Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

ZPRÁVA BRITSKÉ VLÁDY UVÁDÍ, ŽE CHEMOTERAPIE ZABIJE PŘES 50% PACIENTŮ S RAKOVINOU

Šokující vládní zpráva potvrdila, že chemoterapie je zodpovědná za úmrtí neskutečných 50% pacientů s rakovinou, jež ji podstoupí.

Dle této zprávy, která byla provedena Public Health England (orgán státní zprávy ministerstva zdravotnictví) a spol. Cancer Research UK (britská charitativní organizace zabývající se výzkumem a šířením povědomí o rakovině, překlad autora).

Toto je poprvé, kdy vládní organizace nezvratně potvrdila fakt, že je velmi často toto léčení, a ne jen rakovina jako taková, příčinou smrti.

  • zprava-britske-vlady-uvadi-ze-chemoterapie-zabije-pres-50-pacientu-s-rakovinou

Telegraph.co.uk informuje:

Ve městě Milton Keynes došlo u pacientů s rakovinou plic, kteří podstoupili chemoterapii, k úmrtí v důsledku chemoterapie v 50,9% případů. Je však nutno podotknout, že tyto údaje jsou založeny na velmi malém množství pacientů.

V Lancashire Teaching Hospitals zemřelo do 30 dnů po podstoupení paliativní chemoterapie 28% pacientů, kteří měli rakovinu plic.

Podle tohoto výzkumu bylo množství úmrtí následkem chemoterapie u pacientů trpících rakovinou plic mnohem větší než je národní průměr ve městech Blackpool, Coventry, Derby, South Tyneside, Surrey a Sussex.

Okolo 20% pacientů, kteří podstoupili na Cambridge Universtiy Hospitals paliativní chemoterapii rakoviny prsu, zemřelo následkem této chemoterapie.

Public Health England (PHE) uvedl, že tyto nemocnice kontaktoval ohledně přezkoumání metod, které při chemoterapii používají.

Dr. Jem Rashbass, vedoucí pracovník výzkumu rakoviny pro PHE uvedl: „Chemoterapie je nezbytnou součástí léčby rakoviny a její užívání je nedílnou součástí zlepšených statistik v posledních čtyřech dekádách, týkajících se počtu pacientů, kteří tuto chorobu přežili.“

„Bohužel je tato léčba velice silná a tak má významné vedlejší vlivy. Často je nalezení správné rovnováhy a rozhodnutí u jakých pacientů se může léčit více agresivně velice těžké.“

„Ty nemocnice, jejichž míra úmrtí se vymykala z běžných statistik, byly požádány, aby přezkoumaly své praktiky a údaje.

Tato studie se zabývala více než 23 000 případy žen s rakovinou prsu a téměř 10 000 případy mužů s rozšířenější rakovinou plic, kteří podstoupili v roce 2014 chemoterapii. Z těchto léčených pacientů zemřelo do 30 dnů po chemoterapii 1 383 pacientů.

Chemoterapie je pro tělo toxická neboť nerozlišuje mezi zdravými a rakovinotvornými buňkami.

Vědci také zjistili, že byly značné rozdíly mezi výsledky týkající se přežití této léčby u starších lidí a u lidí, kteří byli v horším zdravotním stavu.

„Tyto statistiky nenaznačují špatné praktikování této léčebné metody, ale ukazují určité odchylky, které se vymykají normálu,“ uvedl profesor David Dodwell, Institut onkologie, St. James Hospital, Leeds, Británie.

„Je možné, že je to problém dat a zkreslených hodnot v důsledku jen několika úmrtí, ale může to být také kvůli problémům spojených s metodou léčení.“

„Myslím si, že je důležité pacientům sdělit, že s chemoterapií jsou spojeny případná ohrožení. Doktoři by měli být více obezřetní ohledně výběru svých pacientů, které léčí chemoterapií.“

Profesor David Cameron z Edinburgh Cancer Centre (Edinburské centrum rakoviny, překl. aut.), Skotsko, dodal: „Je znepokojující, že někteří z pacientů, kteří zemřeli do 30 dnů po chemoterapii, zřejmě tuto léčbu vůbec neměli podstoupit. Kolik z nich přesně? To není jednoduché zodpovědět, ale pokud se blíže podíváme na místa/nemocnice, kde byla tato úmrtí četnější, tak bychom mohli získat lepší přehled.

„Kromě toho, pokud někteří pacienti neprojdou chemoterapií, tak zemřou, protože tuto léčbu nepodstoupili. Není tak lehké zvážit pro jakého pacienta je chemoterapie lepší a pro jakého může být riskantnější. Více dat nám pomůže v tom, abychom toto rozhodnutí udělali co možná nejlépe.“

Profesor Peter Johnson, hlavní lékař Cancer Research UK, řekl: „Chemoterapie je pro mnoho lidí s rakovinou důležitá část léčení. Mít informace o tom jak dobře je tato léčebná metoda praktikována je nezbytné pro pacienty a také pro danou nemocnici.“

Všechny uvedené nemocnice sdělily, že prozkoumaly všechny případy týkající se pacientů s rakovinou a byly přesvědčeny, že užívání chemoterapie je bezpečné.

Tento výzkum byl publikován v The Lancet Oncology.

zdroj:http://dobajedu.cz/clanky-z-knih/zprava-britske-vlady-uvadi-ze-chemoterapie-zabije-pres-50-pacientu-s-rakovinou/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře