Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vánoční intermezzo aneb zhodnocení I. etapy covidového manévru. Co bude dál?

Přemek Horský

"I am hopeful, though, that the end is finally in sight. It might be foolish to make another prediction, but I think the acute phase of the pandemic will come to a close some time in 2022."

B. Gates
https://www.gatesnotes.com/About.../Year-in-Review-2021...

Sice významný ale přeci jenom stále pěšák v globální politice B. Gates na svém blogu oznámil, že vyhlíží konec akutní fáze pandemie někdy v roce 2022.

  • vanocni-interzmezzo-aneb-zhodnoceni-i-etapy-covidoveho-manevru-co-bude-dal

Snadno postřehnutelná změna v náplni infopole a toto prohlášení mě vede k domněnce, že GE ukončily první etapu pandemických her a nyní dochází k vyhodnocování stavu systému (objektu řízení) a podle toho, k jakému závěru dojdou, se sáhne po tom či onom připraveném scénáři. Tedy nic není jednoznačně nalajnováno a připravené scénáře se mohou i podstatně lišit. Při řízení totiž VŽDY musíte mít na zřeteli aktuální stav systému, objektu řízení. Prohlášení B. Gatese bych rozhodně tedy nebral na lehkou váhu, stejně tak jeho výhrůžky černými neštovicemi, jakožto potenciálním nástroji "teroristického" útoku. Ale nešť, pojďme se také pokusit o nějakou rekapitulaci první etapy covidového manévru.

K jaké snadno postřehnutelné změně informačního pole došlo? Po jednoznačné adoraci vakcín a zformování infopole do podoby: "Hurá vakcíny! Píchejme, co to dá", se začínají, nikoli na nějakých konspiračních webech, ale v solidních časopisech (např. Viruses) a zprávách institucí (např. FDA) objevovat mírně řečeno znepokojivé informace, zejména po vynuceném odtajnění dokumentů farma firem, které při schvalování vakcín obdržely příslušné lékové agentury.

Konkrétně: Zpochybňování účinnosti vakcín (absolutní účinnost okolo 0,7 procent), bezprecedentní nárůst infarktů, mrtvic, nalezení spike proteinu v jádrech buněk (potenciální průser jak mraky). Rozumějte dobře, nedochází k nějaké zásadní změně v infoprostoru (alespoň prozatím), ale obrazně řečeno dochází k nabíjení kanónů, které v tuto chvíli míří různými směry. A je teď otázkou (bude záležet na vyhodnocení stavu systému a aplikací nejvhodnějšího scénáře v řídícím režimu prediktor-korektor), jakým směrem začnou informační děla pálit.

Po neočkovaných? Očkovaných? Státních elitách? Už v tuto chvíli jsou některá informační děla napěchována tak, že při koncentrované palbě to kde jakému politikovi ustřelí palici i s celým zástupem poradců a naaranžovaných odborníků.

Stručně k stavu systému.
- termín "ukončené očkování" ztratil smysl a nic takového již neexistuje. Část společnosti je připravená k očkování v libovolných periodách, libovolným počtem vakcín v libovolné kombinaci.
- elity, zejména státní elity projevily skvělou schopnost plnit nadiktované a zároveň naprostou nekompetentnost v řízení a až překvapivou tupost. Skvěle papouškují mantry, ale nejsou již schopny řízení dokonce ani v programově adaptivním módu a fungují čistě jen v programovém módu se setrvačností klidně až do hořkého konce. To je pro systém a GE obrovský problém. Očividně schopné kádry chybí. Zde je třeba také zdůraznit, že jeden z problémů, které chtějí GE řešit, je také nenažranost státních elit. Čiže s elitami bude nakládano stejně jako s davem, neboť GE (považující za elitu pouze sebe) nečiní rozdíl mezi elitou a davem. Proto také v tomto smyslu dáváme v sousloví davo-"elitářský" slovo elitářský do uvozovek.
- máme-li věřit zprávám, tak tzv. proces efektivizace zdravotnictví zavedl zdravotní systém (prakticky všude ve "vyspělém" světě) do stavu, kdy konkrétně u nás jeden tisíc pacientů (řekněme nad běžný rámec necovidového všedního dne) způsobí, že zdravotnictví je na hraně kolapsu. Otázkou, která je zcela na místě, je: Co se stane, když např. vinou rozsáhlé průmyslové havárie, přírodní katastrofy, válečného konfliktu, nebo onoho "teroristického" útoku třeba těmi černými neštovicemi, bude potřebovat akutní zdravotní péči řekněme deset tisíc lidí v těžkém stavu?

Pokud systém kolabuje kolem čísla tisíc nad rámec všedního dne, zde pravděpodobně naprosto zkolabuje do stavu jeho praktické neexistence. V tomto ohledu se tedy nelze na zdravotnictví spoléhat a ani se v tuto chvíli žádná sebereflexe v tomto smyslu neexistuje (že by někdo konečně začal řešit např. již celé desetiletí naprosto mizerný početní stav zdravotního personálu), neboť přeci "jediná cesta je očkování". Žádná náprava a případně příprava na něco horšího se nekoná.
- pomineme-li Čínu a Rusko (které jedou většinou své vakcíny) tak navzdory neustále omílané solidaritě s chudými zeměmi, si zejména mRNA genovou terapii syslí bohaté země pro sebe a svou vysoce konzumní společnost.

Proočkovanost "vyspělého Západu" je od 7 do 10 lidí z 10 (výjimka jsou USA cca 6 z 10). Afrika ani ne 1 z 10. Lat. Amerika cca 6 z 10. Blízký Východ (až na některé premianty) nestojí moc za řeč a podobně Střední a Východní Asie. Střední a Východní Evropa od 2 do 6 z 10 (ČR na špici). Toto schéma odpovídá defakto přesně tomu, koho se týká ono "konečné řešení liberálně kapitalistické společnosti" ze strany GE. Říká hodně o tom, jakého procesu je bezbřehé opíchávání populace součástí? Tramdatadaaaaaaa! Ano, součástí procesu depopulace a radikálního snížení spotřeby na planetě. Co chcete snižovat v Africe, že?
- ze strany GE se v populaci vyprofilovaly dvě skupiny obyvatel, které budou muset GE nějakým způsobem řešit. Velmi častým důvodem ať deklarovaným či vnitřním velké části společnosti pro vpravení si do těla látky z části neznámého obsahu a experimentální povahy je snaha udržet si účast na zábavách konzumní společnosti. Stručně řečeno, kdo i přes počáteční nedůvěru, neochotu či z důvodu, že to nepotřebuje, se nechal naočkovat, ten asi svůj životní styl těžko změní běžnými sociokulturními prostředky.

Tedy, jde-li někdo takto za hranu běžného pro udržení si konzumu a ve snaze o "návrat do normálu", může být ze strany GE identifikován jako "nenapravitelný" nositel škodlivé kultury, které se chtějí zbavit, pro její neudržitelnost v nárocích na zdroje planety. Druhou skupinou vyžadující zájem GE jsou ti, kteří i přez nátlak a i za cenu odříznutí od radovánek a konzumu nadále očkování proti Covidu odmítají. U této skupiny je viditelné, že pro ně nění konzumní způsob života prioritní a jsou ochotni se ho třeba i vzdát, ale je u nich také viditelně přítomná, mírně řečeno, nedůvěra v systém a autority (psychická biorobotizace a zombifikace je u této skupiny těžko proveditelná). Zde jsou již vidět programy alternativního informačního řízení této skupiny. U nás např. Janeček? Možná...


- zajímavě se vyvíjí "mutace" Omikron. Dosti viditelně zatím tápou i řídící elity a ještě neví, jaký postoj k Omikronu zaujmout. Nemají noty? Takže na jedné straně opatrně říkají, že není asi nebezpečný, ale musíme být na pozoru. Na druhé straně se píše o jeho až nepochopitelně rychlém šíření a nutnosti panikařit a urychlit opíchávání a to hned čtvrtou dávkou. Až "nepochopitelně" rychlé šíření Omikronu v kombinací s (trochu neochotně) přiznaným faktem, že nakažení jsou v drtivé většině očkovaní, může vést k domněnce, že to není nová mutace, ale "jen" onemocnění z očkování. Ale na nějaké závěry je ještě brzo.

Byť jsem v úvodu položil otázku, co dál, žádnou konkrétní odpověď nemohu poskytnout. Scénář je to mnohovariantní a tak se můžeme dočkat i vcelku překvapivých odhalení, "leaků", veletočů a kolotočů. Buďme připraveni.

Pokud se vám zdá, že už je to hodně vážné a horší tlaky už být nemohou, mohu vás uklidnit. Druhá etapa bude ještě zajímavější. Pamatujte: Per aspera ad Astra. A kdo se bojí, nesmí do lesa. A ještě na jedno pamatujte. Nevzdávejte se. V téhle válce se zajatci neberou. Oni už mají vážně strach a proto zesilují tlak. Silnější výhrůžky jsou projevem jejich vzrůstajícího strachu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře