Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Na krvavou lázeň křesťanů Egypt nereaguje

Sedm poutníků bylo zastřeleno "jen proto, že byli křesťané," prohlásil po tomto útoku papež František.

"Poutníci byli zabiti tak divokým a sadistickým způsobem, jako by to byli bojovníci nepřítele, přitom to byli prostí křesťané, kteří si přišli do kláštera pro požehnání." - koptský biskup Anba Makarios z Minjá, Egypt.

"Minimální odezvou, která se očekává od prezidenta as-Sísího, je odvolání velitele policie a guvernéra guvernorátu Minjá, jako jasné znamení, že úředníci za tyto excesy nesou zodpovědnost. Kromě toho, vzhledem k trvalé neschopnosti vlády chránit Kopty, Coptic solidarity (Koptská solidarita) důrazně trvá na nezávislém vyšetřování ze strany OSN, které by zhodnotilo situaci Koptů a doporučilo nezbytná opatření ke zmírnění jejich stále se zhoršující situace... "- Coptic Solidarity, Washington, DC.

  • na-krvavou-lazen-krestanu-egypt-nereaguje

2. listopadu 2018 těžce ozbrojení islámští teroristé zaútočili a zmasakrovalikřesťany, kteří se vraceli domů ze starobylého kláštera sv. Samuela Vyznavače v guvernorátu Minjá v Egyptě.

Sedm poutníků - včetně 12leté dívky a 15letého chlapce - bylo zastřeleno. Více než dvacet z nich bylo zraněno střelbou, nebo střepy rozbitého skla z oken autobusu. "Modlím se za oběti, poutníky zabité jen proto, že byli křesťané," prohlásil po tomto útoku papež František.

Fotografie zveřejněné na sociálních sítích odhalují "těla zbrocená krví a zkormoucené tváře mužů a žen." V jednom uveřejněném videu je slyšet pláč muže: "Střelili tě do hlavy, synku!" a opakuje: "Taková ztráta!"

Poté, co první a největší autobus projel místem útoku, se objevili teroristé v černých autech a proti druhému autobusu zahájili palbu z automatických zbraní; šest poutníků bylo zraněno, včetně malého dítěte. Naštěstí se řidiči autobusu podařilo uniknout a ujet. Následně teroristé napadli třetí nejmenší autobus. Poté, co byl řidič zabit, obklopili stojící autobus a zahájili na něj palbu ze všech stran. Autobus vezl 20 lidí - 14 dospělých a 6 dětí - všichni cestující byli členy jedné rozvětvené rodiny, kteří navštívili klášter, aby pokřtili dvě děti.

Teroristé nejprve otevřeli zadní dveře autobusu a podívali se, kdo z cestujících ještě zůstal naživu. Pak střelili všechny muže do hlavy a všechny ženy a děti do kotníků nebo nohou.

Jedna z přeživších žen, která byla střelena do nohou, opakuje na videu jen to, že na jejich autobus se náhle ze všech stran začalo střílet; a než si uvědomila co se děje, tak spatřila na svém klíně kusy mozku svého švagra.

Jiná žena, když si uvědomila, že její manžel i dcera byli zabiti, prosila džihádisty, aby ji zabili také. Odpověděli jí: "Ne, vás necháme naživu a trpte si nad svým manželem a dcerou." Pak ji střelili do kotníků, aby z místa útoku nemohla odejít.

V jiné zprávě uvedla další přeživší, že jí teroristé řekli: "Zabijeme ti muže a děti a necháme tě žít zbytek života v mizérii."

Prakticky všichni, kteří přežili"se z toho co viděli, nervově zhroutili a jsou nyní v nemocnici."

Koptský biskup Anba Makarios z Minjá potvrdil, že "poutníci byli zabiti tak divokým a sadistickým způsobem, jako by to byli bojovníci nepřítele, přitom to byli prostí křesťané, kteří si přišli do kláštera pro požehnání."

Reakce křesťanů v Egyptě jsou podobné jako u předchozích incidentů. "Můj Bože, ty děti studovaly v naší škole!" plakal jeden místní učitel. "Neumím si představit, že jsou teď mrtvé!"

Reakce egyptské vlády den po útoku na křesťany vyvolala více otázek než odpovědí. Vláda oznámila, že bylo zabito 19 teroristů, kteří byli považováni za spolupachatele útoku z 2. listopadu. Jak poznamenává jedna zpráva:

"S podezřelými, kteří jsou nyní mrtví, není možné potvrdit, zda byli skutečně zapleteni do pátečního útoku. Křesťanskou komunitou v Egyptě se nadále šíří strach."

Další zpráva upozornila na to, že vládní fotografie údajně zabitých teroristů "vypadají naaranžované a podobají se popravám podezřelých teroristů, které egyptské bezpečnostní složky provedly v minulosti."

Tento útok byl možným opakováním jiného útoku, k němuž došlo 26. května 2017. Islámští ozbrojenci tehdy zaútočili rovněž na autobusy plné křesťanů, kteří se vraceli ze stejného kláštera. Tehdy bylo zmasakrováno 28 křesťanů včetně deseti dětí, z nichž dvě byly dívky ve věku dvou a čtyř let. Podle výpovědí očitých svědků teroristé nařídili cestujícím, aby opustili autobus ve skupinách:

"... každý poutník, když vystoupil z autobusu, byl požádán, aby se vzdal své křesťanské víry a aby přestoupil na islám, ale všichni - dokonce i děti - odmítli. Poté byl každý chladnokrevně zabit výstřelem do hlavy nebo do hrdla."

Při diskusi s biskupem Makariosem o nedávném masakru prohlásil televizní reportér: "Toto je zopakování činu, který se na stejném místě udál před rokem a pěti měsíci - jak se to mohlo stát? Co to znamená?" Makarios odpověděl: "Upřímně řečeno, ty nejlepší osoby, které by měly odpovědět na tuto otázku, jsou státní orgány... Připojuji svůj hlas k vašemu a pokládám stejné otázky."

"To, že stejný útok proběhl na stejném místě, znamená, že navzdory všem řečem, ochrana egyptské křesťanské menšiny není součástí vládní agendy," prohlásil při telefonickém rozhovoru s Gatestone Magnet Khalil, egyptský politický analytik a redaktor egyptského týdeníku Watani International.

Navzdory mnoha smířlivým a přátelským slovům egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího ke křesťanským menšinám trpí tyto menšiny pod jeho vládou více než pod vládou kteréhokoli dřívějšího egyptského vůdce moderní doby. Částečně je to důsledkem toho, že ISIS vznikl během jeho funkčního období. V prosinci 2017 zabil ISIS 10 věřících v kostele v Helwánu. O rok dříve bylo při útocích na kostely zabito 29 křesťanů. Při sebevražedných pumových útocích na kostely, které proběhly na Květnou neděli v dubnu 2017, zahynulo téměř 50 lidí a více než sto jich bylo zraněno.

I když je pochopitelné, že as-Sísí nemůže odstranit terorismus úplně, existují důkazy, že na pronásledování egyptských křesťanů se podílí i samotná vláda. Podle World Watch List (2018) jsou egyptští "úředníci na všech úrovních od místních až po celostátní silně zodpovědní" za "útlak" egyptských křesťanů. "Vládní úředníci",dodává zpráva, "působí také jako hnací síla pronásledování tím, že jsou neschopni ochránit práva křesťanů, a také prostřednictvím svých diskriminačních zásahů a nařízení, které porušují základní práva křesťanů". [1]

Koptská solidarita (Coptic solidarity), organizace založená ve Washingtonu DC, která se věnuje lidským právům egyptských křesťanů, odsoudila útok z 2. listopadu v tiskové zprávě:

"Koptská solidarita znovu zdůrazňuje zprávu zveřejněnou po útoku, který proběhl v květnu roku 2017, že egyptská vláda nedokáže ochránit koptskou menšinu. Koptská solidarita jednoznačně tvrdí, že toto násilí není pácháno zahraničními teroristy, přestože by egyptská vláda chtěla, aby tomu svět věřil, ale je to násilí domorodé, vytvořené v Egyptě kulturou nenávisti a beztrestnosti."

"Koptská solidarita považuje egyptskou vládu za plně zodpovědnou, vyzývá k průhlednému vyšetření těchto útoků a k zavedení účinných opatření za účelem předcházení budoucím útokům. Minimální odezvou, která se očekává od prezidenta as-Sísího, je odvolání velitele policie a guvernéra guvernorátu Minjá, jako jasné znamení, že úředníci za tyto excesy nesou zodpovědnost. Kromě toho, vzhledem k trvalé neschopnosti vlády chránit Kopty, Koptská solidarita důrazně vyzývá k nezávislému vyšetřování ze strany OSN, které by zhodnotilo situaci Koptů a doporučilo nezbytná opatření ke zmírnění jejich stále více se zhoršující situace, abychom se vyhnuli opakování těchto tragických útoků na křesťany v Iráku a Sýrii."

"Naše životy se změnily v peklo," řekl jeden muž"Jsem Kopt a každý den se proklínám, že jsem pomohl as-Sísímu k moci. On nás zklamal a prodal."

"Kdo by mohl tyto incidenty akceptovat?" zeptal se jiný křesťan při diskusi o nedávném masakru. "Každý den se stane mnoho incidentů, které ubližují křesťanům. Musíme opustit naši zemi a odejít odtud. Jsem tak vyčerpaný... všechno je dnes tak šedivé a ponuré."

Raymond Ibrahim je autor nové knihy Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West (Meč a turecká šavle: Čtrnáct století války mezi islámem a Západem), vedoucí spolupracovník Gatestone Institute a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman při Middle East Forum.


 Překlad původního textu: A Bloodbath for Christians, No Response from Egypt

Překlad: Josef Janeček

zdroj:https://cs.gatestoneinstitute.org/13425/egypt-krvavou-lazen-krestanu

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře