Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Mesiáš jako přes kopírák

Egyptská kniha mrtvých z druhého tisíceletí před naším letopočtem se zmiňuje o jistém bohovi Horovi. Dva tisíce let později se objevil Ježíš, který se buď sám nechal tímhle bohem velmi inspirovat, nebo se jím nechali inspirovat následující evangelisté. Co má tedy staroegyptský bůh Hor společného s křesťanským Mesiášem Ježíšem?

Horus je samozřejmě syn boha Osirise, ale narodil se panně. Stejně jako Ježíš se narodil panně Marii. Horovo narození, stejně jako ježíšovo, zvěstovala jasná hvězda.
Dále byl ve svých třiceti letech Horus pokřtěn v řece a to Anupem Křtitelem. Ano, Anup byl později popraven. Jen náhodná podoba s Janem Křtitelem, který pokřtil Ježíše a později mu byla setnuta hlava?

  • mesias-jako-pres-kopirak

Tento staroegyptský bůh také svedl boj v poušti, následně uzdravoval nemocné a slepé, vyháněl démony a také měl jednu podivnou vlastnost – chodil po vodě. Také Horus vzkřísil z mrtvých Asara, dokonce i jménem podobnému biblickému Lazarovi, kterého vzkřísil z mrtvých Ježíš.

Ježíš měl 12 apoštolů. A kolik měl Hor učedníků? Překvapivě také 12.

A světe div se, Hora ukřižovali jako prvního. A po třech dnech dvě ženy oznámili, že Horus vstal z mrtvých.

Horus byl následně pojmenován několika přízvisky, například jitřní hvězdou, synen božím, životem věčným, beránkem či také dobrým pastýřem.

Samozřejmě, Horus se také od Ježíše odlišoval. Měl například čtyři syny či byl zobrazován se sokolí hlavou. Takže Ježíš zas tak přesně přes kopírák opsán nebyl, ale ty podobnosti tam jsou.

Dále všichni faraoni, neomezení vládci starověkého Egypta, se prohlašovali za Horovy potomky. Papež se rozlišuje tím, že je "jen pouhým následovník" nejpřednějšího apoštola. Ale také existují jiná náboženství či sekty, kde se jejich vůdci prohlašují za potomky Ježíše či za jeho následovníka.

Dalším mesiášem byl perský Mithra. Měl dvanáct učedníků, uzdravoval nemocná a nakonec byl i zrazen a ukřižován. Málem bych zapomněl, samozřejmě třetího dne vstal z mrtvých. Také mu nechyběl znak snad všech mesiášů – dokázal chodit po vodě.

Další zajímavost u Mithry je, že se narodil 25. prosince, to je ve stejný den, na který bylo určeno narození Ježíše.

Ježíš bezesporu existoval a měl velmi krásné a nenásilné myšlenky. Kdyby se jimi řídil všichni lidé, věřím, že bychom žili v ideálním světě. Ale je opravdu nutné věřit, že se například narodil z panny a že chodil po vodě? Co by to změnilo?

Autor: Stanislav Drastík

Zdroj: http://drastik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=179091

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#4 KMirjam 2018-01-01 10:45
Nechtěl byste pane Drastíku, trochu nahlédnout třeba do Mircey Eliade? Nebo do Jungova pojetí kolektivního nevědomí? Třeba byste pochopil alespoň ten základ, že všechna náboženství, jejich konkrétní formy se vzájemně ovlivňovaly, prostupovaly a podmiňovaly a že to vůbec neznamená jakoukoli lež? Trocha historie a hlubinné psychologie by vám také neškodila pro trochu serioznější pohled na věc. Jenže v tom je jádro pudla. Vám přeci nejde o objektivitu, pouze o protináboženské propagandistick é tažení. Na to jsme byli zvyklí 40 let, na podobné zkreslování historie a lživé výklady skutečnosti. Myslím, že v druhé dekádě 21. století pro tyto štvavé lži už místa není. Ale chápu, že někomu ruble nesmrdí.
Citovat
#3 KMirjam 2018-01-01 10:38
Pan Drastík vypadá trochu jako dnes rozšířený "religionista - samouk". Opravdu, dnes už religionisticky , samozřejmě bez ponětí o ní, dokáží všechna náboženství interpretovat téměř všichni. Metaři, dlaždičí, soustružníci, nedovzdělaní "všeumělové" se vyjadřují ke všemu, a nejodborněji k věcem, o nichž nemají ponětí. Připomíná mi to doby, kdy po 48 roce nebylo třeba studia mediciny nebo práv, stačila stranická legitimace a dělnický původ. To bude asi i případ zdejšího pána. Výstižný je jeden kreslený vtip, kde Hospodin říká: " To je národ ti Češi! Škoda, že nebyli u stvoření světa, byli by mi poradili" :D - Zbytek nemá cenu ani vyvracet, pochybuji, že vzdělaný čtenář by článek bral vážně. Jede tu koukám jen propaganda, Nu, poslužte si. Když Vám za to ty ruble stojí....
Citovat
#2 Origenes 2017-05-03 10:28
Pane Drastík, s vašim člankem by se dalo velice úspěšně polemizovat.
- "Ježíš bezesporu existoval a měl velmi krásné a nenásilné myšlenky". Na základě čeho tvrdíte že biblický Ježíš existoval ? Celé je to jeden obrovský židokřesťanský podvod.
- Některé z Ježíšových "krásných a nenásilných myšlenek", pokud vezmeme bibli jako zdroj:
Matouš, 10. kapitola
34. Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.
35. Přišel jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její.
Lukáš, 14. kapitola
26. Jde-li kdo ke mně, a nemá-li v nenávisti otce svého, i mateře, i ženy, i dětí, i bratří, i sestr, ano i té duše své, nemůž býti mým učedlníkem.

Je to na škodu věci, kdyš podobní žvanilové a nedovzdělanc vašeho typui se mohou takto prezentovat a uvádět čtenáře v omyl.
Citovat
#1 Bus Bělojar 2017-05-02 19:17
Horus,narozen 25.12.,Ježíš 25.12.,Mitra 25.12.,Dionýsos 25.12.,atd. Celá Biblohistorie je podvod,je to historie podle Židů-Iz-Tory-Ja . Židovský Joshua nemá s pravým Kristem(Radomír em) vůbec nic společné. Celý žido-křesťanský svět se modlí pouze k jednomu Bohu-Jehovovi,t o jest pravda. Všichni křesťané jsou pouze oběti židovských podvodníků,ve Vatikánu to ví velmi dobře.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře