Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Odpověď na agitaci KBS k vakcinaci

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47519  https://chvalivam-te.wistia.com/medias/lpr70t5ilk

https://bcp-video.org/cz/odpoved-na-agitaci-kbs/  https://rumble.com/vpvnp9-odpov-na-agitaci-kbs.html

https://ugetube.com/watch/mq1pvfWWerVkoCv  https://cos.tv/videos/play/32372268569235456

https://www.bitchute.com/video/ySdPxv817UVS/

Každý pravdivý Slovák si musí odplivnout před jidášskými preláty Zvolenským, Bobrem a Babjakem, kteří se zaprodali ďáblu. Jako hadi lstivě svádějí důvěřivé duše na cestu časného utrpení a věčné záhuby.

  • bkp-odpoved-na-agitaci-kbs-k-vakcinaci

Zvolenský: „Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj.“

Vážený Jidáši Stanislave, Ty jsi zradil Krista, své svědomí i slovenský národ a stal se z Tebe svůdce. Postoj, ke kterému vedeš, není správný, ale je zlý a sebevražedný.

Bober: „Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.“

Vážený Bober, že se nestydíš opakovat tuto ohranou lež! Manipuluješ stejně jako lživá masmédia a prodejní politici!

Bober: „Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícov ľudských životov.“

Jste přesvědčení tragicky mylně, a to navíc vědomě! Experimentální očkování je fatálním nebezpečím, a ne velká pomoc. Proč? Ne my, ale skuteční, nepodplatitelní odborníci varují, že proti viru, který mutuje, není možné použít očkování! Propaguješ ne záchranu, ale zmrzačení a smrt tisíců lidských životů. Kde bereš takovou odvahu?

Babjak: „Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak, ako to vyjadril svätý otec František: ‚Zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.‘“

Arciheretik, který intronizoval démona Pačamamu a prosazuje legalizaci sňatků sodomitů, okupuje papežský úřad nezákonně! Není řádným Svatým otcem. Kdo ho poslouchá a podřizuje se mu, zříká se tím Ježíše Krista, podobně jako Ty. Přijmout experimentální vakcínu není v žádném případě projevem lásky, ale dle Norimberského kodexu jde o zločin proti lidskosti. Ty ho propaguješ! Upsal jsi už duši ďáblu.

Babjak: „Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.

Křesťanským povoláním je hlásat evangelium spásy, a ne covidové antievangelium smrti, jak to děláš Ty! Cynicky svádíš duše z cesty života na cestu časné i věčné smrti! Tím ale ztrácíš i svou duši. Jak obstojíš před Božím soudem? Tvá zatvrzelost je znakem, že už jsi naplival Pánu Ježíši, našemu Spasiteli, do tváře a teď už cele sloužíš ďáblu. 

Zvolenský: „Naberme odvahu a urobme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá.“

Slovy: „Naberme odvahu a urobme tento krok“ vybízíš, vážený Jidáši Stanislave, k fyzické a duchovní sebevraždě! Naléháš na kněze, aby šířili správnou osvětu, ale ten kněz, který by ji začal šířit, by byl od tebe hned potrestán. Copak nevíš, že mezinárodní hnutí lékařů, za kterým stojí více než 12 700 odborníků, mělo nedávno v Římě sympozium proti covidovému teroru? Nevíš, že v neděli 14. listopadu proběhla manifestace Paralelní lékařské komory v Praze? Čestní lékaři na protest odložili před ministerstvem zdravotnictví své pláště a na ně položili transparent s nápisem „Lžete!“ Tuto pravdivou osvětu bys kněžím nedovolil šířit. Veřejně tím dáváš najevo, že nesloužíš pravdě a Kristu, ale sloužíš lži a otci lži, ďáblu. Žádný kněz Tě už nesmí poslouchat, protože nabádáš k těžkému hříchu a k velkému zločinu proti Bohu a svědomí!

Bober: „To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého konzistentného postoja za život.“

Uvědomuješ si, vážený, že zneužívat církevní úřad k realizaci genocidního vakcinačního programu a nazývat to opaterou světa, je hrubá manipulace a zločin proti Bohu i církvi?

Táhnout slovenský národ do sebezničení a nazývat to „zralým projevem víry v Boha“ je z Tvé strany hrubou zradou víry, a navíc rouháním a výsměchem Bohu.

Babjak: „Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.“

Vážený Babjak, pokud si někdo vypočuje tvůj svůdný hlas a bude se povzbuzovat spolu s vámi, zrádnými Jidáši, pak skutečně zatvrdí své srdce vůči pravdě a odmítne prostředek, který má k záchraně, a to je pravdivé pokání. Poslouchat váš podlý hlas, znamená poslouchat falešné proroky a skončit v pekelné propasti.

Zvolenský: „K tomu všetkému vám žehnajú vaši katolícki biskupi v mene Otca i Syna i Ducha svätého amen.“

K čemu všemu vy, zrádci Krista a církve, žehnáte, a navíc zneužíváte Boží jméno? Ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce i Syna i Ducha svatého jsme byli pokřtěni. Přijetí mRNA vakcíny je de facto satanovým antikřtem. Proč? Protože v základu vakcíny je tkáň zaživa vytržená z ledvin nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. Toto je satanismus, který je vakcínou přenášen na toho, kdo ji přijímá. Před tím byste měli naléhavě varovat, a ne k tomu žehnat! Kdo k něčemu takovému může žehnat? Jedině služebníci satana. Prozradili jste, kdo ve skutečnosti jste a komu sloužíte. Čiňte pokání, jestli jste toho ještě vůbec schopni! Nemyslete si, že v hodině smrti vzbudíte lítost. Satan, který je lhář a vrah a kterému vy sloužíte, bude na vás v rozhodném momentu smrti žalovat za statisíce svedených duší! On už má pro vás připravenou odměnu v pekle. Pro vaši zatvrzelost a cyničnost jste odmítli pravdu a Ježíše Krista a ztotožnili jste se s ďáblem, který je lhář a vrah. Čeká vás strašný Boží soud a po něm věčné utrpení v pekle. I tam budete v jednotě s arcikacířem Bergogliem i vaším apoštolem Jidášem.

Opusťte církevní úřady, které jste hrubě zkompromitovali a podlým způsobem zneužili proti Bohu, proti Kristově církvi i proti slovenskému n

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře