Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Republiku si rozvracet nedáme!

  • Suja5__kopie
Nedávno jedna americká konzultační firma a německý mainstream přinesly několik nelichotivých zpráv o Česku a o vývoji v české společnosti, které bych v tomto článku rád okomentoval nebo korigoval, poněvadž na každou skutečnost lze nazírat, popřípadě ji analyzovat z mnoha úhlů pohledu. Jinými slovy, všechno zlé je k něčemu dobré.

 

Takže:

1.) Německé obchodní komory nedávno hodnotily celkem čtrnáct postkomunistických zemí z pohledu atraktivity pro investování peněz. Známkování probíhalo jako ve škole. Co se týče kvality veřejných zakázek, Česko dostalo tu nejhorší známku 4,2. Česko se zhoršuje ve všech směrech. Ještě před pěti lety patřilo k východním zemím, které byly politicky nejstabilnější a nejlépe zajišťovaly občanům právní jistotu. Dnes jsme ale v podprůměru a Němci tvrdí, že český pracovní trh se podobá Balkánu, a tudíž nelze již mluvit o vyspělé střední Evropě. I Kosovo je lepší než Česko. Tvrdí to němečtí manažeři. Kvalitní práce a česká šikovnost je minulostí. Dnes je to národ úplatkářů a korupčníků! Němečtí manažeři jsou přesvědčeni, že Češi jsou v oblasti korupce horší než Makedonci, Albánci nebo dokonce obyvatelé kontroverzního Kosova! http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-novinky-domaci/154297/nemci-o-podnikani-v-cesku-i-kosovo-je-na-tom-lepe.html

 

S německými manažery kritizujícími české „šikovné ručičky“ bych si dovolil polemizovat, protože proslulá česká šikovnost se nevytratila, jen se pouze zaměřila na rozkrádání a korupci, kterou Češi dovedli k dokonalosti. Proto jsme v této oblasti dokázali překonat i zdánlivě nepřekonatelné Albánce.

2.) Každý Čech vypije v průměru deset litrů čistého, tedy stoprocentního alkoholu za rok a to včetně dětí a nemluvňat. Pokud se vezme populace 15 a výše let, je to dokonce 16,5 litru za rok, když průměr světa je 6,13. Odborníci soudí, že Česko je zasaženo „epidemií“ alkoholismu. Česká společnost je k alkoholu totiž velmi tolerantní. Pivo Češi neberou za alkohol, a tak jsou se 160 litry na hlavu a rok první na světě. Mezi alkoholiky přibývá žen, výjimkou nejsou těžce opilé děti. V době, kdy byla zakládána první protialkoholní záchytka, bylo nad jedno promile alkoholu v krvi závažné a přes 3,5 už se považovalo za smrtelné. Teď jsou 3,5 promile skoro běžné. http://www.novinky.cz/domaci/233338-cesko-je-zasazeno-epidemii-alkoholismu-tvrdi-lekari.html

Na údaj o tom, že Čechům již 3,5 promile v krvi nic nedělá, by v kontextu Darvinovy evoluční teorie mohlo být nahlíženo i jako na příklad toho, že Češi se zdárně adaptují na nové podmínky způsobu života a jejich organizmus se tím vlastně posiluje, poněvadž vydrží stále větší dávky jedů a to nejen alkoholu, ale i tabáku, metadonu, pervitinu či antidepresiv, což se zcela jistě zapisuje i do genetické výbavy příštích generací, která pak bude mnohem odolnější. Když k tomu ještě připočteme jedno z nejšpinavějších ovzduší, na které se náš organizmus úspěšně adaptuje již desítky let, mohla by se pomocí tzv. přirozené mutace z Čechů za pár desetiletí stát jakási lidská forma velmi resistentní bakterie e-coli, neboli jistá forma nadlidí.

3.) Studie pražské pobočky konzultantské společnosti McKinsey and Company tvrdí, že Česko má stále horší vzdělávací výsledky v podstatě na všech stupních škol, počínaje základním vzděláváním. Zatímco v polovině 90. let patřili čeští žáci k evropské špičce, dnes se potácejí v průměrných (matematika) a podprůměrných hodnotách (čtenářské dovednosti). Čtvrtina patnáctiletých Čechů není pořádně schopná porozumět psanému textu, najít jádro sdělení, vytřídit informace podle významu a syntetizovat smysl textu. Úroveň našich žáků a studentů klesá kontinuálně od roku 1995, uvádí studie. http://www.stolzova.cz/stolzova/view.php?cisloclanku=2010091701

Kombinací nízké gramotnosti a vysoké spotřeby všech možných jedů se z Česka z pohledu společenskovědních oborů sociologie a politologie stává ideální země, kde je pro politiky radost vládnout, poněvadž takovýto „superinteligentní“ voliči budou své parazity volit stále dokola a zároveň jim budou prostřednictvím placení spotřebních daní a DPH na alkohol, cigarety a další jedy plnit státní pokladnu, ze které již šikovné zkorumpované české ručičky převedou peníze do stranických a vlastních kapes.

Na závěr bych chtěl německé a americké majitele těchto plátků a podivných konzultačních firem požádat, aby si zametli před vlastním prahem. Republiku si rozvracet nenecháme!  

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře