Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM ČESKÉHO STÁTU. BYLI ČEŠTÍ OBČANÉ ZBAVENI SVOBODY MYŠLENÍ?

„Jsme na cestě ke světu, ve kterém bude možné dekódovat lidské duševní procesy a přímo manipulovat mozkové mechanismy, na základě kterých vznikají lidské záměry, city a rozhodnutí, kde lidé budou moci komunikovat přímo prostřednictvím svých myšlenek“.

  • byli-cesti-obcane-zbaveni-svobody-mysleni
OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM ČESKÉHO STÁTU
 
NEDOVOLTE ABY BYLI ČEŠTÍ OBČANÉ ZBAVENI SVOBODY MYŠLENÍ
 
Tyto věty napsalo 25 vědců v článku „Čtyři etické priority pro neurotechnologii a umělou inteligenci“ Four ethical priorities for neurotechnologies and AI : Nature News & Comment ve vědeckém časopise Natur v listopadu 2017. Vědci také upozorňovali, že vývoj neurotechnologie a propojení mozků s počítači a celým internetovým systémem umožní obrovský nárůst lidských duševních a fyzických schopností.
 
Při tom odhadovali, že tato situace může nastat už i jen za několik let. Vycházeli při tom z faktu, že několik největších světových investorů, včetně Elona Muska, sází na propojení vědy o nervech a umělé inteligence a vyvíjí přístroje, které dokáží zároveň číst činnost neuronů v mozku a vkládat do ní informace a tak i řídit jeho činnost (to je snadno možné, protože informace v mozku jsou přenášeny počtem a frekvencí nervových, částečně elektrických, impulsů, tedy v podstatě digitálně). Podle zjištění vědců investuje průmysl do vývoje těchto přístrojů 100 milionů dolarů ročně a americká vláda investovala do výzkumu mozku od roku 2013 do roku 2017 500 milionů dolarů.
 
Společnosti Apple a Samsung ve skutečnosti měly už v dubnu 2017 prototypy elektroencefalografických zařízení, které bylo možné si nasadit na hlavu a které byly schopné předávat do nových typů chytrých telefonů mozkové vlny a očekávali, že přímé propojení s mozkem postupně nahradí i u počítačů klávesnici, dotykové displeje, myši a hlasové příkazy
 
 
K vysílání myšlenek do mozku stačí vysílat tam elektrické signály ve frekvencích činnosti příslušných neuronů, které budou tyto frekvence absorbovat a v mozku se tak objeví nová činnost, vyvolaná zvenčí. 
 
 
Propojením dvou mozků pomocí elektrod a internetu v roce 2013 podařilo dosáhnout mezi několika páry dobrovolníků mimosmyslové komunikace, kdy se jejich mozkové frekvence synchonizovaly v závislosti na sluchových vjemech, vysílaných do mozku vždycky jednoho z nich.
 
Vědci věřili, že v budoucnosti bude možné využit k propojení mozků principu nelokálního spojení elektronů a fotonů z oblasti kvantové fyziky. V takovém případě by k propojení dvou mozků nebo mozku a počítače nebylo třeba použít žádnou vysílačku nebo energii, procházející vnějším prostředím.
 
Společnosti jako Google, Disney, CBS a Frito-Lay využívaly už v roce 2017 služeb neuromarketingu k měření zákaznických preferencí a působení jejich reklam na zákazníky a neuromarketingové společnosti EmSense, Neurosense, MindLab International a Nielsen používaly ve stejném roce rutinně technik analýzy nervové činnosti k analýzám chování zákazníků a předpovědím jejich chování a dokonce i k jeho ovlivňování.
 
Bude-li připuštěno ovládání mozků občanů za účelem řízení jejich nákupů, pNení sporu o tom, že vlády budou muset tuto perspektivu začít řešit v co nejbližší budoucnosti. Je ale dobře vědět, že stejných účinků jako vysíláním elektrických proudů do mozku, lze dosáhnout i vysíláním do mozku pulsovaných mikrovln nebo vysíláním extra dlouhých vln ve frekvencích činnosti lidského mozku, nebo jakékoli jiné energie třeba z oblasti kvantové fyziky, která se v mozku promění v elektrické proudy v mozkových frekvencích.
 
Na těchto technologiích pracovali v utajení ruští a američtí vojenští vědci už od padesátých let minulého století a přidávali se k nim vědci z jejich spojeneckých států. Poslední zpráva z těchto výzkumů, která omylem pronikla do tisku v roce 1974 (vědec Don Justesen zveřejnil informaci z telefonického rozhovoru s vojenským výzkumníkem Josephem Sharpem), byla zpráva, že se Josephu C. Sharpovi podařilo vysílat do mozku pomocí pulsovaných mikrovln srozumitelná slova.
 
V roce 2007 psal americký vládní deník The Washington Post, že podle odtajněného vojenského výzkumu se v roce 1994 americkému válečnému letectvu dařilo přenášet pulsovanými mikrovlnami do mozků dobrovolníků špatně srozumitelné věty. Převedou-li se tyto věty do ultrazvukových frekvencí, lidé si je nebudou uvědomovat, protože je nebudou slyšet, ale jejich mozky je budou vnímat. Lidé tedy na ně budou reagovat jako na svoje vlastní myšlenky. Vojenské výzkumy jsou vždycky o řadu let napřed před těmi civilními, ale zůstávají v utajení.
 
Možnost použít pulsované mikrovlny k útokům na mozek potvrdila v loňském roce i americká akademie věd, když vydala zprávu o útocích na americké diplomaty na Kubě a v Číně a přiznala, že nejpravděpodobnější příčinou byly útoky pulsovanými mikrovlnami  . V říjnu 2020 si pracovníci CIA stěžovali, že na ně byly provedeny stejné útoky v Austrálii
 
 
 
Ruský politik Vladimír Lopatin, který usiloval o celosvětový zákaz těchto zbraní (nepochybně se souhlasem ruské vlády) na přelomu tisíciletí, zveřejnil v roce 1999 knihu „Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska“, ve které psal, že psychotronická válka „už probíhá bez vyhlášení války“. Jinými slovy tyto technologie jsou už v současné době používány, ale díky jejich utajení, lidé nemohou žádat, aby byly zakázány. Přitom kdyby došlo k jejich globálnímu použití v boji o ovládnutí lidstva, vedlo by to s vysokou pravděpodobností ke světové válce s použitím atomových zbraní a konci lidské civilizace.
 
Ve stejné době, kdy už psal Vladimír Lopatin svou knihu, v roce 1994 vydal týdeník Argumenty i Fakty článek „Lamači mozku“ (Mozgolomy)  (třetí obrázek), ve kterém popisoval natáčení pořadu ruské televize o psychotronických zbraních, které ale bylo brzy bez vysvětlení zastaveno. V pořadu se měl novinář, dobrovolný subjekt experimentu, podrobit tzv. neurolingvistickému programování. To mělo spočívat v tom, že mu do mozku bude naprogramována činnost, kterou provede až uslyší nějaké neobvyklé spojení slov jako je např. "modrý heřmánek". Jako příklad takové naprogramované činnosti týdeník uvedl, že by pokusný subjekt mohl třeba vyskočit z okna. Juval Noah Harari: „Jakmile jsou elitám známé algorytmy ých signálů v mozku, které nám rozumí lépe než my sami, budou moci předpovědět mé touhy, manipulovat mé city a dokonce rozhodovat místo mě.
 
A když nebudeme dost opatrní, může být výsledkem nástup digitálních diktatur. Ve 21. století můžeme být zotročeni digitálními diktaturami“. Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab napsal knihu „Formování budoucnosti čtvrté průmyslové revoluce“, ve které psal, že rodící se technologické pokroky umožní vládám „proniknout do dosud soukromého prostoru našich myslí, číst naše myšlenky a ovlivňovat naše chování“.
 
Prostředky k připojení mozku na internet nebo i jiná vysílání se nejspíš budou moci dostat do mozku i prostřednictvím očkování. 
 
 
Jsme tedy dnes v situaci, kdy se kdykoli může stát, že se dostaneme pod vliv vln, vysílaných do našeho mozku, ať už prostřednictvím mobilních sítí nebo telefonního vedení (jak psal bezepečnostní výbor ruské státní dumy v listopadu 2000 - kliknout na sedmou fotorafii) nebo třeba sítí elektrického vedení nebo vodovodní sítě.
 

Jediný způsob, jak zajistit svobodu lidského myšlení, je zákaz (s použitím tvrdých trestů) vysílání do atmosféry nebo mozku jakékoli energie ve frekvencích činnosti lidského mozku s tím, že pokud by někdo chtěl připojit svůj mozek na internet, musel by se z vlastní vůle připojit s použítím kabelu. Vláda bude muset zajistit odhalování zakázaných vysílání a vyhledávání jejich zdrojů a týmy, které budou schopny zajistit prověření stížností lidí, kteří si budou stěžovat, že jsou na jejich těla nebo nervový systém podnikány energetické útoky. K vyhledávání zakázaných vysílání musí mít ze zákona přístup i příslušníci organizací na obranu lidských práv.

V mezinárodní politice by česká vláda měla vyvíjet úsilí o uzavření mezinárodních dodhod, které by státům zakazovaly manipulaci činnosti lidské nervové soustavy vlastních i cizích občanů nebo útoky na jejich těla energetickými prostředky a zasazovat se o to, aby byl v mezinárodní politice diluviální boj o moc nahrazen politikou dobrého sousedství. Naše strana se pokouší inspirovat vznik podobných stran i v zahraničí.

Méně radikální článek (bez uvádění státního tajemství, spojeného s používáním pulsovaných mikrovln k útokům na lidskou nervovou soustavu a tělo) jsme se pokusili zveřejnit v Respektu, Týdnu, Reflexu, MF Dnes, Blesku a Právu. Protože ho žádné z těchto médií nezveřejnilo, je evidentní, že v České republice neexistuje politická vůle diskutovat na veřejnosti o tak závažném tématu jako je svoboda myšlení českých občanů.

Proto jsme se rozhodli založit politickou stranu, jejímž cílem bude donutit českou vládu a česká média, aby o tomto tématu zahájily veřejnou diskusi. Její webová stránka je na adrese https://www.svobodamysleni.cz/diskusní skupinu k tomuto tématu najdete na 

https://www.facebook.com/groups/281525183696983

P.S. K tomu, abychom stranu mohli založit, potřebujeme tisíc podpisů lidí, kteří se založením strany souhlasí. Pokud se založením strany souhlasíte, vyplňte, prosíme, Vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu do petice na stránce: 

https://www.petice.com/s_vyvojem_digitalnich_technologii_je_ohroena_svoboda_myleni_lidi_httpswwwsvobodamyslenicz,

Vyplnění všech těchto údajů vyžaduje zákon č. 424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Přípravný výbor Strany za svobodu myšlení v digitálním světě

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře