Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Důchodci – brzda rozvoje společnosti?

Vláda ČR se údajně snaží vykompenzovat důchodcům újmu, kterou způsobil bývalý ministr financí, chemický eskamotér Kalousek, když svými opatřeními zmrazil valorizace důchodů, údajně v rámci úsporných opatření koaliční vlády P. Nečase. Nezasvěcený si možná pomyslí, jak naše sociál demokratická vláda s jejich předsedou s B. Sobotkou, předsedou ČSSD, spolu se svými koaličními partnery, nezapomíná na důchodce a snaží se chyby a nedostatky předchozí vlády napravovat. Leč zdání silně klame, ale není účelem tohoto příspěvku zaobírat se těmito nuancemi. Na co je však potřeba upozornit, jsou tzv. nápravy chyb jistých subjektů z dob nedávno minulých, které nemohou zůstat nerealizovány.

 Předem je však zapotřebí upozornit, že politici nadále používají na nesprávnosti, nepravosti, chyby a podobné jevy dvojí metr. Dovolím si jako příklad uvést zmíněné zmrazení valorizace důchodů z dob vlády ministra Kalouska a zřejmě ze stejné doby nebo jako důsledek v době následující, údajné chyby ve výpočtu platů soudců.

  • duchodci-brzda-rozvoje-spolecnosti

 

Zatímco podle ministryně Michaely Marksové-Tominové je na základě rozhodnutí soudu na vládě, aby zajistila finanční prostředky na dorovnání platů soudcům, kteří byli „poškozeni“ špatným výpočtem jejich platů. Stát by měl na základě dohody se soudci, vyplatit mzdové vyrovnání soudcům ve výši 1,2 miliardy korun, čímž údajně ušetří (díky porozumění a dohody se soudci) cca 4 miliardy korun. Není od věci připomenout, že špatný výpočet mezd soudcům bylo způsobeno či zaviněno buďto špatnou, neodpovědnou prací, za kterou nebyl nikdo volán k odpovědnosti, nebo techni ckou chybou, kterou však měl rovněž někdo povolaný odhalit dříve, než byly způsobeny problémy a nedostatky ve vyplacených mzdách soudcům. Jak je na české poměry zvykem, kromě prezidenta, který může za všechno, nikdo další ve vládě a parlamentu již není odpovědný vůbec za nic. Tedy nikdo ani za zpackané výpočty mezd soudcům! Tímto jednáním sice relativně nevznikla žádná škoda, dokonce snad došlo k úspoře cca 4 miliard korun, protože nebýt chyby, mzdy soudcům by byly vyplaceny v plné (správné) výši, takže tímto nedostatkem byly de facto státu peníze ušetřeny! Ovšem šlendrián zůstal nepostižen, jedeme dál!

Na druhé straně jsou tady rovněž, podle nějakých ukazatelů bývalé koaliční vlády P. Nečase, tj. jejího programového prohlášení, resp. koaliční smlouvy o pravidelném růstu důchodů, také zmrazeny dávky na výplatu důchodů. Ty v různé intenzitě (podle nálady tehdejšího ministra kokota Kalouska) trvaly průběžně od r. 2008 až do pádu Nečasovy vlády, tedy zhruba 5 let. To je 5 let, kdy ne že jen nebylo důchodcům přidáno, ale naopak jim byly ještě důchody kráceny o zmíněné valorizace. Důchody po celých 5 let stagnovaly, zatímco ceny potravin a služeb rostly. Toto je holé konstatování skute čností dob nedávných. A jak je to dnes?

Začnu od konce, tedy s důchody. Vláda, resp. pan premiér Sobotka si jakoby uvědomil, že v jejich ČSSD) volebním programu byla také zmínka o potřebě narovnání deficitu důchodů a tak přitlačil na svou vládu, aby učinila nějaké kroky k nápravě. Ekonomická situace státu se údajně natolik vylepšila, že bylo možné přijmout kroky k navýšení důchodů. Avšak jiného názoru byl či je ministr financí Babiš když konstatoval, že zas tak dobře na tom nejsme, ale aby projevil pochopení pro důchodce a ukázal nějaké „vstřícné gesto“, navrhl vyplatit důchodcům jednorázovou dávku 600 korun, což se rovn&aa cute; přídavku celých 50 Kč na měsíc ke stávajícímu důchodu. Zda tento „ohromující milodar“ někteří labilnější důchodci přežijí, není jisté! Jakl to bude v příštím roce neví nikdo a bohužel, ani sám ministr Babiš.

Ta další věc jsou „pohledávky“ soudců stran špatně vypočítaných a nedostatečně vyplacených platů soudcům. Jak již bylo dříve zmíněno, stát na části dosud nevyplacených a soudci dobrovolně se vzdaných všech nedoplatků svých platů, evidentně vydělá. Jakkoliv se stala chyba nebo jiné nedopatření, které způsobilo špatný výpočet platů soudcům, rozhodnutí Ústavního soudu je nezvratné a vládě nezbývá, než jeho rozhodnutí akceptovat a zbytek peněz platů soudcům vyplatit. Lze tedy konstatovat, že státu žádná újma nevznikla, snad právě naopak, ještě u& scaron;etřil cca 4 miliardy korun, kterých se soudci !“velkoryse“ vzdali! Vypadá to jako by soudci učinili vstřícné „gesto“, ale se solidaritou k občanům, resp. k důchodcům to nemá nic společného.

Samozřejmě že jim, soudcům, nelze vytýkat právo na oprávněný příjem platu, ale jde více méně o to, že i ten zbytek nedoplatků, který má být vyplacen, si již mohli odpustit. Zatímco si několik stovek soudců vyplatí cca 1 miliardu 200 milionů, cca stejná částka bude rozdělena na 2 a půl milionů důchodců. Shrneme-li důsledky obou kategorií, obě, tedy jak soudcům tak důchodcům byla nevyplaceny peníze, na které měli nárok. Narovnání této křivdy však bylo realizováno pouze ke spokojenosti soudců s doplatky v řádu několika set tisíc korun, zatím co důchodci „utřeli“ s prominutím „usranými„ 6 sty korunami! O kolik důchodci díky Kalouskově „zmrazení“ ve skutečnosti přišli si netroufnu odhadovat, ale rozhodně to bylo víc, jak těch mizerných 50 Kč na měsíc, kterými pan Babiš obšťastnil celou čtvrtinu národa ČR!

Nejde zde o nic jiného, než o spravedlnost, která dostává pořádně na frak. Zatímco soudci, díky hrozbě možným hromadným žalobám na stát se domohli svého, důchodci, kdyby ve sto tisíci hlavém shromáždění na Václavském náměstí týden demonstrovali rovněž za svá práva na vyrovnání nedoplatků z (ne)valorizací za 5 let, nedosáhli by víc, než zase možná jen těch dnešních jednorázových 600 set korun. Te je ten tzv. „výdobytek“ listopadové revoluce, kde sice zvítězili Havel a jeho právdoláskaři , ale na celou čáru prohráli občan&eacut e;, v tomto případě důchodci. Ti důchodci, kteří vytvořili bohatství státu, které pak Klaus, Havel a další rozkradli a vytunelovali. Jak říká jedno lidové přísloví: „Fuj, hanba pluť!“

Jiří B a ť a , 16. června 2015

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře