Komentář paní Haškové k současné situaci v USA

„Děsí mě, že demokraté vysunuli na jejich sjezdu slova před Bohem (under the God) z americké ústavy. A Biden mlčel,“ komentuje paní Hašková snahy členů Demokratické strany USA o vyškrtnutí veškerých zmínek o Bohu z přísah, které skládají členové Kongresu a další státní zaměstnanci.

Jedna z takových snah Demokratické strany proběhla například v lednu 2019. Jeden z jejich výborů Sněmovny reprezentantů usiloval o vypuštění z přísahy část o Bohu. Přísahu musí složit každý, kdo před výborem svědčí. Slova „k tomu mi dopomáhej Bůh“ demokraté plánovali nahradit formulací „pod hrozbou zákona“.

Děsí mě, že se nenarozené děti vraždí v devátém měsíci těhotenství a že potratové kliniky v USA prodávají části těl nenarozených a silně finančně podporují Demokratickou stranu,“ naráží paní Hašková na takzvanou „potratovou politiku“, kterou podporují američtí demokraté i prezidentský kandidát Joe Biden. Ročně jdou v USA k potratům stovky tisíc žen.

„Děsí mě neúcta k životu, kterou byl Donald Trump rozhodnut zastavit,“ říká paní Hašková. Donald Trump byl prvním prezidentem USA, který se zúčastnil takzvaného Pochodu pro život, který vyzýval k úctě k životu a ochraně nenarozených dětí. Republikánská strana a Donald Trump silně potlačují potratovou politiku a vyzývají k návratu k tradičním hodnotám.

K vývoji současných prezidentských voleb paní Hašková říká: „Děsí mě, že Amerika bude mít prezidenta, který nectí svátost života a lže národu o korupci své rodiny. Je to Amerika, jak ji neznám,“ naráží paní Hašková na skandál okolo rodiny prezidentského kandidáta Joea Bidena.


Jeho syn Hunter Biden, údajně s jeho podporou v době, kdy zastával post viceprezidenta USA, uskutečnil celou řadu transakcí v různých zemích, jako jsou Čína, Rusko a Ukrajina. Nyní jsou aktivity a daňová přiznání Huntera Bidena prošetřována spolu s obviněními z jeho spojení s Komunistickou stranou Číny, od které měl přijímat peněžní dotace.

„Každý prezident, pro kterého jsem pracovala – ten lepší i ten méně schopný – byl čestný člověk. Ani jeden ze sedmi, které jsem během mé dlouhé 30leté státní služby poznala, neodešel z kanceláře bohatší, než do ní vstoupil,“ říká paní Hašková.

„Státní služba byla vždy bezúhonná. A prezident v jejím čele se tak vždy choval. Slova Benjamina Franklina byla vždy svatá: Člověk, který se vzdá trochu svobody, aby si zajistil trochu jistoty, si nezaslouží ani svobodu, ani jistotu,“ cituje paní Hašková významného amerického státníka, diplomata a zakladatele Pensylvánské univerzity.

„Je nemožné, aby se člověk, který nevlastnil žádné rodinné bohatství a pracoval 50 let ve státní službě, stal multimilionářem,“ naráží paní Hašková na situaci okolo prezidentského kandidáta a dlouholetého člena Kongresu USA Joea Bidena. „Je to smutný příklad Ameriky, která byla historicky vždy považována za morálního vůdce světa. Kde existovala vždy pevná zeď mezi statní mocí a penězi. Kde důvěra byla neposkvrněná. Kde důvěra, a ne chamtivost, byly základem všeho trvalého úspěchu. Kde Bůh v podobě svobody víry hrál od samého narození státu důležitou roli v životě všech prezidentů a v jejich schopnosti vládnout.“

Americká ústava zmiňuje několikrát Boha jako podstatu, ze které pochází světská moc a svoboda jednotlivce. Při výpovědi u soudu lidé přísahají slovy „k tomu mi dopomáhej Bůh“ a všechny americké mince na sobě nesou slogan „in God we trust“ – „věříme v Boha“.

Demokratická strana i Joe Biden však opakovaně dávají najevo svoji vůli tyto tradice a víru změnit. Zatímco Donald Trump během tradičního svátku Díkůvzdání vyzývá národ, aby poděkoval Bohu za všechno, čeho se nám dostalo, Joe Biden děkuje vědeckým pracovníkům a lidem v přední linii, kteří bojují proti epidemii.

Zatímco demokraté prosazují zákaz návštěvy kostelů jako „opatření proti epidemii“, republikáni vidí cestu k nápravě spíše v projevu víry v Boha. Tradiční kultura vnímá snahu o zpytování, přiznání si vlastních chyb a vůli k nápravě vlastních hříchů jako cestu k nápravě komplikovaných životních situací. Trump a republikáni bojují za ochranu tradičních svátků, jako jsou díkůvzdání nebo Vánoce, demokraté je naopak chtějí zrušit v rámci opatření v „boji“ proti epidemii.

„Budeme se modlit a doufat, že tento obraz Ameriky se vrátí nenarušený,“ uzavírá rozhovor paní Hašková Coolidge.

zdroj: https://www.epochtimes.cz/2020/12/18/eliska-haskova-desi-me-kam-bude-amerika-smerovat-pod-vedenim-bidena/