Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Současná kvalita potravin – skrytá genocida českého národa – 3. díl

Pesticidy v ovoci – koktejlový efekt
Málo známý je efekt užití více druhů pesticidů najednou (tzv. koktejlový efekt). Většina potravin obsahuje více pesticidů a je velmi pravděpodobné, že jednotlivé chemikálie spolu reagují. Víme, že každý pesticid má negativní účinky na lidský organismus. Co se ale stane, pokud tyto pesticidy smícháme? S největší pravděpodobností dostaneme velmi toxický koktejl, který velmi negativně ovlivňuje naše zdraví.

  • soucasna-kvalita-potravin-skryta-genocida-ceskeho-naroda-3-dil

 

Zde jsou konkrétní čísla za rok 2012 u ovoce:

Za účelem stanovení reziduí pesticidů bylo odebráno celkem 276 vzorků čerstvého ovoce. U více než 80 % odebraných vzorků čerstvého ovoce byla přítomnost rezidua detekována.

Celkový počet vzorků s 1 nálezem 14
Celkový počet vzorků s více než 1 nálezem 214
Počet vzorků se 2 nálezy 35
Počet vzorků se 3 nálezy 39
Počet vzorků se 4 nálezy 40
Počet vzorků s 5 nálezy 31
Počet vzorků s 6 nálezy 21
Počet vzorků se 7 nálezy 18
Počet vzorků s 8 nálezy 9
Počet vzorků s 9 nálezy 7
Počet vzorků s 10 a více nálezy 14

Z celkového počtu 276 vzorků obsahovalo 77%  vzorků 2 a více druhů pesticidů.

36% vzorků obsahovalo 5 a více druhů pesticidů.

Při faktu, že na 50% druhů pesticidů se vůbec netestuje, se jedná o alarmující čísla. Co tento toxický mix dělá s naším zdravím, nikdo neví.

Pesticidy v zelenině

Dobrá zpráva je, že limity se neustále snižují. Ta špatná zpráva je, že je to proto, že se teprve až nyní začíná zjišťovat, jak nebezpečné jsou i malé dávky pesticidů.

Jinými slovy, to že nebyl překročen limit, neznamená, že je potravina zdravá. Podle historie nastavení výše limitů to spíše znamená jediné. Že se potravinářskému a chemickému průmyslu stále  daří  do jisté míry bagatelizovat zdravotní rizika používání pesticidů.

Pojďme si to ukázat na konkrétních případech.

Dvě nejznámější kauzy jsou kauza pesticidu DDT  a kauza s pesticidem DBCP hojně používaným na banánových plantážích.

V 70. letech minulého století chemický průmysl nabídl zemědělství pesticid DDT. Ten dokázal hubit škůdce, zamezoval plísním,  zvyšoval úrodu a tím i zisky. Začal se plošně používat.  Velmi rychle se přišlo na to, že je  toxický, poškozuje hormonální systém, způsobuje snížení plodnosti a naopak zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Pesticidy se navíc hromadí v tkáních živočichů (bioakumulace).

Proto byl již v 70. letech zakázán. Přesto, i po 40 letech zákazu používání, je stále detekován v potravinách a poté, co je sníme, i v nás samotných.

Byl nahrazen jinými pesticidy, u kterých zdravotní závadnost nebyla ještě prokázána.

To je velmi důležité!

Pesticidy jsou nasazovány, aniž by byla prokázána jejich zdravotní nezávadnost, naopak se musí prokazovat jejich zdravotní závadnost!

Když jde o zisky, zdraví populace musí jít stranou.

Ukážeme si to na příkladu pesticidu DBCP.

Pesticid DBCP byl používán na banánových plantážích. Platí u něj to, co u DDT. Tisíce dělníků bylo díky němu neplodných. V 70. letech byl proto nahrazen pesticidem Temik. Tento pesticid byl  zakázaný v EU od roku 2003 – po té, co se opět prokázala jeho zdravotní závadnost.

Jinými slovy, vypadá to, že se používají takové pesticidy, u kterých zatím nebyly prokázány zdraví poškozující účinky. Až se prokáží, tak se nahradí dalším, když se i u něj prokáží, tak se nahradí dalším a dalším…

Banánové plantáže dnes

Jak je to nyní s  pesticidy při pěstování banánů?

Trsy banánů se ještě na stonku balí do sáčků napuštěných insekticidy (ochrana proti hmyzu). Ručně se na rostliny aplikují během růstu banánů herbicidy (proti konkurenčním rostlinám) a nematicidy (proti červům).

Po zabalení do krabic se také ručně aplikují fungicidy (proti houbám a plísním). Všechny zmíněné druhy pesticidů se mnohokrát aplikují také letadly na celou plochu plantáže. *4

Dobrou chuť u takto „zdravého“ ovoce.

Na téma pesticidů by šla napsat celá kniha. Pesticidy jsou pro naše zdraví extrémně nebezpečné.

Knihu si můžete koupit zde: http://detoxikace.tv

Sledovat na facebooku můžete zde: https://www.facebook.com/detoxikacetv

Předchozí díl najdete zde: http://www.nwoo.org/2016/08/09/soucasna-kvalita-potravin-skryta-genocida-ceskeho-naroda-2-dil/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Bus Bělojar 2016-12-05 11:59
Toto téma je pro mě jedno z nejdůležitějšíc h vůbec,protože člověk jí a pije každý den celý život,je dobré vědět,co tímto způsobem do sebe vpravujeme.Za sebe mohu všem doporučit knihy DOBA JEDOVÁ 1.,2. Na CFP doporučuji tyto knihy skoro v každém článku o jedovatých potravinách a očkování.Lepší knihy jsem nečetl(myslím týkající se této věci). Pojďme to zkrátit na jednodušší heslo- KDO CHCE ZDRAVÍ BÝTI,DO SUPERMARKETů NECHODITI
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře