Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k odvolání prof. Romana Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové

Starší článek, ale je to další střípek do mozaiky, abyste měli ten obraz o tomto zrádci a obchodníkovi se smrtí ucelený.
-------------------------------------

Odvolání prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové je velmi závažnou skutečností. Přestože se pravděpodobně jedná o politický boj – o akci, která byla připravena a provedena komerčními zájmovými skupinami – vyšly při ní najevo všeobecně významné skutečnosti.

  • stanovisko-spolecnosti-pacientu-s-nasledky-po-ockovani-z-s-k-odvolani-prof-romana-prymuly-z-pozice-reditele-fakultni-nemocnice-v-hradci-kralove

V tomto kontextu dává naší Společnosti velký smysl vyjádření samotného profesora R. Prymuly, který tvrdí, že se jednalo o příjmy od tří farmaceutických společností, se kterými nemocnice v Hradci Králové prakticky vůbec neobchoduje. Profesor Prymula se snažil poukázat na to, že jeho mnohamiliónové vedlejší příjmy nesouvisí s jeho pozicí ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové. O to větší a více důvodné jsou naše pochybnosti a obavy, že se jednalo o příjmy právě za činnosti v oblasti očkování, propagace a prosazování prodejů vakcín, vliv na výsledky některých klinických studií a analýz a zejména politiku, program, rozhodnutí a doporučení České vakcinologické společnosti a Národní imunizační komise.

Poté, co byl pravomocně odsouzen a dostal podmínečný trest bývalý hlavní hygienik MUDr. Michael Vít, a to za podezřelé ekonomické machinace a nevýhodné smlouvy, jedná se o znevěrohodnění již druhého klíčového odborníka české vakcinologie a očkovací strategie. Zejména tito dva byli u zrodu současné české očkovací politiky a kritizované a dosud urputně obhajované represivní legislativy.

Protože se pravděpodobně jednalo o objednaný politický útok na profesora R. Prymulu s cílem odstranit jeho vliv, nepřekvapilo nás, že se v médiích vůbec neobjevilo jméno druhého aktéra úplně stejného „miliónového“ příběhu – profesora MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D. Na jeho veřejné dehonestaci zřejmě nenalezly zájmové skupiny pracující mediálně prostřednictvím mj. Zdravotnického deníku a pana Tomáše Cikrta již žádný zájem.

Z veřejně přístupných dokumentů je zjevné, že již v roce 2005 (v roce založení České vakcinologické společnosti) začíná fungovat a působit občanské sdružení BIOVOMED, o.s.(1) To je zlikvidováno až v září roku 2015. V zápisu valné hromady(2), která rozhodla o likvidaci spolku, jsou podepsány čtyři osoby: předseda spolku prof. MUDr. Roman Prymula, předseda valné hromady prof. MUDr. Roman Chlíbek, člen spolku dcera Karolína Prymulová (v době likvidace 26 let) a člen spolku dcera Andrea Chlíbková (v době likvidace 25 let). Zánik sdružení Biovomed předchází dvě zajímavé skutečnosti. V listopadu 2013 zakládá mladá Karolína Prymulová Biovomed, s.r.o.,(3) kde je prokuristou profesor R. Prymula. Předmět podnikání je v podsatatě podobný činnostem sdružení Biovomed. V květnu 2014 však také velmi mladá Andrea Chlíbková začíná samostatně podnikat jako živnostník(4), a to opět v podobné oblasti jako původní společné sdružení Biovomed. Sdružení, které tvořili dva významní čeští vakcinologové a jejich dcery (a pouze možná i někdo další) se tedy rozpadá na dvě samostatně podnikající linie, které zastřešují dvě velmi mladé a vědecky ještě zcela nevýznamné dcery – podnikatelky.

Zdravotnický deník přitom zjistil a proti profesoru R. Prymulovi použil informaci, že ten v roce 2012 přiznal více než 6 mil. Kč svých příjmů z činnosti ještě občanského sdružení Biovomed. Jaké příjmy měl ve stejné době z činnosti občanského sdružení Biovomed profesor R. Chlíbek, se bohužel nikdy nedozvíme. S ohledem na svou nižší pozici nemusel profesor R. Chlíbek své příjmy oznamovat. Pokud by tok financí od farmaceutických společností směřoval přes jeho dceru – živnostníka – nebude prokazatelné, komu se s konečnou platností dostaly. Klíčové důkazy dnes leží v účetní dokumentaci sdružení Biovomed, o.s., společnosti Biovomed, s.r.o. a v účetnictví živnostnice Andrey Chlíbkové. Mají k nim přístup pouze orgány státního dozoru a orgány činné v trestním řízení, které dosud nikdo neoslovil.

Již v roce 2012 vypracovali právníci Ligy lidských práv analýzu,(5) v níž mj. upozorňovali na to, že lidé, kteří spolurozhodují o systému očkování v České republice, mají vazby na farmaceutické společnosti. Kromě propojení prof. Prymuly a prof. Chlíbka poukázali ještě na zájmy MUDr. Hany Cabrnochové.

Bez ohledu na možné nepřesnosti a účelové dezinterpretace uváděné v některých médiích, prokazatelné a spolehlivě prověřitelné informace podle našeho názoru zcela postačují k tomu, aby byla zásadně přehodnocena celá současná česká očkovací politika a strategie. Je skutečně nezbytně nutných právě devět povinných očkování, když takový počet nemá naprostá většina evropských zemí? Je skutečně nezbytné, aby neočkované děti nesměly do mateřských školek a dětských skupin, když všechny sousední státy České republiky toto umožňují? Je skutečně něčím odborně odůvodněné očkování hexavakcínou v režimu 3+1, když téměř všude jsou již uváděny vědecké informace, že to nemá prakticky vůbec žádný přínos oproti režimu 2+1? Je očkování více vakcínami současně tak bezpečné přes opačné tvrzení odborníků včetně SÚKL? Čím si naši profesoři a tvůrci české vakcinologie zasloužili své početné milióny od farmaceutických výrobců vakcín?

Společnost pacientů s následky očkování, z. s. apeluje na rodiče, na širší odbornou veřejnost i na politiky, kteří mohou o očkovací politice rozhodovat, aby uvážili všechny tyto informace ve vzájemných souvislostech. Motivy osobností typu prof. Romana Prymuly, MUDr. Michaela Víta, prof. Romana Chlíbka či MUDr. Hany Cabrnochové, mohou být zcela jiné, než nezávislá odbornost a snaha prospět lidem.

Václav Hrabák
předseda

Zdroj: poockovani.cz

http://hradec.idnes.cz/odvolany-reditel-prymula-o-udajnem-stretu-zajmu-f6i-/hradec-zpravy.aspx?c=A160701_145749_hradec-zpravy_the

http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/06/konflikt-zajmu-reditele-prymuly-horsi-nez-se-na-prvni-pohled-zdalo

  1. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=808158&typ=UPLNY 
  2. PDF na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=40240977&subjektId=808158&spis=645817 
  3. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=724196&typ=UPLNY 
  4. http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=andrea%20chl%EDbkov%E1&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=a341abdece12dac3a2f9&HISTORIE=1
  5. http://llp.cz/publikace/vliv-farmaceutickych-spolecnosti-ockovani-a-reklama/

zdroj: https://tadesco.org/stanovisko-spolecnosti-pacientu-s-nasledky-po-ockovani-z-s-k-odvolani-prof-romana-prymuly-z-pozice-reditele-fakultni-nemocnice-v-hradci-kralove/

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře