Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zálom: Nenechme si ukrást volby

Jeden z důležitých milníků na naší více než třicetileté cestě od jedné verze nesvobody k druhé je zápas o funkční, spravedlivé a nezpochybnitelné demokratické volby. Ty stále zůstávají zásadním mechanismem, který nám dává jakous takous naději, že lze poměry v naší republice založit na racionální a hlavně svobodné bázi. Návrh zákona o korespondenční volbě však tento křehký mechanismus významně ohrožuje.

Nepostradatelným atributem skutečně demokratických voleb je anonymita voliče, který nemá důvod se obávat, že by jeho volba mohla být kdykoliv v budoucnu záminkou pro případnou perzekuci. Korespondenční volba, kdy volič do obálky kromě volebního lístku vkládá i svůj volební průkaz či identifikační lístek, tento atribut eliminuje. Zároveň se taková volba automaticky stává manifestační. Standardní systém, kdy volič zajde za plentu, kde má poslední možnost hlasovací lístek upravit a poté jej vložit do obálky, manifestační volbě brání.

  • zalom-nenechme-si-ukrast-volby
  • zalom-nenechme-si-ukrast-volby
  • zalom-nenechme-si-ukrast-volby
 

Volby, které o tyto dva zásadní atributy přijdou, je nutné z logiky věci pokládat za nedemokratické a legitimita mandátu politiků, kteří z takové volby vzejdou, je značně pochybná. A je v zásadě již nepodstatné, pro jak velkou množinu voličů by byly volby takto nastaveny.

Má-li se možnost korespondenční volby týkat pouze občanů, kteří žijí v zahraničí, znamenalo by dále schválení návrhu určitý ne zcela nevýznamný prvek nerovnosti. Rovnost volebního práva znamená rovné podmínky pro každého. Každý občan s právem volit se musí dostavit do volební místnosti a provést naprosto samostatně a anonymně stejný úkon (s určitou malou výjimkou pro osoby ve zdravotnických zařízení nebo ve výkonu trestu odnětí svobody). Volební právo občanů žijících v zahraničí je funkčně zajištěno a tito občané se také voleb účastní. Možnost korespondenční volby však pro vybranou skupinu lidí tento mechanismus značně zjednodušuje oproti občanům, kteří musí provést standardní úkon. Lze se tedy obávat, že dalším krokem bude zavedení možnosti korespondenčního hlasování pro všechny občany ČR, bez ohledu na to, kde žijí. Tím by bylo jeviště připraveno pro vážnou politickou diskuzi o možnosti elektronických voleb se vším všudy, včetně možnosti získat sjetiny všech neanonymizovaných voličských dat.

Je nutné se dále zmínit o možnosti volebních podvodů, zvláště v případě, kdy by se volební výsledek blížil nerozhodnému stavu. Vygenerovat falešné voličské průkazy a odeslat do systému falešné volební lístky je až příliš snadné a lákavé. Mnohé volby v zahraničí byly v posledních letech zpochybňovány právě proto, že se na poslední chvíli objevilo velké množství volebních lístků zaslaných korespondenčně. Šlo o podvod? Kdo ví. Dějiny píší vítězové. Je však důležité si uvědomit, že náš třicet let fungující systém, kdy se o součet hlasů postará v každém okrsku volební komise, do níž může každá kandidující strana vyslat svého zástupce, možnost podvodu téměř zcela eliminuje.

Měli bychom si položit otázku, proč korespondenční volbu právě v tuto chvíli tak vehementně prosazují strany vládní koalice a co si tím chtějí ve skutečnosti zajistit. Je nutné pokládat tento záměr za významný útok na naši demokracii a kategoricky jej odmítnout.

Zdroj: https://www.svobodni.cz/clanky/zalom-nenechme-si-ukrast-volby/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře