Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

STANOVISKO NÁRODNÍ DEMOKRACIE K AKTUÁLNÍ KRIZOVÉ SITUACI NA JIŽNÍ MORAVĚ A KONCEPCE CIVILNÍ OBRANY OBYVATELSTVA

Jižní Moravu zasáhla ničivá větrná bouře o síle tornáda, která v několika vinařských obcích způsobila velmi citelné materiální, ale i lidské ztráty. Pro místní obyvatele v kraji dobrého vína a hluboké víry to je nesmírný zásah do jejich dosavadních životů.

  • stanovisko-narodni-demokracie-k-aktualni-krizove-situaci-na-jizni-morave-a-koncepce-civilni-obrany-obyvatelstva

Mnoho občanů, poctivě platících daně, se pod články na mainstreamových i alternativních zpravodajských serverech znepokojeně ptá naší vlády, kde je v této chvíli naše armáda, proč zde nedochází k masivnímu nasazení armádních složek?!

Není to náhodou tím, že pluky Civilní obrany byly v rámci redukce naší armády a její transformaci v expediční sbor hájící cizí zájmy v daleké cizině byly bez náhrady zrušeny? Není to tím, že Armáda České republiky není v České republice, ale na tzv. misích, například v Afghánistánu, kde pomáhá Američanům chránit opiová pole? Nebo protože je v Mali a pomáhá Francouzům chránit těžbu uranu pro francouzské jaderné elektrárny? Pak je již jasné, že na pomoc Čechům a Moravanům nejsou dostatečné technické a lidské kapacity!

Pro zajištění efektivního zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu navrhujeme:

Armáda České republiky nesmí být nadále expedičním sborem, který obhajuje cizí zájmy mimo území České republiky. Armáda placená z daní českých občanů musí hájit suverenitu a územní integritu ČR. Z tohoto důvodu je nutné stažení všech českých vojenských jednotek ze zahraničí zpět na území ČR. Dále nebude možné nasazovat AČR do tzv. misí, které nebudou mít mandát OSN. Armáda ČR musí sloužit pouze občanům České republiky, kteří ji svými daněmi financují!

Navrhujeme vytvořit personální a materiální základnu pro potřeby masivního zásahu armády ve prospěch civilního obyvatelstva v případě mimořádné události velkého rozsahu a dosahu.

V oblasti Civilní obrany obyvatelstva navrhujeme:

– zajistit komplexní přípravu občanů na krizové situace, zejména na mimořádné události velkého rozsahu a dosahu (jaderná válka, celoplošný dlouhodobý blackout, následky elektromagnetického pulzu, přírodní katastrofa celoplošného rozsahu, atd.);

– navrátit do života komplexní Civilní obranu obyvatelstva prostřednictvím výuky ve školách, a pravidelných školení obyvatelstva;

– obnovit sklady CO minimálně na úrovni ORP včetně kompletního vybavení ochrannými pomůckami, zřídit či obnovit stálé kryty pro obyvatelstvo;

– zajistit podporu státu ve prospěch legální činnost polovojenských spolků (které by byli pod jeho kontrolou) po vzoru bývalého Svazarmu. Budou tak k dispozici další záložní síly pro případ vzniku mimořádné situace.

Aleš Přichystal, armádní expert

zdroj: https://narodnidemokracie.cz/stanovisko-narodni-demokracie-k-aktualni-krizove-situaci-na-jizni-morave-a-koncepce-civilni-obrany-obyvatelstva/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře