecechtěl 2015-06-25 09:51
Tento článek je typický opsaný blábol. Dosaďte si za zničené národy z Bible třeba duchovně dnešní vedení USA, vládu na Ukrajině a taky třeba naši vládu. Jenom Bůh ví, kdo je jaký. Bude dobře a bude zle. Brzo. Amen
Dt 9:4 : Až je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vypudí, neříkej si v srdci: Pro mou spravedlnost mě Hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Pro ničemnost těchto národů je Hospodin před tebou vyhání.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře