Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zpráva o stavu lidských práv v EU

10. prosince byl opět Den lidských práv, ale nebudeme se zde zabývat dodržováním práv v Barmě nebo v Tibetu, ale pouze v EU.

Nejdříve několik citátů z historie:

Čl. 1 Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv….

Čl. 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost….

Čl.4 Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.

Čl. 13/2 Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země.

  • zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-eu

Všeobecná deklarace lidských práv

Tuto deklaraci podepsalo i několik muslimských zemí, i když zcela jasně odporuje islámskému právu šaría. A to bude problém, protože právo šaría se začíná i v EU prosazovat stále víc.

Začněme článkem 13. Toto je asi jediné ze zmíněných práv, které je v EU plně dodržováno, protože třeba z Francie emigrovalo jen do Izraele 5.000 Židů v loňském roce a 7.900 v roce 2015. (1). Kolik se jich odstěhovalo do USA, Kanady nebo Austrálie však naše zdroje neuvádějí. Ze Švédska prchá asi 50.000 rodilých Švédů ročně (2), důvody jsou známé.

K tomu je ovšem nutné zdůraznit, zejména pro vítače okupantů, že právo vtrhnout do kterékoliv země v této deklaraci ještě zatím není.

Nyní k čl.4

Jedná se zejména o dětské sexuální otrokyně (dětské nevěsty), kterých je nyní v Norsku a Švédsku už více než 100 (5). V Německu je jich podle oficiálních údajů 1475, podle neoficiálních mnohem více (6). S tím je ovšem ještě spojen obchod s lidmi, protože tyto „nevěsty“ se nedávají zadarmo, podle práva šaría jejich prodejní cena nesmí být nižší, než je v kraji jejich původu obvyklá (4). Povinná školní docházka, tedy právo na vzdělání, se jich netýká, protože by třeba mohly ve škole povykládat, co obnášejí jejich manželské povinnosti. O to víc však se jich týká mrzačení genitálií (FGM), což je záležitost tak perverzní, že ani právo šaría to nepovoluje, nicméně jen ve Švédsku bylo tomu úkonu podrobeno údajně 150.000 žen (3).

Článek 3

Sem můžeme zařadit podle EUrostatu (7):
Loupežná přepadení v r. 2015
Zde je pořadí zemí podle počtu LP na 100.000 obyvatel:

1. Belgie – 197 2. Francie – 158 3. Portugalsko – 149
4. Španělsko – 139 5. Lucembursko – 98 6. Anglie a Wales – 88
7. Švédsko – 87 ………. 24. Česko – 19

Únosy v r. 2015 – zde se nezapočítávají rodičovské únosy dětí. Dánsko a Švédsko tyto údaje nezveřejňují, aby své občany příliš nevyděsily.

Pořadí zemí podle počtu únosů na 1 milion obyvatel:

1. Belgie 102 2. Lucembursko – 94 3. Francie – 60
4. Německo – 59 5. Anglie a Wales – 52 6. Portugal. – 36
7. Sev. Irsko – 35

………….

21. Česko – 0,4

Znásilnění v r. 2015 na 100.000 obyvatel:

1. Anglie a Wales – 62 2. Švédsko – 57 3. Island – 54
4. Sev. Irsko – 39 5. Belgie – 25 6. Francie – 19,5
7. Finsko – 19,2 ………… 18. Česko – 5,7

Z toho je patrné, že Anglie už překonala jinak vždy první Švédsko. Možná je to tím, že některá znásilnění se už ve statistikách neobjeví:

Mladá žena znásilněná syrskými migranty si vzala život, když prokurátor její případ odložil přesto, že byl doložen i lékařskou zprávou. Pachatelé zůstali na svobodě a dále ji pronásledovali a obtěžovali. Bydleli totiž ve stejném domě a znásilnili ji v jejím bytě (8).

zdroj:http://dfens-cz.com/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-eu/

Prameny:

(1)https://www.lexpress.fr/actualite/societe/5000-francais-juifs-ont-emigre-en-israel-en-2016-un-chiffre-en-nette-baisse_1867136.html
(2) http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.2572/the-swedes-are-fleeing-the-country.html#at_pco=smlre-1.0&;at_si=58bc2fc1ad71e667&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=4
(3) https://www.10news.one/sweden-changing-150000-women-undergo-fgm-authorities-admit-large-areas-under-islamist-rule/
(4) Alí Síná, Jak porozumět Mohamedovi
(5) https://www.plan.ie/stories/child-marriage-europe/
(6) http://www.euronews.com/2017/01/25/what-should-germany-do-over-its-hundreds-of-under-age-refugee-brides
(7) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

(8)https://theoldcontinent.eu/rip-angelica/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře