Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (34)

34. VYŘEŠENÍ NAŠÍ VLASTNÍ DYSFUNKČNOSTI

Jednou mi jeden ropný magnát řekl, že používat ropu jako palivo je totéž, jako pálit Picassovy obrazy, abychom získali teplo. Ropa je příliš jedinečná, než abychom ji používali jako palivo. Když pohlédneme na potřeby civilizace, která tu má být stovky tisíc let, pak bychom měli ropu schraňovat jako něco velmi cenného, z čeho se dají vyrábět plasty, lubrikanty a syntetické látky. Pokud budeme využívat přírodní zdroje Země rozumně a adekvátně, vystačí nám - jako pokročilé civilizaci - tisíce a možná i miliony let. Pokud však budeme vším bláznivě plýtvat jako dnes, pak naše civilizace nebude pro Zemi udržitelnou.

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-34

To dává rozum každému, kdo myslí logicky. Pokud je však naše rozhodování založeno na poblázněném strachu a hamiž- nosti nebo na eschatologické víře v konec světa, pak je nám zcela jedno, co bude za tisíc let. Pak se nestaráme dokonce ani o to, co přijde za dvacet let.

Zadržování nových technologií způsobí doslova to, že vypálíme všechny zdroje, které měly zůstat jako rezerva pro mnohem uvážlivější použití v dlouhodobém horizontu synů našich prapraprapravnuků. Můj otec byl Čerokíj a Čerokíjové věřili, že vše, co děláme, by mělo být děláno s ohledem na mnoho generací, které se ještě nenarodily. A v tomto okamžiku historie jsme na počátku cyklu, který potrvá půl milionu let.

Takže všechno, co nyní děláme, by mělo brát ohled na dvacet tisíc generací, které se ještě nenarodily. Jeden muž, se kterým jsem pracoval v devadesátých letech, byl v Reaganově Národní bezpečnostní radě. Řekl mi, že dlouhodobý plán této rady je dělán na pouhých šest měsíců dopředu! Je to naprosto reakcio- nářské - jde to z jedné krize do druhé.

Lze namítnout, že tyto technologie zaměřené na novou energii a pohonný systém lze zneužít pro výrobu zbraní. To je pravda. Ale pravdou také je, že vše lze zneužít jako zbraň. Jako doktor z pohotovosti jsem viděl lidi, kteří byli zabiti láhvemi od piva! Znamená to tedy, že bychom se těch nových technologií měli zříci a nechat svět, aby byl zničen a vyvražděn kvůli našemu bláznovství?

Nebylo by lepší vytvořit mezinárodní spolupráci a kolektivní zabezpečení, abychom zajistili, garantovali a vynutili si bezpečné a mírové použití takových technologií? Kdyby vládl takový systém, pak by kdokoliv - jedinec, skupina či národ - kdo by chtěl takové technologie použít k válce, násilí či ubližování, byl okamžitě zastaven. Nemůžeme začít tyto technologie šířit a pak předstírat, že se neobjeví další Hitler nebo Saddám Husajn nebo Pol Pot.

To znamená, že dnes už opravdu máme prostředky, jak takové věci monitorovat, a prostředky, pomocí kterých si lze vynutit stabilní mír. Technologie, které dnes existují v tom tajném světě, by v rukou lidí bažících po míru umožnily monitorování a znemožnění jakéhokoliv škodlivého použití těch nových energetických systémů ... bezprostředně, ihned, v reálném čase.

Musíme být realističtí, každý není schopen okamžitě se přenést do samádhi a osvícení a stát se nenásilným a mírumilovným. Jsme lidé.

Ale ve světě je dost dobrých lidí a dost dobrých vůdců, kteří zajistí vedení, které potřebujeme. Pokud se na scéně vyskytne nějaká zlá a potenciálně nebezpečná osoba, musí dojít k takovéto politice: každý civilizovaný stát na zeměkouli musí povstat a zastavit ji dřív, než se z toho stane problém.

Pokud bychom prováděli takovouto politiku, nikdy by nedošlo ani k první, ani ke druhé světové válce. Dnes existují prostředky pro komunikaci i monitoring, otázka však zní: Je zde dost vůle a záměru k vynucení míru?

Jako příklad si vezměme Saddáma Husajna a jeho chemické zbraně. Kdo ho zásobil chemikáliemi a technologií? Němci, Američani a Francouzi. Trochu mu pomohli i Rusové. Rumsfeld se při transferu těchto technologií Saddámovi osobně angažoval.

A jak si takové figury obstarávají peníze na své válečné programy? Pomocí ropy.

Nemá to nic společného s tím, zda jsme schopni to provést či ne. Čím dříve to lidé pochopí, tím lépe. Stav současného světa je manipulován těmi, kteří mají prospěch z válek a konfliktů.

Je jasné, že jsme se nepoučili z první světové války a nepoučili jsme se ani po druhé světové válce. Tak proto jsme nyní tam, kde jsme.

Nabízí se otázka: K čemu všemu přesně musí dojít, aby se politici dokázali poučit?

Už jsme dosáhli vrcholu produkce ropy a začne to tu vypadat jako ve filmu „Šílený Max", kde se bojuje o poslední barel benzinu. Nastal čas, abychom udělali správnou věc a posunuli naši civilizaci na další stupeň vývoje.

Jsme ochotni žít podle pravidel zákona jako civilizovaný svět, nebo se z nás stanou zbabělci a budeme odvracet pohled, až ničemné a ilegální operace a „Vražda s. r. o." převálcují zájmy nás lidí?

Jakmile jednou účinně odkryjeme existenci těchto technologií, veřejnost řekne: „To chceme!" Žádný normální chlápek nechce kupovat litr benzinu za sto korun, aby mohl nastartovat svoji káru. Existují síly, které vynesou tyto zájmy do samého čela zájmu, to je nevyhnutelné. Nevyhnutelně se dostaneme na druhou stranu toho všeho a svět se k této vizi upne.

Otázkou však je: Ke kolika zmatkům a hloupostem bude muset dojít, než se dostaneme na druhou stranu? Toto je ta jediná otázka. Lidské bytosti jako skupina jsou určeny k přežití, a když dojde k nejhoršímu, dokážeme přežít.

Vítám fakt, že vypuštění těchto technologií bude po nás vyžadovat, abychom chtě nechtě vytvořili udržitelnou mírovou civilizaci jen proto, abychom přežili. Nyní se nacházíme v bodě, kdy každý ví, že nebudeme moci dlouho odkládat řešení velkých strukturálních a enviromentálních problémů. Takže jakmile svitne nějaké východisko, zaměří se na to pozornost lidí a nakonec budeme muset udělat to, co jsme měli udělat už před pár desítkami let.

Bez míru nemůže na Zemi dojít k dalšímu pokroku. Pravda je prostá: dosáhli jsme takového bodu ve vývoji lidské rasy, kdy jediná možná budoucnost bude mírová.

Mnoho lidí začne namítat: „Ach, my nikdy nebudeme mírumilovní, vždy se budeme pokoušet zničit jeden druhého." Pravdou je, že většina lidí nechce žít v násilí a konfliktech. Většina z těch šesti miliard jsou skutečně velmi milí mírumilovní lidé.

Bohužel jsme nebyli ochotni izolovat téch pár vzteklých psů, kteří si neustále libují v napadání druhých.

V rámci těch super tajných programů existují lidé, kteří fantazírují o tom, že tyto technologie použijí při dobývání kosmu, v jakýchsi hvězdných válkách. Ale technologie, které překračují průsečík světla, nemohou být využity jako zbrojní systémy, aniž by se ze všech nestaly mrtvoly. To je stejně jisté, jako že nikdo nepřežije jaderný výbuch.

Některé tyto tajné projekty jsou založeny na špatném pochopení činnosti mimozemšťanů. Například když jsme se pokoušeli odpálit jadernou zbraň na Měsíci, abychom Sovětskému svazu ukázali, jak mocná je Amerika, objevil se mimozemský koráb, raketu s jadernou náloží zastavil a zničil ji. Někdo by to mohl brát jako důkaz, že ti mimozemšťané jsou k nám nepřátelští. Zatímco oni se jen snažili chránit svá zařízení na Měsíci a také posvátnost kosmického prostoru jako míruplného místa bez zbraní hromadného ničení. Ovšem v mysli lidí, kteří chtěli vidět jaderný výbuch na Měsíci, mohla tato frustrace vést k přesvědčení, že ta akce mimozemšťanů je vlastně důkazem jejich nepřátelství!

Došlo k mnoha takovýmto událostem, které si lidé špatně vykládají jako důkaz nepřátelství mimozemšťanů, zatímco ve skutečnosti je to důkaz o jejich osvícenosti. Mimozemské civilizace se pouze pokoušejí zastavit nezralou militantní civilizaci ze Země, která se snaží opustit svou biosféru a proniknout do kosmu.

Záleží to na naší perspektivě, můžeme na to pohlížet tak nebo onak. Jsem si zcela jist, že mimozemské civilizace jsou mírumilovné. Pokud však chcete celý příběh překroutit a říci jej - dejme tomu - prezidentu Reaganovi nebo někomu jinému, kdo lne ke hvězdným válkám, můžete to podat takto: „Podívejte, čelíme vážné hrozbě. Potřebujeme nainstalovat zbraně do kosmu a zasadit jim pořádný úder!"

Když vám dávám tyto příklady, nemluvím teoreticky. K těm událostem skutečně došlo a vedly k ospravedlnění útoků na mimozemské koráby a rozmístění zbraní ve vesmíru.

V projektu Disclosure máme svědky událostí, kdy mimozemšťané zcela a náhle vyřadili šestnáct až osmnáct interkontinentál- ních raket z provozu. (Viz svědectví Boba Salaše v kapitole 29.)

Když jsem se jich ptal: „Co si myslíte, že tím mimozemšťané chtěli říci?" Odpovídali: „Myslíme si, že se nám pokoušeli sdělit: prosím, nevyhoďte tuto nádhernou planetu do vzduchu."

Mohli bychom vzít tytéž události, dojít k jinému závěru a říci: „Oni zasahují do naší národní bezpečnosti a omezují její akceschopnost." Dělají nás zranitelnými vůči Sovětskému svazu.

Tatáž akce se dá interpretovat dvěma různými způsoby, záleží pouze na tom, zda je naše mysl nastavena paranoidně a zda máme své zájmy na navýšení rozpočtu pro vojenský průmysl.

Akce mimozemšťanů nám ukázaly již mnohokrát, že pokud se zapleteme do činnosti, která může ohrozit trvání života na Zemi, zasáhnou a zastaví to - a mohou to udělat velmi rychle.

Bylo to demonstrováno mnohokrát - při zahájení raketového útoku na vojenské letecké základně Vendenburg (kdy došlo k zastavení a zničení zbraní), při incidentu s balistickou raketou, která nesla na Měsíc jadernou hlavici, při vyřazení těch šestnácti interkontinentálních balistických raket z činnosti. Jsem si jist, že se nám mimozemské civilizace pokoušejí říci: „Nepokračujte dál po stezce, která vám zaručí vzájemné vyhlazení. Pokud ano, můžeme to zastavit."

Mnoho lidí neví, že k podobným událostem, přesně v témže čase, došlo i v Sovětském svazu. Akce mimozemšťanů se pokoušely všem stranám konfliktu na Zemi říci: „Vytvořte mír, nekrá- čejte dál cestou masového ničení - pokud bude pokračovat, stejně vás zastavíme."

Nepokoušeli se poskytnout Sovětům převahu nad námi, poněvadž v témže čase prováděli tytéž věci i jim! Mimozemské civilizace nás zcela určitě nenechají, abychom vyslali ty zbraně do vesmíru. A pokud se o to pokusíme, vrátí nám to zpět jako falešný krejcar.

Když se tajná stínová vláda pokoušela dostat do vesmíru s replikami UFO a dalšími super pokročilými koráby, došlo k jejich sestřelení.

Jeden svědek z kontrarozvědky DIA mi řekl, že měli mnoho sofistikovaných satelitních systémů, které mířily do vesmíru, nikoliv na Sovětský svaz. Používali je ke stopování a zaměření mimozemských korábů ve vesmíru. Řekl, že mimozemšťané tyto přístroje rutinně vypínali kvůli vlastní sebeobraně. Nicméně taková činnost rozzuří chlápky, co si myslí, že jsou „pány vesmíru", a nejsou zvyklí na to, že jim někdo maří jejich plány.

Takže pokud chceme tyto příběhy překroutit tak, aby ladily uším lidí, kteří inklinují k paranoie a militarismu, lze to dokázat poměrně snadno. A k tomu docházelo během posledních padesáti let.

Prezident nebo jiní vysocí úředníci jsou vůči takovýmto „zaručeným varováním" tajných služeb zranitelní. Celá záležitost tak dostane xenofobní podtext. A kdo jiný se dostane k takto vysokým úředníkům, aby jim vše vylíčil z jiné perspektivy? To je jedno z vážných rizik uzavřených tajných systémů.

Nicméně mimozemšťané chtějí, abychom si vyřešili naše vlastní dysfunkce; k jejich otevřené a důrazné intervenci dojde pouze v případě globální termonukleární války, masivního geofyzikálního kolapsu nebo tehdy, když lidé podniknou takové akce, které ohrozí mírový řád ve vesmíru.

Není to prvoplánová cesta, poněvadž když se jedna kultura vklíní do druhé a snaží se jí něco uměle vštípit, téměř vždy to skončí nezdarem.

Myšlenka, že mimozemské civilizace přijdou na Zemi a zavedou zde nějaký nový řád, je fantazie. To jsou lekce, které se musíme naučit jako lidé, kteří právě vrávoravým krokem opouštějí dětství a míří ke zralému věku dospělosti.

Mimozemské civilizace pozorují náš vývoj mnoho, mnoho let - možná tisíce a snad i miliony. Nedopustí, aby jedna zvrhlá generace zničila biosféru, která se vyvíjela miliardy let, ani svět, který tu má být ještě tisíce či miliony let a má se stát místem pro rozvoj inteligentního života a osvícet^

Vždy existovaly dva kosmické ifyřgramy. Je tu jeden konvenční kosmický program, ve kterém pracoval můj strýc. Byl jedním z hlavních projekčních inženýrů lunárního modulu, který požíval pomocné raketové trysky atd.

Existuje i paralelní vesmírný program, který používá mnohem pokročilejší technologie, včetně prvních antigravitačních korábů schopných pohybovat se rychleji než světlo.

Ale Země je v jakési kosmické karanténě. Je známo, že dosud nejsme sociálně a spirituálně vyvinutí na to, abychom mohli do vesmíru s takto pokročilými technologiemi - takže nyní máme přistřihnutá křídla. Klíčovou podmínkou k tomu, abychom byli ve vesmíru vítáni, je mír.

Existují celé světy, které nemají dokonce ani koncept války, a jsou přitom vysoce vyvinuté a jsou minimálně na téže technologické úrovni jako my. Takže by bylo enormně riskantní, kdyby byly takové civilizace, jako je ta naše, vpouštěny do vesmíru. Jsme stále příliš násilničtí a primitivní.

Naše schopnost užívat všechny ty technologie, které byly tajně vyvinuty, byla omezena tak, že na nás mimozemšťané uvalili jistý typ karantény. Jejich zodpovědností je chránit vesmír před živočišnými druhy, jejichž technologie mnohonásobně předběhly jejich sociální a spirituální rozvoj. To je projev vesmírné spravedlnosti. Bylo by nanejvýš šílené a pošetilé uvolnit militantním lidem cestu do vesmíru!

Neil Armstrong byl přeslechnut, když po svém přistání na Měsíci oznámil, že v kráteru je mnoho mimozemských korábů, které nás sledují, a že jsme v zásadě byli vykázáni z Měsíce.

Přemýšlejme o tom. Během kulminace studené války měl kosmický program skutečně vojenský charakter: byl to závod se Sověty o to, kdo první stane na Měsíci. Existovaly plány na rozmístění zbraní na Měsíci. Mimozemští lidé nechtějí, abychom rozkouskovali jiné světy na teritoria „bud naše, nebo jejich", a tak exportovali lidské konflikty do vesmíru. To nám nedovolí.

Pokud někdo chce, může i toto překroutit a říci: „Hleďme! Další hrozba!" Skutečnost je zatím taková, že se svým konání snaží uchránit vesmír před konflikty a válečnictvím.

Ale pokud se vypravíme do vesmíru jako sjednocená a mírová civilizace, vesmír pro nás bude otevřenou knihou.

Na Měsíci jsou uměle postavené stavby z doby před rokem 1969, kdy tu přistáli lidé. Ve vesmíru jsou mimozemská zařízení, která jsou v podstatě trvalými základnami. Pod povrchem Marsu jsou rozsáhlé stavby mimozemšťanů.

Tyto prastaré mimozemské stavby na Měsíci a Marsu, stejně jako dávné důkazy o návštěvách mimozemšťanů na Zemi, vedou některé lidi k domněnce, že lidé za svoji evoluci částečně vděčí i genetické výpomoci ze strany mimozemšťanů. Domnívám se, že je to pravděpodobné a logické. Je jisté, že v časové linii našeho evolučního vývoje chybí jisté spojovací články, a je pravděpodobné, že při šíření našeho druhu živočišného druhu asistovaly pokročilé civilizace.

Když něco takového říkám, jsem velmi opatrný, abych neřekl něco na způsob, že jsme byli vytvořeni mimozemšťany. Věřím, že existuje nekonečný Bůh, který stvořil nás všechny.

To ale neznamená, že - jako doktor - nemohu asistovat nebo napravit problém. Neexistují vzájemně se vylučující dynamiky krom těch, co zastávají vědečtí a náboženští fundamentalisté. Někdo se možná zeptá: „Pokud je tomu tak, znamená to, že Bůh existuje?"

Samozřejmě. Může zde být božský Stvořitel, který též hýbe relativním světem a funguje skrze něj i skrze jiné kanály a jiné prostředky. Těmito kanály a prostředky jsme my. A také lidé z jiných planet.

Mám své kontakty v JPL (Jet Propulsion Labs). Tito lidé mi řekli, že vědí, že stavby na Měsíci a Marsu jsou velmi staré a že tyto informace nebyly z náboženských a teologických důvodů zveřejněny. Ortodoxnost konvenčních náboženských dogmat by takové odhalení nepřežila.

Existence nekonečného Stvořitele a pravděpodobnost toho, že lidské evoluci v rámci božského plánu asistovaly vyvinutější bytosti, nejsou vzájemně se vylučující koncepty. Vlastně mi to připadá jako něco, co se může doplňovat, a rozhodně to není v rozporu s fundamentální realitou existence nejvyšší inteligentní Bytosti.

Pokud my dokážeme uchopit, byť jen mlhavě, Boží záměr či Boží plán, proč by to nemohli dokázat i jiní - včetně mimozemšťanů. A proč by pak nemohli jednat v rámci tohoto poznání?

Existuje univerzální forma inteligentních živočišných druhů. Zdá se, že univerzální konstantou je mimoprostorové mor- fogenetické šíření vzpřímené bytosti s hlavou, dvěma nohama a dvěma rukama.

V rámci Sheldrakeových morfogenetických polí existuje koncept, že jakmile se vyvine koncept, který funguje, má tendenci se replikovat, a to nejenom skrze známé a prostorové prostředky, ale - v témže čase a na vzdálených místech - i skrze mimoprostorová spojení.

Je to jako fenomén „sté opice", kdy na ostrově máme populaci opic, které se naučí nějakou dovednost, a náhle se na nějakém vzdáleném místě bez přímého spojení objeví další opice, které dělají tutéž věc.

Takže to, k čemu dochází, je mimoprostorový přenos evolučního vzorce a poznání. Pokud chápeme sílu mysli a fakt, že mysl je vždy všudypřítomná a že je tím konečným a nejvyšším mimoprostorovým integrátorem, pak je jasné, že naše myšlenky a naše modlitby a vize mohou mít mimoprostorový efekt na celou Zemi a na celý vesmír.

Jedním z ústředním cílů CSETI expedic, který platí pro celou skupinu, je být ve stavu jednoty vědomí a zřít a spoluvytvářet vesmír, který je v míru.

Tento stav jednoty vědomí má též hmotné efekty. Zajisté jste slyšeli vyprávět o léčení na dálku. Jak k tomu dochází? Máte dva lidi, mezi kterými leží velká vzdálenost, přesto dojde k vyléčení. Dojde k tomu proto, že vše je mimoprostorové. My to nerozpoznáme, ale ve skutečnosti i hmota je vědomím, věcí mysli, postupně odstupňovaným na různých rezonančních frekvencích.

A tak jsou prostor, hmota a čas hluboce a neustále napojen ny vědomí. Ale vědomí je jedno. Je nedělitelné. Rozdělujeme je pouze v naší rozumové mysli, ale to je umělá konstrukce; ve skutečnosti je vědomí dokonale integrováno a všudypřítomno; a z toho důvodu může dojít k léčení na dálku. Z téhož důvodu může existovat i telepatie. To je důvod, proč se můžeme probourat hranicemi času a prostoru a vidět místa vzdálená v čase či prostoru či něco měnit na dálku. Samotná podstata mysli je vždy mimoprostorová. Je vždy ve stavu vlastní plnosti, všude, vždy a všudypřítomně.

To je též důvod, proč se i fyzikální systém, inženýrský systém či genetický systém, který se vyvine na jednom místě a je velmi úspěšný, začne mimoprostorové šířit v dalších částech vesmíru. To je mimoprostorové modální šíření skrze dokonalou integrující vlastnost vědomí.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře