Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Ukradnutý sviatok – alebo katolícke klamstvá o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi

Vladimír Šaur, Slovanská vzájemnost

Deň 5. júl je v kalendári označený ako Deň slovanských vierozvestcov. Lenže spôsob, ako sa tohto štátneho sviatku v posledných rokoch zmocnili oznamovacie prostriedky a ako zo svätcov Cyrila a Metoda ťaží rímskokatolícka cirkev, vzbudzuje dojem, že sa niekomu prívlastok „slovanských" nepáči. Počúvame o tom, že solúnski bratia nám v 9. storočí „zvestovali vieru", totiž akoby „priniesli kresťanstvo našim predkom, dovtedy nevzdelaným pohanom". Ale to predsa nie je pravda.

  • ukradnuty-sviatok-alebo-katolicke-klamstva-o-sv-cyrilovi-a-sv-metodovi

Kresťanstvo u nás už bolo niekoľko generácií predtým, veď v Mikulčiciach (južná Morava) sa našli základy kresťanskej svätyne z 8. storočia. Zásluha solúnskych rodákov, synov veliteľa tamojšej posádky, vysoko postaveného popredného činiteľa byzantskej armády, bola v tom, že našli spôsob, ako našim predkom vzdelanie v tých časoch výlučne cirkevné odovzdať v domácom jazyku písomne. Treba pripomenúť, že písmo, vynájdené Konštantínom, ktorý až tesne pred smrťou prijal mníšske meno Cyril, totiž písmo hlaholické, je tak presne šité na mieru a nárečiu našich predkov, že to dodnes vyvoláva obdiv filológov.

Kam sa na nás hrabú západoeurópske národy, poznajúce len latinku, ktorá má pôvodných znakov len 20 a po rozšírení 26. Slovania v 9. storočí potrebovali písmo s 38 znakmi, aby zaznamenali všetky hlásky svojho jazyka, a takéto písmo im Konštantín vytvoril. Na jeho základe sa o niečo neskôr sformovala cyrilská abeceda, základ súčasnej ruskej azbuky a písma východných sčasti južných Slovanov. Na škodu našej kultúry u nás čoskoro prevládla liturgická latina. Konštantínovo písmo zastaralo, ale zachovalo sa u Chorvátov, predtým aj inde, a ako bohoslužobné žije. Slovanské písmo bolo a doteraz je spojivom Slovanov, prejavom svojbytnosti národnej kultúry. Toto by sa malo každoročne pripomínať práve 5. júla.

Lenže čo počujeme z rozhlasu? Čo vidíme v televízii?

Hlavne rímskokatolícke bohoslužby, prenosy z Velehradu (južná Morava), prejavy kňazov. Často aj nepravdy a skresľovanie histórie. Vytvorila sa schéma: 5. júla majú slovo katolíci, 6. júla ostatné cirkvi. To nie je dobré. A dokonca ani dátum 5.7. nie je tým správnym dňom pripomienky prínosu SolúnčanovPôvodne sa sviatok Cyrilov svätil 14. februára a Metodov 6. apríla, v úmrtné dni podľa juliánskeho kalendára. Až v 60-tych rokoch 19. storočia v súvislosti s miléniom pokrstenia Moravy kardinál Fürstenberg presadil u Pia IX., že deň vierozvestcov bude 5. júla a to zámerne dňa predchádzajúceho výročiu Husovej smrti. Oficiálne sa argumentovalo možnosťou konať púte v čase medzi kosbou sena a žatvami na južnej Morave. Pravý dôvod však bol úplne iný. Ideologický.

V tých časoch sa prebúdzalo národné povedomie, opierajúce sa o husitskú tradíciu, bolo potrebné proti tomu postaviť iný idol.Nikde inde sa u Slovanov neoslavuje cyrilometodský sviatok začiatkom júla. Bulhari ho majú 24. mája, gréckokatolíci v pôvodné dni úmrtia, pravoslávni ho oslavujú viackrát v roku. Ale hlavne tu ide o obsah osláv. Rímskokatolícka cirkev nemá ani to najmenšie právo vyhlasovať Cyrila a Metoda za „svojich svätých", veď oni nabúrali monopol hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny a žiadali šírenie cirkevného učenia v národnom jazyku svojich spoluobčanov! Robili presný opak toho, čo rímska cirkev po celý stredovek presadzovala a protinárodne presadila. Na rozdiel o kresťanov východných, ktorí národné písma rešpektovali a ich prostredníctvom šírili vzdelanie.Zmierime sa s tým, že sviatok, ktorý by mal byť oslavou slovanskej myšlienky a národného vzdelania ponecháme ľuďom, ktorí ho zneužívajú? Ľuďom, ktorí sa svojim chápaním cyrilometodského odkazu dopustili svätokrádeže? Nezmierujme sa! Konajme osvetové akcie o slovanskej vzdelanosti, šírme pravdu o slovanských dejinách! Poukazujme na prednosti slovanského písma, ktoré nepotrebuje dopĺňať čiarkami a háčikmi, pretože má dosť znakov.

A uvážme, či by pamätný deň nemal byť v kalendári tam, kde pôvodne patrí - do niektorého z jarných dní v súlade s tradíciou našich slovanských priateľov.Doc. PhDr. J. Haubelt, DrSc., český historik najmä osvietenskej doby a bývalý podpredseda a hovorca Voľnej myšlienky v Česku k danému problému sa vyjadruje takto: „Katolíctvo má v Čechách opodstatnene zlú povesť. Vďačí za ňu predovšetkým svojim latinským a protislovanským usmerneniam, ktoré sa prejavili v časoch Veľkej Moravy. Vypovedajú o tom najmä tzv. panónske legendy o Konštatínovi Filozofovi a Metodovi, ktoré keď čítame pozorne, zistíme, že historickou pravdou je pravý opak toho, čo kladného tieto texty vypovedajú o latinských kňazoch, vrátane pápeža. Skutočnosť bola totiž úplne iná, ako sa nám dodnes pokúšajú nahovoriť pápeženci.

- Je nesporné, že obaja slovanskí apoštoli boli na spiatočnej ceste do Byzancie obvinení z kacírstva a že nedošli do Solúnu, ale že boli nedobrovoľne zavlečení do pápežského Ríma,
- Prvý z nich podľahol v Ríme následkom utrpenia, ktoré podstúpil cestou.
- Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde aj zomrel, ale tam boli jeho „kacírske" telesné pozostatky zrejme zhanobené a zlikvidované.
- Slovanskí žiaci Metoda boli po jeho smrti predaní do otroctva vykúpení Byzanciou a vykonali nesmierne civilizačné dielo práve na slovanskom Balkáne.
-
Rímskokatolícka cirkev využila nevzdelanosť slovanského národa a zneužila Cyrilometodskú legendu na upevnenie svojho politického postavenia. Je to hanba nielen pre cirkev, ale aj pre tých, ktorí jej uverili."

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře