Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Výzva premiérovi ČR a předsedkyni PS PČR k oficiálnímu jednání s mimoparlamentní opozicí!

AntiCovid setkání, Staroměstské náměstí, Praha 17. 11. 2021 a Festival odvahy a svobody, Letenská pláň, Praha 28. 11. 2021.

Evropská komise podmiňuje čerpání z 673 miliard EUR objemem proočkování obyvatelstva. Čerpání z fondu je navázáno na obnovu ekonomik po skončení virové krize, která je ale v dokumentech definována jako stav po dosažení 75% proočkovanosti.

Dokud není stav naplněn, potom úředně je země považována za stát, kde pandemie ještě neskončila, obnovu nelze zahájit a tudíž ani čerpat z fondu.

  • vyzva-premierovi-cr-a-predsedkyni-ps-pcr-k-oficialnimu-jednani-s-mimoparlamentni-opozici
  • vyzva-premierovi-cr-a-predsedkyni-ps-pcr-k-oficialnimu-jednani-s-mimoparlamentni-opozici

Žádáme o OFICIÁLNÍ jednání premiéra s mimoparlamentní opozicí a žádáme rovněž o svolání mimořádného jednání PS PČR. Obojí s jediným bodem jednání a to „STOP COVID-TOTALITĚ A POVINNÉMU OČKOVÁNÍ“.

Připomínáme Ústavu ČR, Článek 2, odst. 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ A Listinu základních práv a svobod, Čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

V parlamentním systému je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na vládu i na poslance s žádostí, aby zjednali nápravu protiprávních kroků vlády. Vláda sama vůbec nerespektuje zákony, ale lidé mají respektovat její protiprávní vyhlášky!

Současné významné společenskopolitické postavení mimoparlamentní opozice se opírá o vůli občanů, kteří ZÁSADNĚ nesouhlasí s kroky stávající vlády, ani s avizovanými kroky vlády budoucí, ani s chováním a hlasováním naprosté většiny poslanců PS PČR - v souvislosti s vyhlašováním neodůvodněných, nepřiměřených a protiústavních zásahů do života, práv a svobod občanů.

Důkazem toho jsou opakované mnohatisícové demonstrace v Praze a v dalších městech ČR, jejichž účastníci vyjadřují zásadní nesouhlas s covidovým protiprávním a protiústavním fašismem. V zájmu uklidnění situace vyzýváme vládu a poslance, aby si vyslechli a především RESPEKTOVALI  argumenty zástupců  mimoparlamentní opozice.

Voleb do PS PČR se zúčastnilo pouze 65% oprávněných voličů. To znamená, že volilo cca 5,5 milionů z celkového počtu 8,5 milionů voličů. Z toho pouze 28% voličů volilo pětikoalici vládních stran, která získala 108 mandátů. To znamená, že 72% voličů naší země tuto vládu NEVOLILO!! A už vůbec nevolili současnou vládu v demisi! Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila a nadále ani neumožňují seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti” (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu.

Součástí této Výzvy je i Petice proti povinnému očkování - zde: https://otevremecesko.cz/petice-proti-povinnemu-ockovani/

V Praze dne 29. 11. 2021

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Aliance národních sil, Chudenická 30, Praha 10

Adam Benjamin Bartoš, Národní demokracie, Nechvílova 1844/3 148 00 Praha 4

Zuzana Majerová Zahradníková, Trikolora, Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5

David Tesař, Manifest, U Vršovického nádraží 99/24, Praha 10

Mgr. Tomáš Vandas, DSSS, Ciolkovského 853/1, Praha 6

Antonín Baudyš, Prameny, Nám. Československé armády 31, Jaroměř

Ing. et Mgr. Pynelopi Cimprichová, Švýcarská demokracie, Alšovo nám. 691, Ostrava

Radana Trčová, platforma Občan v odporu

Ing. Aleš Hodina, publicista

Výzva premiérovi ČR a předsedkyni PS PČR k oficiálnímu jednání s mimoparlamentní opozicí!

AntiCovid setkání, Staroměstské náměstí, Praha 17. 11. 2021 a Festival odvahy a svobody, Letenská pláň, Praha 28. 11. 2021.

Evropská komise podmiňuje čerpání z 673 miliard EUR objemem proočkování obyvatelstva. Čerpání z fondu je navázáno na obnovu ekonomik po skončení virové krize, která je ale v dokumentech definována jako stav po dosažení 75% proočkovanosti. Dokud není stav naplněn, potom úředně je země považována za stát, kde pandemie ještě neskončila, obnovu nelze zahájit a tudíž ani čerpat z fondu.

Žádáme o OFICIÁLNÍ jednání premiéra s mimoparlamentní opozicí a žádáme rovněž o svolání mimořádného jednání PS PČR. Obojí s jediným bodem jednání a to „STOP COVID-TOTALITĚ A POVINNÉMU OČKOVÁNÍ“.

Připomínáme Ústavu ČR, Článek 2, odst. 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ A Listinu základních práv a svobod, Čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

V parlamentním systému je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na vládu i na poslance s žádostí, aby zjednali nápravu protiprávních kroků vlády. Vláda sama vůbec nerespektuje zákony, ale lidé mají respektovat její protiprávní vyhlášky!

Současné významné společenskopolitické postavení mimoparlamentní opozice se opírá o vůli občanů, kteří ZÁSADNĚ nesouhlasí s kroky stávající vlády, ani s avizovanými kroky vlády budoucí, ani s chováním a hlasováním naprosté většiny poslanců PS PČR - v souvislosti s vyhlašováním neodůvodněných, nepřiměřených a protiústavních zásahů do života, práv a svobod občanů.

Důkazem toho jsou opakované mnohatisícové demonstrace v Praze a v dalších městech ČR, jejichž účastníci vyjadřují zásadní nesouhlas s covidovým protiprávním a protiústavním fašismem. V zájmu uklidnění situace vyzýváme vládu a poslance, aby si vyslechli a především RESPEKTOVALI  argumenty zástupců  mimoparlamentní opozice.

Voleb do PS PČR se zúčastnilo pouze 65% oprávněných voličů. To znamená, že volilo cca 5,5 milionů z celkového počtu 8,5 milionů voličů. Z toho pouze 28% voličů volilo pětikoalici vládních stran, která získala 108 mandátů. To znamená, že 72% voličů naší země tuto vládu NEVOLILO!! A už vůbec nevolili současnou vládu v demisi! Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila a nadále ani neumožňují seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti” (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu.

Součástí této Výzvy je i Petice proti povinnému očkování - zde: https://otevremecesko.cz/petice-proti-povinnemu-ockovani/

V Praze dne 29. 11. 2021

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Aliance národních sil, Chudenická 30, Praha 10

Adam Benjamin Bartoš, Národní demokracie, Nechvílova 1844/3 148 00 Praha 4

Zuzana Majerová Zahradníková, Trikolora, Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5

David Tesař, Manifest, U Vršovického nádraží 99/24, Praha 10

Mgr. Tomáš Vandas, DSSS, Ciolkovského 853/1, Praha 6

Antonín Baudyš, Prameny, Nám. Československé armády 31, Jaroměř

Ing. et Mgr. Pynelopi Cimprichová, Švýcarská demokracie, Alšovo nám. 691, Ostrava

Radana Trčová, platforma Občan v odporu

Ing. Aleš Hodina, publicista

Výzva premiérovi ČR a předsedkyni PS PČR k oficiálnímu jednání s mimoparlamentní opozicí!
AntiCovid setkání, Staroměstské náměstí, Praha 17. 11. 2021 a Festival odvahy a svobody, Letenská pláň, Praha 28. 11. 2021.
Evropská komise podmiňuje čerpání z 673 miliard EUR objemem proočkování obyvatelstva. Čerpání z fondu je navázáno na obnovu ekonomik po skončení virové krize, která je ale v dokumentech definována jako stav po dosažení 75% proočkovanosti. Dokud není stav naplněn, potom úředně je země považována za stát, kde pandemie ještě neskončila, obnovu nelze zahájit a tudíž ani čerpat z fondu. 
Žádáme o OFICIÁLNÍ jednání premiéra s mimoparlamentní opozicí a žádáme rovněž o svolání mimořádného jednání PS PČR. Obojí s jediným bodem jednání a to „STOP COVID-TOTALITĚ A POVINNÉMU OČKOVÁNÍ“. 
Připomínáme Ústavu ČR, Článek 2, odst. 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ A Listinu základních práv a svobod, Čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ 
V parlamentním systému je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na vládu i na poslance s žádostí, aby zjednali nápravu protiprávních kroků vlády. Vláda sama vůbec nerespektuje zákony, ale lidé mají respektovat její protiprávní vyhlášky!
Současné významné společenskopolitické postavení mimoparlamentní opozice se opírá o vůli občanů, kteří ZÁSADNĚ nesouhlasí s kroky stávající vlády, ani s avizovanými kroky vlády budoucí, ani s chováním a hlasováním naprosté většiny poslanců PS PČR - v souvislosti s vyhlašováním neodůvodněných, nepřiměřených a protiústavních zásahů do života, práv a svobod občanů. 
Důkazem toho jsou opakované mnohatisícové demonstrace v Praze a v dalších městech ČR, jejichž účastníci vyjadřují zásadní nesouhlas s covidovým protiprávním a protiústavním fašismem. V zájmu uklidnění situace vyzýváme vládu a poslance, aby si vyslechli a především RESPEKTOVALI  argumenty zástupců  mimoparlamentní opozice.
Voleb do PS PČR se zúčastnilo pouze 65% oprávněných voličů. To znamená, že volilo cca 5,5 milionů z celkového počtu 8,5 milionů voličů. Z toho pouze 28% voličů volilo pětikoalici vládních stran, která získala 108 mandátů. To znamená, že 72% voličů naší země tuto vládu NEVOLILO!! A už vůbec nevolili současnou vládu v demisi! Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila a nadále ani neumožňují seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti” (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu. 
Součástí této Výzvy je i Petice proti povinnému očkování - zde: https://otevremecesko.cz/petice-proti-povinnemu-ockovani/
 
V Praze dne 29. 11. 2021
 
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Aliance národních sil, Chudenická 30, Praha 10
Adam Benjamin Bartoš, Národní demokracie, Nechvílova 1844/3 148 00 Praha 4 
Zuzana Majerová Zahradníková, Trikolora, Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5
David Tesař, Manifest, U Vršovického nádraží 99/24, Praha 10
Mgr. Tomáš Vandas, DSSS, Ciolkovského 853/1, Praha 6
Antonín Baudyš, Prameny, Nám. Československé armády 31, Jaroměř
Ing. et Mgr. Pynelopi Cimprichová, Švýcarská demokracie, Alšovo nám. 691, Ostrava 
Radana Trčová, platforma Občan v odporu
Ing. Aleš Hodina, publicista
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře