Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zveřejněním programu S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zveřejněním programu S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT — Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK pro komunální volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy 2022


PROGRAM S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT — DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT A NK PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2022

Mezi námi a vedle nás žijí (nejen) v našem hlavním městě bytosti, které trpí a sami si nedokážou pomoci. Mezi ně patří někteří senioři a některé děti, ale zejména mnohá zvířata.

Jejich situaci ovšem hlavní město neřeší nebo řeší jen velmi laxně, neefektivně a nedostatečně. Tuto situaci chceme změnit, a proto jdeme letos do voleb. Hlasy všech, komu není utrpení těchto
tvorů lhostejné, pomohou, aby se jejich situaci podařilo zlepšit.

Co chceme:

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-se-zverejnenim-programu-s-o-s-za-prava-zvirat
  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-se-zverejnenim-programu-s-o-s-za-prava-zvirat
  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-se-zverejnenim-programu-s-o-s-za-prava-zvirat
  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-se-zverejnenim-programu-s-o-s-za-prava-zvirat
  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-se-zverejnenim-programu-s-o-s-za-prava-zvirat
  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-se-zverejnenim-programu-s-o-s-za-prava-zvirat
 

PODPORU PRO ÚTULKY PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA PROVOZOVANÉ SOUKROMÝMI ORGANIZACEMI

Dosud Praha financuje pouze dva útulky, které sama zřizuje, jeden pro psy, druhý pro kočky. Ostatní útulky nemají zpravidla ani šanci získat od hlavního města grant. Přitom zvířat, kterým by přijetí do útulku mohlo zachránit život a znamenat nalezení nového domova je nesrovnatelně více, než na kolik stačí kapacita městských útulků. Financí má Praha dostatek, aby mohla pomoci i organizacím, které soukromě provozují další útulky, ale dosud nebyla vůle jim pomoci. Změníme to společně?

PODPORU KASTRAČNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH SOUKROMÝMI ORGANIZACEMI

Hlavní město realizuje kastrační programy volně žijících koček, ale v omezené míře. Jednak z důvodu lidských kapacit a jednak vlastních pravidel, která například, říkají, že se neodchytává a nekastruje, pokud se kočky vyskytují na soukromých pozemcích nebo mimo území hlavního města. Soukromé organizace kastrují, ale nemohou to z finančních důvodů dělat v takovém rozsahu, jaký by byl třeba. A Praha, s odůvodněním, že toto realizuje její vlastní
útulek, nepřidá nic. Změníme to společně?

PODPORU MOŽNOSTI ODEBRAT TÝRANÉ ZVÍŘE MAJITELI

Často vídáme žebrající nepřizpůsobivé občany, kteří jako nástroj žebrání zneužívají psa nebo kočku. Často také lze vidět psa, zavřeného v malém kotci bez potravy a vody, na prudkém slunci nebo v mrazu. Tato zvířata bývají ve velmi zbědovaném stavu. Pokud však požádáme příslušníka policie, ať už městské nebo PČR, sdělí nám, že nemá žádnou pravomoc zvíře odebrat. Přitom obec tuto pravomoc ze zákona má, pouze je třeba vyjádření veterinárního lékaře, že zvíře skutečně je týráno. Hlavní město však možnosti odebrat zvíře v žádném z těchto případů nevyužije a soukromé organizace tuto pravomoc nemají. Změníme to společně?

PODPORU PROTI PODNIKATELŮM, PROVOZUJÍCÍM ZÁBAVNÍ AKCE, PŘI NICHŽ JSOU TÝRÁNA ZVÍŘATA

Velmi často lze vidět různá zvířata (nejčastěji poníky, ale i další), která jsou využíváni při poutích, vánočních trzích, soukromých zookoutcích či dalších zábavních akcích. V převážné většině případů tato zvířata nežijí v podmínkách, doporučených veterinární správou a často dokonce v takových, která lze bezesporu označit za týrání. Přivolaná policie i v těchto případech sděluje, že nemá pravomoc to řešit a Veterinární správa koná zpravidla zcela nedostatečně. Řešením by byla například zvířecí policie, která by ve spolupráci s městem dokázala prosadit vysoké pokuty nebo zabavení zvířat. Změníme to společně?

PODPORU OFICIÁLNÍCH KRMNÝCH MÍST PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA A
PTÁKY

Na území hlavního města Prahy žijí desítky tisíc koček a též holubů. Těmto živočichům se snaží pomáhat soukromé osoby a organizace. Často jsou však za tuto svoji snahu postihovány. Přitom je obecně známo, že pokud se tito živočichové na konkrétním místě krmí, lze regulovat jejich stavy a to humánním způsobem – v případě koček kastracemi a v případě holubů výměnou nakladených vajec za atrapy. Nedochází tak potom k přemnožení a následnému brutálnímu vybíjení, což je bohužel ještě dnes častou praxí. A stačilo by málo –
zřízení dostatečného počtu oficiálních krmných míst a spolupráce města s občany, kteří se o tyto tvory v rámci krmných míst starají. Změníme to společně?

DOHLED NAD ODCHYTY KOČEK REALIZOVANÝMI MĚSTEM

Jestliže dochází k tomu, že je třeba na určitém místě odchytat volně žijící kočky, ale z reálných důvodů je na ono místo nelze vrátit, je podle zákona v pořádku „vypuštění do náhradní lokality“. V praxi však jde zpravidla o les, kde kočka nemá své teritorium, nemá zde zdroj potravy, žijí zde predátoři a navíc je oslabená, jen pár dní po kastraci. To pro ni znamená smrt.
 
Přitom existují humánní řešení, ale je nutné je realizovat ve spolupráci s praktiky ze soukromých ochranářských organizací. Dále se stává, že je omylem chycena soukromá kočka a utracena dříve, než se najde majitel. Změníme to společně?

POVINNOU REGISTRACI MIKROČIPŮ

Zavedení povinného čipování bylo dobrým krokem, ovšem bez povinné registrace mikročipů nemá smysl. Spousta majitelů zvířat toto neví nebo z jiných důvodů registraci neprovádí. Registrů je několik, my navrhujeme zavést povinnou registraci do jednoho, centrálního registru. Navrhujeme i, aby každý veterinář měl povinnost na toto upozornit, zkontrolovat, zda je mikročip registrovaný, případně registrovat. V praxi se tak ne vždy děje. Změníme to společně?

POMOC TĚM, KDO SI SAMI POMOCI NEMOHOU

Sedmý bod našeho programu vlastně zahrnuje i všechny body předchozí, ale nejen je. Naše sdružení samozřejmě nedokáže předjímat všechny problémy, do nichž se mohou dostat bezmocné bytosti. Chceme tedy mít neustále oči a uši otevřené a snažit se vždy apelovat na Prahu, aby v rámci možností, které město má, pomoc pro tyto tvory neodmítala a snažila se ji realizovat. Finanční prostředky nejsou v případě hlavního města problémem. Problémem je nedostatek vůle zastupitelů i úředníků a jejich nedostatečné povědomí o svých pravomocech. Změníme to společně?

Naším heslem je „Kdo, když ne my a kdy, když ne teď?“

***

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva

Hlavního města Praha

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Název volební strany: S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT — DEMOKRATICKÁ
STRANA ZELENÝCH - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — SDRUŽENÍ DSZ - ZA PRÁVA
ZVÍŘAT A NK

Typ volební strany: sdružení politické strany Demokratická strana
zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů

Kandidáti:

1. Mgr. Hana Janišová

žena

60 let

Praha 8

předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


2. Mgr. Vendula Wolfová

žena

36 let

Praha 5

předseda spolku Psí senioři v nouzi

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


3. Mgr. Petra Bártová

žena

58 let

Praha 9

právník, člen České ornitologické společnosti, přispěvatel
World of Dogs-Bosna a OBRAZ-Obránci zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


4. JUDr. Gabriela Bergmanová

žena

65 let

Praha 2

OSVČ, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


5. Ing. Blanka Lípová

žena

68 let

Praha 13

finanční manažer, kynolog - pejskař

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


6. Renata Vikartová

žena

69 let

Praha 11

ochránce zvířat, dříve zaměstnankyně ČIŽP

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


7. Evelína Hrušková Špatenková

žena

59 let

Praha 2

bývalá novinářka, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


8. Filip Novotný

muž

35 let

Chotětov

stavbyvedoucí, předseda spolku Šťastné tlapky

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


9. Monika Fenderlová

žena

56 let

Praha 5

ochránce práv zvířat

bez politické příslušnosti

navržena Demokratickou stranou zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT


10. Marta Zajíčková

žena

71 let

Praha 13

v důchodu, strážník, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


11. Pavel Panýrek

muž

48 let

Praha 2

podnikatel, kynolog - pejskař, včelař

bez politické příslušnosti

navržen Demokratickou stranou zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT


12. Daniela Hajská

žena

65 let

Praha 9

důchodce, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


13. Alžběta Pourová

žena

62 let

Praha 5

péče o osobu blízkou, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


14. Jan Štola

muž

61 let

Praha 7

pracovník Pražského spolku ochránců zvířat Klecany

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


15. Zuzana Plichtová

žena

56 let

Praha 6

poštovní doručovatelka, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


16. Marta Kristenová

žena

47 let

Praha 9

prodavačka ve zlatnictví, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


17. Jitka Andělová

žena

61 let

Praha 5

prodavačka, kynolog - pejskař

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


18. Johann Wiesner

muž

50 let

Praha 10

OSVČ – informatik, člen z.s. Český svaz chovatelů

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


19. Kateřina Panýrková

žena

48 let

Praha 2

učitelka, chůva

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


20. Jitka Klabanová

žena

77 let

Praha 6

důchodce, dříve sekretářka redakce Českého rozhlasu

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát


21. František Chromec

muž

74 let

Praha 5

důchodce

bez politické příslušnosti

nezávislý kandidát

***

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 17. 9. 2022

_HTTPS://DSZ321.WEBNODE.CZ/NEWS/PROHLASENI-DSZ-ZA-PRAVA-ZVIRAT-SE-ZVEREJNENIM-PROGRAMU-S-O-S-ZA-PRAVA-ZVIRAT-DEMOKRATICKA-STRANA-ZELENYCH-ZA-PRAVA-ZVIRAT-DSZ-ZA-PRAVA-ZVIRAT-A-NK-PRO-KOMUNALNI-VOLBY-DO-ZASTUPITELSTVA-HLAVNIHO-MESTA-PRAHY-2022/

***

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podílu žen na svých
kandidátkách do zastupitelstev obcí; za DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
kandiduje nejvíce žen, tj. 60%:
_HTTPS://DSZ321.WEBNODE.CZ/NEWS/PROHLASENI-DSZ-ZA-PRAVA-ZVIRAT-K-PODILU-ZEN-NA-SVYCH-KANDIDATKACH-DO-OBECNICH-ZASTUPITELSTEV-ZA-DSZ-ZA-PRAVA-ZVIRAT-KANDIDUJE-NEJVICE-ZEN-TJ-60/

***
Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zveřejněním svých lídrů
kandidátek do zastupitelstev 53 měst a obcí:
https://dsz321.webnode.cz/…ci/

***

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT o účasti ve volbách do Senátu
nominací svého kandidáta Ing. Jana Havla:
_https://dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-o-ucasti-ve-volbach-do-senatu-nominaci-sveho-kandidata-jana-havla/

***

_WWW.DSZ-ZAPRAVAZVIRAT.CZ/…KY/

_WWW.DSZ-ZAPRAVAZVIRAT.CZ/…NE/

_https://dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-volbam-do-zastupitelstev-obci-se-seznamem-mist-kde-podala-kandidatky/

_https://dsz321.webnode.cz/news/nabidka-politicke-strany-dsz-za-prava-zvirat-ohledne-nadchazejicich-komunalnich-a-senatnich-voleb/

***

FB stránky DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT:
https://www.facebook.com/…158

FB stránky Demokratičtí zelení:
https://www.facebook.com/…tze

***

https://www.youtube.com/…vjI

--
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
***ochrana zvířat a jejich práv***

Více zde: _WWW.DSZ-ZAPRAVAZVIRAT.CZ

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře