Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Sobotka perlil, mušle zřejmě lovil na WC.

O tom, že Seznam Zprávy jsou filiálkou Radia Jerevan, není třeba nikoho moc přesvědčovat. Že se jim propůjčí bývalý předseda vlády Bohumil Sobotka, není nijak velkým překvapením. Slušné masmédia o něj zřejmě nemají zájem, tak s rozhovorem pro SZ nepohrdnul. Že se tím ztrapnil non plus ultra, mu sotva došlo. Ostatně, mu nedošlo mnoho jiných věcí, o tom až potom, ale jeho pozoruhodné antiruské názory, posudky a hodnocení případu Vrbětice, coby tehdejšího šéfa  ČSSD, stojí za povšimnutí.

Jak pan Sobotka přiznává, výbuch muničního skladu se odehrál v době jeho působení coby předseda vlády ČR. S odstupem 7 let se tento bývalý, možno říct proradný politik, rozhodl popsat události ve Vrběticích, ale nikoli z hlediska faktického, tedy technického, ale hlavně  a především z hlediska mezinárodně politického.

  • sobotka-perlil-musle-zrejme-lovil-na-wc
  • sobotka-perlil-musle-zrejme-lovil-na-wc
  • sobotka-perlil-musle-zrejme-lovil-na-wc

Ani slovem nezmínil charakter muničních skladů, nezmínil, jaký vojenský materiál tam byl skladován, nezmínil, že tam byly uskladněny střelné zbraně, náboje miny,  granáty a značné množství materiálu výbušného charakteru, nemluvil o stavu muničních skladů, jak byly či nebyly sklady zabezpečeny, resp. střeženy, v jakých podmínkách byly vojenské materiály uskladněny, nezajímalo    jej, komu byl vojenský materiál prodáván, zato měl větší potřebu se vyjadřovat k samotnému výbuchu či explozím skladů. Ani zde však nehledal nějaké důvody a příčiny, které by vedly k exoplozím muničního skladu, ale jen zmínil, že řešili  bezpečnost občanů, provedli revizi všech muničních skladů, změnili legislativu a přístup policie a bezpečnostních složek k muničním skladům, aby se do budoucna nic takového neopakovalo. V neposlední řadě byly provedeny opatření, které měly ochránit občany exponované lokality a blízkého okolí a zajistit odstranění následků výbuchů.

      Pokud jde o samotnou příčinu výbuchů, ty bývalý pan předseda vlády Sobotka neřešil. Ani ve snu jej však nenapadlo podezření, které by se mohlo týkat ruských tajných služeb a jejich aktivity na našem území, spokojil s výsledkem rutinného vyšetřování Policie ČR s tím, že výbuch byl způsoben neodbornou manipulací pracovníků skladů, kteří tam také zahynuli. Tečka. Nicméně, ve vyšetřování bylo (údajně v naprostém utajení po dobu 7 let, alůe čert tomu věř!) pokračováno a verze, že jako příčina výbuchu byla neodborná manipulace existovala až do doby, než premiír Babiš a ministr vnitra Hamáček vystoupili v TV se sdělením, že prý vyšetřováním BIS bylo zjištěno, že explozi muničních skladů ve Vrběticích provedli dva agenti ruské GRU.

       Na tomto sdělení staví pan Sobotka další antiruskou propagandu, neboť aniž by BIS své tvrzení doložila nějakými relevantními důkazy, přesto je pan Sobotka schopen konstatovat, že pokud za výbuchem stojí agenti cizího státu, je to aktem státního terorismu, což lze označit za teroristický čin na území České republiky.

      V této souvislosti však expremiér Sobotka pronesl pozoruhodnou větu a sice,  „Jestliže se prý jedná o aktivitu lidí, kteří prokazatelně byli spojení s cizí rozvědkou, nepochybně lze mluvit o státním terorismu“. Pozoruhodná je v tom, že v prohlášení vládních představitelů nebylo nic takového řečeno a že tímto názorem Sobotka připouští, že není vyloučena spolupráce agetů GRU s jinými, např. i s českými občany. Pak už by to nebylo jednoznačné pachatelství ze strany agentů ruské GRU, ale sabotáž českých občanů (vyložemě spekulativně) ve spolupráci s agenty GRU. Toto je však pouhá domněnka, pro kterou ale nejsou žádné důkazy stejně, jako neexistují důkazy, že výbuch mají na svědomí agenti ruské GRU. Nicméně, pokud by se chtěl někdo touto záležitostí zabývat, proč by se na výbuchu mohli podílett čeští občané, důvody by se jistě našly. Z politického hlediska je však  výhodnější vést teoretické objasňování (ne vyšetřování, protože po 7 letech není co vyšetřovat) směrem k Ruské federaci, neboť svalení viny na agenty ruské GRU je z politického hlediska je výhodnější.

      Na podzim 2020 se v Praze událo několik protiruských akcí a provokací, např. přejmenování ulice v sídle Velvyslanectví Ruské fedarace, odstranění sochy I. S. Koněva a další verbální provokace, namířených proti RF. To, že relativně ve stejnou dobu byla veřejně sdělena informace o (údajném) výsledku šetření české BIS o tom, že exploze muničního skladu ve Vrběticích mají, bez sebemenších relevantních důkazů,  na svědomí dva agenti ruské GRU, bylo načasované s cílem umocnit antiruskou, resp. rusofobní vypjatou atmosféru mezi (hlavně pražskými) občany, která podle možného očekávání vedla k další eskalaci již tak napjatých vztahů mezi ČR a RF.

      Zpráva BIS hovořila o rádoby hodnověrně a přesvědčivě účasti agentů ruské GRU na výbuchu skladů ve Vrběticích, dokonce identifikovala oba agenty, aniž     by je kdo viděl či přistihl při činu. Shodou okolností by to měli být titíž agenti,   kteří  se prý „pokusili“ otrávit dvojitého agenta Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury.Má to ovšem jeden velký háček a totiž, že ruští agenti když už něco dělají, pak to dělají pořádně se 100%ním výsledkem. Pan Koudelka si může být jist, že by agenti, kteří (pokud je to pravda) měli za úkol Skripala s dcerou otrávit, že by je také otrávili. Na rozdíl od agentů BIS oni nejsou takoví čučkaři, aby se o něco jen pokusili. Úsměvně je také konstatování, že identifikace agentů prý byla provedena na základě srovnání fotografií obou agentů na letišti v Anglii s podobnými muži, kteří se údajně pohybovali v blízkosti muničního skladu ve Vrběticích. Pan Sobotka se v této souvislosti dokonce rozpomněl, že v té době prý prezident Miloš Zeman údajně hovořil o tom, že má informaci, že na území České republiky má být spáchán teroristický čin. Takže podle něj je exploze muničního skladu ve Vrběticích oním teroristickým činem.  

      Expremiér Sobotka prohlásil, že od invaze v roce 1968 šlo o nejrozsáhlejší útok  Ruska na Českou republiku. Které jiné, méně rozsáhlé útoky to byly, však nezmínil!  Podle něj je to prý  historická chvíle a my musíme reagovat. Jestli by chom měli Rusku vyhlásit válku, také neřekl. Otázka také je, jestli také bylo rozumnou reakcí vyhoštění ruských diplomatů, údajně spojených s teroristickým činem ruských agentů ve Vrběticích, protože recipročně byli vyhoštěni čeští diplomaté v Moskvě, což ve svém důsledku vedlo k paralizování činnosti českého zastoupení a potřebu provést opatření, aby Velvyslanectví ČR nemuselo být úplně uzavřeno. Protože však účast agentů GRU nebyla dosud věrohodně a nezpochybnitelně potvrzena,  lze údajnou zprávu BIS považovat za cílenou akci, za provokaci vůči RF, aby se   tím zdůvodnily kroky vlády při schvalování plánů NATO při posilování pozic podél západní hranice RF. Na druhé straně fakt, že BIS přijde s výsledkem po více jak  7 letého údajného vyšetřování, aniž by jej doložilo nezpochybnitelnými důkazy, je totálně trapné a na nejdůležitější bezpečnostní složku státu ostudné. Plukovník Koudelka si zaslouží ne povýšení na generála, ale spíše degradaci na garážmistra Ministerstva vnitra ČR. 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře