Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Skrytý převrat WHO, který má diktovat globální zdravotní agendu Gatese a Big Pharma

William Engdahl

Na základě iniciativy Bidenovy administrativy zavede Světová zdravotnická organizace do listopadu 2022, tedy příhodně na začátku příští chřipkové sezóny na severní polokouli, pokud se nestane zázrak, bezprecedentní kontrolu shora nad národními zdravotnickými předpisy a opatřeními na celé planetě. V rámci skrytého státního převratu získá WHO nové drakonické pravomoci, které jí umožní překonat národní suverenitu 194 členských zemí OSN a diktovat jim zdravotní opatření silou mezinárodního práva. Někdy se o ní hovoří jako o pandemické smlouvě WHO, ale jde o mnohem víc. Ještě horší je, že většina rozpočtu WHO pochází ze soukromých nadací napojených na vakcíny, jako je Gatesova nadace, nebo od Big Pharma, což představuje obrovský střet zájmů.

  • skryty-prevrat-who-ktery-ma-diktovat-globalni-zdravotni-agendu-gatese-a-big-pharma

Nové drakonické pravomoci WHO

Dělat něco skrytě znamená dělat to tajně nebo bez veřejné diskuze, aby se o tom nevědělo a aby se tomu případně nebránilo. To platí i pro návrh, který Bidenova administrativa podle oficiálních dokumentů WHO předala 18. ledna 2022 WHO v Ženevě. Podrobnosti amerických „pozměňovacích návrhů“ WHO tajila téměř tři měsíce, až do 12. dubna, tedy pouhý měsíc před zasedáním příslušného orgánu WHO, který má radikální opatření schválit. Navíc namísto dřívější 18měsíční čekací doby na to, aby se stala smlouvou v mezinárodním právu, se tentokrát používá pouze 6 měsíců. To je spěch. Návrh USA podporují všechny země EU a celkem 47 zemí, což zajišťuje téměř jisté přijetí.

Návrhy s oficiálním názvem „Posílení připravenosti WHO na mimořádné zdravotní události a reakce na ně: Návrh změn Mezinárodních zdravotnických předpisů“ předložila asistentka tajemníka pro globální záležitosti (OGA) amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Loyce Paceová jako „změny“ dříve ratifikovaných Mezinárodních zdravotnických předpisů WHO z roku 2005. WHO tuto smlouvu z roku 2005 definuje takto: „Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005) (MZP) poskytují zastřešující právní rámec, který vymezuje práva a povinnosti zemí při řešení událostí a mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví, které mohou překročit hranice. IHR jsou nástrojem mezinárodního práva, který je právně závazný pro 196 zemí, včetně 194 členských států WHO.“ (zvýraznění doplněno).

Paceová přišla do Bidenovy administrativy z čela Rady pro globální zdraví, jejímiž členy jsou mimo jiné nejzkorumpovanější zástupci velkých farmaceutických firem, jako jsou Pfizer, Lilly, Merck, J&J, Abbott a AVAC financovaná Billem Gatesem. Její návrhy na radikální transformaci „pandemických“ a epidemických pravomocí WHO by klidně mohli napsat Gates a Big Pharma.

Než se podíváme na to, co „pozměňovací návrhy“ Loyce Paceové umožní přeměnu WHO v globální zdravotnickou diktaturu s bezprecedentními pravomocemi rušit rozhodnutí jakýchkoli národních vlád, je třeba upozornit na jednu skrytou právní otázku. Tím, že WHO maskuje úplnou změnu pravomocí ve smlouvě WHO z roku 2005 jako pouhé „změny“ ratifikované smlouvy, tvrdí spolu s Bidenovou administrativou, že schválení změn nevyžaduje žádnou novou ratifikační debatu členských vlád. To je skryté. Bez národní debaty volených zástupců se nevolená WHO v budoucnu stane globální velmocí nad životem a smrtí. Washington a WHO záměrně omezily proces účasti veřejnosti, aby tuto změnu prosadily.

De facto nový zákon

V souladu s požadavky WHO konečně zveřejnila „dodatky“ USA. Uvádí se v nich vypuštění a také nové přídavky. Změny Bidenovy administrativy mění dosavadní poradní roli WHO vůči národním vládám nejen v oblasti reakce na pandemie, ale i ve všem, co souvisí s národním „zdravím“, na zcela novou pravomoc přehlasovat národní zdravotnické agentury, pokud to určí generální ředitel WHO, nyní Tedros Adhanom. Bidenova administrativa USA a WHO se domluvily na vytvoření zcela nové smlouvy, která přesune veškerá rozhodnutí v oblasti zdraví z národní či místní úrovně do Ženevy, Švýcarska a WHO.

Typickým příkladem washingtonských změn stávající Smlouvy o WHO je článek 9. Americká změna spočívá ve vložení slova „WHO shall“ a vypuštění slova „may“: „Pokud smluvní stát nepřijme nabídku spolupráce do 48 hodin, WHO může...,. V témže článku se nyní vypouští „nabídku spolupráce ze strany WHO, s přihlédnutím ke stanovisku dotčeného smluvního státu...“. Názory nebo úsudek řekněme Německa nebo Indie nebo zdravotnických orgánů USA se stávají irelevantními. WHO bude moci přehlasovat národní odborníky a diktovat jako mezinárodní právo své mandáty pro všechny budoucí pandemie, ale i epidemie nebo dokonce místní zdravotní situace.

V nově navrhovaném článku 12 o „stanovení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, stavu ohrožení veřejného zdraví regionálního významu nebo střednědobé zdravotní pohotovosti“ může navíc šéf WHO - nyní Tedros ve svém novém pětiletém funkčním období - sám rozhodnout o vyhlášení stavu ohrožení, a to i bez souhlasu členského státu. Šéf WHO se pak poradí se svým příslušným „výborem pro mimořádné situace“ WHO v případě obrny, eboly, ptačí chřipky, COVID nebo čehokoli, co prohlásí za problém. Stručně řečeno, jedná se o globální diktaturu nad zdravím občanů ze strany jednoho z nejzkorumpovanějších zdravotnických orgánů na světě. Členové daného krizového výboru WHO jsou vybíráni neprůhlednými postupy a obvykle, jako v případě současného výboru pro dětskou obrnu, je mnoho členů napojeno na různé nadace Gatesovy nadace, jako je GAVI nebo CEPI. Výběrový proces je však zcela neprůhledný a probíhá interně v rámci WHO.

Nová pandemická smlouva mimo jiné dává Tedrosovi a WHO pravomoc nařizovat vydávání očkovacích pasů a očkování COVID po celém světě. Pracují na vytvoření celosvětového programu očkovacích pasů/digitální identity. Podle nové „pandemické smlouvy“, když jsou lidé poškozeni zdravotní politikou WHO, neexistuje žádná odpovědnost. WHO má diplomatickou imunitu.

Bývalá vedoucí pracovnice WHO a whistleblowerka Astrid Stuckelbergerová, nyní vědecká pracovnice Ústavu globálního zdraví Lékařské fakulty Ženevské univerzity, poznamenala, že „pokud bude nová smlouva o pandemiích členskými státy přijata, „znamená to, že ústava WHO (podle článku 9) bude mít při přírodních katastrofách nebo pandemiích přednost před ústavou každé země“. Jinými slovy, WHO bude ostatním zemím diktovat, nikoliv již vydávat doporučení.“

Kdo je KDO?

Generální ředitel WHO by měl podle nových pravidel konečnou pravomoc rozhodnout, zda například Brazílie, Německo nebo USA musí zavést pandemickou výluku ve stylu Šanghaje nebo jakákoli jiná opatření, o nichž rozhodne. To není dobré. Zvláště když šéf WHO Tedros, pocházející z etiopské oblasti Tigray, je bývalým členem politbyra marxistické organizace Tigray People's Liberation Front, označené (tehdy Washingtonem) za teroristickou. Nemá žádný lékařský titul, je prvním generálním ředitelem WHO v historii, který takový titul nemá. Má doktorát z komunitního zdraví, což je rozhodně nejasný obor, sotva lékařská kvalifikace pro globálního zdravotního cara. Mezi jeho publikovanými vědeckými pracemi jsou tituly jako „Vliv přehrad na přenos malárie v regionu Tigray“. Svou práci ve WHO údajně získal v roce 2017 díky podpoře Billa Gatese, největšího soukromého dárce WHO.

Jako etiopský ministr zdravotnictví za diktatury vedené Tigrajem se Tedros podílel na skandálním utajování tří velkých epidemií cholery v zemi v letech 2006, 2009 a 2011. Ve vyšetřovací zprávě, kterou zveřejnila Společnost pro medicínu katastrof a veřejné zdraví, se uvádí, že během jedné z velkých epidemií cholery „navzdory laboratorní identifikaci cholery jako příčiny akutního vodnatého průjmu (AWD) se etiopská vláda (Tedros) rozhodla nevyhlásit „epidemii cholery“ ze strachu z ekonomických dopadů v důsledku obchodních embarg a poklesu cestovního ruchu. Vláda dále v rozporu s mezinárodními zdravotnickými předpisy (WHO) neustále odmítala vyhlásit epidemii cholery a z velké části odmítala mezinárodní pomoc.“

Jako etiopský ministr zdravotnictví a později zahraničí byl Tedros obviňován ze systematických etnických čistek proti soupeřícím kmenům v zemi, zejména Amharům, z odpírání potravinové pomoci příznivcům opozice ze strany Světové banky a dalších organizací, jakož i z nepotismu a přesměrování mezinárodních fondů na výstavbu nemocnic na politickou podporu své menšinové strany. Paradoxně se jedná o pravý opak nového zákona WHO, který dnes Tedros podporuje. Dne 22. září 2021 navrhlo Německo kancléřky Merkelové Tedrose na další funkční období. Nikdo neprotestoval.

WHO, Gates, GERM

Náznak toho, co se podle nových pravidel chystá, poskytl největší dárce WHO (včetně jeho GAVI), samozvaný „Globalist Everything Czar“, Bill Gates. Na svém blogu z 22. dubna Gates navrhuje cosi zábavného se zkratkou GERM - Global Epidemic Response and Mobilization-team. Měl by mít „stálou organizaci odborníků, kteří jsou plně placeni a připraveni kdykoli koordinovaně reagovat na nebezpečnou epidemii“. Jeho vzorem je podle něj hollywoodský film Outbreak. „Odborníci týmu na monitorování nemocí by vyhledávali potenciální ohniska nákazy. Jakmile nějakou objeví, GERM by měl mít možnost vyhlásit ohnisko...“ Koordinovala by to samozřejmě Tedrosova WHO: „Práci by koordinovala WHO, jediná skupina, která jí může dodat globální důvěryhodnost.“

Dystopickou představou toho, co by se mohlo stát, je probíhající falešná epidemie „ptačí chřipky“ H5N1, která způsobuje likvidaci desítek milionů kuřat po celém světě, pokud je byť jen jedno kuře pozitivní na tuto nemoc. Jedná se o stejný podvodný PCR test, který se používá k detekci COVID-19. Dr. Robert Redfield, Trumpův šéf CDC, nedávno poskytl rozhovor, v němž „předpověděl“, že ptačí chřipka přeskočí na člověka a bude vysoce smrtelná v nadcházející „velké pandemii“, pro kterou byl COVID-19 pouhou rozcvičkou. Redfield v rozhovoru z března 2022 prohlásil: „Myslím, že si musíme uvědomit - vždycky jsem říkal, že si myslím, že pandemie COVID byla varovným signálem. Nevěřím, že je to velká pandemie. Věřím, že velká pandemie přijde teprve v budoucnosti, a tou bude pandemie ptačí chřipky pro člověka. Bude mít významnou úmrtnost v rozmezí 10-50 %. Bude to problém.“ Podle nových diktátorských pravomocí WHO by WHO mohla na základě takového podvodu vyhlásit stav nouze v oblasti zdraví bez ohledu na opačné důkazy.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře