Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (32)

32. ZA SCÉNOU

Po newyorských událostech z 11. září si mnoho běžných lidí začalo klást otázku, co se skutečně děje za scénou. Mnoha lidem je jasné, že došlo k jistým nekalým manipulacím. Nemohu si dovolit ten luxus a smést všechny tyto informace ze stolu a přemýšlet o tom jako o konspirační teorii. Vím, že je to pravda. Jediná otázka, kterou jsem si kladl, zněla: kdy si poskládám jednotlivé prvky do souvislostí a pokusím se to lidem vysvětlit tak, aby jim to dávalo smysl? A kdy se rozezní poplašný signál: „Probuďte se a nenechte se klamat! Lidé se nesmějí nechat vmanipulovat do obav z mimozemšťanů a začít tak s otevřenou podporou hvězdných válek proti mimozemským civilizacím. Ty skryté zvláštní zájmy chtějí sjednotit svět a ovládat jej skrze strach, nechtějí sjednocení světa ve jménu míru a naděje. Je to v protikladu s tím, kde bychom měli v tomto okamžiku naší evoluce být. Takové snahy jsou tudíž v protikladu s tím, co podporuje život a dobrou budoucnost lidstva.

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-32

Mnoho lidí dokáže pochopit fakt, že existují tajné projekty. Již méně lidí chápe, že existují ultra tajné, černé projekty. Každý v naší vládě to ví. A jen hrstka lidí dokáže přijmout to, že některé z nich se vztahují k projektům, které se odtrhly a jsou ničemné a ilegální - a že se soustředí kolem jedné korporace a vojensko-průmyslového komplexu, který pracuje s pokročilými energetickými systémy a UFO.

Pak je tu ještě méně lidí, kteří vědí, že některé tyto ničemné skupiny mají plně funkční přístroje, které vypadají jako UFO; že vytvořily umělé formy života, které vypadají jako mimozemšťané; že fingují kontaktní události, které nazývají „únosy"; že se angažují v mrzačení dobytka kvůli faktoru strachu, který vnášejí mezi lid a UFO subkulturu, do pop médií, mezi nadšence science-fiction a jiné. Ti ničemové vědí, jak zasít strach do povědomí lidí. A jen několik z toho mála lidí ví, že za nitkami za scénou tahá transnacionální fašisticky orientovaná skupina, nikoliv nepodobná Thule, které stálo za příchodem Hitlera. To, co nedokázali udělat otevřeně během Třetí říše, to dělají nyní tajně. A skrze operaci Paperclip ji přenesli do Spojených států a zakořenili v letecko-kosmonautickém průmyslu a v CIA.

Takže globální socialisticko-fašistická snaha, která se otevře ně neuchytila během druhé světové války, stále pokračuje. Nyní však na podzemní úrovni. Za chvíli ji uvidíme, jak se odhalí ve velkém, coby pokus o konsolidaci moci ve světě kolem takové filosofie a takových, již hotových struktur. Když tito lidé mluví o demokracii, mají na mysli pseudo-demokracii centrálně kontrolované společnosti, kterou skrytě ovládají neidentifikované a tajné mocenské struktury.

Pokud vám to nepřipadá znepokojivé, zamyslete se nad tím. Jediný protilék, který znám, je poznání a pravda, které budou odhaleny mnoha lidem tak, aby nemohlo dojít k jejich oklamání. Protože ti, kdo vedou ty skryté programy, počítají s kolektivní neinformovaností. Spoléhají se na matrici chybné výchovy a vzdělávání a na dezinformace, které z každého dělají pouhé konzumní přežvýkavce jejich světonázoru, systému víry a přesvědčení a materialismu. Falešný systém přesvědčení a víry smíchaný s různými materiálními vábničkami vytváří jed, který pak masy lidí dobrovolně konzumují.

Sdílením od srdce k srdci můžeme lidem říci pravdu a vysvět lit jinou vizi dobré budoucnosti, která čeká na Zemi a její děti. Žijeme v době velkých extrémů: zářivého jasu a černočerné tmy. Žijeme v době transformativní změny.

Většina lidí, kteří jsou v Pentagonu, Bílém domě a CIA neví o těch ultra tajných programech vůbec nic. Jsou to kolečka ve stroji, pouhé oběti neznalosti. Většina z nich jsou dobří lidé, polapeni v práci jistého stroje, o jehož výsledné činnosti toho vědí jen velmi málo. Naší prací je podělit se o tyto poznatky s každým, včetně lidí z vlády a armády. Posledních dvanáct let jsme předávali informace do těchto kruhů a mnoho lidí si uvědomilo, že byli klamáni a podváděni. Tito lidé podporují projekt Disclosure.

Tésně před 11. zářím jsem měl přednášku v Oregonu. Poté, co jsem domluvil, za mnou přišel muž, který strávil celou svoji kariéru v armádě. Byl zde společně se svým přítelem. Oba se chovali velmi opatrně. Když skoro všichni odešli, jeden z dobrovolníků projektu Disclosure Jordán Pease oznámil, že si ti muži se mnou chtějí promluvit. Jeden z nich, budu mu říkat R. J., pracoval v armádě již od svých raných let. V šedesátých letech byl zatažen do práce na těch tajných projektech. Jeden z těch projektů se točil kolem jeho schopnosti sestavit takové špionážní přístroje na oběžné dráze, které byly tak rozvinuté, že z vesmíru mohly odposlouchávat všechno, co lidé říkají, a vidět všechno, co dělají. A to bylo v šedesátých letech!

Technologie, které jsou tam, zdaleka překonávají všechno, o čem kdy probleskly zprávy v novinách. To je důvod, proč se směji, když říkají: „Ach, my toho Usámu bin Ladina nemůžeme najít." No tak jo ... ještě mi řekněte nějakou pohádku. Prosím... Jak hloupí si myslíte, že jsme? O tom však později.

R. J. mi dále řekl, že byl kvůli svým schopnostem vtahován hlouběji a hlouběji do těch tajných projektů a nakonec skončil u projektů točících se kolem UFO. Řekl mi: „Víte, obávám se, že nevíte, co jsou ty věci, které pokládáte za výrobky mimozemšťanů." Já na to: „Ach, vy máte na mysli ta lidmi vyrobená UFO a programované formy života?" Odvrátil se od stolu a zvolal: „Jak o tom víte?"

„No, máme asi tucet svědků, kteří pracovali na těch pseudo- mimozemšťanech." Pak jsem dodal: „Pokud bych však o tom mluvil příliš, lidé by si mysleli, že jsem se úplně zbláznil." Ten muž přikývl: „Povyprávím vám, na čem jsem pracoval já." Pak se rozvyprávěl o projektu, na kterém se podílel jak ve Spojených státech, tak v Austrálii.

„Skutečně jsme měli mimozemský materiál, na kterém jsme pracovali, a vyvinuli jsme velmi pokročilé technologie, které vlastně byly jistým typem antigravitačního letadla. Viděl jsem transdimenzní schopnosti, věci, které měly schopnost pohybovat se v čase tam a zpět - všechny druhy věcí," vysvětloval.

(Máme dalšího svědka, který byl u firem Boeing a McDon- nel Douglas. Tento muž ví o projektu Red Light a operaci Loo- king Glass, které pojednávaly o těchto schopnostech.)

Pak R. J. řekl: „Víte, většina lidí se neuvědomuje, že jsem pracoval na dokončení těch projektů, které mají hodně společného s tím, co veřejnost nazývá ,únosy'. Fingovali jsme mnoho těchto událostí, o kterých lidé přemýšlejí jako o kontaktech s mimozemšťany. To místo, kde jsem pracoval já, se nacházelo pod zemí. Bylo tam uskladněno mnoho kontejnerů s těmito věcmi. Byla tam i ta stvoření, která jsme pěstovali v živném médiu - byla na různých stupních vývoje. A tato stvoření vypadají tak, jak si lidé představují mimozemšťany."

R. J. mi dále vyprávěl o tom, že existuje několik generací těchto umělých forem života. Pokoušeli se zdokonalit ty uměle vyrobené mimozemšťany a dělali podobné experimenty jako nacisté ve čtyřicátých letech. Všichni ti pseudomimozemšťané byli pečlivě skladováni jako v nějakém archivu. Řekl, že ti nej- modernější byli skutečně dost dobří a věrohodní.

„Samozřejmě, měli jsme tato stvoření, která byla jako automaty ovládané lidmi, v těch létajících strojích, o kterých si lidé myslí, že to jsou mimozemské koráby." R. J. netušil, že já již vím o těch fingovaných akcích ... o tom, že k nim dochází a že jsou velmi propracované. Myslel si, že jsem byl oklamán jako většina UFO výzkumníků.

„Ne", řekl jsem mu, „Vím o tom již velmi dlouho."

„Tak proč o tom nemluvíte?" zeptal se.

„Protože se zatím snažím lidi přesvědčit, aby si zvykli na takt, že tu skutečně existují věci jako UFO," odpověděl jsem.

„Chápu vaši pozici," přikývl. „Jsem velmi rád, že o tom víte. Ale víte i toto: většina z těch věcí je umístěna v zařízeních, která jsou rozseta po celém světě. V amazonské džungli, v Austrálii a v dalších neobydlených končinách. Nakonec jsem byl vybrán pro další úroveň tajných projektů. A předtím, než jsem se přesunul na jedno místo v Austrálii, mě poslali na další stupeň svého edukačního programu."

„Nevíte, co se ve skutečnosti děje," řekl.

Vysvětlil, že byl svědkem satanistického iniciačního rituálu. Přítomní spolu sdíleli krev a došlo tam i na mučení a obětování. Ten muž se měl přizpůsobit kultuře uctívání Satana a satanistic- kých obětí a lásce ke krvežíznivému vraždění nevinných. Sdělil mi, že jakmile se dostal na tuto úroveň, musel se slavnostně zaslíbit Luciferovi. Což ten muž udělal.

Nebyla to první osoba, která mi vyprávěla o těchto programech. Ten muž byl převezen do Pine Gap v Austrálii. Řekl, že samotná cesta byla tím nejneobvyklejším zážitkem. K tomu zařízení letěli v noci helikoptérou. Jak se přiblížili k jednomu kopci, otevřelo se před nimi něco, co vypadalo jako kus normální krajiny. Když se k tomu blížili, bylo to jak hologram. Strana kopce se odsunula a oni vlétli do nitra země. Klesali níž, do míst, kde stálo několik lidmi vyrobených UFO. Byly tam i velké trojúhelníkové létající stroje. Ten muž řekl: „Podobné zařízení máme po celém světě."

Během našeho hovoru se několikrát odmlčel a pronesl větu: „Vím, že si budete myslet, že jsem si to vymyslel, vím, že tomu prostě nelze uvěřit." Na konci vyprávění jsem mu řekl: „Chci, abyste věděl, že takových svědků, jako jste vy, máme několik. Vy o nich nevíte, protože pracovali na podobných oddělených projektech, ale řekli mi v podstatě tentýž příběh, který se lišil pouze dobou a místem. Takže vůbec nepochybuji o tom, že se takové věci dějí."

Zhluboka se nadechl a s úlevou si oddechl.

Jedno z nejsofistikovanějších zařízení tohoto typu se nachází v Anglii. Mnoho těchto takzvaných „ještěrovitých" stvoření, o kterých se lidé domnívají, že to jsou mimozemšťané, jsou právě zde vyráběné programované formy života a biologičtí roboti.

Zcela upřímně, většina lidí by takto podrobné detaily raději neslyšela. Je však pro ně důležité, aby si uvědomili, s kým vlastně máme tu čest. Jeden muž, se kterým pracuji, je z multimilio- nářské rodiny, která má skvělé konexe. Ten muž je zapleten do diplomatických operací a do operací tajných služeb. Prošel školením v jistém meditačním institutu. Dostal se až na čtrnáctou úroveň výcviku. Říkal, že pokud si neudělají váš profil a nezjistí, že jste „rozený Čingischán" v tom smyslu, že jste agresivně násilnický a destruktivní, nenechají vás postoupit za tuto úroveň. Poněvadž on nebyl klasifikován jako extrémně násilnický a nenávistný, přestali se jím zabývat.

Říkal, že ti lidé hodně mluvili o dr. Greerovi a projektu Disclosure a že jsou skutečně rádi, že jsem zveřejnil informace o tom, že UFO a mimozemšťané opravdu existují. Nicméně byli nanejvýš vzteklí a kypěli nenávistí, že jsem odhalil i ten program s fingovanými únosy, falešnými UFO atd. Tito lidé jsou oddáni ideji konečné bitvy meziplanetární války, která je hlavním programem a nejtajnějším jádrem jejich snahy. Byli rozlícení, že jsem se nepřidal k jejich programu a že jsem odhalil jejich plán o fingovaném mimozemském útoku na Zemi - a že jsem o tom informoval lidi z Pentagonu i jinde. Ten muž řekl, že si ti lidé přejí moji smrt. Nechtějí, aby někdo podstatný říkal, že přítomnost skutečných mimozemšťanů je nejenom blaho dárná, ale přímo extrémně prospěšná a osvícená.

„Uvědomujete si, jak moc vás nenávidí?" zeptal se. „Ano," odpověděl jsem. „Ale to ani jejich hrozby mi nikdy nezabrání v tom, abych mluvil pravdu."

Jak projekt Disclosure nabíral na obrátkách, byl jsem varován, že pokud se překročí bod, který jsou schopni kontrolovat skrze hlavní střední proud velkých médií, dojde k událostem, které naši snahu umlčí. Bylo mi to řečeno zcela polopatě.

11. září jsem byl v Seattlu, právě jsem se vrátil z Univerzity Simona Fraziera ve Vancouveru, kde jsem měl den předtím přednášku. Když jsem se 11. září probudil a zapnul televizi, myslel jsem si, že se dívám na film. Poté, co mi došlo, že to není žádná show, ale realita, jsem zavolal domů Emily, mé ženě, abych se přesvědčil, že je všechno v pořádku. Pak jsem hned volal dceři do Washingtonu a chtěl jsem, aby odjela z města.

Do Washingtonu jsem se nemohl dovolat, protože telefonní síť byla přetížená. Takže můj další telefonát směřoval k našemu vojenskému poradci. První slova, která mu vyšla z úst, zněla: „Konvenční agentury a bezpečnostní služby, o kterých si lidé myslí, že jsou zodpovědné za bezpečnost Spojených států, nemají to nejmodernější vybavení a adekvátní personál. Lidé, kteří mohou monitorovat tyto události v reálném čase, patří k tomu ničemnému černému elementu a ty dva světy nikdy spolupracovat nebudou."

Byl jsem pět set kilometrů od domova. Byly to velmi obtížné a vyčerpávají okamžiky, protože jsem během těch zmatků nemohl být se svou rodinou. Na ten večer jsem měl naplánovanou přednášku pro lékařskou společnost té oblasti. Zavolal jsem jednomu z organizátorů a zeptal se: „Co budeme dělat? Zrušíme to? Je to národní krize." On odpověděl: „Lidé nám volají a říkají, že stále chtějí slyšet to, co se jim chystáte říci."

Vůbec jsem na tu přednášku neměl náladu, ale pustil jsem se do toho. Lidí bylo v místnosti tolik, že museli stát - byla to akce lékařské společnosti s největší návštěvou v celé historii.

Prezentoval jsem, co děláme, a vložil jsem do toho kostru či plán toho zmanipulovaného programu o přesunu od velkých konfliktů ke globálnímu terorismu a nakonec k hrozbě z vesmíru. Řekl jsem, že existují elementy - nikoliv v konvenční armádě, konvenčních tajných službách, konvenčních mocenských strukturách - které manipulují okolnostmi a vyvářejí vhodné podmínky. Dospěli jsme až do tohoto bodu historie, což není žádným překvapením pro ty z nás, kteří znají tu tajnou skupinu a vědí, jak ti lidé přemýšlejí a jaký mají program.

Bylo to skoro poprvé, co jsem o takových věcech mluvil na podobných shromážděních - ti všichni v sále byli moji kolegové lékaři. Nebyla to New Age konference o UFO! Řekl jsem: „Musíte pochopit, že to všechno je o moci - masivní geopo- litické moci." Lidé řídící tyto programy mají komplexy „pánů vesmíru", mesiášské komplexy. Je to hormonální megalomanie. A upřímně řečeno, je to nasměrování mysli, kterým musí každý z nás projít, aby dokázal pochopit motivy jejich chování.

Zeptal jsem se: „A je skutečně tak těžké si to spočítat? Poněvadž jsem žil tři roky v Izraeli a dvakrát jsem byl skoro zabit bombami teroristů, není to pro mě žádným překvapením. Deset let, od první války v Perském zálivu, už Spojené státy operují na Středním východě, navzdory zvyšujícímu se odporu Usámy bin Ladina a dalších fanatiků. Ten muž byl naším spojencem v Afghánistánu v boji proti Sovětskému svazu. Ale místní lidé se bouří, že jsme vstoupili na posvátnou půdu v Saúdské Arábii." Zeptal jsem se: „A proč jsme tam? Máme rádi tu krajinu? Nebo tu kulturu? Nebo bychom rádi navštívili Mekku? Nebo máme rádi padesátistupňová vedra? Jsme tam kvůli jediné věci: ropě. Jsme tam stále kvůli ropě, stále ještě potřebujeme ropu, protože ty další technologie jsou drženy v tajnosti. Nikdy nebudu hájit teroristy; nicméně musí me pochopit, proč jsme se zničehonic stali tak velkým terčem. Vůbec to není .zničehonic'! Přicházelo to již dlouho. A jsou lidé, kteří po čertech dobře vědí, že se k tomu schylovalo už dlouho. Pracuji s lidmi, kteří již dlouho mluví o tom, že senám to vymstí. Zcela upřímně, hodí se na to jedno čínské pří šloví: ,Pokud nezměníme směr, pak pravděpodobné skončíme tam, kam jdeme.' Nikdo se však nezajímá o to, kam jdeme. Je nejvyšší čas, abychom se probudili a podívali se, kam máme namířeno."

Dodal jsem: „Jak víte, nyní se chystáme provést některé taktické věci, které by podchytily celý ten problém, protože konvenční vojenské složky a tajné služby jsou celé nažhavené a pokusí se na to odpovědět pádnou akcí. Nikdo se však nedívá na příčiny, které za tím vězí."

Po 11. září byla zavřena všechna letiště. Já jsem však měl naplánované turné až k severozápadu pacifického pobřeží. A tak jsme se rozhodli pokračovat v tomto Disclosure turné navzdory událostem z 11. září.

Poslední akce, kterou jsem měl, proběhla ve vesnické oblasti státu Washington se skupinou lidí, kterou podporovala herečka l.inda Evansová. Společně jsme poobědvali a dlouho diskutovali o celé této problematice. Linda Evansová velmi podporuje naši práci.

Ten den, na který jsem si naplánoval let domů, byl vlastně prvním dnem, kdy byl obnoven normální letecký provoz. Nemusel jsem si měnit ani jednu letenku. Nezmeškal jsem jediný let. Bylo to, jako by se nás celý ten chaos vzniklý po 11. září vůbec netýkal. Za tím vším je hlubší poselství: navzdory tomu, že došlo ke globálním zmatkům, byli jsme schopni šířit pravdu, setkávat se s tisícovkami lidí a neuhnout ze svého kurzu ani uprostřed bouřlivých okamžiků.

Pokud děláme správnou věc a mluvíme pravdu, pak se zhroutí i ty největší překážky a naše cesta zůstane volná. Musíme jít po mystické cestě praktickýma nohama.

Michael Moore řekl, že věří pouze v ta spiknutí, která jsou pravdivá. Je to téměř pavlovovská reakce, která byla naprogramována do „hlavního proudu" médií a inteligentních lidí. Když uslyšíte slovo „spiknutí", okamžitě se vám s tím spojí slovo „cvok".

Pokud někdo řekne slovo „UFO", naskočí vám slovo „únos" a „cvok". Takže existují jisté automatické reakce, které byly naprogramované do naší kultury pomocí převážně velkých médií. Pečlivá analýza toho, jak ty ničemné národní bezpečnostní složky a jejich psychologická válka fungují, nám odhalí, že do nás naprogramovaly tyto odpovědi a reakce, které nám vytanou na mysli vždy, když tato témata přijdou na přetřes. Tato strategie byla pečlivě kultivována celá desetiletí.

Máme zodpovědnost za to, že děláme naši práci věrohodným způsobem, který dává smysl: ovšem při naší práci narážíme na jeden závažný problém: čím blíže jsme tomu, co lze zvát skrytá pravda, tím je to méně uvěřitelné, a tím riskujeme ztrátu důvěryhodnosti. Je to Hlava XXII.

Mnohokrát jsem byl tázán na to, kdy jsem byl během těch patnácti let nejvíce znechucený. Zdaleka nejvíce to bylo proto, že existují lidé, se kterými jsem strávil dost času a kteří tyto informace uznali jako pravdivé, a kteří zastávali ohromně mocné pozice, z nichž by mohli udělat mnoho dobrého - ať už to byl senátor, prezident, úředník OSN, armádní generál či význačný vědec - a v zásadě když se dostali do bodu, kdy po vyhodnocení těch informací měla následovat nějaká produktivní a konstruktivní akce, stáhli ocas mezi nohy a řekli: „To já udělat nemohu."

Henri Kissinger jednou řekl: „Tato věc je tou nejvíce horkou bramborou ve vesmíru. Už se tím dále zabývat nebudu." Takže on o tom věděl, ale mnoho lidí jako on to chce jen předat dál. Ale na komu dál to ještě chcete předat, když se z toho vyvlékl i prezident Spojených států?

Existují programy v rámci programu programů. Otázka zní: „Jak máme vyjevit dost informací k dostatečnému počtu jak těch, co jsou u moci, tak veřejnosti, aby byla celá věc ozřejmena a do všech temných zákoutí vneseno světlo? Naší prací je též přijít s nějakou alternativou.

Po 11. září jsem ihned udělal rozhodnutí, že musíme rychle identifikovat a dostat na veřejnost ty nové, spásné technologie a zároveň pokračovat v projektu Disclosure. Musíme udělat něco, co vytvoří dost podpory a finančních prostředků, které by byly kompenzační silou k té mašinérii, která trvá již padesát let. Nastal pro nás čas, abychom od vojenských svědků a dokumentů přešli k současným technologiím. Když došlo kil. září, poznali jsme, že se schyluje k posledním partiím hry.

Na podzim roku 2001 jsme zformovali SEAS (Space Energy Access Systems). Skupina lidí dala dohromady pár set tisíc dolarů, abychom mohli prozkoumat, co je dostupné v tom netajném světě. Vyhledali jsme některé technologie ve stadiu prototypů, ale žádný z nich ještě zdaleka není připraven na to, aby byl nabízen veřejnosti jako energetický systém na volnou energii. Ty přístroje, které jsou ve svém vývoji mnohem dál - my jsme některé z nich viděli - jsou v držení vědců, kteří je kvůli hrozbám či vymytí mozku drží v tajnosti.

Například dr. Loder a jeden inženýr z našeho týmu navštívili jednoho z vědců, který byl ve svém úsilí zabrzděn fyzikem, který ho indoktrinoval eschatologickým pohledem na věc. Tento špion, který se maskoval za vědce, řekl tomu vynálezci: „Nedávejte žádnou z vašich technologií z rukou, dokud naše společnost nezkolabuje. A pak, až bude všechno v troskách, povstanete jako Fénix, vytáhnete svoje technologie a stanete se vědeckým spasitelem lidstva."

Takže tomuto muži byl v podstatě vymyt mozek eschatologickou doktrínou, a proto zadržuje své technologie a očekává kataklyzmatické události. Samozřejmě, je to sebenaplňující se proroctví. Pokud nebudeme mít něco, co zabrání vyplenění ropných zásob a zničení biosféry, skutečně dojde k těm děsivým událostem. Takže je to pohyb v kruhu. Jakmile však někdo projde takovým vymytím mozku, nemůžeme už dělat vůbec nic.

Také jsme identifikovali antigravitační systém v raném stadiu vývoje. Pokud bude dost finančních prostředků, lze ten přístroj dotáhnout do konce a získat systém na volnou energii a antigravitační pohon. Náš svět zoufale potřebuje tyto technologie, které jsou s to zachránit Zemi.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře