Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Američané žijí ve falešné realitě vytvářené inscenovanými událostmi

Většina lidi uvědomělých a schopných myšlení se již vzdala sledování toho, čemu se říká „mainstreamová média“.

Jejich důvěryhodnost zničili presstitutové, kteří pomáhají Washingtonu lhát - „Saddámovy zbraně hromadného ničení“, „Íránské nukleární hlavice“, „Assadovo používání chemických zbraní“, „Ruská invaze na Ukrajinu“, a tak dále. „Mainstreamová média“ také zničila svou důvěryhodnost bezvýhradným přijímáním čehokoli, co řeknou vládní autority ohledně „teroristických událostí“, jako 9/11, exploze při Bostonském maratonu, anebo při údajných masových stříleních, jako Sandy Hook a San Bernardino. Navzdory do očí bijícím nesrovnalostem, protikladům a neuvěřitelným výpadkům bezpečnostních služeb „mainstreamová média“ nikdy nekladou otázky a neprovádějí šetření. Pouze oznamují jako fakt to, co dostanou od státních autorit.

Znamením totalitárního či autoritářského státu je to, že média necítí žádnou zodpovědnost za vyšetřování a zjišťování pravdy, a přijímají namísto toho roli propagandy. Veškerá západní média jsou již dlouho dobu v režimu propagandy. V USA byla transformace novinářů v propagandisty doplněna o koncentraci různých nezávislých médií do šesti megakorporací, které nejsou řízeny novináři.

  • americane-ziji-ve-falesne-realite-vytvarene-inscenovanymi-udalostmi

Důsledkem toho je, že lidé, kteří přemýšlejí a jsou vědomí, stále více spoléhají na alternativní média, která kladou otázky, vyšetřují fakta a nabízejí analýzy, namísto neuvěřitelných oficiálních historek. 


Primárním příkladem je 9/11. Široké řady expertů již rozcupovaly oficiální báchorku, postrádající veškeré faktické důkazy. Hledači pravdy o 9/11 poskytli těžké důkazy, avšak oficiální báchorka se nevzdává. Máme věřit, že několik Saudských Arabů bez jakéhokoli technického vybavení, pouze s noži na krabice, a bez jakékoli podpory nějaké vládní zpravodajské služby byli schopni přelstít obrovskou sledovací technologii vytvořenou DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency – Agentura projektů výzkumu moderní obrany) a NSA ( National Security Agency – Státní bezpečnostní služba) a provést nejvíce ponižující útok na supervelmoc v lidské historii. Navíc to byli schopni udělat, aniž by se president USA, Kongres a mainstreamová média snažili zjistit, kdo nese odpovědnost za tak obrovské selhání vysoce technologicky vyspělé bezpečnostní technologie státu. Namísto aby Bílý dům toto nepředstavitelné selhání vyšetřil, po více než rok odmítal jakékoli vyšetřování, až to nakonec vzdal kvůli žádostem rodin postižených touto událostí, které se nedaly koupit, a souhlasil s vytvořením Komise 9/11.

Tato komise však nevyšetřovala, ale pouze seděla a sepisovala historku poskytnutou vládou. Poté předseda komise, místopředseda a právní zástupce napsali knihu, v níž řekli, že Komisi byly odpírány informace, že jí představitelé státu lhali, a že komise „byla odsouzena k selhání“. Navzdory tomuto všemu presstitutové stále opakují oficiální propagandu, a pořád zbývá dost naivních Američanů, kteří brání zjištění zodpovědnosti. 

Schopní historikové vědí, že události pod falešnou vlajkou jsou používány proto, aby mohly být státem prováděny plány, jichž by jinak nebylo možno dosáhnout. 9/11 dalo neokonzervativcům kontrolujícím vládu George W. Bushe nový Pearl Harbor, který potřebovali proto, aby mohli zahájit své hegemonistické invaze do muslimských zemí. Exploze při Bostonském maratonu umožnily provést zkoušku amerického policejního státu, obnášející střelbu ve velkém americkém městě a nasazení 10 000 ozbrojenců a speciálních týmů SWAT do ulic, kde prováděli hledání pachatelů dům od domů a vyháněli občany ze svých domů zbraněmi. Tato bezprecedentní operace byla ospravedlněna jako nezbytná k nalezení jednoho zraněného 19letého muže, který byl zřetelně nastrčenou figurkou. 

V historce o Sandy Hook je tolik anomálií, že se k ní vytvořil dokonce celý „skeptický průmysl“. Vím, že tam anomálie jsou, ale nemám čas ten případ studovat, abych došel k vlastním závěrům. Například v tomto videu vytvořeném z televizních zpráv jeho tvůrce ukazuje, že osoba vystupující jako truchlící otec, který ztratil syna, je stejná osoba, která pak vystupuje v uniformě SWAT, a je identifikována jako známý herec. Pokud by to byly tři různé osoby, které jsou oficiálním místům známé, pak by bylo možno je ukázat společně v jedné místnosti, a tím by bylo vyvráceno tvrzení videa. Pokud to možné není a je to stejná osoba, pak se musíme tázat, kdo vytvořil ten klam, který zpochybňuje celou historku. (Porovnat osoby můžete v čase 9:30.)

„Mainstreamová média“ mají schopnost takovéto prosté ověření provést, ale neudělají to. Namísto toho nazvou tyto skeptiky „konspiračními teoretiky“. 

Existuje kniha, kterou napsali prof. Jim Fetzer a Mike Palecek, a v ní se praví, že Sandy Hook bylo cvičení FEMA, jehož cílem bylo protlačit kontrolu zbraní, a že v Sandy Hook nikdo nezemřel. Kniha byla k dispozici na Amazonu, ale pak byla náhle zakázána. Proč zakazovat knihu? 

Zde si ji můžete stáhnout zdarma: "V Sandy Hook nikdo nezemřel." http://rense.com/general96/nobodydied.html 

Já jsem ji nečetl a nemám žádný názor. Ale přesto vím, že policejní stát, kterým se Amerika stává, má silný zájem na odzbrojení veřejnosti. Také jsem dnes slyšel ve zprávách, že lidé, kteří jsou údajně rodiči zastřelených dětí, vznesli žalobu proti výrobci zbraní, což zcela souhlasí s tvrzeními Fetzera v knize. 

Zde je interview s Jimem Fetzerem. https://www.youtube.com/watch?v=f-W3rIEe-ag Pokud jsou jeho informace správné, pak americká vláda provádí autoritářskou politiku a používá inscenované události, aby vytvořila pro Američany falešnou realitu, kterou využívá k prosazení svých zájmů. 

Podle mého názoru Fetzerova fakta lze snadno ověřit. Pokud budou potvrzena, bude to vyžadovat skutečné vyšetřování. Pokud se nepotvrdí, získá důvěryhodnost oficiální historka, protože Fetzer je jedním z nejaktivnějších skeptiků.

Fetzera nejde jen tak pominout. Absolvoval magna cum laude na Princetonské univeritě, má Ph.D. z University Indiana a byl čestným profesorem University McKnight a University Minnesota až do svého odchodu do důchodu v roce 2006. Má členství ve Státní vědecké nadaci a publikoval více než 100 článků a 20 knih o filosofii vědy a filosofii kognitivní vědy. Je expertem na umělou inteligenci a počítačové vědy, a založil mezinárodní časopis Minds and Machines (Mysl a stroje). Koncem 90. let byl požádán, aby zorganizoval symposium o filosofii mysli. 

Pro inteligentní osobu jsou oficiální historky o vraždě presidenta Kennedyho a o 9/11 prostě neuvěřitelné, protože nejsou v souladu s důkazy a s tím, co víme. Fetzerova frustrace lidmi, kteří jsou méně schopni to vnímat a chápat, však narůstá, což bohužel funguje v jeho neprospěch. 

Myslím, že pokud by autority, stojící za oficiální historkou o Sandy Hook, si byly jisty svou verzí, pak by skočily na příležitost konfrontace a vyvrátily by Fetzerova fakta. Navíc by musely někde být nějaké fotografie mrtvých dětí, ale podobně jako záznamy množství bezpečnostních kamer, které by musely zachytit náraz letadla do Pentagonu, je nikdy nikdo neviděl. Aspoň pokud je mi známo. 

Co mě znepokojuje, že nikdo z odpovědných představitelů ani mainstreamových médií nemá zájem zjisit pravdu. Namísto toho jsou ti, kteří vznášejí nepříjemné otázky, označování za konspirační teoretiky. 

Proč je toto označení hanlivé, to je záhada. I vládní historka 9/11 je historkou o konspiraci/spiknutí, a stejně tak vládní historka o explozích při Bostonském maratonu. K těmto věcem došlo proto, že to byly konspirace/spiknutí. Ale problém je v tomto: čí spiknutí? Víme už z Operace Gladio a Operace Northwoods, že vlády se skutečně angažují ve vražedných spiknutích/konspiracích proti svým vlastním občanům. Proto je velkou chybou domnívat se, že vlády se v konspiracích/spiknutích neangažují. 

Často je slyšet námitku, že pokud by 9/11 byl útok pod falešnou vlajkou, někdo by promluvil.

Proč by promlouval? Vědí to jen ti, kteří to spiknutí zorganizovali. Proč by si podkopávali své vlastní spiknutí?

Vzpomeňme jména William Binney. Vyvinul sledovací systém používaný NSA. Když viděl, že je používán proti americkému lidu, promluvil. Ale nevzal si žádné dokumenty, kterými by dokázal svá tvrzení, a to ho zachránilo před úspěšným pronásledováním, ale nedalo mu to žádné důkazy pro svá tvrzení. Proto si Edward Snowden vzal s sebou dokumenty a zveřejnil je. Avšak mnozí vidí Snowdena jako špióna, který ukradl státní bezpečnostní tajemství, a nikoliv jako whistleblowera/vnitřního odhalitele, varujícího před tím, že Ústava, která nás má chránit, je postupně svrhávána. 

Vysocí vládní představitelé protiřečí částem oficiální historky o 9/11 i oficiální historce spojující invazi do Iráku s 9/11 a se zbraněmi masového ničení. Tajemník pro dopravu Norman Mineta protiřečil vicepresidentu Cheneymu a oficiální časové linii 9/11. Tajemník pro finance Paul O´Neil řekl, že svržení Saddama Husseina bylo předmětem prvního setkání kabinetu vlády George W. Bushe dávno před 9/11. Napsal o tom knihu a řekl o tom v CBS News, oznámily to i CNN a další zpravodajské televize. Ale nemělo to žádný efekt. 

Whistlebloweři/vnitřní odhalitélé platí vysokou cenu. Mnozí z nich jsou ve vězení. Obama jich pronásledoval a uvěznil rekordní počet. Jakmile jsou ve vězení, otázkou se stává: „Kdo by věřil kriminálníkovi?“

Pokud jde o 9/11, promluvili všemožní lidé. Přes 100 policistů, hasičů a lidí poskytujících první pomoc informovalo, že slyšeli a cítili velký počet explozí v Twin Towers. Personál údržby oznámil, že cítil obrovské exploze v podzemí budovy, ještě než do ní narazilo letadlo. Žádné z těchto svědectví nikdy nemělo žádný vliv na autority stojící za oficiální historkou ani na presstituty. 

2 300 architektů a inženýrů napsalo Kongresu požadavek na skutečné vyšetření 9/11. Namísto aby s požadavkem bylo zacházeno tak, jak si zasluhuje respekt k 2 300 profesionálům, tito profesionálové byli zavrženi jako „konspirační teoretikové“. 

Mezinárodní komise vědců oznámila přítomnost reagovaného a nereagovaného nanotermitu v prachu Světového obchodního centra. Pro potvrzení nabídli své vzorky vládním agenturám a vědcům. Nikdo se jich nedotkl. Důvod je jasný. Financování dnešní vědy je těžce závislé na federální vládě a soukromých společnostech, které mají federální kontrakty. Vědci chápou, že jestliže promluví o 9/11, znamená to konec jejich kariéry. 

Vláda nás má tam, kde nás chce mít – bezmocné a dezinformované. Většina Američanů má příliš malé vědomosti, než aby byli schopni poznat rozdíl mezi budovou, která spadla kvůli asymetrickému poškození letadlem, a budovou, která byla zlikvidována explozí. Mainstreamoví novináři nemohou současně vyšetřovat a udržet si svá zaměstnání. Vědci nemohou promluvit a být nadále vládou financováni. 

Mluvení pravdy bylo odkázáno do alternativních internetových médií, a vsadil bych se, že i tam vláda provozuje weby vyhlašující divoké konspirace, jejichž účelem je zdiskreditovat všechny skeptiky. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. His latest book, The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West is now available.
This article was posted: Wednesday, February 24, 2016 at 12:13 pm
 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře