Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ MIMOPARLAMENTNÍ OPOZICE S PŘEDSEDOU PS PČR.

Na základě jednání demonstrantů před PS PČR na Malostranském náměstí dne 7. 7. 2021 proběhlo jednání neparlamentních opozičních stran s předsedou Poslaneckého klubu hnutí ANO 2011 Ing. Jaroslavem Faltýnkem, který byl jediný, kdo vyslyšel žádost demonstrantů a splnil svoji roli poslance – zástupce lidu. Poslanec a ministr Richard Brabec naopak nedostál svému slibu, který dal veřejně zástupcům demonstrantů.

  • jednani-zastupcu-mimoparlamentni-opozice-s-predsedou-ps-pcr

Jednání zástupců ve složení: Pynelopi Cimprichová, Lenka Tarabová a Vladimíra Vítová začalo v 10:00 hod. Po 20 minutách se připojil i předseda PS PČR Mgr. Radek Vondráček a poté předsedkyně zdravotního výboru Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Bylo domluveno další jednání zástupců mimoparlamentní opozice se zástupci PS PČR za 14 dnů a dále účast zástupců mimoparlamentní opozice na dvou jednáních Výboru pro zdravotnictví.

Veřejnost i zástupci neparlamentních opozičních stran se od března 2020 marně snaží o vyvolání diskuze u kulatého stolu se zástupci parlamentních stran ohledně nepřiměřených opatření, souvisejících s tzv. pandemií covidu.

Žádali jsme otevřenou diskuzi u kulatého stolu se zástupci parlamentních stran, momentálním vedením PS PČR a zástupci Výboru pro zdravotnictví na jedné straně a zástupci neparlamentních opozičních stran a hnutí, zástupci veřejnosti a aktivistických iniciativ na straně druhé.

Bylo nám přilíbeno, že buď pan poslanec Faltýnek anebo předseda PS PČR Radek Vondráček seznámí plénum veřejně s tímto naším dopisem - ZDE:

Vážení poslanci,

obracíme se na Vás prostřednictvím Ing. Jaroslava Faltýnka, předsedy Poslaneckého klubu hnutí ANO 2011. Tímto panu poslanci zároveň také děkujeme, protože je jediný, kdo vyslyšel naše prosby a splnil svoji roli poslance – zástupce lidu.

Veřejnost i zástupci neparlamentních opozičních stran se od března 2020 marně snaží o vyvolání diskuze u kulatého stolu se zástupci parlamentních stran ohledně nepřiměřených opatření, souvisejících s tzv. pandemií covidu. Nikdy jsme nebyli vyslyšeni. Jedinou možnou cestou k získání odpovědí na mnohé otázky bylo a je využití §106 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Ze strany státních institucí jsme se však dočkali jen obstrukcí, přehazování kompetencí z jedné instituce na druhou a neúplných odpovědí.

Žádáme otevřenou diskuzi u kulatého stolu se zástupci parlamentních stran, momentálním vedením PS PČR a zástupci Výboru pro zdravotnictví na jedné straně a zástupci neparlamentních opozičních stran a hnutí, zástupci veřejnosti a aktivistických iniciativ na straně druhé. Voleb do PS PČR se v roce 2017 zúčastnilo pouze 61% obyvatelstva.

To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila a nadále ani neumožňují seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti” (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu.

Teze soudu vychází z judikátu z roku 2016 – o tzv. přiměřenosti politických subjektů jejich významu a postavení ve společenském životě a tzv. společenské užitečnosti. O údajné „společenské užitečnosti“ té které politické strany však rozhodují především agentury a mainstreamové sdělovací prostředky.

Současné významné společenskopolitické postavení mimoparlamentní opozice se však opírá o vůli občanů, kteří nesouhlasí s chováním a hlasováním naprosté většiny poslanců PS PČR - v souvislosti s vyhlašováním neodůvodněných, nepřiměřených a protiústavních zásahů do života, práv a svobod občanů.

Důkazem toho jsou opakované několikatisícové demonstrace před Poslaneckou sněmovnou, jejichž účastníci vyjadřují zásadním nesouhlas s chováním naprosté většiny poslanců, kteří schvalují protiprávní kroky vlády v souvislosti s falešnou covidovou pandemií a které zasahují i do volebního zákona.

Na závěr připomínáme Ústavu ČR, Článek 2, odst. 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ V zájmu uklidnění situace vyzýváme vedení PS PČR, aby s mimoparlamentní opozicí dohodlo konkrétní a velmi brzký termín prvního kola jednání o našich požadavcích. V Praze dne 7. 7. 2021 demonstrace,

Malostranské náměstí, Praha 1

Za 6 tisíc přítomných demonstrantů

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, místopředsedkyně politické strany Švýcarská demokracie

Lenka Tarabová, předsedkyně Resetheus z.s., a zakladatelka iniciativy Občanská neposlušnost

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře