Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

USA ruce pryč od Haiti!

Zatímco píšeme tento úvodník, množí se zvěsti, že americká armáda se již přesunula, aby obsadila letiště na Haiti. Vývoj v posledních měsících činí takovou fámu věrohodnou.

Ano, uvěřitelné, ale stále trestné. Je těžké si představit zásah škodlivější pro obyvatele Haiti. Obtížné sociální podmínky nyní pro obyvatele Haiti byly způsobeny předchozími zásahy USA.

  • usa-ruce-pryc-od-haiti
  • usa-ruce-pryc-od-haiti
  • usa-ruce-pryc-od-haiti
Od té doby, co se zotročený africký lid na Haiti osvobodil hrdinskou revolucí, která v roce 1804 vyhnala francouzské kolonialistické otrokáře, nechali vládci USA a Francie Haiťany trpět za tento „prvotní hřích“. 

Jižanští slavokraté(otrokáři), kteří v roce 1804 ovládali rodící se USA, byli vyděšení, že se boj Haiti za osvobození rozšíří. Trestali Haiti a jeho lid za to, že se osvobodili. 

Washington rozšířil svou moc, v roce 1848 se zmocnil poloviny Mexika a stanovil si za cíl ovládnout západní polokouli pomocí Monroeovy doktríny jako svého průvodce. Americké vojenské operace pochodovaly po celé Střední Americe, zatímco v roce 1898 obsadily Kubu a Portoriko ze Španělska (a od jejich lidu).

S majetkem vlastněným USA v sázce vyslaly imperialistické Spojené státy v roce 1915 svou armádu, aby obsadila Haiti. Vojáci tam zůstali až do roku 1934 a ponechali Haiťanům u moci despotu „Papa Doc“ Duvalier, který vládl nenáviděným a obávaným milicím „Tonton Macoutes“. V roce 1986 lidová vzpoura nakonec vyhnala Duvalierova syna „Baby Doc“.

V roce 1990 Haiťané drtivou většinou zvolili prezidentem Bertranda Aristida. Aristidova lidová demokratická vláda právě začala zlepšovat život haitským dělníkům a farmářům, když ho důstojníci haitské armády a Macoutů v roce 1991 s podporou USA svrhli.

Když následující režimy nedokázaly stabilizovat Haiti, USA v roce 1994 znovu zasáhly a jejich jednotky byly v roce 1995 nahrazeny silami OSN. Aristide se mohl vrátit pod americkou kuratelu. Ačkoli jeho strana Fanmi Lavalas získala křesla v parlamentu, Aristide zůstal mimo úřad, dokud nezvítězil v dalších volbách na prezidenta v roce 2000. 

Když Aristide nebyl ochoten a schopen sloužit zájmům Washingtonu a Wall Street, 29. února 2004 zajala americká jednotka speciálních sil – které byly údajně osobními strážci Aristida – haitského prezidenta a odvezla ho do nuceného exilu ve Středoafrické republice.

Následovala řada amerických loutkových vlád podporovaných intervenčními silami OSN, kterým se po roce 2010 podařilo zavést choleru a zároveň posílit haitskou policii. Mezitím řada ničivých hurikánů a záplav a ničivé zemětřesení v roce 2010 dále destabilizovaly haitskou společnost.

Navzdory roli Washingtonu při vytváření nepokojů na Haiti odmítly USA trvalý politický azyl haitskému lidu, který před zmatky uprchl.

Workers World podporuje sebeurčení Haiti. Je na lidech Haiti, aby určili, kdo řídí jejich zemi a jak ji řídí. Americká vojenská intervence se může pokusit ochránit majetek vlastněný USA, ale nikdy nepřinesla Haiti prosperitu nebo dokonce stabilitu. Nadvláda USA je opakem sebeurčení.

Americká vládnoucí třída – spolu s francouzskou vládnoucí třídou – dluží Haiti reparace za více než dvě století zločinů. A měli by být nuceni zaplatit tyto reparace. 

Workers World se připojuje k mnoha haitským organizacím, které říkají, že Washington musí držet ruce pryč od Haiti a dostat své vojáky pryč HNED!

Překlad CFP!

Zdroj: https://www.workers.org/2022/10/67335/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře