Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Očekávání Saxobank pro rok 2023

Saxobank je mezi finančníky známá svými každoročními poněkud šokujícími prognózami světového vývoje. Ani letos její analytici neponechali nic náhodě.

Pokusme se alespoň stručně shrnout ty nejvíce šokující prognózy /z pera investičního ředitele Steena Jakobsena a dalších pracovníků Saxobank/.

  • ocekavani-saxobank-pro-rok-2023

Nejdůležitějším poselstvím je, že globální světová ekonomika se v roce 2023 bude vyvíjet jako ekonomika válečná. V roce 2023 budou své armády posilovat nejen globální a regionální mocnosti, ale i menší státy. Budou utrácet velké sumy peněz nejen za zbraně a munici, ale také za vytváření strategických zásob surovin, potravin a energie. S tím spojenou inflaci budou držet na uzdě pomocí kontroly cen a válečných přídělů.

V souvislosti s tím budou v EU v roce 2023 vytvořeny organizační a právní podmínky pro vytvoření společné evropské armády. Jde především o to, že taková armáda dá vzniknout vojensko-průmyslovému komplexu založenému na průmyslu EU, zejména německém. Německá armáda posílí a stejně jako v minulosti se stane páteří západoevropských sil, přinejmenším proti Rusku.

Ve Francii prezident E. Macron. Také v Británii dojde ke změně vlády. Labouristé budou iniciovat nové referendum o návratu Británie do EU. Spojené království se tak pokusí vyřešit nejen své hospodářské problémy, ale také třenice ohledně setrvání Skotska v rámci Spojeného království.

Čína, Indie a země OPEC zesílí svůj boj proti dolarové totalitě. Budou nadále organizovat "vzpoury" proti dolaru a nahrazovat dolarové platby platbami v domácích měnách. Finanční rovnováha ve světě bude vystavena masivním turbulencím. V důsledku toho však Japonsko bude postupovat opačně než zbytek Asie. Japonsko se ještě více finančně propojí s USA. Japonský jen bude úzce svázán s dolarem pevným kurzem, jinak by nepřežil. Cena zlata za trojskou unci přesáhne 300O USD.

Věda, výzkum a vývoj budou ještě více propojeny s otázkami národní bezpečnosti. Bude plnit roli zbrojního týlu, zázemí pro armádu.

Ekologické experimenty náročné na zdroje budou pokračovat. Pracovníci Saxobank předpovídají, že "zelené" průlomy se rozšíří z energetiky a dopravy do potravinářského sektoru. Nespecifikovaná země si klade strategický úkol odstranit do roku 2030 maso živých zvířat z veškeré produkce potravin.

Události v roce 2023 otřesou existencí světa. Svět, jak ho známe, se hodně změní, ale přežije.

-Aspoň jedna dobrá zpráva, že?

Zdroj: https://trikopce.blog.pravda.sk/2022/12/07/vestby-saxobanky-na-rok-2023/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře