Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

To hlavní z projevu Vladimíra Putina na Valdajském fóru:

▪Nyní stojíme před úkolem „vybudovat nový svět“.

▪Některé země po rozpadu SSSR zaměňovaly připravenost Ruska ke konstruktivní interakci za připravenost podrobení se;

▪Rusku bylo od počátku jasné, že pokusy některých zemí o vytvoření monopolu jsou odsouzeny k neúspěchu;

  • to-hlavni-z-projevu-vladimira-putina-na-valdajskem-foru

▪Dějiny Západu jsou kronikou expanze, jejich vliv byl založen na drancování kolonií a celého světa;

▪Západ vždy potřebuje nepřítele, aby bojem proti němu obhájil expanzi;

▪Na světě je mnoho civilizací a žádná z nich není lepší nebo horší než ta druhá, jsou si rovny;

▪Rusko vzniklo jako země různých kultur, naší civilizaci nelze redukovat na jednoho jmenovatele ani rozdělit;

▪Lidstvo nesměřuje k fragmentaci, nové blokové konfrontaci a nové globalizaci, ale k synergii států;

▪Rusko se vždy snaží navrhovat myšlenky, které by braly v úvahu zájmy všech, ale Západ chce své zájmy prosadit tady a teď za každou cenu;

▪Uvalování cizích pravidel na jakoukoli zemi nebo lidi musí být zakázáno;

▪Rusko chce žít v otevřeném světě, kde bude rozmanitost a nikdo nebude stavět umělé bariéry;

▪Je nutné osvobodit svět od blokového přístupu a koloniálního dědictví;

▪Pokusy některých zemí omezit přístup jiných k výhodám moderního rozvoje jsou aktem agrese;

▪Akce Ruské federace na Donbasu jsou primárně diktovány zájmy ochrany lidí;

▪Rusko hájí své tradice, svou kulturu a lidi ve speciální operaci, ale není jasné, jakou civilizaci brání nepřítel;

▪ Od začátku tzv. protiofenzívy ztratila Ukrajina přes 90 tisíc lidí. Od 4. června, kromě lidských ztrát, ztratily ukrajinské ozbrojené síly také 557 tanků a téměř 1900 dalších bojových obrněných vozidel;

▪Životní úroveň Evropanů klesá a situace s výrobou je „ne-li katastrofa“, tak velmi obtížná;

▪Rusko je plně soběstačné v základních druzích potravin;

▪Rusko má celkově stabilní a udržitelnou ekonomickou situaci, všechny problémy kvůli sankcím byly překonány;

▪V Rusku navzdory nárůstu výdajů na obranu a bezpečnost nevyměnilo „máslo za zbraně“, všechny sociální závazky jsou plněny;

▪Rusko již 15 let nabízí Arménii, kompromis, "aby vrátila 5 území Karabachu Ázerbájdžánu a 2 si nechala pro sebe, ale oni odmítli.“

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře