Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Životní filosofie – perspektiva pro Rusko 1. část: Globalisté usilují o sebezničení Ruska

Rusku je nyní úskočně vnucována destruktivní filosofie transhumanismu. Jak vidíme na Západě, tato ideologie zahrnuje i transgenderismus, homosexualismus a s tím spojené kradení dětí a jejich psychická, morální i fyzická tyranie. Tyto zločiny jsou už pod pozitivními pojmy legalizovány v Evropské Unii.

Zašifrovaně je prosazuje tzv. Lisabonská smlouva, Istanbulská úmluva a další. Tyranie dětí nadnárodním, tzv. juvenilním systémem vede k sebezničení národů. Je součástí programu redukce lidstva na tzv. zlatou miliardu.

Do tohoto plánu patří i jiné destruktivní projekty, které jsou pozitivně nazývány rozvojovými. Státní legislativa se změnila v závislosti na nadnárodních úmluvách, rezolucích či rekomendacích, které dostaly prioritu nad státními zákony.

Skrytě se sleduje cíl likvidace přirozených lidských principů a nastolení sebevražedných a nespravedlivých zákonů. Zločiny byly legalizovány a morální lidé začali být trestáni jako fóbové.

  • bkp-zivotni-filosofie-perspektiva-pro-rusko-1-cast-globaliste-usiluji-o-sebezniceni-ruska

Na státní zákonodárství v EU byl rovněž vytvářen tlak k zavádění povinné experimentální vakcinace v období podvodné pandemie, zaštítěné nadnárodní autoritou WHO. Došlo k těžkým zločinům proti obyvatelstvu a zároveň k systematické likvidaci morálních principů a svědomí lékařů. Hippokratova přísaha zavazuje lékaře chránit zdraví a život. Pod nátlakem byli nuceni ji zrazovat a tak i do budoucna nastoupit na cestu k podobným zločinům. Ukázalo se, že zdravotnictví má dnes globalistům posloužit k postupné redukci, tedy vyhlazování lidstva. Dle objektivní spravedlnosti by každému lékaři, který dával experimentální vakcíny, měla být odebrána lékařská licence.

Určitou omluvou je, že lékaři byli oklamáni, znásilněni, skrze nejvyšší zdravotnický orgán WHO. Avšak zločin proti lidskosti a lidstvu, kterým byla masová experimentální vakcinace, nemá v historii zdravotnictví obdoby. Jeho dosah se nedá srovnat ani se zločiny fašistického lékařského zločince Mengeleho, který si z lidí udělal pokusné krysy. I katolická církev poskytovala své instance jako očkovací centra; dokonce se očkovalo přímo v chrámech. Lidé byli zneužitou církevní autoritou zavazováni ve svědomí, aby podstupovali nebezpečnou experimentální vakcinaci! Pseudopapež Bergoglio křičel do celého světa: „Vakcíny pro všechny! Musí se to udělat!“

Cynicky lhal lidem do očí: „Je to skutek lásky.“ Dodnes tento lžipapež s celou svou homosítí nemíní konat pokání za tento cílevědomý podvod a masový zločin. Letos v červnu náhle zemřel bojovník za pravdu, americký lékař Rashid Buttar. Ve svém posledním videu s velkou bolestí řekl asi toto: Udělal jsem pro lidi maximum, stále jsem je varoval, aby nepřijímali tuto nebezpečnou vakcínu. Řekl jsem jim to jednou, podruhé, potřetí, počtvrté, a když se i dále z banálních důvodů drží lži a podstupují tuto sebevražednou vakcinaci, už mi jich není líto. Jednou se člověk může dát oklamat, ale pak se už musí poučit z chyby a postavit se proti lži a zločinu.

Pokud se dál nechává klamat a nechce slyšet pravdu, zasluhuje spravedlivý trest. Známý německý právník R. Füellmich se vyjádřil, že v čase pseudopandemie bylo 30 % lidí ve světě doslova zhypnotizováno mediální lží, takže nebyli schopni přijímat žádné varování ani od těch nejlepších odborníků. Zavládl mediální teror. Zhypnotizovaní lidé se dodnes nechtějí probrat, nepomáhají žádné argumenty, zatvrzele zůstávají v irealitě. Tato bolestná zkušenost ukazuje na ložisko zla v člověku. Bez pravdivé sebekritiky, která musí začít u každého osobně, se proces sebezničení jedince i lidstva nezastaví. Požadavek: „Změňte myšlení – metanoite – věřte evangeliu“ je dnes mimořádně aktuální.

Genderová ideologie natolik vykolejila reálné myšlení, že irealita a zločiny se staly nejen normou, ale i prestiží. Princip dekadentního posunu myšlení znázorňuje Overtonovo okno. Ukazuje, že i kdyby demagogové postupně došli k propagaci lidožroutství, všichni by po určité době nadšeně tleskali. K takové imbecilitě spěje lidstvo, když si nechá ohlušit svědomí, vyřadit soudný rozum a za lidskou důstojnost začne pokládat amorální zvrhlosti LGBTQ. Manipulátoři NWO dokázali během několika let zcela změnit myšlení. Důstojnost člověka se vždy zakládala na morálních hodnotách.

Rodinu, jako základní buňku společnosti, vždy tvořil otec, matka a jejich děti. Nyní v EU prosazují a uzákoňují homo-pseudorodiny. Sexuální anomálie a zvrhlosti, mezi něž patří dokonce i nekrofilie, zoofilie, sadomasochismus a jiné, jsou absurdně privilegovány a pokládány za práva člověka. Za sodomii Bůh potrestal Sodomu a Gomoru ohněm z nebe jako výstrahu pro celé lidstvo. Dnes se ale na Západě každý bojí byť i jen nesouhlasně podívat na tato individua, aby nebyl ocejchován jako „fób“ a neskončil ve vězení. Příkladem je učitel v Irsku, který nechtěl akceptovat irealitu a chlapce nazývat děvčetem. Příkladem je učitel v Irsku, který nechtěl akceptovat irealitu a chlapce nazývat „neutrálním“ zájmenem. Byl za to uvězněn na neurčito, prý dokud nezmění myšlení.

Hrozilo mu, že teprve když bude ve věznici pod tlakem zlomena jeho psychika a začne privilegovat zvrácenou irealitu, bude propuštěn. Až tak deformovat myšlení a zákonodárství se nepodařilo v celé historii! Vrcholem je, že tyto nejtěžší zločiny a hříchy prosazuje jako prioritu tzv. papež František. A co je ještě absurdnější – přestože veřejně zrazuje Boha i Boží zákony, katolíci na něj nedají dopustit. Jeho úsilí o likvidaci objektivních morálních norem a přikázání vrcholí letos v říjnu celosvětovým setkáním Synody o synodalitě ve Vatikánu. Předem je už rozhodnuto o postupné církevní legalizaci donebevolajících hříchů LGBTQ. Dokonce i pro Q-páry, tedy, kromě jiných, také pro sňatky lidí se zvířaty, už belgičtí biskupové mají liturgické obřady jako precedent pro celou katolickou církev. Němečtí biskupové to vehementně protlačují.

Toto už není jen ztráta svědomí, ale přímo stupidita a debilita. Takové falešné křesťanství, které místo požehnání stahuje na celé lidstvo prokletí, je na úrovni zvrhlého satanismu. Prokletí, které stáhla katolická církev, počínaje II. vatikánským koncilem a vrcholící pseudopapežem Františkem, se tragickým způsobem projevilo zvláště na bývalých katolických státech, jako je Belgie, Německo, Holandsko, Francie a Itálie, ale dopadá i na ostatní. Západní globalisté NWO vynakládají maximální úsilí, aby skrytě rozložili i Rusko, a to především morálně. Snaží se o to už několik desetiletí. Komunistické Rusko se psychologické diverzi Západu bránilo, když však nastoupila tzv. demokracie, agenti Západu ji hned zneužili. Globalisté NWO mají dnes své vyškolené agenty nejen ve všech státech bývalého Sovětského svazu, ale dokonce i v samotném Rusku. Posílají je především na univerzity, na ministerstva, do sféry kultury, ale i do jiných oblastí veřejného života. Mnozí z nich zastávají funkce děkanů, rektorů či jiné vůdčí pozice a budují stínové struktury a lobbyistická centra s cílem sebezničení Ruska.

Příklad: Na jedné ruské univerzitě nastoupil po děkanovi, který nečekaně a podezřele zemřel na infarkt, nový děkan. Ten předtím absolvoval školící kursy v USA. Byl napojen na sorosovskou síť, která má za cíl likvidovat školství a tím i ruskou inteligenci. Dotyčný zároveň úskočně propaguje trashumanismus i Velký reset Schwaba. Tento ideolog NWO je nepotopitelný. Klidně na univerzitě provádí personální změny a buduje svou síť. Nenápadně vyhazuje ty, kteří nesdílejí jeho ideologický směr a mají ještě zdravé morální myšlení. Dosazuje stoupence homosexualismu a transhumanismu. Všechno se děje nenápadně, nenapadnutelně, ale cílevědomě. A toto není jediná univerzita v Rusku. Agenti NWO chtějí na univerzitách skrytě převzít vládu, aby vnesli mladé inteligenci ducha sebezničení. Poté, co ruský prezident vytýčil jako prioritu morální hodnoty a objevily se nové předměty, které posilují patriotismus a kulturní dědictví Ruska, tento děkan a jeho tým si hned mezi sebou tyto předměty rozdělili, aby je nemohli vyučovat pravdiví patrioti.

Ti se na to jen bezmocně dívali, protože si byli vědomi, že pokud by se ozvali, byli by úskočně vyhozeni z univerzity, ani by nevěděli, jak. Tento děkan se jako chameleon umí přizpůsobit jakýmkoliv změnám, jen aby na univerzitě skrytě udržel svůj sebelikvidační program, v jehož pozadí stojí Soros, Schwab a NWO s transhumanismem. Je to celá síť, která chce globalizovat všechny univerzity v Rusku a má za cíl postupně proniknout i právnictví, politiku, soudnictví, státní bezpečnost, policii a všechny ostatní sféry včetně církve, aby v Rusku nastal proces postupného sebezničení. Bohu díky za zákony, které byly v Rusku přijaty, a díky kterým se Rusko vymyká z legislativní globalizace Nového světového řádu (NWO) i s jeho filosofií transgenderismu a transhumanismu. Další varovný příklad: Na jisté univerzitě působí skrytý homosexuál, který nemá žádný titul, a přesto přednáší jako řádný profesor. Síť mu kryje záda. Navíc, je hlavou několika komisí, mezi nimiž je i tzv. antiteroristická a antiextremistická komise. Zneužívá ji. Neodhaluje teroristy, naopak, skutečné patrioty označuje za extremisty s cílem jejich vyhození z univerzity.

Na jakých principech diverzní agenti pracují?Mají jasný úkol, jsou zaměřeni na cíl, a navíc jsou vyškoleni v postupu, jak ho dosáhnout. Například mají za úkol vnést na univerzitu ideologii transhumanismu. Nejprve si zmapují odpůrce a promyslí způsob, jak je nenápadně a účinně paralyzovat. Většinou jsou odpůrci starší profesoři, proto najdou příčinu, proč už nemohou na univerzitě pracovat. Například ze zdravotních důvodů, anebo neprojdou konkursem, který cílevědomě ovlivní, a podobně. Jestliže jsou odpůrci mladší profesoři, agenti použijí psychologické metody, jak odpor rozdělit, aby nebyl jednotný. Individuálně s jednotlivými profesory hovoří, navazují důvěrné osobní kontakty, pomáhají jim různým způsobem, aby vyvolali falešné sympatie a tak odpor už předem paralyzovali.

Jestliže očekávají, že se na odpor postaví ženy – profesorky – je většinou jednoduché je oklamat lichotkami, přízní, úsluhami... Další účinná psychologická metoda, kterou používají, je rozdělit odpůrce mezi sebou. Stačí každému zvlášť důvěrně říct, že ten druhý ho očernil, či navodit dojem, že mu nějak jinak uškodil. Tím se vytvoří atmosféra, ve které odpor už nebude jednotný, a proto nebude ani účinný. Další metodou je záměna pojmů. Nazývají vnesení destruktivní ideologie například rozvojovým programem nebo projektem k zachování kulturního dědictví anebo patrioticky – přínosem pro tzv. „russkij mir“ (tj. „ruský svět“). Pod tímto pozitivním pojmem ale už skrývají svůj program, který postupně účinně naplňují tak, že jsou nenapadnutelní. Nikdo ani nevěří, že jdou proti univerzitě a proti ruskému národu. Paradoxem je, že jsou dokonce schopni očernit pravdivé patrioty před studenty a takzvaně kvůli stížnosti studentů je vyhodit z univerzity.

Příklad: Jistí studenti byli ovlivněni, aby si stěžovali na určitou profesorku, a ta byla na základě jejich stížnosti vyhozena. Přestože byla nevinná, a navíc podala i žalobu na prokuraturu, na univerzitu se už vrátit nemohla. Absurdum je, že zůstala přesvědčena, že agent, který to všechno zapříčinil, je její největší dobrodinec. Za sítí agentů je mnohdy buď zahraniční, nebo přímo místní oligarch. Na jisté univerzitě několik skutečných autorit během krátké doby zemřelo na infarkty a po nich nastoupili buď přímo agenti anebo snadno manipulovatelní lidé. Tragedií je, že všeobecně se stále ještě neví, že zde probíhá skrytý boj o klíčové pozice. Ti, kteří by to měli vědět a bránit, jsou bez aktuální osvěty, takže neví, proti komu a jak bojovat, a navíc, i když vnímají skrytou diverzi, jsou nejednotní.

Agenti jsou ale vycvičení, prošli tréninky a jdou za cílem. Všichni agenti, kteří byli vyškoleni v USA, by měli být zmapováni a mělo by jim být zakázáno zastávat veřejné funkce. Měli by být pod stálou kontrolou. Elity NWO zneužily americkou demokracii, z USA si udělaly své centrum a okupují americký národ s cílem jeho sebezničení, stejně tak jako ostatních národů. Vina proto nespočívá na samotných Američanech, ale na elitách NWO, které na americkém národě parazitují. Skrytí agenti neměli v čase komunistického systému možnost infiltrovat univerzity ani veřejný život. Komunismus ale před 30 lety padl a tzv. demokracie otevřela dveře sebezničující infiltraci do školství, kultury, politiky, policie i jiných sfér společnosti. Obrana proti nim není de facto žádná! Prezident se snaží dělat maximum. Zveřejnil diagnózu destruktivního vlivu západních elit, když odsoudil genderovou ideologii s množstvím pohlaví a pravdivě ji nazval šílenstvím a otevřeným satanismem. Prohlásil, že Rusko má svou vlastní budoucnost.

Vydal směrnice pro jednotlivé univerzity i ostatní veřejné instance, že prioritou ruské politiky jsou morální hodnoty a pravý patriotismus. Místo toho ale, aby se tento program důsledně realizoval, skrytí agenti se hned chameleonsky zamaskovali a právě oni uchvacují nové pozice. Jako by prosazovali patriotismus a morální hodnoty, pod královským praporem se tito piráti zmocňují klíčových míst a dále razí svůj destruktivní program. Navíc tím vytěsňují skutečné patrioty. Systém podvodu je profesionální a psychologicky vypracovaný. První věcí proto je stanovit dnes pravdivou diagnózu a odmaskovat metody a kořeny, z nichž vychází diverze. V rámci obrany státu je nutné nastolit kádrovou cenzuru, která prověří minulost každého veřejného pracovníka a nedopustí nikoho, kdo byl zapojen do systému Sorose nebo jiných podobných zahraničních struktur.

2. část: Rusko nezachrání sebelepší technika, pokud budou morální principy narušeny

Přestože má Rusko ještě zdravé zákony, které zakazují západní dekadentní proudy, přesto se skrytě, obzvlášť mezi mládeží, tyto proudy popularizují a šíří jako rakovinové metastáze. V Evropské unii jsou nejen legalizovány, ale i tzv. antidiskriminačními zákony privilegovány všechny LGBTQ zvrácenosti, které s sebou nesou i legalizaci systému na kradení dětí. Slouží mu, kromě jiných pseudozákonů, především Istanbulská úmluva. Tato zločinná legislativa podává kradení dětí jako jejich nejvyšší zájem a právo. Podobně tzv. práva a ochrana žen před tyranií ve skutečnosti nastolují jejich nejkrutější tyranii. Ženy po tzv. juvenilních soudech, které jim cynicky a nenávratně kradou děti, propadají nejtěžším depresím a končí v alkoholismu, narkomanii a sebevraždami. To je to jejich největší právo! Ideologie transgenderismu dává nejtěžším zločinům nejpozitivnější pojmy – „ochrana dětí“, „právo žen“ atd.

S prosazováním gender ideologie nastoupila i dekadentní filosofie založená na kolosální lži, v jejímž důsledku je člověk zbaven nejzákladnější jistoty a nesmí už respektovat pravdu, že je buď muž, nebo žena. Takto oklamaný člověk už nerozlišuje realitu od ireality a stává se absolutně manipulovatelným a neschopným zdravého úsudku. Nemůže už založit zdravou rodinu ani vychovávat děti ani vést zodpovědný život, který je spojen s překonáváním životních překážek a útrap. Je z něj vypěstován extrémní egoista, duchovně slepý, neschopný zdravé sebekritiky a oběti pro druhého. K této psychické deformaci je dnes zneužito i školství. Dříve mělo v základu křesťanské principy, které vychovávaly k zdravému myšlení a byly i podstatou evropské kultury. Na ní dnes tato dekadence parazituje a vede k sebezničení nejen Evropy a Ameriky, ale i celého lidstva.

Tento demoralizující systém se dopouští zločinu už na nejmenších dětech v mateřských školách, kterým je deformováno myšlení, takže je holčičkám vnucováno, že jsou chlapci, a chlapcům, že jsou děvčata. Děti musí být přesvědčeny, že samy nemohou vědět, kým vlastně jsou. Tato deformace psychiky se pak stupňuje ve školách, obzvlášť na hodinách tzv. sexuální výchovy. Ve skutečnosti v nich jde o tvrdou propagaci všech sexuálních zvrhlostí, které člověka degradují pod úroveň zvířete. Tato degradace je však dětem podávána jako společenská prestiž a privilegium! Obzvlášť děti v pubertálním věku, které inklinují k extravagancím, se stávají oběťmi těchto zločinných lží a sebezničující ideologie.

V USA už byl podán návrh zákona o tzv. právu dítěte na změnu pohlaví od 6 let. Zákon sice zatím neprošel, ale byl schválen od 12 let. Takže bez vědomí rodičů mají děti tzv. právo nechat se doživotně zmrzačit. Pokud je rodiče varují, je to kvalifikováno jako násilí na dětech. Za to rodičům reálně hrozí, že jim juvenilní justice navždy děti odebere. To, že pak už budou ukradené děti sexuálně, morálně a psychicky skutečně znásilňovány a tyranizovány, o tom se už mluvit nesmí. Pravdivé informace jsou tzv. „konfidentní“.

V Anglii bylo transgenderovému experimentu vystaveno množství škol. Statistiky dokázaly, že děti podrobené psychologickému teroru, který je nutil k transsexualitě, se opakovaně chtěly dopustit sebevraždy. Dětská psychika nesnesla tento nápor lži, za kterou následoval i fyzický sadismus, protože děti byly vedeny k operaci změny pohlaví. Lékař, který složil Hippokratovu přísahu a dělá operace změny pohlaví, by měl být zbaven licence a potrestán, protože se tím dopouští drastického zločinu na lidech. Učitel, který vtlouká dětem do hlavy gender magořiny, by měl být postaven před soud za zločiny proti lidskosti.
Ruský prezident tuto západní ideologii s transsexualismem a transhumanismem pravdivě nazval šílenstvím a otevřeným satanismem.

Společnost podřízená genderové ideologii likviduje samu sebe, a to nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně. Potřebou současné doby je proto zdravá životní filosofie, vycházející z pravdivých předpokladů, z reality života, a zabezpečující zdravou výchovu. Ta musí připravovat na zodpovědný život, který respektuje spravedlivé a morální zákony, postavené na principu evangelia: „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ty jim.“ Tato filosofie ukazuje na zodpovědnost za své skutky, za svůj život, za který bude člověk skládat účty. Ukazuje na smysl lidského života, na smysl utrpení a na věčnost.

Toto je podstata zdravého myšlení s přirozenými morálními principy, které jsou integrovány Kristovým evangeliem. Mládež Ruska má být vychovávána k zodpovědnému manželství a k zodpovědnému rodičovství. Rodina je základní buňkou zdravé společnosti.

Mezinárodní satanisti, kteří prosazují zločiny proti lidskosti, jsou napojeni na světovou síť zednářů s tzv. Novým světovým řádem (NWO). Mezinárodní organizace jako OSN a WHO, které měly ještě donedávna prestižní autoritu morálnosti a garance spravedlnosti a pravdy, dnes jako piráti pod královskou vlajkou páchají nejhrubší a neuvěřitelné zločiny proti lidstvu.

Současná technika a elektronika jen urychluje proces sebelikvidace, jestliže se dostává do rukou lidí zdeformovaných těmito dekadentními myšlenkovými proudy transsexualismu a transhumanismu, které směřují k vyhlazení lidstva. Proto žádná umělá inteligence, žádné 5G, žádná digitalizace nepřispěje k povznesení jedince ani národa. Globalisty bude naopak využita k masové morální, duchovní a fyzické genocidě, pokud nebude včas nastolen spravedlivý řád postavený na morálních principech.

V Rusku musí dojít k očistnému procesu, protože přestože jsou vyhlášeny za prioritu morální hodnoty, dále ve školství progresuje sorosovský systém, který vede k jeho sebezničení. Na univerzitách jsou lidé, kteří tento systém skrytě prosazují. Lobbují stejné lidi na klíčová místa, aby tak mohli ovládnout celé školství, celou kulturu i celou politiku. Postupují systémem stínové struktury a tato stínová struktura má už v Rusku jako duchovní rakovina své hluboké metastáze. Zneužila demokracii k svému skrytému a bleskovému rozšíření.
Těžkou chorobou současnosti je, že děti téměř na celém světě používají smartphony. Školství k tomu doslova přinutilo i ty, co se ještě bránily. To vede tak nejen k degradaci vzdělávacího systému, ale i ke katastrofické morální degradaci. Nejenže například školní učebnice v EU prosazují homosexualismus, transgenderismus i okultismus, ale ve smartphonu má dítě už nekontrolovaný přístup k morálním zvrhlostem.

Děti nejsou schopny rozlišovat a je tragédie, že jednotlivé státy nezavedly účinnou cenzuru, aby chránily děti a mládež před touto duchovní a morální otravou. Za komunismu byly za šíření pornografie tresty. Dnes se skrze smartphony beztrestně a masově šíří morální devastace dětí a mládeže. Pokud mají děti přístup k smartphonům, musí být zajištěna cenzura, která je ochrání před morální otravou. Navíc používání smartphonů nevede k morálnímu ani lidskému rozvoji, ale vede k duševní degradaci.

Až se děti morálně otráví, budou už toto zlo samy šířit a budou schopny pro ně přinášet i sebevětší oběti. Už se ho nevzdají a pravdu už nebudou chtít slyšet. Učitelé, politici, legislativa, policie, kultura mají zodpovědnost za svůj národ v této oblasti, za deformaci myšlení a morálky mladé generace. Je třeba si to uvědomit a nastolit pro další existenci svého národa, tedy Ruska, ochranné bariéry a zdravý směr.

Velkou pastí pro Rusko je to, že se vytváří veřejné mínění, které ovlivňuje i nejvyšší politiku, že je třeba za každou cenu intenzivně rozvíjet umělou inteligenci, tedy i smartphony a digitalizaci, aby prý Rusové nebyli zaostalí. Je třeba ale vidět věci z pravdivého úhlu pohledu. Digitalizace souvisí i s čipizací a s totální kontrolou obyvatelstva, které chtějí dosáhnout západní elity a chtějí jí podřídit i ruskou společnost. V dnešní době mohou skrze zneužitou digitalizaci uchvátit nejen majetek, ale i myšlení a tím i duši člověka. A to jsou skutečné zločiny proti lidstvu s konečným cílem jeho sebezničení.

Součástí programu těchto globálních satanistů je i plán zneužití vakcín při umělých pandemiích. Reálná hrozba je, že celý elektronický systém se dostane do rukou těch, kteří tvoří stínovou strukturu v Rusku. Tím by byl ruský národ vydán úhlavnímu nepříteli, kterému jde o jeho likvidaci.

Pokud se zavčas nepostaví životní filosofie se zdravou legislativou a spravedlivými sankcemi proti tomuto rafinovaně šířícímu se zlu, zhoubný proces se už nebude dát zastavit. Nakonec to, co ruský národ pracně vybuduje, bude nejúčinnějším prostředkem k jeho sebezničení.

Kde je kořen všeho tohoto zla?
Princip sebedestrukce působí po prvním hříchu skrze ložisko zla v člověku. Z tohoto ložiska zla vycházejí jako z otráveného pramene všechny zločiny, tyranie, vraždy, války, sadismus, cynismus, satanismus, zvrhlosti. Za tímto otráveným pramenem je duchovní bytost – duch lži a smrti.
Sebelikvidační princip zvaný dědičný hřích, který je v lidském nitru, se cílevědomým odstraněním morálních zábran mimořádně uvolnil, takže zaslepil lidskou mysl i svědomí. V současné době se toto zlo, spojené s bytostním obelháváním, zvlášť viditelně promítá do všech sfér života společnosti. Podle tohoto principu de facto každý jedinec i každý národ systematicky likviduje sám sebe. V tomto subjektivním klamu je přesvědčen, že jde za svým dobrem, a ve skutečnosti si připravuje vlastní autogenocidu.

Jediná záchrana a zastavení tohoto procesu je v přijetí zdravých principů evangelia a obnovení přirozených morálních zákonitostí.
Co se týče falešného křesťanství, které v jednotě s globalisty vede k sebedestrukci, odstrašujícím příkladem je lžipapež Bergoglio. On se v Kanadě zasvětil satanu za pískání šamana na kost z divokého krocana (2022). On prosazuje synodální LGBTQ vzpouru proti Bohu i proti přirozeným a morálním zákonům.

Pravdivým vzorem křesťanství jsou pro ruský národ jeho pravdiví hrdinové, mezi něž patří především ruští starci a světci, kteří svým osobním příkladem udržovali v ruském národě Ducha pravdy.

3. část: Likvidaci mládeže stop!

Životní filosofie postavená na evangeliu je vlastně moudrostí, která nás učí, jak projít tímto krátkým životem a dosáhnout posledního cíle – života věčného. Transhumanismus dnes propaguje falešnou nesmrtelnost, která je tak ireálná jako celá tato ideologie. Zároveň transhumanismus popírá realitu zla a hříchu. Pokud však zlo a hřích neexistuje, pak se ptáme, nač jsou ještě soudy, policie, věznice, nač je vůbec armáda. Zlo a hřích je realita, o které rozumný člověk nemůže pochybovat.

Pro nás křesťany je životní postoj jednoznačný: Žít pravdivě z víry v Krista, zachovávat Boží zákony a přikázání a pak tuto životní moudrost předávat dalším generacím.

Základním problémem mezilidských vztahů je lidský egoismus – člověk má nároky na druhé, ale nechce si pravdivě přiznat svou chybu. Pokání je v podstatě pravdivá sebekritika před sebou i před Bohem. Ovocem je vnitřní uzdravení a spása duše.

Kardinál J. Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., napsal: „Kdyby mě někdy Prozřetelnost zbavila mých současných povinností, rád bych se věnoval právě tématu dědičného hříchu, respektive nutnosti opětného odhalení jeho působnosti ve světě.“ (Rozhovory s Messorim, 1984)

S realitou dědičného hříchu, který se projevuje egoismem, se setkáváme denně. Mluvit o lásce, pravdě, spravedlnosti atd., ale nepočítat reálně s ložiskem zla v nás, vede k životu v iluzích a irealitě. K pravdivému a čestnému životu potřebujeme nadpřirozenou pomoc. Ta je nám dána Bohem v Ježíši Kristu.

Člověk je zde na zemi vystaven psychologickému a duchovnímu boji. Pravdivá životní filosofie pomáhá správně se zorientovat v boji se zlem a lží. Příklad ze života: Po společné práci na stavbě nastalo napětí. Jednomu jeho ego „osvětlilo“, kde druhý jednal nesprávně. Z takových myšlenek vyvstala hořkost vůči spolupracovníkovi. Co dělat? Ježíš mluví o třísce a trámu v oku (viz Mt 7,3-5). Podle této instrukce dotyčný změnil styl myšlení a začal uvažovat jiným způsobem. Položil si otázku: Co spolupracovník na stavbě udělal dobrého? Kde jsem já udělal chyby i vůči němu i vůči společnému dobru svou tvrdohlavostí a nezručností? Když si na tyto otázky dal odpovědi, duch hořkosti, povýšenosti a odsuzování okamžitě odešel a obnovila se a utvrdila vzájemná jednota.
Zkřížení mých egoistických postojů a Božích přikázání je mým křížem. Mým křížem je ale i každé utrpení. V utrpeních mám hledat nadčasový smysl a spojovat své utrpení s utrpením Spasitele, který se na kříži obětoval i za mě. Pak pochopím smysl svého života.

Svatý Bazil Veliký napsal pro křesťany ve 4. stol. pravidla, která vyjadřují životní moudrost, založenou na evangeliu. Mezi pravdivé filosofy patří například svatý Justin (2. stol.), svatý Augustin (5. stol.), svatý Tomáš Akv. (13. stol.).
Pokud má Rusko postavit svou existenci na zdravých základech, musí mít pravdivou životní filosofii. Ta musí vycházet ze života a být zakořeněna v transcendentnu. Proč? Člověk potřebuje k zachovávání morálních zákonů motivaci. Pravdivá víra dává sílu překonat svůj egoismus a obětovat se pro druhého.

Všechny filosofie, které nepočítají s ložiskem zla v člověku, jsou pro lidský život nepotřebné a matoucí.

Postavit zdravou životní filosofii vedle utopistického a sebezničujícího transhumanismu, který ani nelze nazvat filosofií, je jako postavit vedle sebe život a smrt, světlo a tmu. Ať si Rusko vybere život tak jako svatý Vladimír před tisíci léty!

Falešná a pravdivá filosofie a dvojí ovoce:

Morální i fyzická likvidace dětí a mládeže
Jakou novou funkci dnes mají tzv. sociální služby?
Jsou začleněny do juvenilního systému, který krade děti.
Co je to „domácí násilí“?
Ve skutečnosti je to umělý pojem k přikrytí zločinu kradení dětí rodičům.
Co jsou tzv. náhradní rodiny?
Patří do systému juvenilní justice. Na Západě je tvoří převážně homosexuálové, pedofilové nebo byznysmeni s dětmi, kteří se na utrpení dětí obohacují.
Co to je byznys s dětmi?
Jde o zločiny kradení a prodávání dětí k sexuálnímu zneužívání nebo také na orgány. Tento zločinný byznys vynáší 150 miliard dolarů ročně.
Jaký je další důvod kradení dětí?
Globalisté potřebují nenávistné a cynické mstitele na společnosti, příkladem je Breivik.
Model školství v Norsku
Děti ještě ani v sedmé třídě neumí dobře číst, protože vést děti k učení je označeno za psychické násilí. Na druhé straně jsou děti Barnevernem násilně kradeny, takže z nich ročně 70-100 páchá sebevraždu. Tyto zločiny jsou ale „konfidentní“.
Co je současná sexuální výchova ve školách na Západě?
Nejde o výchovu, ale o demoralizaci spojenou s propagací transgenderismu, tedy přeoperovávání pohlaví. Jsou to nejtěžší zločiny proti dětem. V USA je uzákoněno tzv. právo k přeoperování od 12 let bez souhlasu rodičů.
Co je gender ideologie?
Irealita, která tvrdí stupidnost, že muž není mužem, a žena ženou.
Je Darwinova teorie pravdivá a vede k morální motivaci pro mladou generaci?
Vědci dokazují její nepravdivost. Nabourává základy morální motivace.
Je zavedení smartphonů do učebního procesu k prospěchu dětí?
Ne, je to mnohostranně negativní.
Je už dnes v Rusku potřebná cenzura nemorálnosti v internetu a sociálních sítích?
Ano.
Uveďte příklad, v čem je na Západě zneužita medicína.
Nejen k zabíjení nenarozených dětí, ale i k absurdnímu používání jejich tkáně pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl.
Slouží současná vakcinace zdraví dětí?
Ne. Dnes už nejsou na Západě klasické vakcíny ani proti neštovicím, obrně či černému kašli. Do vakcín jsou záměrně přidávány kovy, které způsobují autismus, chronické a autoimunitní onemocnění, ruinují imunitní systém, způsobují neplodnost a v některých případech i úmrtí dětí. Nejvíce nebezpečná je vakcinace hned po narození dítěte. Statistiky jsou alarmující.
Propaguje se na Západě už dětem nemorálnost a satanismus?
Ano, promítá se to i na oblečení, hračkách, knížkách a kreslených filmech i pro nejmenší děti. Starším se propaguje v rámci školní výuky.
Je souvislost mezi rockovou hudbou, narkomanií a zločinností mládeže?
Bylo dokázáno, že ano.

Jaká byla výchova v carském Rusku a jaká v Sovětském svazu?

Výchova v carském Rusku byla založena na morálních principech, na Desateru, na kterém bylo také vybudováno spravedlivé evropské zákonodárství. Tato morálka byla zakořeněna v úctě k Bohu, tedy v transcendentnu.

Sovětská výchova zachovala ve většině křesťanskou morálku, smysl pro čestnost, hrdinství, ale ateizmus likvidoval pravoslavnou víru v Boha ke škodě celé společnosti.

Co je motivací pro mladého člověka, aby přijímal morální výchovu?

Pravdivá osvěta, která ukazuje, že mu morální výchova zabezpečí šťastný život zde na zemi i šťastnou věčnost, a zároveň je i předpokladem, že bude žít ve zdravém manželství a dobře vychová děti.

Jaká byla známá hesla v pedagogice i mezi lidem?

„Slova povzbuzují, příklady táhnou.“ „Co kdo zaseje, to i sklidí.“ „Co nechceš, aby ti činili jiní, nedělej ty jim.“

Jaké má Rusko morální vzory ve své historii?

Desítky svatých mužů a žen. Národními hrdiny jsou také ti, kteří v boji s fašismem obětovali své životy.

Biskupové BKP

BKP: Životní filosofie – perspektiva pro Rusko
1. část: Globalisté usilují o sebezničení Ruska
 
Rusku je nyní úskočně vnucována destruktivní filosofie transhumanismu. Jak vidíme na Západě, tato ideologie zahrnuje i transgenderismus, homosexualismus a s tím spojené kradení dětí a jejich psychická, morální i fyzická tyranie. Tyto zločiny jsou už pod pozitivními pojmy legalizovány v Evropské Unii. Zašifrovaně je prosazuje tzv. Lisabonská smlouva, Istanbulská úmluva a další. Tyranie dětí nadnárodním, tzv. juvenilním systémem vede k sebezničení národů. Je součástí programu redukce lidstva na tzv. zlatou miliardu. Do tohoto plánu patří i jiné destruktivní projekty, které jsou pozitivně nazývány rozvojovými. Státní legislativa se změnila v závislosti na nadnárodních úmluvách, rezolucích či rekomendacích, které dostaly prioritu nad státními zákony. Skrytě se sleduje cíl likvidace přirozených lidských principů a nastolení sebevražedných a nespravedlivých zákonů. Zločiny byly legalizovány a morální lidé začali být trestáni jako fóbové. 
Na státní zákonodárství v EU byl rovněž vytvářen tlak k zavádění povinné experimentální vakcinace v období podvodné pandemie, zaštítěné nadnárodní autoritou WHO. Došlo k těžkým zločinům proti obyvatelstvu a zároveň k systematické likvidaci morálních principů a svědomí lékařů. Hippokratova přísaha zavazuje lékaře chránit zdraví a život. Pod nátlakem byli nuceni ji zrazovat a tak i do budoucna nastoupit na cestu k podobným zločinům. Ukázalo se, že zdravotnictví má dnes globalistům posloužit k postupné redukci, tedy vyhlazování lidstva. Dle objektivní spravedlnosti by každému lékaři, který dával experimentální vakcíny, měla být odebrána lékařská licence. Určitou omluvou je, že lékaři byli oklamáni, znásilněni, skrze nejvyšší zdravotnický orgán WHO. Avšak zločin proti lidskosti a lidstvu, kterým byla masová experimentální vakcinace, nemá v historii zdravotnictví obdoby. Jeho dosah se nedá srovnat ani se zločiny fašistického lékařského zločince Mengeleho, který si z lidí udělal pokusné krysy. 
I katolická církev poskytovala své instance jako očkovací centra; dokonce se očkovalo přímo v chrámech. Lidé byli zneužitou církevní autoritou zavazováni ve svědomí, aby podstupovali nebezpečnou experimentální vakcinaci! Pseudopapež Bergoglio křičel do celého světa: „Vakcíny pro všechny! Musí se to udělat!“ Cynicky lhal lidem do očí: „Je to skutek lásky.“ Dodnes tento lžipapež s celou svou homosítí nemíní konat pokání za tento cílevědomý podvod a masový zločin. 
Letos v červnu náhle zemřel bojovník za pravdu, americký lékař Rashid Buttar. Ve svém posledním videu s velkou bolestí řekl asi toto: Udělal jsem pro lidi maximum, stále jsem je varoval, aby nepřijímali tuto nebezpečnou vakcínu. Řekl jsem jim to jednou, podruhé, potřetí, počtvrté, a když se i dále z banálních důvodů drží lži a podstupují tuto sebevražednou vakcinaci, už mi jich není líto. Jednou se člověk může dát oklamat, ale pak se už musí poučit z chyby a postavit se proti lži a zločinu. Pokud se dál nechává klamat a nechce slyšet pravdu, zasluhuje spravedlivý trest. 
Známý německý právník R. Füellmich se vyjádřil, že v čase pseudopandemie bylo 30 % lidí ve světě doslova zhypnotizováno mediální lží, takže nebyli schopni přijímat žádné varování ani od těch nejlepších odborníků. Zavládl mediální teror. Zhypnotizovaní lidé se dodnes nechtějí probrat, nepomáhají žádné argumenty, zatvrzele zůstávají v irealitě. 
Tato bolestná zkušenost ukazuje na ložisko zla v člověku. Bez pravdivé sebekritiky, která musí začít u každého osobně, se proces sebezničení jedince i lidstva nezastaví. Požadavek: „Změňte myšlení – metanoite – věřte evangeliu“ je dnes mimořádně aktuální. Genderová ideologie natolik vykolejila reálné myšlení, že irealita a zločiny se staly nejen normou, ale i prestiží. Princip dekadentního posunu myšlení znázorňuje Overtonovo okno. Ukazuje, že i kdyby demagogové postupně došli k propagaci lidožroutství, všichni by po určité době nadšeně tleskali. K takové imbecilitě spěje lidstvo, když si nechá ohlušit svědomí, vyřadit soudný rozum a za lidskou důstojnost začne pokládat amorální zvrhlosti LGBTQ.  
Manipulátoři NWO dokázali během několika let zcela změnit myšlení. Důstojnost člověka se vždy zakládala na morálních hodnotách. Rodinu, jako základní buňku společnosti, vždy tvořil otec, matka a jejich děti. Nyní v EU prosazují a uzákoňují homo-pseudorodiny. Sexuální anomálie a zvrhlosti, mezi něž patří dokonce i nekrofilie, zoofilie, sadomasochismus a jiné, jsou absurdně privilegovány a pokládány za práva člověka. Za sodomii Bůh potrestal Sodomu a Gomoru ohněm z nebe jako výstrahu pro celé lidstvo. Dnes se ale na Západě každý bojí byť i jen nesouhlasně podívat na tato individua, aby nebyl ocejchován jako „fób“ a neskončil ve vězení. Příkladem je učitel v Irsku, který nechtěl akceptovat irealitu a chlapce nazývat děvčetem. Příkladem je učitel v Irsku, který nechtěl akceptovat irealitu a chlapce nazývat „neutrálním“ zájmenem. Byl za to uvězněn na neurčito, prý dokud nezmění myšlení. Hrozilo mu, že teprve když bude ve věznici pod tlakem zlomena jeho psychika a začne privilegovat zvrácenou irealitu, bude propuštěn. Až tak deformovat myšlení a zákonodárství se nepodařilo v celé historii!  
Vrcholem je, že tyto nejtěžší zločiny a hříchy prosazuje jako prioritu tzv. papež František. A co je ještě absurdnější – přestože veřejně zrazuje Boha i Boží zákony, katolíci na něj nedají dopustit. Jeho úsilí o likvidaci objektivních morálních norem a přikázání vrcholí letos v říjnu celosvětovým setkáním Synody o synodalitě ve Vatikánu. Předem je už rozhodnuto o postupné církevní legalizaci donebevolajících hříchů LGBTQ. Dokonce i pro Q-páry, tedy, kromě jiných, také pro sňatky lidí se zvířaty, už belgičtí biskupové mají liturgické obřady jako precedent pro celou katolickou církev. Němečtí biskupové to vehementně protlačují. Toto už není jen ztráta svědomí, ale přímo stupidita a debilita. Takové falešné křesťanství, které místo požehnání stahuje na celé lidstvo prokletí, je na úrovni zvrhlého satanismu. 
Prokletí, které stáhla katolická církev, počínaje II. vatikánským koncilem a vrcholící pseudopapežem Františkem, se tragickým způsobem projevilo zvláště na bývalých katolických státech, jako je Belgie, Německo, Holandsko, Francie a Itálie, ale dopadá i na ostatní. 
Západní globalisté NWO vynakládají maximální úsilí, aby skrytě rozložili i Rusko, a to především morálně. Snaží se o to už několik desetiletí. Komunistické Rusko se psychologické diverzi Západu bránilo, když však nastoupila tzv. demokracie, agenti Západu ji hned zneužili.   
Globalisté NWO mají dnes své vyškolené agenty nejen ve všech státech bývalého Sovětského svazu, ale dokonce i v samotném Rusku. Posílají je především na univerzity, na ministerstva, do sféry kultury, ale i do jiných oblastí veřejného života. Mnozí z nich zastávají funkce děkanů, rektorů či jiné vůdčí pozice a budují stínové struktury a lobbyistická centra s cílem sebezničení Ruska. 
Příklad: Na jedné ruské univerzitě nastoupil po děkanovi, který nečekaně a podezřele zemřel na infarkt, nový děkan. Ten předtím absolvoval školící kursy v USA. Byl napojen na sorosovskou síť, která má za cíl likvidovat školství a tím i ruskou inteligenci. Dotyčný zároveň úskočně propaguje trashumanismus i Velký reset Schwaba. Tento ideolog NWO je nepotopitelný. Klidně na univerzitě provádí personální změny a buduje svou síť. Nenápadně vyhazuje ty, kteří nesdílejí jeho ideologický směr a mají ještě zdravé morální myšlení. Dosazuje stoupence homosexualismu a transhumanismu. Všechno se děje nenápadně, nenapadnutelně, ale cílevědomě. A toto není jediná univerzita v Rusku. Agenti NWO chtějí na univerzitách skrytě převzít vládu, aby vnesli mladé inteligenci ducha sebezničení. 
Poté, co ruský prezident vytýčil jako prioritu morální hodnoty a objevily se nové předměty, které posilují patriotismus a kulturní dědictví Ruska, tento děkan a jeho tým si hned mezi sebou tyto předměty rozdělili, aby je nemohli vyučovat pravdiví patrioti. Ti se na to jen bezmocně dívali, protože si byli vědomi, že pokud by se ozvali, byli by úskočně vyhozeni z univerzity, ani by nevěděli, jak. Tento děkan se jako chameleon umí přizpůsobit jakýmkoliv změnám, jen aby na univerzitě skrytě udržel svůj sebelikvidační program, v jehož pozadí stojí Soros, Schwab a NWO s transhumanismem. Je to celá síť, která chce globalizovat všechny univerzity v Rusku a má za cíl postupně proniknout i právnictví, politiku, soudnictví, státní bezpečnost, policii a všechny ostatní sféry včetně církve, aby v Rusku nastal proces postupného sebezničení. 
Bohu díky za zákony, které byly v Rusku přijaty, a díky kterým se Rusko vymyká z legislativní globalizace Nového světového řádu (NWO) i s jeho filosofií transgenderismu a transhumanismu. 
Další varovný příklad: Na jisté univerzitě působí skrytý homosexuál, který nemá žádný titul, a přesto přednáší jako řádný profesor. Síť mu kryje záda. Navíc, je hlavou několika komisí, mezi nimiž je i tzv. antiteroristická a antiextremistická komise. Zneužívá ji. Neodhaluje teroristy, naopak, skutečné patrioty označuje za extremisty s cílem jejich vyhození z univerzity. 
Na jakých principech diverzní agenti pracují?
Mají jasný úkol, jsou zaměřeni na cíl, a navíc jsou vyškoleni v postupu, jak ho dosáhnout. 
Například mají za úkol vnést na univerzitu ideologii transhumanismu. Nejprve si zmapují odpůrce a promyslí způsob, jak je nenápadně a účinně paralyzovat. Většinou jsou odpůrci starší profesoři, proto najdou příčinu, proč už nemohou na univerzitě pracovat. Například ze zdravotních důvodů, anebo neprojdou konkursem, který cílevědomě ovlivní, a podobně. Jestliže jsou odpůrci mladší profesoři, agenti použijí psychologické metody, jak odpor rozdělit, aby nebyl jednotný. Individuálně s jednotlivými profesory hovoří, navazují důvěrné osobní kontakty, pomáhají jim různým způsobem, aby vyvolali falešné sympatie a tak odpor už předem paralyzovali. Jestliže očekávají, že se na odpor postaví ženy – profesorky – je většinou jednoduché je oklamat lichotkami, přízní, úsluhami... 
Další účinná psychologická metoda, kterou používají, je rozdělit odpůrce mezi sebou. Stačí každému zvlášť důvěrně říct, že ten druhý ho očernil, či navodit dojem, že mu nějak jinak uškodil. Tím se vytvoří atmosféra, ve které odpor už nebude jednotný, a proto nebude ani účinný. 
Další metodou je záměna pojmů. Nazývají vnesení destruktivní ideologie například rozvojovým programem nebo projektem k zachování kulturního dědictví anebo patrioticky – přínosem pro tzv. „russkij mir“ (tj. „ruský svět“). Pod tímto pozitivním pojmem ale už skrývají svůj program, který postupně účinně naplňují tak, že jsou nenapadnutelní. Nikdo ani nevěří, že jdou proti univerzitě a proti ruskému národu. 
Paradoxem je, že jsou dokonce schopni očernit pravdivé patrioty před studenty a takzvaně kvůli stížnosti studentů je vyhodit z univerzity. Příklad: Jistí studenti byli ovlivněni, aby si stěžovali na určitou profesorku, a ta byla na základě jejich stížnosti vyhozena. Přestože byla nevinná, a navíc podala i žalobu na prokuraturu, na univerzitu se už vrátit nemohla. Absurdum je, že zůstala přesvědčena, že agent, který to všechno zapříčinil, je její největší dobrodinec. 
Za sítí agentů je mnohdy buď zahraniční, nebo přímo místní oligarch. 
Na jisté univerzitě několik skutečných autorit během krátké doby zemřelo na infarkty a po nich nastoupili buď přímo agenti anebo snadno manipulovatelní lidé. Tragedií je, že všeobecně se stále ještě neví, že zde probíhá skrytý boj o klíčové pozice. Ti, kteří by to měli vědět a bránit, jsou bez aktuální osvěty, takže neví, proti komu a jak bojovat, a navíc, i když vnímají skrytou diverzi, jsou nejednotní. Agenti jsou ale vycvičení, prošli tréninky a jdou za cílem. 
Všichni agenti, kteří byli vyškoleni v USA, by měli být zmapováni a mělo by jim být zakázáno zastávat veřejné funkce. Měli by být pod stálou kontrolou. Elity NWO zneužily americkou demokracii, z USA si udělaly své centrum a okupují americký národ s cílem jeho sebezničení, stejně tak jako ostatních národů. Vina proto nespočívá na samotných Američanech, ale na elitách NWO, které na americkém národě parazitují.  
Skrytí agenti neměli v čase komunistického systému možnost infiltrovat univerzity ani veřejný život. Komunismus ale před 30 lety padl a tzv. demokracie otevřela dveře sebezničující infiltraci do školství, kultury, politiky, policie i jiných sfér společnosti. Obrana proti nim není de facto žádná! 
Prezident se snaží dělat maximum. Zveřejnil diagnózu destruktivního vlivu západních elit, když odsoudil genderovou ideologii s množstvím pohlaví a pravdivě ji nazval šílenstvím a otevřeným satanismem. Prohlásil, že Rusko má svou vlastní budoucnost. Vydal směrnice pro jednotlivé univerzity i ostatní veřejné instance, že prioritou ruské politiky jsou morální hodnoty a pravý patriotismus. Místo toho ale, aby se tento program důsledně realizoval, skrytí agenti se hned chameleonsky zamaskovali a právě oni uchvacují nové pozice. Jako by prosazovali patriotismus a morální hodnoty, pod královským praporem se tito piráti zmocňují klíčových míst a dále razí svůj destruktivní program. Navíc tím vytěsňují skutečné patrioty. Systém podvodu je profesionální a psychologicky vypracovaný. 
První věcí proto je stanovit dnes pravdivou diagnózu a odmaskovat metody a kořeny, z nichž vychází diverze. V rámci obrany státu je nutné nastolit kádrovou cenzuru, která prověří minulost každého veřejného pracovníka a nedopustí nikoho, kdo byl zapojen do systému Sorose nebo jiných podobných zahraničních struktur. 
 
2. část: Rusko nezachrání sebelepší technika, pokud budou morální principy narušeny 
 
Přestože má Rusko ještě zdravé zákony, které zakazují západní dekadentní proudy, přesto se skrytě, obzvlášť mezi mládeží, tyto proudy popularizují a šíří jako rakovinové metastáze. V Evropské unii jsou nejen legalizovány, ale i tzv. antidiskriminačními zákony privilegovány všechny LGBTQ zvrácenosti, které s sebou nesou i legalizaci systému na kradení dětí. Slouží mu, kromě jiných pseudozákonů, především Istanbulská úmluva. Tato zločinná legislativa podává kradení dětí jako jejich nejvyšší zájem a právo. Podobně tzv. práva a ochrana žen před tyranií ve skutečnosti nastolují jejich nejkrutější tyranii. Ženy po tzv. juvenilních soudech, které jim cynicky a nenávratně kradou děti, propadají nejtěžším depresím a končí v alkoholismu, narkomanii a sebevraždami. To je to jejich největší právo! Ideologie transgenderismu dává nejtěžším zločinům nejpozitivnější pojmy – „ochrana dětí“, „právo žen“ atd. 
S prosazováním gender ideologie nastoupila i dekadentní filosofie založená na kolosální lži, v jejímž důsledku je člověk zbaven nejzákladnější jistoty a nesmí už respektovat pravdu, že je buď muž, nebo žena. Takto oklamaný člověk už nerozlišuje realitu od ireality a stává se absolutně manipulovatelným a neschopným zdravého úsudku. Nemůže už založit zdravou rodinu ani vychovávat děti ani vést zodpovědný život, který je spojen s překonáváním životních překážek a útrap. Je z něj vypěstován extrémní egoista, duchovně slepý, neschopný zdravé sebekritiky a oběti pro druhého. K této psychické deformaci je dnes zneužito i školství. Dříve mělo v základu křesťanské principy, které vychovávaly k zdravému myšlení a byly i podstatou evropské kultury. Na ní dnes tato dekadence parazituje a vede k sebezničení nejen Evropy a Ameriky, ale i celého lidstva. 
Tento demoralizující systém se dopouští zločinu už na nejmenších dětech v mateřských školách, kterým je deformováno myšlení, takže je holčičkám vnucováno, že jsou chlapci, a chlapcům, že jsou děvčata. Děti musí být přesvědčeny, že samy nemohou vědět, kým vlastně jsou. Tato deformace psychiky se pak stupňuje ve školách, obzvlášť na hodinách tzv. sexuální výchovy. Ve skutečnosti v nich jde o tvrdou propagaci všech sexuálních zvrhlostí, které člověka degradují pod úroveň zvířete. Tato degradace je však dětem podávána jako společenská prestiž a privilegium! Obzvlášť děti v pubertálním věku, které inklinují k extravagancím, se stávají oběťmi těchto zločinných lží a sebezničující ideologie. 
V USA už byl podán návrh zákona o tzv. právu dítěte na změnu pohlaví od 6 let. Zákon sice zatím neprošel, ale byl schválen od 12 let. Takže bez vědomí rodičů mají děti tzv. právo nechat se doživotně zmrzačit. Pokud je rodiče varují, je to kvalifikováno jako násilí na dětech. Za to rodičům reálně hrozí, že jim juvenilní justice navždy děti odebere. To, že pak už budou ukradené děti sexuálně, morálně a psychicky skutečně znásilňovány a tyranizovány, o tom se už mluvit nesmí. Pravdivé informace jsou tzv. „konfidentní“. 
V Anglii bylo transgenderovému experimentu vystaveno množství škol. Statistiky dokázaly, že děti podrobené psychologickému teroru, který je nutil k transsexualitě, se opakovaně chtěly dopustit sebevraždy. Dětská psychika nesnesla tento nápor lži, za kterou následoval i fyzický sadismus, protože děti byly vedeny k operaci změny pohlaví. Lékař, který složil Hippokratovu přísahu a dělá operace změny pohlaví, by měl být zbaven licence a potrestán, protože se tím dopouští drastického zločinu na lidech. Učitel, který vtlouká dětem do hlavy gender magořiny, by měl být postaven před soud za zločiny proti lidskosti. 
Ruský prezident tuto západní ideologii s transsexualismem a transhumanismem pravdivě nazval šílenstvím a otevřeným satanismem. Společnost podřízená genderové ideologii likviduje samu sebe, a to nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně. Potřebou současné doby je proto zdravá životní filosofie, vycházející z pravdivých předpokladů, z reality života, a zabezpečující zdravou výchovu. Ta musí připravovat na zodpovědný život, který respektuje spravedlivé a morální zákony, postavené na principu evangelia: „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ty jim.“ Tato filosofie ukazuje na zodpovědnost za své skutky, za svůj život, za který bude člověk skládat účty. Ukazuje na smysl lidského života, na smysl utrpení a na věčnost. Toto je podstata zdravého myšlení s přirozenými morálními principy, které jsou integrovány Kristovým evangeliem. Mládež Ruska má být vychovávána k zodpovědnému manželství a k zodpovědnému rodičovství. Rodina je základní buňkou zdravé společnosti. 
Mezinárodní satanisti, kteří prosazují zločiny proti lidskosti, jsou napojeni na světovou síť zednářů s tzv. Novým světovým řádem (NWO). Mezinárodní organizace jako OSN a WHO, které měly ještě donedávna prestižní autoritu morálnosti a garance spravedlnosti a pravdy, dnes jako piráti pod královskou vlajkou páchají nejhrubší a neuvěřitelné zločiny proti lidstvu. 
Současná technika a elektronika jen urychluje proces sebelikvidace, jestliže se dostává do rukou lidí zdeformovaných těmito dekadentními myšlenkovými proudy transsexualismu a transhumanismu, které směřují k vyhlazení lidstva. Proto žádná umělá inteligence, žádné 5G, žádná digitalizace nepřispěje k povznesení jedince ani národa. Globalisty bude naopak využita k masové morální, duchovní a fyzické genocidě, pokud nebude včas nastolen spravedlivý řád postavený na morálních principech.   
V Rusku musí dojít k očistnému procesu, protože přestože jsou vyhlášeny za prioritu morální hodnoty, dále ve školství progresuje sorosovský systém, který vede k jeho sebezničení. Na univerzitách jsou lidé, kteří tento systém skrytě prosazují. Lobbují stejné lidi na klíčová místa, aby tak mohli ovládnout celé školství, celou kulturu i celou politiku. Postupují systémem stínové struktury a tato stínová struktura má už v Rusku jako duchovní rakovina své hluboké metastáze. Zneužila demokracii k svému skrytému a bleskovému rozšíření. 
Těžkou chorobou současnosti je, že děti téměř na celém světě používají smartphony. Školství k tomu doslova přinutilo i ty, co se ještě bránily. To vede tak nejen k degradaci vzdělávacího systému, ale i ke katastrofické morální degradaci. Nejenže například školní učebnice v EU prosazují homosexualismus, transgenderismus i okultismus, ale ve smartphonu má dítě už nekontrolovaný přístup k morálním zvrhlostem. Děti nejsou schopny rozlišovat a je tragédie, že jednotlivé státy nezavedly účinnou cenzuru, aby chránily děti a mládež před touto duchovní a morální otravou. Za komunismu byly za šíření pornografie tresty. Dnes se skrze smartphony beztrestně a masově šíří morální devastace dětí a mládeže. Pokud mají děti přístup k smartphonům, musí být zajištěna cenzura, která je ochrání před morální otravou. Navíc používání smartphonů nevede k morálnímu ani lidskému rozvoji, ale vede k duševní degradaci. 
Až se děti morálně otráví, budou už toto zlo samy šířit a budou schopny pro ně přinášet i sebevětší oběti. Už se ho nevzdají a pravdu už nebudou chtít slyšet. Učitelé, politici, legislativa, policie, kultura mají zodpovědnost za svůj národ v této oblasti, za deformaci myšlení a morálky mladé generace. Je třeba si to uvědomit a nastolit pro další existenci svého národa, tedy Ruska, ochranné bariéry a zdravý směr. 
Velkou pastí pro Rusko je to, že se vytváří veřejné mínění, které ovlivňuje i nejvyšší politiku, že je třeba za každou cenu intenzivně rozvíjet umělou inteligenci, tedy i smartphony a digitalizaci, aby prý Rusové nebyli zaostalí. Je třeba ale vidět věci z pravdivého úhlu pohledu. Digitalizace souvisí i s čipizací a s totální kontrolou obyvatelstva, které chtějí dosáhnout západní elity a chtějí jí podřídit i ruskou společnost. V dnešní době mohou skrze zneužitou digitalizaci uchvátit nejen majetek, ale i myšlení a tím i duši člověka. A to jsou skutečné zločiny proti lidstvu s konečným cílem jeho sebezničení. 
Součástí programu těchto globálních satanistů je i plán zneužití vakcín při umělých pandemiích. Reálná hrozba je, že celý elektronický systém se dostane do rukou těch, kteří tvoří stínovou strukturu v Rusku. Tím by byl ruský národ vydán úhlavnímu nepříteli, kterému jde o jeho likvidaci. 
Pokud se zavčas nepostaví životní filosofie se zdravou legislativou a spravedlivými sankcemi proti tomuto rafinovaně šířícímu se zlu, zhoubný proces se už nebude dát zastavit. Nakonec to, co ruský národ pracně vybuduje, bude nejúčinnějším prostředkem k jeho sebezničení. 
Kde je kořen všeho tohoto zla? 
Princip sebedestrukce působí po prvním hříchu skrze ložisko zla v člověku. Z tohoto ložiska zla vycházejí jako z otráveného pramene všechny zločiny, tyranie, vraždy, války, sadismus, cynismus, satanismus, zvrhlosti. Za tímto otráveným pramenem je duchovní bytost – duch lži a smrti. 
Sebelikvidační princip zvaný dědičný hřích, který je v lidském nitru, se cílevědomým odstraněním morálních zábran mimořádně uvolnil, takže zaslepil lidskou mysl i svědomí. V současné době se toto zlo, spojené s bytostním obelháváním, zvlášť viditelně promítá do všech sfér života společnosti. Podle tohoto principu de facto každý jedinec i každý národ systematicky likviduje sám sebe. V tomto subjektivním klamu je přesvědčen, že jde za svým dobrem, a ve skutečnosti si připravuje vlastní autogenocidu. 
Jediná záchrana a zastavení tohoto procesu je v přijetí zdravých principů evangelia a obnovení přirozených morálních zákonitostí. 
Co se týče falešného křesťanství, které v jednotě s globalisty vede k sebedestrukci, odstrašujícím příkladem je lžipapež Bergoglio. On se v Kanadě zasvětil satanu za pískání šamana na kost z divokého krocana (2022). On prosazuje synodální LGBTQ vzpouru proti Bohu i proti přirozeným a morálním zákonům. 
Pravdivým vzorem křesťanství jsou pro ruský národ jeho pravdiví hrdinové, mezi něž patří především ruští starci a světci, kteří svým osobním příkladem udržovali v ruském národě Ducha pravdy. 
 
3. část: Likvidaci mládeže stop!
 
Životní filosofie postavená na evangeliu je vlastně moudrostí, která nás učí, jak projít tímto krátkým životem a dosáhnout posledního cíle – života věčného. Transhumanismus dnes propaguje falešnou nesmrtelnost, která je tak ireálná jako celá tato ideologie. Zároveň transhumanismus popírá realitu zla a hříchu. Pokud však zlo a hřích neexistuje, pak se ptáme, nač jsou ještě soudy, policie, věznice, nač je vůbec armáda. Zlo a hřích je realita, o které rozumný člověk nemůže pochybovat. 
Pro nás křesťany je životní postoj jednoznačný: Žít pravdivě z víry v Krista, zachovávat Boží zákony a přikázání a pak tuto životní moudrost předávat dalším generacím. 
Základním problémem mezilidských vztahů je lidský egoismus – člověk má nároky na druhé, ale nechce si pravdivě přiznat svou chybu. Pokání je v podstatě pravdivá sebekritika před sebou i před Bohem. Ovocem je vnitřní uzdravení a spása duše. 
Kardinál J. Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., napsal: „Kdyby mě někdy Prozřetelnost zbavila mých současných povinností, rád bych se věnoval právě tématu dědičného hříchu, respektive nutnosti opětného odhalení jeho působnosti ve světě.“ (Rozhovory s Messorim, 1984) 
S realitou dědičného hříchu, který se projevuje egoismem, se setkáváme denně. Mluvit o lásce, pravdě, spravedlnosti atd., ale nepočítat reálně s ložiskem zla v nás, vede k životu v iluzích a irealitě. K pravdivému a čestnému životu potřebujeme nadpřirozenou pomoc. Ta je nám dána Bohem v Ježíši Kristu. 
Člověk je zde na zemi vystaven psychologickému a duchovnímu boji. Pravdivá životní filosofie pomáhá správně se zorientovat v boji se zlem a lží. Příklad ze života: Po společné práci na stavbě nastalo napětí. Jednomu jeho ego „osvětlilo“, kde druhý jednal nesprávně. Z takových myšlenek vyvstala hořkost vůči spolupracovníkovi. Co dělat? Ježíš mluví o třísce a trámu v oku (viz Mt 7,3-5). Podle této instrukce dotyčný změnil styl myšlení a začal uvažovat jiným způsobem. Položil si otázku: Co spolupracovník na stavbě udělal dobrého? Kde jsem já udělal chyby i vůči němu i vůči společnému dobru svou tvrdohlavostí a nezručností? Když si na tyto otázky dal odpovědi, duch hořkosti, povýšenosti a odsuzování okamžitě odešel a obnovila se a utvrdila vzájemná jednota. 
Zkřížení mých egoistických postojů a Božích přikázání je mým křížem. Mým křížem je ale i každé utrpení. V utrpeních mám hledat nadčasový smysl a spojovat své utrpení s utrpením Spasitele, který se na kříži obětoval i za mě. Pak pochopím smysl svého života. 
Svatý Bazil Veliký napsal pro křesťany ve 4. stol. pravidla, která vyjadřují životní moudrost, založenou na evangeliu. Mezi pravdivé filosofy patří například svatý Justin (2. stol.), svatý Augustin (5. stol.), svatý Tomáš Akv. (13. stol.).
Pokud má Rusko postavit svou existenci na zdravých základech, musí mít pravdivou životní filosofii. Ta musí vycházet ze života a být zakořeněna v transcendentnu. Proč? Člověk potřebuje k zachovávání morálních zákonů motivaci. Pravdivá víra dává sílu překonat svůj egoismus a obětovat se pro druhého. 
Všechny filosofie, které nepočítají s ložiskem zla v člověku, jsou pro lidský život nepotřebné a matoucí. 
Postavit zdravou životní filosofii vedle utopistického a sebezničujícího transhumanismu, který ani nelze nazvat filosofií, je jako postavit vedle sebe život a smrt, světlo a tmu. Ať si Rusko vybere život tak jako svatý Vladimír před tisíci léty! 
Falešná a pravdivá filosofie a dvojí ovoce:
 
Morální i fyzická likvidace dětí a mládeže
Jakou novou funkci dnes mají tzv. sociální služby?
Jsou začleněny do juvenilního systému, který krade děti. 
Co je to „domácí násilí“? 
Ve skutečnosti je to umělý pojem k přikrytí zločinu kradení dětí rodičům. 
Co jsou tzv. náhradní rodiny? 
Patří do systému juvenilní justice. Na Západě je tvoří převážně homosexuálové, pedofilové nebo byznysmeni s dětmi, kteří se na utrpení dětí obohacují. 
Co to je byznys s dětmi? 
Jde o zločiny kradení a prodávání dětí k sexuálnímu zneužívání nebo také na orgány. Tento zločinný byznys vynáší 150 miliard dolarů ročně. 
Jaký je další důvod kradení dětí? 
Globalisté potřebují nenávistné a cynické mstitele na společnosti, příkladem je Breivik.  
Model školství v Norsku
Děti ještě ani v sedmé třídě neumí dobře číst, protože vést děti k učení je označeno za psychické násilí. Na druhé straně jsou děti Barnevernem násilně kradeny, takže z nich ročně 70-100 páchá sebevraždu. Tyto zločiny jsou ale „konfidentní“. 
Co je současná sexuální výchova ve školách na Západě? 
Nejde o výchovu, ale o demoralizaci spojenou s propagací transgenderismu, tedy přeoperovávání pohlaví. Jsou to nejtěžší zločiny proti dětem. V USA je uzákoněno tzv. právo k přeoperování od 12 let bez souhlasu rodičů. 
Co je gender ideologie? 
Irealita, která tvrdí stupidnost, že muž není mužem, a žena ženou. 
Je Darwinova teorie pravdivá a vede k morální motivaci pro mladou generaci? 
Vědci dokazují její nepravdivost. Nabourává základy morální motivace. 
Je zavedení smartphonů do učebního procesu k prospěchu dětí? 
Ne, je to mnohostranně negativní. 
Je už dnes v Rusku potřebná cenzura nemorálnosti v internetu a sociálních sítích? 
Ano. 
Uveďte příklad, v čem je na Západě zneužita medicína. 
Nejen k zabíjení nenarozených dětí, ale i k absurdnímu používání jejich tkáně pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl. 
Slouží současná vakcinace zdraví dětí? 
Ne. Dnes už nejsou na Západě klasické vakcíny ani proti neštovicím, obrně či černému kašli. Do vakcín jsou záměrně přidávány kovy, které způsobují autismus, chronické a autoimunitní onemocnění, ruinují imunitní systém, způsobují neplodnost a v některých případech i úmrtí dětí. Nejvíce nebezpečná je vakcinace hned po narození dítěte. Statistiky jsou alarmující.  
Propaguje se na Západě už dětem nemorálnost a satanismus? 
Ano, promítá se to i na oblečení, hračkách, knížkách a kreslených filmech i pro nejmenší děti. Starším se propaguje v rámci školní výuky. 
Je souvislost mezi rockovou hudbou, narkomanií a zločinností mládeže? 
Bylo dokázáno, že ano.  
Jaká byla výchova v carském Rusku a jaká v Sovětském svazu? 
Výchova v carském Rusku byla založena na morálních principech, na Desateru, na kterém bylo také vybudováno spravedlivé evropské zákonodárství. Tato morálka byla zakořeněna v úctě k Bohu, tedy v transcendentnu. 
Sovětská výchova zachovala ve většině křesťanskou morálku, smysl pro čestnost, hrdinství, ale ateizmus likvidoval pravoslavnou víru v Boha ke škodě celé společnosti. 
Co je motivací pro mladého člověka, aby přijímal morální výchovu? 
Pravdivá osvěta, která ukazuje, že mu morální výchova zabezpečí šťastný život zde na zemi i šťastnou věčnost, a zároveň je i předpokladem, že bude žít ve zdravém manželství a dobře vychová děti. 
Jaká byla známá hesla v pedagogice i mezi lidem? 
„Slova povzbuzují, příklady táhnou.“ „Co kdo zaseje, to i sklidí.“ „Co nechceš, aby ti činili jiní, nedělej ty jim.“ 
Jaké má Rusko morální vzory ve své historii? 
Desítky svatých mužů a žen. Národními hrdiny jsou také ti, kteří v boji s fašismem obětovali své životy. 
 
Biskupové BKP

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře