Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Alandyizace Česka a Slovenska! Neuvěřitelných 851 miliard CZK, které vyfučí komínem!

4 května, 2023

Michael Svatoš

Dnešní analýzu jsem rozdělil na tři části. Kdo chce Alandyizaci, která je nyní hlavním tématem nejvyššího velení NATO, pochopit, musí se celým textem doslova protrpět. Varuji! 

Část první – Bruselský finanční bič na Česko za 851 miliard CZK!

Abychom vysvětlili, co je to Alandyizace Česka i Slovenska, je třeba na začátek nejprve dokázat, že rozdíl mezi dotacemi EU Recovery, platbami na Ukrajinu a vojenskými výdaji po přepočtení na hlavu každého Čecha včetně nemluvňat představuje 81 019 CZK v neprospěch každého Čecha oproti každému Italovi včetně nemluvňat! Celková suma, o kterou Češi díky politice EU a Fialy přicházejí představuje 851 miliard CZK!!!!! 

  • alandyizace-ceska-a-slovenska-neuveritelnych-851-miliard-czk-ktere-vyfuci-kominem

ČR se hroutí. Fiala prohospodařil za 4 měsíce letošního roku 200 miliard CZK. A nikdo si už ani netroufá předpovědět, kolik stovek miliard si bude muset ještě fialový profesor u bankéřů za mastný úrok do konce letošního roku půjčit na své turecké hospodaření v Česku.

Bída Čechů je důsledkem politiky EU, která nařizuje pro všechny stejné ceny, hlavně elektřiny a plynu. Ale pro vyvolené západní země vysoké platy a vysoké dotace. Z evropského fondu Recovery dostala Itálie 80 271 CZK na každého Itala, aby se Itálie vzpamatovala z krize. Česko dostalo ze stejného fondu, aby se z krize vzpamatovalo jen 2 178 CZK na každého Čecha! Italové dostali o 78 093 CZK na hlavu více než Češi. Díky tomu mají levné dotované potraviny, energie, bydlení, a snižují se jim daně! Dokonce si za ty dotace z Bruselu hodlají opravit fotbalový stadion ve Florencii za 2,5 miliardy CZK, a postavit si nový stadion v Benátkách za 7,5 miliardy CZK! 

O 820 miliard CZK víc by Češi dostali do roku 2026 z fondu Recovery, kdyby se jim v Bruselu vyměřila stejná dotace na jednoho Čecha, jako se vyměřila na jednoho Itala!

Veškerá italská pomoc Ukrajině má hodnotu 428 CZK na jednoho Itala! Veškerá Česká pomoc Ukrajině má hodnotu 2 230 CZK na jednoho Čecha! Každý Čech tak už teď díky Fialovi poslal Ukrajině o 52 CZK více, než dostane do roku 2026 z fondu EU Recovery! Naopak každý Ital dostane do roku 2026 z fondu Recovery celkem o 79 834 CZK více, než zatím díky premiérce Meloni poslal na Ukrajinu!

Celkem 11 108 CZK představují vojenské výdaje na každého Itala. Celkem 10 646 CZK představují vojenské výdaje na každého Čecha! Vzhledem k tomu, že podle MMF představuje česká ekonomika jen 86% výkonnosti italské ekonomiky po přepočtení na hlavu, měl by každý Čech zaplatit ročně na vojenské výdaje jen 9 522 CZK, aby platil rovnocennou sumu, jako každý Ital! 

Výsledná tabulka dotací, pomoci Ukrajině a vojenských výdajů na hlavu každého Itala a Čecha!

  1. Vojenské výdaje:               Každý Čech platí ročně víc než Ital o           1 124 CZK!
  2. Výdaje na Ukrajinu:         Každý Čech platí ročně víc než Ital o           1 802 CZK!
  3. Dotace EU Recovery:       Každý Čech dostává míň než Ital o            78 093 CZK!   
  4. Celkem rozdíl:                                                                                              81 019 CZK!
  5. Celková suma podle počtu všech Čechů:                            850 699 500 000 CZK!
  6. Fialovo turecké hospodaření v Česku 2023 zatím          -200 000 000 000 CZK!

Výsledné přepočty hovoří jasně – Italská vláda se stará hlavně o Italy – A – Česká vláda se musí naučit starat hlavně o Čechy! 

Část druhá – Češi si mají zase utáhnout opasky, aby Brusel, NATO a Fiala měli na rozhazování, a na válku!

Včera komentátor Seznamu Alex Švamberk požadoval od Čechů oběti a trpělivost s drakonickými fialovými praktikami, protože je třeba porazit Čínu i Rusko. A editor analýz Seznamu Jan Stráský se rozplýval nad imigrací a tvrdil, že díky imigraci a uplatňování politiky genderu na vysokých školách jsou nyní USA na samém vrcholu vývoje, a my se u nich musíme inspirovat!

Pravda je bohužel jiná, než ji oba novináři včera předložili svým čtenářům. USA ještě nikdy nebyly od konce občanské války na tom tak špatně ve vědě, a v dostatečném množství vzdělaných lidí, jako jsou letos. Podle šéfa největšího výrobce čipů na světě tchajwanského obra TSMC, Morrise Changa, není letos v USA dostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných lidí, kteří by mohli nastoupit do továren na výrobu čipů! A tento nedostatek způsobený podceněním technického vzdělání bude trvat celá léta.

Čína před 6 dny oznámila, že už vybudovala bezkonkurenčně největší celo-čínskou síť 5G, a zahajuje experimentální výstavbu sítě 6G! Brusel a Washington se zatím snaží zabránit Číně, aby vybudovala v Evropě i v USA síť 5G! Bez čínské účasti se výstavba 5G opožďuje, a hrozí, že budeme stále ještě používat sítě 4G, když už Čína bude mít plně rozvinutou funkční síť 6G! Pro průmysl USA i EU to bude katastrofa!  

Úplný šok ovšem Čína způsobila 24. dubna, když oznámila, že přikročila k fázi technických příprav konstrukce kosmického demonstrátoru přenosu solární energie ze satelitní kosmické solární elektrárny na zem. Cílem je ověřit připravené technologie, tak aby kolem roku 2040 solární elektrárna s výkonem jako mají Temelín a Dukovany dohromady obíhala zemi, a posílala vyrobenou elektřinu do Číny! USA i EU jsou v tomto projektu značně zpožděny, a Muskova raketová katastrofa ukázala, že nemají ani raketu, která by spolehlivě vynášela tuny konstrukčních materiálů na oběžnou dráhu! 

V roce 2040 možná Česko dostaví jadernou elektrárnu, která musí nahradit dosluhující Dukovany! Švamberk vyzývá k podpoře Ukrajiny, a ke zvýšení válečných výdajů Česka, které v důsledku znamenají ožebračení Čechů a podfinancování výstavby moderního průmyslu a moderní energetiky o biliony korun! Stráský vyzývá, abychom se inspirovali v USA, které si nechaly kulturními pomatenci a různými maoisty rozvrátit svou chloubu – technické vysoké a střední školství, a teď zoufale shánějí po celém světě nějakou technicky vzdělanou inteligenci, která by mohla nastoupit do nejmodernějších továren! V Česku není dost míst ve školách ani pro Čechy, ale my do nich máme ještě zvát cizince?

Čína každoročně produkuje už 4,3 miliony vysokoškoláků! Z nich je 53% žen! 3 miliony z nich jsou vědci, technici, doktoři, ekonomové a inženýři! Jen 2,5 tisíce jsou filozofové a podobní humanitní učenci! Jenom samotných inženýrů je ročně vyprodukováno 1.4 milionu! V Česku představují humanitní obory 75% vysokoškoláků, kdežto technické jen 25%! Filosofů studuje v Česku 23 704! To je skoro 5 krát více než v celé Číně!! Kdyby v Číně studovalo stejně filosofů jako v Česku, muselo by jich studovat 3.2 milionu! Jak vidíte, komentátoři a analytici Seznamu, jsou úplně mimo realitu. 

Realita je prostá. S Ruskem a Čínou nemůžeme válčit, ale musíme jim začít konkurovat. Konkurence ovšem znamená přesměrovat biliony z války, z válčení a z dotací mediálním kazatelům a z dotací neziskovkám přesměrovat do technického školství, do technologické infrastruktury a do energetiky. Když to neuděláme ihned a rázně, dopadneme, jak napsal včera Švamberk o Číně, trvalo jí 100 let, než opět získala velmocenské postavení!

Co Švamberk nenapsal by nás mělo děsit víc – 90 ze 100 let, po které se Čína drápala zpět mezi velmoci, žilo jejích 90% obyvatel pod hranicí chudoby, která představovala jen pár misek rýže a kolo k dopravě! Chcete, aby Vaše děti, Vaše vnoučata, děti Vašich vnoučat, vnoučata Vašich vnoučat, a dokonce ještě děti vnoučat Vašich vnoučat žili stejně bídně, jako ti nebozí Číňané žili posledních 100 let! 

Část třetí – Alandyizace!

V bruselském hlavním doupěti NATO vypukla před pár dny panika, protože se zjistilo, že na základě mezinárodních smluv, a na základě podmínek kapitulace Finska v roce 1944, mají Rusové právo umístit ve Finsku trvale vojenské špiony a diplomaty, kteří budou kontrolovat, zda je dodržována mezinárodní demilitarizační smlouva, která zakazuje v oblasti Aland Finska, jakékoli vojenské aktivity, rozmísťování zbraní a aktivity jiných vojenských špionů, než Rusů! Pokud by došlo k vypovězení smlouvy, dojde k porušení podmínek kapitulace Finska SSSR, a Rusko má legální válečný důvod vyhlásit válku Finsku. Podle článku 5 smlouvy NATO, musí aliance přijít Finsku na pomoc, a světová válka je tady!

Generalita NATO zjistila, že koupila zajíce v pytli, a teď neví, co si počít s demilitarizovanými Alandskými ostrovy, které jsou mezi Finskem a Estonskem! A na kterých si Rusové mají právo udržovat špionážní základnu, aby mohli kontrolovat, že tam nikdo nemá ani vojáky, ani zbraně! 

Pro nás je zajímavé, že NATO přijalo Finsko za svého člena, ačkoli na jeho území je demilitarizovaná zóna, a legální ruská špionážní základna!

Z konstrukce tzv. Alandské demilitarizační smlouvy je zřejmé, že Česko i Slovensko, by se mohly také demilitarizovat, a přitom zůstat členy NATO! Česko by tím ušetřilo 200 miliard ročně, a bylo by na modernizaci ekonomiky. Proč máme být neustále znevýhodňováni Bruselem. Proč mají mít Italové na základě bruselských rozhodnutí o 81 019 CZK na hlavu více než Češi! Italové si za ty peníze modernizují Itálii, stejně jako Španělé Španělsko, Portugalci Portugalsko! Když tyto peníze na rozdíl od nich nedostáváme, proveďme demilitarizaci Česka i Slovenska, podle vzoru Aland! Ušetříme jen tolik, kolik oni dostávají navíc! A budeme mít zdroje na modernizaci Česka!

Alandyizace Česka by tak mohla být prvním krokem k cestě Česka k neutralitě! Neutrální Švýcarsko nikdo od vyhlášení jeho neutrality nepřepadl, a stejně i Švédsko. Ve světě rozděleném na svárlivé bloky, nemá cenu být součástí bloku, který nás pouze vysává, zneužívá a ožebračuje! 

Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno!

Zdroj: https://www.michalapetr.com/map-1567-nato-alandyzace-ceska-a-slovenska-neuveritelnych-851-miliard-czk-ktere-vyfuci-kominem/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Přemysl Javornický 2023-05-05 09:17
Gargamel má recht. Jenže ono již nestačí jen poukazovat na stále zjevnější zkorumpované diletanství místní vrchnosti, ale je třeba chystat systémovbou změnu. Tu máme připravenu. Inventura 6. května na Václaváku od dvou. Přemyslovo Slovo
Citovat
#1 miroslav petr 2023-05-04 16:21
Stranu,která chce prosadit hmotnou odpovědnost,vol ilo jen 12%...jaký volič,taková vláda.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře