Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Hrubá neomalenost vůči neočkovaným.

Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha se epidemie (takže ne pandemie, ale epidemie) Covidu-19 stala epidemií neočkovaných. Ti podle dat o šíření nákazy jen za říjen tvoří 74 % pozitivně testovaných a 63% hospitalizovaných. Ještě by měl pro úplnost dodat, že díky neočkovaným praskají nemocnice ve švech a všechny chirurgické či podobné plánované zákroky jsou odloženy na neurčito!

  • hruba-neomalenost-vuci-neockovanym

Je podzim, který se podle novodobého kalendáře opakuje již po 2021 kráté, slovy po dvatisícejednadvacet kráté. Řeklo by se, nic nového, nebo také „no a?“ Jenže s tím počtem podzimů se váže také stejné číslo pro období chřipek, nachlazení, rým, kašlů, zvýšených teplot, opakovaných respiračních nemocí atd. Do výskytu Covidu-19 se nikdy nikdo nepozastavoval nad tím, že lidé pokašlávali, posmrkávali, že zůstávali doma s teplotama, pili litry bylinkového čaje s medem (rumem), prostě, že to bylo vždy období typické pro zmíněné nemoci.

Kromě jiného se často ve velkém počtu onemocnění vyskytovala také chřipka, která „kosila“ (umrtí) hlavně staré lidi. A bývalo jich jak na podzim, tak i na jaře kolem tisícovky. Co bylo však podstatné, že se nikdy nedělali taková drastická, celoplošná opatření navzdory tomu, že kašlal, smrkal nebo marodoval každý druhý, třetí člověk v republice. Vše probíhalo jako neodmyslitelná součást lidského života, která se opakovala     tu v menší, tu ve větší míře či rozsahu po dvatisícedvacetjedna roků. Dnes je zřejmě každý takový běžný výskyt ať už rýmy, kašle, zvýšené teploty aj., pokládán za pozitivní příznaky Covidu-19 a následně je zahrnut do statistiky nakažených Covidem-19!

Co je však neobjasněné, jak jsou léčeni ti, u kterých byla testem zjištěna nákaza Covidem-19. Jsou snad všichni hospitalizováni nebo jsou odkázáni na domácí léčení? A pokud jsou tzv. „pozitivně nakažení“ a jsou v domácím léčení, čím nebo jak jsou léčeni, když jediný lék proti viru Covidu-19, jak je známo, jsou vakcíny? Nebylo by od věci, kdyby i o těchto věcech pan ministr zdravotnictví informoval občany, jinak jeho stanoviska, rozhodování, resp. statistiky postrádají věrohodnost a smyslplnost.

Existence nemoci Covidu-19 je skutečností, kterou nelze neakceptovat. Zdá se však, že kromě tohoto faktu se vše ostatní, co se děje kolem nákazy a onemocnění Covidem-19 u neočkovaných lidí, resp. lidí, odmítajících se očkovat, jde o nezákonné „znásilňování“ lidských práv a svobod, které má občan zajištěny Listinou základních lidských práv a svobod a Ústavou ČR.

Tvrdit, že neočkovaná část obyvatelstva je příčinou nákazy virem Covidu-19 je nejen neomalenost, ale neopodstatněná pomluva a lež. Dle statistiky je cca 65 % občanů dvakrát očkováno, ještě větší počet občanů očkováno jedenkrát. Chce snad pan ministr tvrdit, že  současné šíření nákazy Covidu-19 je hlavně  způsobováno nepodstatnou částí neočkovaných občanů? Že těch 63 procent hospitalizovaných v nemocnici jsou neočkovaní lidé? Nechce tím pan ministr zatajit, že účinnost vakcín není zdaleka tak účinná, jak se predikovalo, resp. tvrdilo a přenést neefektivnost a šíření nákazy na neočkované?

Ne jednou bylo renomovanými odborníky (prof. Beran aj.) konstatováno, že očkování vakcinami neuchrání člověka od nákazy Covide-19, jen zmenší průběh onemocnění a sníží možnosti úmrtí. Přesto je veřejnosti předkládána verze, že vakcíny chrání před nákazou Covidem-19. Je také nevyvratitelnou skutečností, že nositelem a šiřitelem nákazy Covidu-19 mohou být jak lidé neočkovaní,  tak lidé očkovaní, jenom o tom neví, neboť sami žádné příznaky onemocnění nemají. Lze se tedy logicky domnívat, že statistiky, jak jsou nám panem ministrem předkládány, jsou irelevantní či zavádějící a nepochybně i účelové a nátlak na očkování těch, kteří to z vlastního rozhodnutí odmítají, je nezákonný, tudíž i protiprávní.

Jiří  B a ť a , 27.10. 2021

 

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře