Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Firma Pfizer, resp. její mluvčí z nás dělá hlupáky.

Farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci s BioNTech. vyvíjí pro přeočkování třetí dávkou vakcínu Comirnaty, ale vyvíjí i aktualizovanou verzi vakcíny. Tak tuto zprávu či informaci bychom mohli přivítat, kdyby ….

„Přestože společnosti Pfizer a BioNTech věří, že třetí dávka vakcíny Comirnaty má potenciál zachovat nejvyšší úroveň ochrany proti všem v současnosti známým variantám, včetně varianty delta, zůstáváme ostražití a vyvíjíme aktualizovanou verzi vakcíny, která je zaměřena na celý s-protein delty.“ 

Zpravidla každý, kdo jde tzv. „s kůží na trh“ je o své „kůži“ přesvědčen, že je kvalitní a jen „věřit“ znamená, nemít jistotu. U vakcíny, která má člověka spasit od mutací Covidu, to je slabá naděje.

  • firma-pfizer-resp-jeji-mluvci-z-nas-dela-hlupaky

„První šarže pro testy již byla vyrobena. Pokud by se ukázalo, že třetí dávka současné vakcíny Comirnaty člověka proti deltě, nebo dalším budoucím variantám, nechránila, Pfizer a BioNTech jsou schopny zhruba do 100 dní vyvinout a vyrobit vakcínu ušitou na míru konkrétní variantě,“ uvedla mluvčí s dovětkem, že taková látka by poté opět podléhala schválení příslušných regulačních orgánů.

Jestliže byly, resp. jsou pochybnosti o délce vývoje a všech potřebných procedur stávajících vakcín (byly vyvinuty v nestandardně krátké době, jsou vedeny jako „podmínečně schválené“, viz níže), pak sdělení, že společnost Pfizer s BioNTech jsou schopny zhruba do 100 dní vyvinout a vyrobit vakcínu ušitou na míru konkrétní variantě, je informmace, která jen potvrzuje, že takto rychle vyvinuté medikamenty nemohou obstát co do úrovně 100% kvality.

Společnost Pfizer se vyjádřila k často omílané lži, že je vakcína proti covidu-19 experimentální. Toto tvrzení zřejmě vzniklo z nepochopení anglického termínu „conditional marketing authorization“, čemuž se v češtině také říká „podmínečné schválení”. Výrobce „podmínečně schválené“ látky – v tomto případě tedy vakcíny – je tak povinen pravidelně předkládat ve stanovených termínech další data, aby mu mohlo být „podmínečné schválení“ prodlouženo. „Jakmile jsou tyto údaje předloženy agentuře EMA a ta je vyhodnotí jako vyhovující, může být podmínečné schválení změněno na standardní schválení,“ popsala proces mluvčí společnosti.

Na dotaz, kdy by se tak odhadem mohlo stát, Pfizer, resp. mluvčí neuměla odpovědět. „Mezi podmínečným schválením a ‚standardním'schválením není z hlediska dodávek a zpřístupnění vakcíny lidem žádný rozdíl,“ vysvětlila mluvčí. Tak to bychom měli, že? Všechna konstatování, že vakcíny nemají schvalující či potvrzující certifikát kvality vakcín jsou jen omílané lži, i když ve skutečnosti jde o „podmínečně schválené“ látky – v tomto případě tedy vakcíny – které je výrobce povinen pravidelně předkládat ve stanovených termínech, aby mu mohlo být „podmínečné schválení“ prodlouženo!

Z uvedeného se dozvídáme, že není pravda, resp. že je lež když někdo tvrdí či konstatuje, že stávající vakcíny mají „podmínečné schválení“, které společnost Pfizer převedla jako  konstatování, že vakcíny jsou „experimentální“. Takový výraz či hodnocení sice nebylo nikdy použito, nicméně to nic nemění na věci, že i vysvětlení „ nepochopení anglického termínu „conditional marketing authorization“, čemuž se v češtině říká „podmínečné schválení” však ve slkutečnosti není nic jiného, než zase jen „podmínečné schválené“!

Je tedy otázka, co mluvčí společnosti Pfizer a BioNTech nám, českým občanům, kterým jsou vakcíny těchto firem aplikovány, chtěla říct. Zdá se, že ve snaze obhájit stanovisko firmy Pfizer se poněkud zamotala do logiky dané problematiky, což ve finále vypadá, že buďto se neumí dostatečně přesně vyjadřovat, nebo z nás dělá blbce. Možná, že to může být i obojí, přičemž  ten druhý příměr můžeme brát i jako národní urážku. No nic, hlavně že víme, „kolik bije!“

Jiří  B a ť a , 29. 11. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře