Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Evropa na pokraji katastrofy

Evropská unie nepoznala přes sedmdesát let válku. Představa, že by například Nizozemsko nebo některý jiný stát napadl svého souseda je nepředstavitelná. Životní úroveň je oproti jiným kontinentům vysoká.

  • evropa-na-pokraji-katastrofy
  • evropa-na-pokraji-katastrofy

Přesto jsme se podle některých ocitli na pokraji katastrofy. A to tak obrovské, že někteří z nás nechtějí mít děti. "Jsem vystrašená. Planeta a příroda kolabují. Jsem zklamaná a vyděšena reakcí vlád na tuto krizi." Podle těchto žen (i pár mužů se najde) je nezodpovědné přivést na svět potomka a tím přispívat k možné katastrofě. "Mám pocit, že nemohu s čistým svědomím přivést dítě na tento svět a nutit jej přežít v apokalyptických podmínkách," prohlásila jedna žena. Jiná žena pro změnu prohlásila: "Oteplování klimatu, vymírání zvířat, pandemie. Podle mého názoru je ekologie hlavním argumentem, proč nemít děti." Jedním z těch kteří nechtějí mít další děti se stal princ Harry se svou ženou Megan, protože se domnívají, že tím sníží uhlíkovou stopu, kterou by toto dítě na svět přineslo.

Pamatuji si za svůj už docela dlouhý život, že podle vědců bylo mléko zdravé. Poté přišli jiní vědci kteří tvrdili, že mléko není zdravé. Vždy záleží na úhlu pohledu, ale záleží i na osobní charakteristice dotyčných vědců. Zvláště těch kteří se chtějí proslavit a nebo naběhnou na aktuální módní vlnu. A díky tomu se vždy objeví skupinky či nesmiřitelné sekty. Není desetiletí, aby nějaké nevznikly. Chtějí lidem pomoci, jak tvrdí, a důrazně vyžadují pozornost třeba tím, že se přilepí na dlažbu. Některé sekty šly ještě dál. Japonská sekta Óm šinrikjó (Nejvyšší pravda) k prosazení svých myšlenek použila nervově paralytickou látku - sarin.

V poslední době se do popředí dostávají dvě sekty (už slyším jak se hlasitě a odmítavě ozývají) Extinction Rebellion a Animal Rebellion, které "na základě vědeckých prací a nedostatečných opatření" ví, že je nutné okamžitě jednat, protože svět se řítí k bodu zlomu a politická vůle něco dělat je mizivá a jejich požadavky logické a nevyhnutelné k dosažení uhlíkové neutrality. Chtějí zabránit nejhorším dopadům klimatické krize, zastavit hromadné vymírání druhů ( které svět doprovází od jeho vzniku) a předejít rozpadu společnosti,
A jak toho chtějí dosáhnout? Vláda musí říct pravdu a vyhlásit klimatickou a ekologickou krizi, spolupracovat s institucemi (kterými) a s veřejností komunikovat urgentnost změny.

Vláda musí jednat okamžitě, zastavit ztrátu biodiverzity a redukovat emise skleníkových plynů na nulu do roku 2025 (během ani ne čtyř let!), protože se řítíme ke klimatické katastrofě se sociálním kolapsem, masovým hladověním a smrtí miliard živočichů i lidí. Vláda musí respektovat rozhodnutí Citizen Assembly (Shromáždění občanů - takže volby jsou zbytečné). Jak píšou chtějí narušit ekonomiku, a tak otřást stávajícím politickým systémem (že by inspiraci hledali u Frakce rudé armády či u Rudých brigád...).

Jejich cílem, jak prohlašují, je politická změna a tím má být nikým nevolené Občanské shromáždění, které by dohlíželo na zavádění požadovaných změn a představovalo demokratický nástroj (a volby jsou co?) pro řešení současné krizové situace.

Ještě štěstí, že tento přístup neměly ženy (i někteří muži) v období I. světové války a pandemie Španělské chřipky, či v období velké světové krize v letech 1929 - 1933 nebo za II. světové války, jinak by Evropa nedosáhla svého blahobytu a nikdo by nevydělával na naše důchody. A jsme u problému který Evropu čeká. Aby mohla udržet svůj blahobyt (včetně slušných důchodů) a chod průmyslu bude potřebovat pracovní sílu, kterou bude muset hledat mimo EU. Co to bude pro EU znamenat? Pomalá, nenápadná civilizační a kulturní změna, která už díky globalizaci probíhá.

Příchozí nesníží svou natalitu, ale díky vyšší životní úrovni, se naopak zvýší. Přístup příchozích k ekologii, zvláště v třídění odpadu, bude nižší. V důsledku to znamená, že obyvatelé EU místo snížení své uhlíkové stopy ji naopak zvýší a na důchod odpůrkyň dětí, budou muset vydělávat především příchozí.

Podle členů z těchto sekt bychom měli být všichni vegani.(to znamená vybít všechny hospodářský zvířata). Na ty bychom se chodili dívat do ZOO ( pokud by nám to povolili). Tímto krokem bychom spasili svět. Ale co s těmi desítkami miliony lidí, kteří jsou životně závislý na masném průmyslu se od nich nedozvíte (asi by se šli pást na nejbližší louku).

Aby toho nebylo málo, schválil Evropský parlament klimatický zákon, který pod názvem Green Deal ( Zelený úděl) má být novou evropskou biblí. Podle této "bible" má EU do roku 2030 snížit emise CO2 na 55% (Oproti roku 1990) a do roku 2055 zavést bezuhlíkovou ekonomiku. Přitom EU se podílí na emisích 8%, zatímco Čína každý měsíc zprovozňuje dvě nové uhelné elektrárny a podílí se na emisích 30% a Rusko 8% a o kolik Evropa sníží emise, hravě doženou státy jako Čína, Indie a další státy Asie, Afriky a Latinské Ameriky.


K tomu se ještě stačí podívat jak rychle mizí pralesy v Brazílii, Indonésii a další státech. Důsledkem tohoto "Green Dealu" bude růst cen elektřiny, topení, bydlení, dopravy a ve svém důsledku i potravin. Přitom tolik prosazovaná elektromobilita je tou nejhorší formou boje proti CO2, protože se produkce CO2 pouze přesune jinam a automobily se opět stanou luxusním zbožím. Ke všemu se v Evropě, oproti světu, rušením uhelných elektráren snižují zdroje energie.


A jsou preferované obnovitelné zdroje. Oproti přímořským zemím jako je Nizozemsko, Německo a další, povětšinou bohatých států, nemá naše země takové možnosti a stavba fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě je cesta do pekla (stačí řepka olejná). V důsledku chudí začnou chudnout a začnou naslouchat populistickým lídrům, kteří jim budou slibovat modré z nebe a Evropou se proženou ničivé lidské bouře, z kterých se může Evropa dlouho vzpamatovávat.

A to je to nejhorší co by mohlo Evropu postihnout. Horší než tzv. klimatická krize. Je nutné tyto ideje odmítnout, aniž bychom nevěnovali pozornost případným klimatickým změnám. Ale ne pouze evropsky, ale celosvětově, bez toho by byla snaha Evropy zbytečná. A další pozornost bychom měli věnovat EU, protože přes své klady, je v jejím fungování nutná změna.

Autor: Vladislav Svoboda

Zdroj: https://vladislavsvoboda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774202

------------------------------------------------------------------------------------------------

/Poznámka CFP!: Nejdůležitější pro přežití života na Zemi bude to, aby se Grétka a jí podobní již dále nerozmnožovali. Ne kvůli uhlíkové stopě, ale spíše té intelektové./

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře