Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Veritas vincit - Pravda vítězí

Emil Kalabus

„Nade vším vítězí pravda.“ – Jan Hus Pravda vítězí (lat. Veritas vincit) je historické heslo, které je od 30. března 1920 na vlajce prezidenta Československé republiky a po zániku Československa na vlajce prezidenta České republiky. Krátce po listopadu 1989, v letech 1990 až 1992, se používala i latinská verze.

Spojení „pravda vítězí“ se dostalo na prezidentskou vlajku z dopisů Mistra Jana Husa, který roku 1413 napsal Janovi z Rejštejna že „pravda vítězí nad vším“ (Super omnia vincit veritas), a roku 1415 psal Z kostnického vězení Pražské univerzitě: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky“.

  • veritas-vincit-pravda-vitezi

 

Jaká je historie hesla Pravda vítězí?

Je pravda, že heslo zpopularizovali husité, ale ti pro ně nešli nikam jinam než do Bible, lépe řečeno do legendárního pobiblického vyprávění z 1. století př. n. l., které nakonec nebylo přijato do židovského ani křesťanského Písma a řadí se k takzvaným apokryfům.

V 15. století si s tím však nikdo hlavu nelámal, naopak, husité apokryfy milovali, zejména hrdinské vyprávění knih Makabejských o vítězství hrstky bojovníků nad přesilou.

Prvním známým Čechem, který heslo Pravda vítězí veřejně vyslovil, však nebyl Jan Hus, nýbrž jeho současník, zderazský křížovník Johlín z Vodňan.

Pravdou je, že citát z Ezdráše rozpracoval teprve Jan Hus. „Nade vším vítězí pravda, i když načas bývá poražena,“ psal, když ho vyhnali z Prahy. Pravda Páně je nadřazena nad církevním kanonickým právem i světskou mocí, kázal neúnavně.

Podle historika Petra Čorneje stačilo pár vyhraných bitev a husitští ideologové začali věřit, že Čechové jako jediní vlastní Pravdu, protože dostali její nový a závazný výklad, stejně jako kdysi Hospodin zjevil Desatero starozákonním Izraelcům.

České „Čtvero“, tedy Čtyři pražské artikuly, však nemělo být jen programem rovnoprávností křesťanů před Božím zákonem. Věřilo se, že nastal předěl v dějinách, zásadně nová skutečnost, kterou stvrdil mistr Jan obětováním pro Krista. „Souvisí to s husitským mesianismem, vědomím vyvolenosti.“

Pravda se zdála vítězit všude kolem a husitský diplomat Petr Payne to v roce 1429 řekl císaři Zikmundovi rovnou do očí. Milý králi, nemáš šanci, protože s námi je nepřemožitelný pražský zápasník, Pán Ježíš Kristus, a tvoje desetkrát početnější vojska utíkají před hrstkou sedláků.

Cestou na koncil v Basileji roku 1432 se kolem hesla dokonce strhl skandál. Při vjezdu do Norimberka rozvinul Matěj Louda z Chlumčan na svém voze transparent Veritas super omnia vincit (Pravda nad vším vítězí). Kardinál Cesarini vyslal rychlého posla s pokornou žádostí, aby se podobných „provokací“ husité vyvarovali. Naštěstí museli Češi přesednout na lodě a vlajky pro jistotu svinuli, aby jim nezvlhly. Ani porážka polních vojsk u Lipan neznamenala zánik hesla – za své je přijal král Jiří z Poděbrad a jeho arcibiskup Jan Rokycana nechal umístit zlatá slova Pravda zvítězí i s kalichem a sochou krále na štít Týnského chrámu.

Nápis tam pobyl nějakých 150 let, až jej 17. ledna 1623 pobělohorský týnský kněz Ctibor Kotva z Freifeldu s jezuitou Jiřím Plachým snesli dolů, roztavili a nahradili Pannou Marií.

Heslo v Českém království téměř na 300 let téměř zapadlo v zapomnění. Do povědomí je vrátili až Palacký a především Václav Hanka v roce 1851.

„Od 19. století je toto heslo vyprázdněné. Se zhroucením ideje Boha ztratilo smysl. Je to anachronismus. Nějaký čas se sice udržela sekularizovaná verze, v níž jde o pravdu občanské společnosti, ale duchovní obsah hesla se zcela vytratil. Navíc je příliš široké, všeříkající, vševyjadřující. Do takové pravdy si každý promítne tu svou,“ říká historik Čornej.

Do samostatného Československa přivezl z amerického exilu vlaječky s tímto heslem T. G. Masaryk. Zavdal tak příčinu legendě, podle níž právě jeho napadlo dát nápis Pravda vítězí na standartu. Heslo však navrhl v listopadu 1918 do státního znaku Jaroslav Jareš (1886–1967). Na Masarykově pohřbu se slibovalo, že slova zůstanou ve znaku a na prezidentské vlajce navěky. Už za dva roky tomu však bylo jinak.

S výjimkou protektorátního zákazu jsou další osudy hesla spíše snůškou bizarností a otevřeného zneužívání.

Ačkoli pravda byla vždy oblíbenou kategorií komunistické rétoriky, za první republiky levice považovala prezidentské heslo za výraz buržoazní chlubivosti. Po únoru 1948 se však najednou hodilo do krámu, a tak nebyla nouze o transparenty typu „Vítězí nesmrtelná pravda velikého Lenina a Stalina!“. Teologická souvislost se zamlčovala, státní znak zmrzačily neheraldické prvky a v listopadu 1989 šlo již jen o mrtvé klišé bez jakýchkoli kořenů a vazeb. Nový život vdechl heslu až prezident Václav Havel. Jeho slogan „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ je však spíš komentářem a charakteristikou dosavadního režimu.

Mějme na paměti, že teologická souvislost se zamlčovala a zamlčuje, a že pouze ona vystihuje úplnou podstatu hesla Pravda vítězí. Každý jiný výklad je zneužíváním hesla. Podle teologického smyslu je nejvyšší pravdou sám Bůh, proto tedy Pravda vítězí- Veritas vincit.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_vítězí http://zpravy.idnes.cz/pravda-vitezi-ale-nad-cim-0xj-/zpr_archiv.aspx?c=A080208_140025_kavarna_bos

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře