Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Sdružení lékařů COMUSAV a jejich alternativní lék na covid jako hrozba farmabyznysu?

Sdružení je aktivní převážně v Latinské Americe. Pro skeptika důvod k výsměchu. Bezpochyby jen "zázračné pseudořešení" hodné zemí třetího světa. Jenže tyto země mají výhodu v tom, že tam není tak silná farmaceutická lobby.

Zkuste v Evropě tyto farmalobbistické tlaky potlačit: to je boj větrnými mlýny. Zdravotní systém je velmi zakonzervovaný. Business ho přetvořil k obrazu svému během desítek let a teď už z toho není moc úniku. Je přímo řízen mnohem víc než politika. V politice se mění strany, lídři, vláda, ale v resortu zdravotnictví téměř nic, ať tam přijde jakýkoliv ministr. Je to velmi pevná struktura.

  • sdruzeni-lekaru-comusav-a-jejich-alternativni-lek-na-covid-jako-hrozba-farmabyznysu

Po zveřejnění klinické studie o účinnosti oxidu chloričitého proti koronaviru v časopise Journal of Molecular and Genetic Medicine však už nemohou velké národní a nadnárodní agentury říci, že neexistují žádné důkazy o jeho účinnosti.

Tato studie je k přečtení i zde: 

https://andreaskalcker.com/en/coronavirus/clinical-study-with-chlorine-dioxide.html

Oxid chloričitý se používá především ve formě vodného roztoku. Odtud pochází jeho zkratka CDS

Souhrnné info k seznámení poskytuje např https://zlutavoda.cz/. 

Největší státní podpoře se těší v Bolívii. Podle světových médií jsou však právě z Bolívie hlášeny případy otrav po požití CDS. Podle jiných zdrojů však šlo o následky požití plagiátu, nikoliv CDS. Podle nich během jara až podzimu 2020 byla poptávka po CDS vysoká a dostupnost nízká. Toho využili mnozí podvodníci, kteří obarvovali savo a prodávali ho důvěřivým lidem. Aby se předešlo těmto podvodům a tragédiím, bolivijská vláda začala loňského prosince distribuovat CDS zdarma všem občanům.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/disponen-uso-dioxido-cloro-distribucion-sera-gratis/20201202005808798162.html?fbclid=IwAR207VsZ2lue3CqFxBOCn0j6LAQGM0rSekah7v-5pUT1jDzFg5QMbZ2EYWs

Ani v té Bolívii plné “zaostalých lidí věřících konspiračním teoretikům” to však neznamenalo vítězství “tmářství nad lékařskou vědou”. Bezplatnou distribuci bojkotovalo mnoho lékáren, Neboť jim to výrazně snižuje výdělky.

Vyspělý svět se před tímto “šarlatánstvím rozdmýchávaném nezodpovědnými lékařskými odpadlíky” samozřejmě brání. Jen je překvapivé, že k tomu nepoužívá exaktní vědecké argumenty. Varovné zprávy WHO nebo FDA Jsou podloženy jen dvěma až třemi chatrnými způsoby:

1) Odkazují na svědectví o otravách, u kterých vůbec není jasné, zda bylo opravdu použito CDS.

2)Upozorňují že koncentrované CDS je toxické. Takové upozornění Je však zcela bezobsažné, neboť na terapeutické účely se používají zhruba setinové koncentrace. 100násobná dávka jakýchkoliv léků by byla zpravidla problematická.

3)Zmiňují vedlejší účinky konzumace MMS a tváří se, že CDS vykazuje stejný problém. Jenže CDS je destilovaná verze a MMS starší verze roztoku oxidu chloričitého obsahující navíc nežádoucí odpadní produkty reakce. Proto opravdu nebyla vhodná na pití a dnes ji zastánci oxidu chloričitého doporučují jen na vnější užití. (Například MMS pasivně těkající do vzduchu brání i ve velmi nízkých koncentracích šíření infekce vzduchem. Tedy nahrazuje roušku.)

Všechna média i zdravotnické orgány pak v podstatě jen odkazují na tato tři zavádějící prohlášení.

Prosím skeptiky, aby přispěli skutečným protiargumentem, který nebude pouhým opakováním těch tří výše uvedených.

COMUSAV = Coalición Mundial Salud y Vida = Světová koalice pro zdraví a život

Kupodivu tedy nejde o komunisty a ani neléčí savem, jak někteří všeználkové pohrdavě prohlašují.

Na námitku, že CDS není savo, pak prohlásí, že to samozřejmě vědí, ale že je nutné tuto nebezpečnou látku zlořečit za každou cenu s poukazem na výše uváděné nepřesvědčivé argumenty autorit.

K tomu dodávají že CDS se používá podobně jako savo do bazénové chemie a hotovo.

Zajisté: voda v takovém bazénu pak může být díky tomu bezpečně pitná.

Takřka veškeré dění a opatření ohledně koronaviru jsou koncipována tak, aby se byznys kolem zdravotnických pomůcek, testů a léku točil co nejvíce. Je to nejspíš obchodní příležitost tisíciletí a proto jsou všichni zainteresovaní jako utržení ze řetězu. Do toho se samozřejmě účinná, ale laciná látka ani trochu nehodí, proto je nutné ji co nejvíce dehonestovat, zpochybnit její účinnost a pokud možno přesvědčit co nejširší masy, aby to s ní ani nezkusily.

 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře