Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

České Ministerstvo zdravotnictví, dnes v čele s Adamem Vojtěchem, spolu s vládní rétorikou se hodně snažení o narativ, v němž by „vyjevilo národu jedinou pravdy“ o Covidu-19 a vakcinaci, tedy očkování. Je značně usilovná, ale bohužel také nepravdivá, nemorální, značně zavádějící.

Na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví, ještě z dob ministra MUDr. Blatného (https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/) se nachází pojednání s názvem Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19.

Opravdu zajímavé čtení, které nejen „poučí“ ale i „pobaví“. Pokud se vážený čtenář zamyslí nad samotným názvem pojednání, musí jej zaujmout, že v názvu není zmíněna jen dezinformace, lži, hoaxy, ale také „alternativní“ fakta o Covidu-19. Jinými slovy, ministerstvo se v tomto pojednání snaží vyvrátit celou řadu hypotetických skutečností a to formou „alternativních“ faktů.

  • verte-nam-a-ne-nejakym-falesnym-prorokum

Nepřijde to váženému čtenáři poněkud zvláštní, že pro sdělení pravdy dle Ministerstva zdravotnictví se používají alternativní fakta? Co znamená slovo alternativní vysvětluje Slovník cizích slov: alternativní znamená zástupný, jiný, náhradní, tedy nikoli jednoznačný, definitivní, neměnný atd. Ve smyslu významu alternativní je potřeba chápat i příslušná vysvětlení ministerstva k citovaným problémům, nejasností, nepřesností, omylů, a také již zmíněných lží a hoaxů, na které se ministerstvo snaží v duchu svých potřeb formulovat správnou odpověd, správné vysvětlení, vyvedení z omylu, pochybností, lží atd.

V úvodu výše bylo zmíněno, že toto pojednání nejen poučí, ale i pobaví.  V případě poučení to znamená, že čtenář by si měl z předloženého pojednání Ministerstva zdravotnictví vzít ponaučení, že není všechno zlato, co se třpytí. Jinými slovy, vysvětlení, kterým se ministerstvo ve svém pojednání snaží čtenáři vysvětlit, podat správnou, resp. jedině pravdivou ideu nebo odpověď k citovanému problému, nejenže nemusí být správná, ona je totiž  naprosto a zcela nepravdivá. A to přesto, že by měla čtenářům  objektivně  a pravdivě vysvětlit, jaká je pravda, skutečnost, relevantnost, takcčtenářům lže. Tolik k poučení.

Pokud jde o pobavení, je to podobné, jako u poučení, jen s tím rozdílem, že zdravě uvažující, chápající a do jisté míry v dané problematice dostatečně informovaný  člověk se musí pobavit (pousmát) nad naivitou, ohlupováním, výmysly a v neposlední řadě evidentně nepravdivými, lživými informacemi, kterým by uvěřil snad jen dementní člověk. Odpovědi jsou vedeny v duchu nevyvratitelné a jediné pravdy dle představ  bývalého ministra zdravotnictví pana MUDr. Jana Blatného, v součinnosti renomovaných právníků, poradců apod. Stručně řečeno, co „výmluvná“ odpověď, to perla, nad kterou odborník žasne a laik se nestačí divit. Tedy jak zmíněno, poučení a pobavení v jednom.

Problém ovšem  je, že na jedné straně z pohledu jistých zainteresovaných osob a politických kruhů jsou lidem jako příklady údajných dezinformací, lží, hoaxů a alternativních faktů, které údajně kolují mezi občany, předkládány vyfabulované odpovědi, které mají za cíl mistrně a manipulativně ovlivnit myšlení  občanů, aby uvěřili těmto vysvětlením a „pravdám“, které jim v předkládá „božské“ a neomylné Ministerstvo zdravotnictví. Ovšem na druhé straně, jakkoli by si (ne)ctěné Ministerstvo zdravotnictví přálo, aby mu bylo uvěřeno, pak vlastně dělá pravý opak, protože podle dostupných zdrojů a informací, důkazů a faktů, jsou odpovědi ministerstva nepravdivé, falešné, lživé, zavádějící, ohlupující a pokrytecké, jedním slovem dezinformační, tedy jsou přesně tím, co se snaží občanům předkládat jako dezinformaci, lež apod.

Nejen u nás, ale hlavně v USA, Německu, Švédsku, Dánsku a jinde, existuje mnoho vědeckých, laboratorních studií, výzkumů a jejich výsledků na úrovni důkazů a faktů o tom, co je Covid-19, co je koronavirus, co jsou vakcíny, jaké mají vlastnosti, nedostatky a hlavně, čím jsou pro zdraví člověka nebezpečné. Lékařské kapacity, renomovaní, erudovaní vědci a  pracovníci vědeckých, laboratorních pracovišť v mnoha zemích světa se zabývají těmito problémy, zvláště pak vakcínami současných velkých farmaceutických firem jako Pfizer, BioNTech, Moderna nebo Johnson a Johnson a jejich výsledky jsou skutečně alarmující. Ministerstvo zdravotnictví ale tyto skutečnosti bagatelizuje, resp.  neuznává, vydává je za lež, hoaxy a dezinformace přesto, že i naši lékaři, v počtu cca 900 osob, ale i občanské iniciativy vydali rezoluci s upozorněním na vážné problémy vakcín a distancují se od jejich případných vedlejších účinků, na zdraví lidí, když ani základní účel vakcín nemá předpokládanou úroveň, kvalitu a bezpečnost.

Je proto úsměvné si myslet,  že odpovědi a vysvětlení, jež Ministerstvo zdravotnictví dává ve svém v pojednání o dezinformacích, lžích , hoaxech a „alternativních“ faktech, zdravě myslící občany přesvědčí. Bohužel je příliš mnoho lidí očkovaných vakcínami, které neskýtají záruku bezpečí a kdy nelze vyloučit, že dříve nebo později se následky (a není vůbec vyloučeno, že i tragické), dostaví. Budou-li ty následky takové, o jakých sní Gates,  Soros, Musk a další, pak to bude celosvětová apokalypsa. Otázka je, kdo bude viníky soudit (pokud budou žít), když jak je známo, politici včetně bohatých lidí nemají žádnou zodpovědnost! Bohužel ani čest a svědomí!

Málo tomu, premiér Babiš v demisi se nechal slyšet, že nás EU oklamala tvrzením, že na vymýcení covidu stačí proočkovanost cca 70 – 75 % občanů. Protože se tak nestalo, přišel se svou ideou o nutnosti proočkovanosti občanů v rozsahu min. 90 a více procent, což by prý mělo naše občany již defintivně uchránit před Covidem-19  a jeho mutacemi. Tyto představy premiéra Babiše předcházelo konstatování o „falešných prorocích“, jako jsou prof. Beran, prof. Pirk, prof. Žaloudík, MUDr. Hnízdil, MUDr. Pollert, dr. Šinkora aj., ( těch tzv. „proroků“ je mnohem, mnohem víc), kteří podle Babiše vyjadřují závádějící a dezinformační informace, matou občany a zrazují je od očkování.

Mohlo by se říct, že je to otázka úhlu pohledu na tuto problematiku, jenže nejde ani tak o samotné očkování, protože vakcíny zdaleka nejsou tím, za co jsou vydávány, pro zdraví lidí mají řadu závažných a nebezpečných faktorů, vč. vedlejších účinků. Premiér Babiš hluboce podceňuje názory „proroků“, kteří své názory tlumočí na základě svých poznání, resp. zjištění, které se rovněž shodují  s poznatky a zjištěními mnoha renomovaných lékařů, vědců, odborníků alá „proroků“ ze zahraničních, např. USA, Austrálie, Německa, Indie atd.

Pan A. Babiš je sice inženýr, ale protože nemá medicínské vzdělání, jeho vyjádření o „ falešných prorocích“ je od něj hodně troufalé, dehonestující a  značně zavádějící. Jmenovaní „proroci“, tedy profesoři a lékaři, si rozhodně  nezaslouží být nazýváni jako „falešní proroci“, protože na rozdíl od premiéta Babiše  oni si své odborné poznatky o vakcinách nevycucali z prstu, získali je ze své dlouholeté odborné praxe, zkušeností a výsledků svého působení v oboru medicíny a rozhodně zasluhují větší uznání a prestiž, než placený importovaný „befel“ o nutném proočkování mnohem většího počtu občanů. Nicméně, nakolik se jemu, případně nové vládě jeho idea 95 % proočkování podaří, je otázka. Ale nějaký pokrok lze však sotva očekávat, protože kdo se očkovat chtěl, je očkovaný, kdo se dosud očkovat nenechal, sotva se nechá očkovat jen na základě „falešné žádosti“ premiéra Babiše v demisi.

Jiří  B a ť a , 6. prosince 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře