Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jednání o bonusu generálního ředitele ČT za rok 2020

Rada ČT má ze zákona odpovědnost za kontrolu činnosti České televize vůči Poslanecké sněmovně, a tím také vůči občanům, nicméně nástroje k výkonu této odpovědnosti má de facto pouze dva:

  • jednani-o-bonusu-generalniho-reditele-ct-za-rok-2020
  • Může jít o obrázek 1 person a text that says 'BONUS: 0'
  • jednani-o-bonusu-generalniho-reditele-ct-za-rok-2020
 
1. rozhoduje o odvoláni generálního ředitele ČT a jmenování nového;
2. rozhoduje o jeho mzdě a bonusu.
 
Na dnešním jednání Rady ČT navrhnu - mimo jiné - přiznání bonusu ve výši 0 Kč.
 
Podle manažerské smlouvy je bonus, v maximální výši deseti měsíčních platů generálního ředitele (zhruba 2,4 milionů korun), nenárokový, jeho neudělení či snížení však musí být odůvodněno.
 
Alespoň stručně tedy některé důvody pro neudělení bonusu generálnímu řediteli
 
Petru Dvořákovi za rok 2020:
 
- nekomunikace s Radou ČT
- ohrožení zájmů ČT v případě pozemků TS Ostrava
- uvádění veřejnosti i Rady ČT v omyl a lhaní
- pokus o obstruování činnosti Rady ČT
- porušování principu péče řádného hospodáře
- porušování informační povinnosti vůči Radě ČT a veřejnosti
- vědomé ohrožování principu nezávislosti auditora
- pokusy o zasahování do výlučných pravomocí Rady ČT
- porušení GDPR
- nesplnění usnesení Rady ČT
- nevyvážené vysílání zpravodajských a publicistických pořadů
- soudní kauzy a nedbalost vedoucí k zahájení exekučního řízení
- začerněné smlouvy.
Zdroj: FB Hany Lipovské

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře