Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Brazilské město nabídlo svým obyvatelům preventivní užívání Ivermektinu a v důsledku toho se počet hospitalizací a úmrtí snížil na polovinu

Z níže uvedené studie vyplývá, že počet hospitalizací a míra úmrtnosti v jihobrazilském městě Itajai se snížily na polovinu v důsledku toho, že tamní obyvatelé užívali Ivermektin ještě předtím, než proběhlo očkování.

Na začátku pandemie tam byl Ivermektin zaveden za účelem prevence onemocnění.

V období od července do prosince 2020 dostávalo přibližně 220 000 lidí 0,2 mg/kg/den, což je přibližně 18 mg na osobu vážící 200 liber (cca 90 kg, pozn. př.) jako možnost dvoudenní léčby jednou za dva týdny.

133 051 lidí léčbu dostalo a 87 466 nikoli.

  • studie-brazilske-mesto-nabidlo-svym-obyvatelum-preventivni-uzivani-ivermektinu-a-v-dusledku-toho-se-pocet-hospitalizaci-a-umrti-snizil-na-polovinu
  • studie-brazilske-mesto-nabidlo-svym-obyvatelum-preventivni-uzivani-ivermektinu-a-v-dusledku-toho-se-pocet-hospitalizaci-a-umrti-snizil-na-polovinu

Tým složený z výzkumníků z několika brazilských ústavů, univerzity v Torontu a kolumbijské univerzity EAFIT vyhodnotil získaná data a dospěl k závěru, který byl zveřejněn v prosinci v první verzi studie ještě před zahájením recenzního řízení (viz níže)Závěr je následující: ve skupině, která užívala Ivermektin, se po sedmi měsících snížil počet hospitalizací a úmrtí na polovinu.

Brazilské město Itajai nabídlo Ivermektin jako prevenci (0,2 mg/den/kg po 2 dny každé 2 týdny) svým 220 000 obyvatelům a pečlivě sledovalo výsledky. 60% obyvatel (s vyšším rizikem onemocnění) užívalo Ivermektin po dobu 7 měsíců. Počet hospitalizací a úmrtnosti na COVID se snížil na POLOVINU.

Výsledky jsou ještě působivější, když si uvědomíte, že uživatelé Ivermektinu byli v průměru vyššího věku. Ve skupině nad 50 let bylo 30% uživatelů Ivermektinu a 20% těch, kteří Ivermektin neužívali. Snížení úmrtnosti je markantnější, když se podíváme na různé věkové skupiny. Snížení o 85% nastalo ve skupině ve věku 31-49 let a snížení o 59% ve skupině starších 50ti let.

Autoři nastavili proměnné věku, pohlaví, anamnézy, předchozích onemocnění a dalších onemocnění.

Tato analýza se zcela liší od říjnové zprávy ze zpravodajského webu Business Insider, která se zakládá na nepodložené výpovědi lékaře z brazilské JIP a uvádí, že experiment selhal.

Autoři doplňují„Jelikož se jedná o retrospektivní observační studii, není jisté, zda by bylo možné získat stejné výsledky v randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické studii, ale pravděpodobně ano, protože skupiny uživatelů a neuživatelů Ivermektinu měly podobné demografické charakteristiky a byly zavedeny významné confoundery (matoucí proměnné).

Ověřovatelé faktů bezpochyby velmi tvrdě pracují na tom, aby dokázali, že studie se mýlí. Ale možná by udělali lépe, kdyby se podívalistránku 

ivmmeta.com

kde je zveřejněna metaanalýza 70ti studií v reálném čase, která uvádí 83% účinnost Ivermektinu v profylaxi. Z recenzovaných studií vyplývá, že Ivermektin byl zjevně účinný v 70% případů jako časná léčba  39%  jako pozdější léčba.

Nedávno byl k léčbě Covidu-19 v nemocnici v Illinois staršímu pacientovi podán Remedesivir, ale nepomohl muNemocnice trvala na podávání tohoto léku. Pacient se pak uzdravil díky Ivermektinu. Soud mu dovolil jej užít, přestože nemocnice byla proti.

Indická advokátní komora mezitím podnikla právní kroky proti hlavní vědkyni Světové zdravotnické organizace (WHO) Dr. Soumyi Swaminathanové za to, že napomáhá šíření dezinformací a zatajování dat o používání Ivermektinu k léčbě COVID-19.

Přeložila hanka | Zdroj: GGI

zdroj - https://tadesco.org/studie-brazilske-mesto-nabidlo-svym-obyvatelum-preventivni-uzivani-ivermektinu-a-v-dusledku-toho-se-pocet-hospitalizaci-a-umrti-snizil-na-polovinu/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře