Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (36)

36. NEOHRANIČENÁ MYSL

Víme, že každá stabilní sluneční soustava má planety. A v každém z těchto solárních systémů existují životní formy, bytosti schopné poznat božskou Mysl. Díváme se do vesmíru kolem nás a vidíme to probuzené osvícené Bytí, Mysl, skrze kterou jsme vědomi. Mysl, která je všudypřítomná a ve které se nacházejí tyto bytosti - a to je základ meziplanetárního míru. Požadavkem pro světový mír a prvním bodem osvícení každé bytosti je to, aby každý rozpoznal, že v něm existuje kosmická mysl, která nám dává světlo vědomí, aby každý rozpoznal, že ve všech je jeden a týž Duch.

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-36

V Duchu jsme vždy jedním jediným, a Velký Duch je vždy jeden a je neviditelný.

Vítáme zde ty bytosti, ať už je jejich forma jakákoliv - ať už jsou materializovaným korábem, či poselstvím či tónem, či světlem nebo éterickou lodí, která se blyští na poli kousek od nás. Ale to, co je vidět, je vždy méně důležité než to, co víme ve svém nitru. Víme, že jsme bdělí a že ty bytosti, které jsou podobně osvícené a vědomé, na nás hledí okem své mysli dokonce i tehdy, když my je vnímáme prostým zrakem. A toto posvátné oko jednoty sdílí všechny inteligentní formy života.

Jako velvyslanci Země pokorně vítáme ty bytosti a oznamujeme jim, že se mohou objevit v jakékoliv formě, v jakékoliv podobě či jakýmkoliv způsobem, který je v dané době bezpečný. Chápeme, že Země je v této době nebezpečná a bezpečnost je velmi důležitá. Víme, že skrze vnitřní zrak, který máme všichni, oni mohou snadno vidět nás a myje. Je to proto, že my všichni jsme vědomí a probuzení. A toto probuzení je všudypřítomné.

Postupem času nebude žádný rozdíl mezi duchovně osvícenými jedinci a lidmi, které si zvolíme na vůdcovské a politické posty. Tomu, kdo nebude osvícený, nebude umožněno zastávat vůdčí úlohu. Bude to něco jako doba filosofů - králů.

Mějme na paměti, že existují i mimozemšťané pod zemí a pod vodní hladinou. Tyto bytosti jsou neustále ve své éterické formě, nicméně pokud to bude nutné, jsou připraveny reagovat. A tak často uvidíme koráb či éterický aspekt korábu, který se vynořuje z hlubin Země, a nikoliv z hlubin vesmíru.

Jednou, když jsme byli na expedici v Coloradu, jsme cítili, jak se hýbe země přímo pod našima nohama. Pak jsme uviděli, že všude v prostoru kolem nás je koráb. Okolní teplota stoupla zhruba o deset stupňů. Nacházeli jsme se v éterickém korábu, který byl průhledný, takže jsme mohli vidět jeho tvar, jeho rozměry a bytosti, které se v něm pohybovaly.

Poněvadž elektronika těchto technologií umožňuje přeměnu hmoty skrze průsečík světla do éterické, takřka astrální formy, znamená to, že mohou procházet přímo skrze pevnou hmotu, přímo skrze hory, jako by tam nebylo nic víc než vzduch.

Dokonce i tajné pozemské programy mají technologie, které to dokážou. Dokážou být ve stavu, kdy je nelze vůbec detekovat, ale přesto jsou přítomny. Faktem tedy je, že většina lidí nebude vůbec tušit, že jsou zde. Čím více vcházejí do trojrozměrné časoprostorové dimenze, tím více je takový vesmírný koráb zranitelný vůči běžným lidským technologiím - tím snazším terčem se stává.

Koráby mají velmi silné pohonné systémy a elektronické přístroje. Pokud se plně zhmotní, necháme je, aby se k nám přiblížily. Neutíkáme směrem k nim. Není to bezpečné a není to moudré.

Pokud jsou lidé v malé skupince a dělají tento protokol, často si lehnou, usnou a dostanou se do snového stavu. V tomto stavu se lidé snadněji zbaví svých vnitřních bloků a jsou schopni lépe vidět mimozemské bytosti. Připomínám, že ty jsou často v éterické nebo astrální formě a velmi snadno mohou vstupovat do interakcí s naším astrálním tělem, které je během stavu lucidního snu aktivováno.

Mimozemšťané přijdou blíže, když jsme v tomto stavu, nebo když jsme bdělí a soustředění ve stavu kosmického vědomí. Proč? Protože je pro ně bezpečnější, když nejsme spojeni jen s naším malým já, s našimi strachy a našimi egy.

Krišna řekl na bitevním poli Ardžunovi: „Kousek Tohoto eliminuje všechen strach." A toto To je bezbřehá Mysl. V tomto stavu není důvod k obavám. A proto je jim s námi lip, když se s nimi můžeme kontaktovat jako probuzené bytosti. Je to překrásný zážitek.

 

A oni s námi mohou rozmlouvat, protože jsme spojeni skrze univerzální aspekt nás samých - ten jediný náš aspekt, který je univerzální. Totéž však platí o jádru naší bytosti. Takže jsme schopni se s nimi kontaktovat skrze to vnímavé a vnímající, co už je připraveno. Tím hlavním rozhodujícím faktorem pro kontakt je stav vědomí, ve kterém se nacházíme.

Nejdůležitější na kontaktním protokolu je to, abychom si dali na čas s usazením a tichým pohroužením do vycentrovaného vědomí. Zde jsou následující fáze: Za prvé, tiše se usaďme a provádějme nějakou meditační techniku (která v našem případě funguje), která nám umožní být v kontaktu s pouhým bdělým vědomím. Za druhé, když jsme si vědomi tohoto stavu probuzení, projděme procesem expanze, cítíme a vnímáme, že tento stav není svázán s naším individuálním místem a okamžikem, že je to skutečně univerzální vědomí. Za třetí, na křídlech univerzální bdělosti se „probuďme" do prostoru - vesmíru, nebo si umožněme „na dálku" vidět vesmír. Můžeme doslova volně prohledávat prostor nebo se nechat přitáhnout k mimozemskému korábu. Musíme pečlivě dbát na to, abychom si to pouze nepředstavovali. Musíme to skutečně nechat rozvinout a vstoupit do své vize, kde to všechno opravdu vnímáme. Jakmile uvidíme nějakého mimozemšťana nebo mimozemský koráb, znovu se spojíme s naší vnitřní bdělostí a pohlédneme do probuzení zářícího z jejich očí. A v tomto stavu souladu je pozveme tam, kde právě jsme. Zveme je, aby přišli jakýmkoliv způsobem, který je pro ně bezpečný a vhodný.

Pokročilejší verzí je kontaktovat meziplanetární centrum či radu, počkat, dostat svolení a říci: „Prosím, dovolte jim přijít nebo je přiveďte sem (nebo být s nimi)."

Za páté, pak je navigujeme přesně na to místo, kde se nacházíme. Musíme se jim ukázat. Je to, jako bychom z vesmíru zaměřovali objektiv pomocí funkce „zoom". Vizuálně jim ukážeme naši přesnou polohu, protože jsme spojeni s jejich myslí nebo navigačním systémem nebo obojím. (Jejich technologie jsou napojeny na vědomí.) Pamatujme si, že tímto způsobem cestují vesmírem. Tímto způsobem funguje jejich navigační systém a tak letí svým korábem. To vše se děje skrze spojení mysli; jejich mysl, tělo a koráb jsou dokonale integrovány. Samotná vesmírná loď je biologický stroj, který je bdělý a má v sobě zabudovanou vědomou inteligenci.

Můžeme se v malé skupince posadit a hodinu či dvě pracovat na tomto protokolu. Je to velmi účinné, když to společně provádí skupinka lidí.

Když se na jedné z našich expedic objevil éterický mimozemšťan, nabídli jsme mu krystal. Jak jsem natáhl ruku a podával mu ten nádherný krystal, všichni jsme se dívali na mou ruku a ta před našimi zraky změnila tvar; protáhla se měla pouze tři prsty - vypadala přesně jako ruka toho mimozemšťana!

Všichni jsme to vidéli. Bylo to, jako by se jeho a moje ruka staly jednou. Všichni jsme viděli, že se moje ruka zcela změnila.

Způsob, jakým se tito mimozemšťané mohou objevit, je skutečně překvapující. A protože se to zdá bizarní, může nás to šokovat. Bylo by velmi obtížné natočit fantastický film, který by obsahoval tolik podivností a zvláštností, které jsme na svých expedicích viděli a prožili.

Vždy, když se scházíme pod hvězdnou oblohou, si společně připomínáme ten krásný čas a vidíme, že jsme neustále spojeni v tom stavu souladu a jednoty. Připomínáme si, že budeme pracovat společně, aby již nyní nastala ta doba, kterou jsme viděli. 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře