Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

MIMORIADNE: Pfizer obvinený z experimentov s covidovou vakcínou na sirotách

(Daily Expose) – Whistlebloweri v Poľsku vzniesli nedávno obvinenia, že farmaceutická spoločnosť Pfizer vykonáva experimenty na malých šesťmesačných sirotách, aby otestovala svoju vakcínu proti ochoreniu Covid-19.

Obvinenie viedlo k tomu, že skupina právnikov, zdravotníkov a aktivistov požiadala od členov poľského parlamentu a senátu zorganizovanie naliehavej konferencie.

Organizácia Children´s Health Defense bola nedávno varovaná poľskými whistleblowermi, že spoločnosť Pfizer uskutočňuje na otestovanie svojich nových vakcín experimenty na osirelých 6-mesačných kojencoch.

Kojenci a deti na Covid nezomierajú a toto ochorenie prenášajú len zriedka. Už to by malo stačiť na odmietnutie akýchkoľvek klinických testov s experimentálnymi vakcínami. Pfizer však zrejme pôsobí mimo hraníc zákona.

Ak je to tak, potom je to jednoducho neakceptovateľné a treba to zastaviť. Potrebné sú odpovede a činy.

  • mimoriadne-pfizer-obvineny-z-experimentov-s-covidovou-vakcinou-na-sirotach

Medicínske testy na deťoch a kojencoch – medicínske, právne a etické problémy

Konferenciu zorganizovali poľské asociácie a nadácie, napríklad Poľská asociácia nezávislých lekárov a vedcov, Asociácia právnikov Hlas slobody, Asociácia zdravotné informačné centrum Dobrostan a Nadácia nové spektrum.

Ako medzinárodní rečníci vystúpili Dr. Natalia Prego Cancelová zo Španielska, Dr. Meryl Nassová a pani Vera Sharavová z USA.

Toto sú niektoré z hlavných otázok, ktoré musia byť zodpovedané:

  • Uskutočňuje spoločnosť Pfizer experimenty na osirelých deťoch, ktoré sú najzraniteľnejšie a nemajú nikoho, komu by ležali na srdci ich záujmy, keď niečo nevyjde? Ak áno, kto a prečo na to dal súhlas?
  • Prečo je spoločnosti Pfizer dovolené vykonávať klinické testy na malých deťoch produktom, ktorý nemá ukončenú tretiu fázu klinických testov a je novou technológiou?
  • Prečo spoločnosť Pfizer odmieta voleným predstaviteľom prístup k svojim dokumentom?
  • Čo sa deje v ďalších krajinách, ktoré tieto testy uskutočňujú?
  • Naozaj si EMA (Európska lieková agentúra) a FDA (Americká agentúra pre lieky a potraviny) konajú svoju prácu?
  • a nakoniec… Pôsobia výrobcovia vakcín v úplnej tajnosti a mimo akejkoľvek zákonnej kontroly?

Naše obavy vyvolali aj ďalšie informácie o odbornosti a etike klinických testov na deťoch.

Yaffa Shir-Raz, výskumník v oblasti rizikovej komunikácie z Haifskej univerzity v Izraeli, publikoval článok o veľmi otáznych metódach, používaných spoločnosťou, nazvaný „Vážne porušenia a manipulácie testového protokolu: Takto sa Pfizeru podarilo získať od FDA autorizáciu na núdzové použitie u detí“.

Článok poukazuje na znepokojujúce fakty, spochybňujúce zámer Pfizeru demonštrovať bezpečnosť používania svojich vakcín na deťoch.

Napríklad, u detí trpiacich silnou depresiou sa náhle zistilo, že mali už predtým existujúce psychiatrické stavy, ktoré by ich mali vylúčiť zo štatistického súboru štúdie a uvádzané kritériá sa zdajú byť stanovené tak, aby vylučovali signály nežiaducich reakcií.

Vývojári vakcín už dlho experimentujú na tých najzraniteľnejších: na sirotách, duševne a fyzicky hendikepovaných, politických utečencoch a zbedačených populáciách.

Stanley Plotkin, ktorý si patentoval početné vakcíny a prezývajú ho „vakcínovým pápežom“ sa raz bránil slovami, že hendikepovaní ľudia „sú ľudmi iba formou“.

V mene vyššieho dobra sa vždy praktizovalo zbavovanie sa najslabších. Teraz nastal čas prevziať zodpovednosť a túto barbarskú prax ukončiť.

List poľských aktivistov k medicínskym testom na deťoch a kojencoch

Vážení,

Chceme Vás pozvať na konferenciu, ktorá sa bude konať v poľskom parlamente. Súčasťou konferencie bude medicínska a právna diskusia ohľadom testovania medicínskych produktov na deťoch a veľmi malých kojencoch.

Táto konferencia je apolitická a nenáboženská. Organizujú ju poľské asociácie a nadácie ako Poľská asociácia nezávislých lekárov a vedcov, Asociácia právnikov Hlas slobody, Asociácia zdravotné informačné centrum Dobrostan a Nadácia nové spektrum.

K pasívnej účasti a pomoci v šírení verejného pochopenia hĺbky problému boli prizvaní aj predstavitelia parlamentu a vlády.

Táto konferencia bola vyžiadaná v súvislosti s teoretickou a praktickou analýzou klinických testoch týkajúcich sa detí a kojencov v dôsledku skutočnosti, že deti nemôžu udeliť súhlas s účasťou na biomedicínskej štúdii, a preto by na ich ochranu mali byť a musia byť uplatňované dodatočné bezpečnostné záruky. Sme presvedčení, že toto sa v súčasnosti nedeje.

Žiadame Vás preto o pomoc pri ochrane poľských detí a detí v klinických testoch na celom svete. Toto sa kvôli dezinformáciám a dôverným dohodám zavedeným spoločnosťou Pfizer deje v najmenej štyroch krajinách.

Od júna 2021 vykonáva spoločnosť Pfizer experimentálne testy na poľských deťoch s vakcínami proti ochoreniu Covid-19. Podľa našich vedomostí sa tieto experimenty robia na zdravých kojencoch, počnúc vekom 3 a 6 mesiacov až po deti do veku 11 rokov.

Tieto fakty nie sú poľskej verejnej mienke známe, lebo dokumenty Pfizeru obsahujú klauzulu o „utajení“. Prístup k týmto dokumentom bol zamietnutý ešte aj členovi poľského parlamentu, ktorý v tejto veci intervenoval, čo úplne odporuje poľským zákonom.

Je však známe, že vyššie zmienené testy vykonáva v Poľsku 8 centier. Ide o malé súkromné kliniky a centrá súkromného klinického výskumu, ktoré sa na vedenie takých štúdií nezdajú byť zariadené.

Okrem toho sme si vedomí toho, že na webovej stránke Pfizeru nebolo zmienené jedno ďalšie centrum. To vyvoláva otázku, či v tých 4 krajinách nemôže byť aj viac neodhalených miest, na ktorých sa tieto testy vykonávajú, než tvrdí Pfizer.

Z neoficiálnych správ (máme záznamy od júla do augusta tohto roku) vieme, že výrobkom Pfizeru už očkujú deti vo veku 6 až 11 rokov a deti vo veku 3 až 5 rokov už dostali aspoň 1 dávku.

Momentálne však robia nábor detí vo veku 6 mesiacov až 2 rokov. Spoločnosť Pfizer na svojej webovej stránke uverejnila dokumenty s dátumom 20. 9. 2021, tvrdiace, že výsledky najmladšej skupiny očakávajú do konca tohto roka.

To naznačuje, že testy na najmladšej skupine sa začali v rovnakom čase, keďže Pfizer tvrdí, že výsledky týchto testov budú k dispozícii po 6 mesiacoch.

Odhaduje sa, že v Poľsku je očkovaných okolo 1000 detí.

Keď vezmeme do úvahy, ako rýchlo spravili nábor detí na túto štúdiu, máme silné podozrenie, že tieto pochádzajú zo sirotincov a ústavov starostlivosti, ako sa to už stalo pri testoch iných vakcín.

Podľa poľských zákonov si také výnimočné prípady vyžadujú súhlas súdu, nateraz však nedokážeme nájsť žiadne súdne pojednávania, ktoré by také experimenty na deťoch povoľovali.

Súhlas na tieto pokusy na kojencoch a malých deťoch bol v Poľsku vydaný Grzegorzom Cessakom, farmakológom a prezidentom Úradu pre registráciu medicínskych produktov, medicínskych zariadení a biocídnych výrobkov. Je tiež členom Európskej liekovej agentúry (EMA), čo zrejme vytvára konflikt záujmov.

Keďže spoločnosť Pfizer nedokončila štúdie na zvieratách ani štúdie na mladých zvieratách (potomkoch), zdá sa, že ako prvých experimentálnych „potomkov“ používajú poľských kojencov a najmenšie deti.

Ak nebudú príslušné úrady poľského štátu konať, nebudeme schopní potvrdiť, koľko z týchto detí môže čeliť, alebo už čelilo smrti či ťažkým zdravotným komplikáciám. Podávanie génovej experimentálnej technológie je v medicíne úplne nové a definuje sa ako I. a II./III. fáza klinického testu na kojencoch a deťoch od 6 do 11 rokov veku.

U dospelých nie je III. fáza ukončená, boli však hlásené početné komplikácie, napríklad ťažká tromboembólia, autoimunitné a zápalové problémy a dokonca úmrtia.

Informácie o podobných komplikáciách a nešťastných úmrtiach platia aj pre 12-ročné deti.

Vlastníme audiozáznamy zo všetkých 8 centier, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. Tieto záznamy dokazujú, že už boli zaočkované deti vo veku 6 až 11 rokov a zrejme aj vo veku 3 až 5 rokov.

Zároveň sa zdá, že podávanie vakcín bolo zastavené u najmladšej skupiny od 6 mesiacov do 2 rokov veku, pretože 22. júla 2021 sa konalo krízové stretnutie, na ktorom sa rozhodovalo, „čo robiť“ (mohlo byť vyvolané protestmi ľudí z miestnych organizácií za slobodu v blízkosti týchto centier).

Po tejto epizóde bolo vyhlásené, že nábor kojencov a detí do 2 rokov veku bude pokračovať a  znovu sa začne v auguste.

Keď vezmeme do úvahy, koľko vážnych komplikácií je po týchto očkovaniach, vrátane smrti u dospelých a adolescentov, potom tieto očkovania predstavujú pre život a zdravie týchto detí oveľa väčšiu hrozbu, než samotný Covid-19.

Ďalšie informácie o testoch Pfizeru

Celý zoznam 101 centier v 4 krajinách (v USA, Španielsku, Fínsku a Poľsku) sa dá nájsť TU.

V pondelok 20. septembra 2021 spoločnosť Pfizer na svojej oficiálnej webovej stránke oznámila výsledky svojho prvého hlavného testu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 u detí do veku 12 rokov.

Podľa Pfizeru bola vakcína u účastníkov vo veku 5 až 11 rokov bezpečná, dobre znášaná a preukázala silné protilátkové odozvy. Spoločnosti plánujú predložiť tieto dáta FDA, EMA a ďalším regulačným agentúram na celom svete čo najskôr.

Uviedli tiež, že neskôr tohto roku sa očakávajú aj výsledky detí do veku 5 rokov.

Čo sa týka 1., 2. a 3. fázy testov na deťoch:

„Na 1., 2. a 3. fázu testu bolo v Spojených štátoch, Fínsku, Poľsku a Španielsku pôvodne prihlásených do 4500 detí vo veku 6 mesiacov až 11 rokov, z viac ako 90 miest klinckých testov.

Ich úlohou bolo posúdiť bezpečnosť, znášanlivosť a imunogénnosť vakcíny Pfizer-BioNTech v dvojdávkovom režime (v časovom rozostupe približne 21 dní) u troch vekových skupín: vo veku 5 až 11 rokov; vo veku 2 až 5 rokov; a vo veku 6 mesiacov až 2 roky.

Na základe zvyšovania podielu dávky v 1. fáze testu dostali deti vo veku 5 až 11 rokov v dvojdávkovom režime po 10 μg, zatiaľ čo deti do 5 rokov dostali v 2. a 3. fáze štúdie pri každom očkovaní nižšiu dávku, 3 μg.

Na teste sa zúčastnili deti s alebo bez predošlého preukázania infekcie SARS-CoV-2.“

Záver

O zločinnom charaktere farmaceutických spoločností sme nemali nikdy žiadne pochybnosti. Sú známe mnohé prípady, keď tieto firmy robili nelegálne experimenty liekov a vakcín na ľuďoch a neraz aj na deťoch.

Doteraz sa toto dialo prevažne v krajinách tretieho sveta, kde je vysoká korupcia a slabá zákonná ochrana.

Arogancia a bezohľadnosť farmaceutickej mafie sa však v poslednom čase stupňuje. Obrovské zisky, ktoré zarobili počas pandémie, im zrejme dávajú pocit beztrestnosti a už si dovoľujú robiť nelegálne experimenty aj v samotnej Európskej únii.

Za takéto odhalenia by firmy ako Pfizer mali dostať likvidačné pokuty a zákaz činnosti. Namiesto toho sa ich vakcíny podávajú ľuďom naďalej a dokonca mnohé štáty zavádzajú povinné očkovania.

Je preto najvyšší čas, aby sme ich my, ako občania, začali bojkotovať, a to nielen vakcíny, ale všetky ich produkty. Čoskoro však príde doba, kedy za svoje činy budú niesť zodpovednosť tak farmaceutické firmy, ako aj všetci skorumpovaní politici, ktorí s nimi kolaborujú proti vlastným občanom.

Pre obrovský rozsah a závažnosť ich hyenistických zločinov bude možno potrebné aj obnoviť tresty smrti. Nič iné si totiž títo neľudskí kriminálnici nezaslúžia.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře