Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kateřina Ryšavá: Ne, že to na mne řeknete aneb Co se šeptá...

  • zebrak
Vláda naší krásné země zřejmě neuspěla s objasněním reforem občanům. Proto prý hledá mediální agenturu, která, když se to nepovedlo jí samé, má lidem vhodnou formou vysvětlit zhruba toto: My vás opravdu nechceme okrást, myslíme na vaši budoucnost, jste rádi, že jsme tak zodpovědní?

Pan premiér je v nezáviděníhodné situaci. Lidi jsou citliví na rozhazování peněz, navíc z jejich vlastní kapsy, proto zřejmě vláda hledá agenturu zatím neoficiálně. Občané pořád nechápou potřebnost reforem a fatální dopady situace, kdy by snad nechtěli nechat vládu v klidu pracovat. Vážně už mám po krk řečí o tom, že se někdo nedožije důchodu, že bude malý důchod, že nás budou vozit v autobusech staří řidiči, kteří zapomenou trasu, kudy mají jezdit, nesouhlasného remcání nechápavých o nemožnosti akceptovat zdraví coby službu jako každou jinou, i když uznávám, ne zcela srovnatelnou s opravou obuvi nebo službou donáškovou. (Věřte, nechtěný dvojsmysl.)

Zdá se to být tvrdým oříškem. Rozdíl mezi tímto a popelčiným spočívá v tom, že Popelka, aby mohla přijít k vzácným, vábivě krásným šatům a s jejich pomocí získat srdce princovo, musela nejprve oříšek rozlousknout. Uvažovaná agentura onen zlatý oříšek ani louskat nemusí, ke zlatu přijde tak, jako tak. Nepodceňujme ovšem sílu reklamy, jistě se najde dost občanů, kteří, pokud bude vybraná agentura schopná a zkušená, jistě pochopí, když už není věc ta pro jejich dobro, bude dobrem pro další generace.

Ne, že by to vláda nemyslela upřímně. Velmi ale záleží na formě, kterou zvolí pro objasnění těchto, bohužel, tak nepopulárních kroků. Vždyť ona je vládou vizionářů a (čtenář jistě odpustí ošklivé slůvko) nehamtá, nýbrž chce, aby v budoucnu společnost kvetla... Kde jsem podobné výroky v minulosti už slyšela? No nic. Nikdo přece nechce, aby se měly jeho děti špatně. Například manažer typu pana Fejka může přímo jásat. Bude-li odvádět ze svého platu velké peníze státu, bude mít později i slušný důchod. Problém je, že drtivá většina občanů si může nechat o takové výplatě jen zdát.

Jak vysvětlit třeba důchodci, že může klidně nastoupit na plánovanou operaci, když den pobytu v nemocnici činí 100 Kč na den? Vláda rozpočtové odpovědnosti v této souvislosti argumentuje tím, že případné negativní sociální dopady bude konkrétním lidem kompenzovat. Nepochybně bude takový člověk nucen obrátit se na příslušný sociální odbor v místě svého trvalého bydliště, tam si referentka, pomocí rozličných formulářů prolustruje jeho sociální situaci a když dojde k závěru, že kromě rádia a důchodu 8 000,- senior opravdu již nic nevlastní, tak mu nějaký ten peníz, aby se mohl nechat v poklidu operovat, zašle. Když pak bude onen senior potřebovat medikamenty, které mu lékař předepíše, jak jsem pochopila, situace se bude opakovat. Leckdy si může nějaké to sousto odepřít, ne ta referentka, ten senior, ale nájem, pokud tedy nebydlí ve vlastním domku, tam ale může třeba zatékat do střechy a opravu je tedy potřeba také z něčeho zaplatit, zkrátka uhradit musí. Tedy ani to vlastně nemusí.

Žijeme ve svobodné zemi, která nám nabízí možnost volby. Nikdo nikoho nenutí, aby někde bydlel. Možná čtenář namítne, že jsem malicherná a nedívám se tak nějak správně do budoucna, dokonce to vypadá, že se domnívám, že kreativitu naší vlády musí odnášet vždycky ti, kteří se nemohou tolik bránit, neřkuli zaplatit si mediální agenturu, aby vysvětlila vládním činitelům, kdo je opravdovou zhoubou naší společnosti a čím dřív půjdou od koryta, tím lépe se v budoucnu budeme my ostatní mít.

Když už nemůžeš pomoci, aspoň nepřekážej – to je motto, které bych v rámci know-how doporučila užít takové agentuře, kdybych ovšem měla dostatek peněz, abych si ji mohla najmout. Nemám.

To česká vláda, která, podle svých vlastních slov se snaží ušetřit, kde to jen jde, má zřejmě na takovou mediální masáž peněz dost. Ona to totiž není levná záležitost, najmout si profíky, kteří vědí, jak manipulovat s lidmi. P. Hrabovský, ředitel agentury Ewing Public Relations se v této souvislosti vyjádřil, že cena takové kampaně se může pohybovat v řádu až stovek miliónů. Ono se to ale vyplatí, protože když vše vyjde podle plánu, souboj o voliče bude méně tíživý. Ovšem nezapomněl dodat, že nejde o to, aby agentura reformy podporovala, nebo je pomohla protlačit, cílem by prý mělo být jejich vysvětlení a získání společenské shody. Netřeba komentáře. Inu, reklamní mág.

Skoro se nabízí říci: Lidé, pohybující se v oblasti reklamy jsou básníky nového věku. Pro leckteré z nás, když si večer pustíme televizi, mají tito lidé vážnost, jakou požívali, a není to snad tak dávno, básníci. Někdo jistě vzpomene onoho okřídleného: „básník hovoří" a jak se po takovém úvodu rozhostilo mezi posluchači ticho...

Aby ovšem nedošlo ke špatné interpretaci mých slov, já reformním krokům vlády důvěřuji, mám radost, že je tu konečně někdo, kdo naši tíživou ekonomickou situaci řešit chce. Protože je velmi složité vysvětlit tyto kroky mnoha občanům, kteří s takovým postupem nesouhlasí, jak jsem se snažila nastínit výše, souhlasím s potřebou oslovit reklamní agenturu, která vládě v její nelehké situaci prospěje.

Pokusím se též přispět k úspěšnému objasnění reforem a nabízím vládě stručné zpracování zadání zakázky pro agenturu:

1. Agentura zadá vytvoření loga reforem, které pak bude umístěno ve spotu, billboardech, na tričkách, létajících talířích, propiskách, zkrátka všude.

2. Zakoupí vysílací časy v mediích, především ve veřejnoprávní ČT, samozřejmě dle průzkumů, které si televize sami nechávají zpracovávat, tak, aby se jednalo o časy největší sledovanosti.

3. Agentura osloví reklamního režiséra, který vytvoří spot, (Osloví zástupce modelingových a hereckých agentur, kteří vyberou mladé, hezké a nezatížené lidi, kteří se na nás budou mát z obrazovek, říkat věty typu, nám můžete věřit nebo jednou budeme klidní, vlastně můžeme být klidní už teď.) Scénář scénky psát nebudu, stejně by mi ho někdo ukradl.

4. Agentura zajistí, aby spot s těmito usměvavými lidmi, co to s námi se všemi myslí upřímně, byl umístěn na všech informačních portálech větších měst a krajů. Taktéž dojedná spolupráci s kiny, aby vysílala spot, před každým promítáním.

5. Ag. objedná u jiné agentury, pokud toto nezajistí sama, vytvoření několika billboardů ze spotu, opět s úderným sloganem.

6. Zadá vytvoření informační publikace, která se pokusí občanům objasnit reformní kroky, tak jak je vláda předkládá.

7. Vybere mediální tvář z řad známých herců. (Doporučuji konzultaci s tvůrci spotu „Přemluv bábu".)

8. Zajistí zábory frekventovaných míst ve všech větších městech a rozjede kampaň, v rámci které se budou rozdávat brožury, letáky. Osloví regionální rádia, která budou akce avizovat. V rámci kampaně smluvně zajistí přední osobnosti našeho kulturního života – zpěváky, herce, např. osobnosti typu Heleny Vondráčkové, Michala Davida, Jiřiny Bohdalové apod., kteří budou lidi bavit. Zajistí občerstvení, samozřejmě zdarma, návštěvníkům happeningů.(Jsme národem hravým, soutěživým.) Proto součástí projektu budou soutěže pro dospělé i pro děti. Vyhlásí tedy v rámci happeningu řadu soutěží pro nejrůznější cílové skupiny. Kupř. je možno vyhlásit soutěž cílenou na teenagery. Mladí lidé budou na místě vyplňovat soutěžní dotazník, kterým prokáží, jak se orientují v reformách. Mezi otázky by mohli patřit např.: Víš, v kolika letech půjdeš do důchodu? Kdo je ministrem financí? Za nejvíce správných odpovědí, získá výherce mp4. Dále třeba soutěž pro seniory o balíček indikovaných léků na měsíc atd... Agentura v rámci happeningu dále zajistí nejrůznější workshopy (výuka moderního tance, žonglování, základy kresby akvarelem, výuka jednoduchých kouzelnických triků apod.) Dětem se budou rozdávat lízátka a balónky. Věnovat se jim bude veselý klaun, kouzelník a pokud možno Dáda nebo strejda Up s vlastními uměleckými, vzdělávacími programy. Návštěvnost předpokládám velkou.

9. Agentuře důrazně nedoporučuji fotografovat na bilboardy členy vlády, lid by taková věc v současné situaci popuzovala a tedy působila kontraproduktivně. Navíc by to mohlo kazit celkový umělecký dojem z kampaně!

Budu ráda, když např. p. premiér nebo p. ministr práce a sociálních věcí, využije mé nabídky na pomoc a tu laskavě finančně ohodnotí. Jsem samoživitelka, takže peníze potřebuji a slibuji na oplátku, že z nich poctivě odvedu, jak doufám, velkou daň, abych měla v budoucnu ten velký důchod, kterého se nemůžu dočkat.

Pokud po skončení této kampaně bude např. předseda Svazu pacientů, Luboš Olejár, nadále označovat vládu za mafii a boševiky a hrozit občanskou revolucí, bude naprosto zřejmé, že nepochopil vůbec nic a s takovým názorem zůstane osamocen.

publica.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře