Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Naše zničená země

Paul Craig Roberts

Hitler svým způsobem vyhrál druhou světovou válku. Židovští kulturní marxisté uprchli z Německa a přenesli svůj "pochod institucemi" do Ameriky. Nejprve pochodovali univerzitami a poté veřejnými školami a podařilo se jim oddělit Demokratickou stranu, vedení korporací a velkou část intelektuální a vzdělané populace od západní morální a kulturní tradice.

Kulturní marxisté toho dosáhli tím, že napadli literární kánon pro nedostatek kulturní rozmanitosti. Využívali vzdělávání k indoktrinaci studentů hodnotami a názory nepřátelskými vůči jejich vlastní kultuře, která byla negativně zobrazována. Postupem času byli Shakespeare a Chaucer jako témata studia nahrazeni queer teorií, postkolonialismem, kritickou rasovou teorií a genderovou teorií.

Místo společenské jednoty, kterou tvořila enkulturace, jsme se dočkali rozdělování v rámci politiky identit.

  • nase-znicena-zeme

Genderová teorie stírá rozdíly mezi muži a ženami, mužem a ženou. Kritická rasová teorie vštěpuje bílým dětem pocit viny a odděluje je od jejich rasy a rodičů. Normalita je zatracována pro svou výlučnost a je nahrazována rozmanitostí perverzí. To probíhá již několik desetiletí na univerzitách a nyní je to program veřejného školství, které je obsazeno absolventy akulturovanými do nové rozmanité kultury babylonské věže.

V posledních letech tento pochod zasáhl i korporace a mužský a ženský sport. Generální ředitel společnosti Disney obhajuje indoktrinaci dětí kritickou rasovou teorií a genderovou teorií. Bílí heterosexuální muži a zaměstnanci amerických korporací, univerzit, vlády a armády musí absolvovat školení o citlivosti.

Nedávno tým Detroit Tigers oslavil "Noc hrdosti" a vyzval k přispění na vybranou LBGTQ+ organizaci. Muži hlásící se k ženskému pohlaví nyní soutěží v ženských sportech. Je zřejmé, že v dnešní americké kultuře panuje naprostý zmatek.

Jak může takto zmatená společnost existovat? Je zřejmé, že neexistuje žádná jednota. Bez jednoty není ani společnost, ani národ.

Co jsou tedy Spojené státy? Není název "Spojené státy" stejně zastaralý jako Shakespeare a křesťanská morálka? Politika identity a kulturní rozmanitost neumožňují jednotu v rámci jednoho státu, natož mezi státy.

Když neexistuje kultura, která by mohla lidi sjednotit, může to udělat pouze síla. Je to umělá jednota, která je závislá na nátlaku. V takovém státě není místo pro listinu práv a ústavní ochranu.

Dokonce i pojem hříchu je obrácen naruby. Nesouhlas tradiční morálky se sexuálními zvrácenostmi je dnes zatracován jako hřích netolerance. Jakmile je morálka odzbrojena, padají všechny překážky degenerace.

A to se také stalo.

Nové bariéry jsou prosazením proti hodnotám svržené kultury. To už není dovoleno.

Mladí se rodí do babylonské věže. Pro ně je to normálnost.

Překlad CFP!

Zdroj: https://www.paulcraigroberts.org/2022/07/20/our-destroyed-country/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře