Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Skutečným cílem byla od počátku nucená vakcinace

Autorka  Barbara Loe Fisher,

Překlad Michail Prouza

September 2021

Paní Barbara Loe Fisher je spoluzakladatelkou National Vaccine Information Center, Národního centra informací o vakcínách. Centrum bylo založeno roku 1986. V roce podepsání prvního zákona o sproštění prvního výrobce vakcíny právní odpovědnosti za účinky jeho vakcíny, tehdy US prezidentem Reganem.

Jen díky iniciativě NVIC byl později uzákoněn dnes nezbytný VAERS (Vaccine Adverse Reactions System), systém povinného vyhodnocování nežádoucích účinků vakcín na člověka.

Barbara Fisher je světově uznávanou kapacitou a expertem v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti vakcín. Její kvalifikaci a erudici je kýmokoli obtížné zpochybňovat.

Vystoupila právě se souhrnným pohledem na stav korporátní vakcínové tyranie v soudobém zdravotnictví. Nabízí zde holistické zdůvodnění apokalyptické situace, ve které naše civilizace uvízla a předkládá ke zvážení co je nevyhnutelně nutné udělat abychom si zachovali naději ubránit se teroru našich autoritářských režimů.

  • skutecnym-cilem-byla-od-pocatku-nucena-vakcinace
  • skutecnym-cilem-byla-od-pocatku-nucena-vakcinace
  • skutecnym-cilem-byla-od-pocatku-nucena-vakcinace
  • skutecnym-cilem-byla-od-pocatku-nucena-vakcinace

Přepis vystoupení Barbary Loe Fisher

S výjimkou útoku na Pearl Harbour a “11. září 2001”, my Američané jsme nebyli nikdy napadeni nepřítelem na naší vlastní půdě. Na rozdíl od trpkých zkušeností evropských zemí za druhé světové války, Amerika nebyla nikdy okupována vojenskou silou ani umlčována stanným právem.  Dosud nikdy jsme nezažili ozbrojené vojáky patrolující v obrněných vozech naše ulice a bránící nám vycházet ven pod hrozbou vězení. Či dokonce ještě něco horšího …

Od roku 1776, kdy naši zakladatelé prahnoucí po svobodě sepsali Deklaraci za nezávislost, kdy obstáli ve svém odhodlání od Lexingtonu a Concordu po Saratogu a Valley Forge, kdy se sjednotili a vytvořili ústavní republiku zaručující ochranu práv jednotlivců i menšin, Spojené státy americké se na dlouho staly symbolem svobody pro celý svět.

Letos v létě jsme sledovali vojáky patrolující pusté ulice australského Sydney a naslouchali řevu amplionů na helikoptérách nad střechami domů štěkajících na lidi krčící se doma strachem varování aby ve jménu veřejného zdraví nevycházeli ven.

Denně sledujeme stovky tisíců lidí všech generací srocovat se znovu a znovu v ulicích Paříže, Londýna, Říma, Atén a Berlína.  Protestují proti autoritářské moci. Proti morbidně orwellovské diktatuře ztělesněné vládami, které na své občany uvalují očkovací pasy.  Vládami, které trestají lidi za domáhání se práva na svobodné rozhodování o vlastním zdraví a zdraví svých nezletilých dětí, práva na rozhodování o tom, zda jim bude do těla vstříknuta pochybná biologická substance, která může snadno selhat, způsobit vážné protireakce, zranit nebo i zabít.

Hesla volají:

"NE nucenému testování, NE nucené vakcinaci"

"Pryč s diktaturou"

“Ruce pryč od našich dětí”

"Moje tělo je moje"

“Farma průmysl škrtí svobodu”

“NE průkazu hanby”

„Raději zemřít svobodně než žít jako otrok“

Proti tomu co se stává prvotním prorockým výkřikem za svobodu nasazují vlády policii brutálně potlačující doposud téměř výlučně mírumilovné demonstrce, které zaplavují velká města i malé vesnice západní Evropy. Národů, které opět jako první organizují protesty proti klasické tyranii tentokrát jen převlečené do šatů 21. století.

Evropané byli prvními, kdo povstali za svobodu v době, kdy jejich vlády vyhlásily stav nouze v oblasti veřejného zdraví.  Dobře vědí, jak tyranie začíná.  Vědí jak to vypadá a pamatují si zřetelně, jak hořké jsou to pocity.

Pamatují si, a proto křičí: „Nikdy více.“

V Americe máme bláhově naši svobodu za samozřejmost

Většina dnešních Američanů si druhou světovou válku nepamatuje. Pokud ano, pak jen ze vzpomínek svých rodičů či prarodičů.  Navíc druhá světová válka nedosáhla na americkou pevninu.

Američané šli do války v Evropě, aby spoluzastavili zabíjení milionů lidí rukou autoritářské fašistické vlády Třetí říše. Která také zabíjela ve jménu veřejného zdraví a bezpečnosti.  Další miliony byly vyvražděny i za „vlády teroru“ komunistické autoritářské vlády v Sovětském svazu.

Většina dnešních amerických dětí se ve škole neučí ani o tom, co se stalo v Číně po druhé světové válce, když čínská komunistická strana vyhlásila Velký krok vpřed a zahájila Velkou proletářskou kulturní revoluci.  Za brutálních ideologických čistek bylo tehdy vězněno a zabito na desítky milionů občanů, protože kritizovali nebo se stavěli proti politice čínské autoritářské vlády.

V Americe jsme si na naše svobody zvykli jako na naprostou samozřejmost. Zatímco jsme byli ochotní bojovat po světě za svobody ostatních, nikdy jsme nebyli nuceni bránit svůj dvorek na vlastní půdě.  Většina z nás si dosud nedokázala představit, že i u nás doma by kdy mohlo dojít k ohrožení naší vlastní nezávislosti, naší svobody myšlení, projevu a vyznání či naší svobody shromažďování.

Naše víra v naše zákony a kulturní hodnoty, které povětšinou zajišťovaly v naší zemi základní svobody byla tak hluboká, že jsme si dosud nikdy nepřipustili, že se to může stát tady u nás.

Posledních 20 měsíců ale vše změnilo. Mnoho Američanů už začíná chápat, že tyranii lze maskovat tak, aby vypadala jako jistota bezpečí.  Stejně tak mnozí to stále vidět odmítají nebo tomu uvěřit nemohou.

Americká cesta vstříc autoritářství

Na cestu vstříc americkému autoritářskému režimu vyrazila vláda už zcela neskrývaně zaražením klínu strachu do našich srdcí a myslí.  To když vládní úředníci vyhlásili, že nemůžeme, včetně až dvouletých dětí, dýchat čerstvý vzduch nebo vstoupit do veřejných prostor bez masky přes naše naše obličeje …

Miliony amerických pracujících prohlášených přes noc za „ne nezbyté“ ztratily za histerického „zplošťování křivek nákazy“ neopodstatněnými lockdowny práci a zdroj výdělku na živobytí, na splácení nájmů a půjček.

„Jen na pár týdnů“ bylo nám, řečeno. Místo toho lockdowny už trvají měsíce …

Zčista jasna každý, kdo začal kritizovat vládní pohádky o původu viru SARS-CoV-2 nebo mít výhrady k sociálnímu „distancování se“ uvalenému na veřejnost byl svižně cenzurován a veřejně haněn.

Kterýkoli doktor, který se pokusili poskytnout včasnou léčbu pacientům s COVID-19 podáním bezpečně ověřených účinných léků a výživových doplňků a pomáhal tak svým pacientům infekci přežít byl nájednou perzekuován a veřejně hanoben.

V prosinci 2020 udělil FDA (Federální úřad pro ověřování léčiv) společnostem Pfizer a Moderna povolení k „nouzovému použití a distribuci“ svých experimentálních mRNA C-19 „vakcín“. Krátce na to, poté co vláda zbavila novým zákonem oba výrobce jakékoli právní zodpovědnosti, úředníci odboru veřejného zdraví vyzvali velké korporace k zahájení nesmlouvavé národní prodejní kampaně zaměřené na všechny Američany starší 12 let.

Každý, kdo zpovídal či zpochybňoval tvrdý prodej byl okamžitě v médiích a na sociálních sítích cenzurován.  Státní úřady a zaměstnavatelé začali být vybízeni k tomu, aby pod hrozbou sankcí nutili své zaměstnance k podstoupení očkování. Zejména zdravotníkům a záchranářům bylo vyhrožováno ztrátou práce za odmítnutí opíchnutí.  Soukromé podniky byly vyzvány, aby bránily neočkovaným zákazníkům ve vstupu do jejich restaurací, obchodů i dalších veřejných prostor.

Koncem července 2021 nařídilo Ministerstvo pro věci veteránů všem pečovatelům o veterány povinné plné očkování nechtějí-li ztratit svou práci.  Začátkem srpna oznámilo Ministerstvo obrany, že jakmile FDA vakcínu ověří oficiálně, všichni příslušníci vojenské služby budou muset být plně očkováni nebo přijdou o práci.

  1. srpna 2021, náhle a bez veřejného zasedání „poradního výboru FDA pro vakcíny a související biologické produkty“ a dokonce i bez dosud obvyklého zveřejnění vědeckých údajů podporujících ověření produktu, byla mRNA vakcína Pfizer „ověřena“ a úřadem FDA oficiálně schválena.

Do konce srpna bylo zatím „plně“ očkováno 176 milionů z 333 milionů Američanů, tedy asi 53,6% naší populace.  Je to zatím třetí největší proočkovanost na světě. Studie dat úmrtí na infekci SARS-CoV-2 zatím potvrzují, že úmrtnost (IFR) zůstává v USA stále pod 1%.

Federální vláda vzhlašuje válku neočkovaným Američanům

Ani to však výkonnou moc americké vlády stále nenasytí.  Federální úředníci veřejného zdraví už veřejně vyhlásili za svůj cíl přesvědčit 90% Američanů aby do sebe nechali vakcínu vpíchnout.  Je však nebíledni, že skutečným cílem bylo od samého počátku dosáhnout bodu 100% proočkování. 

Žádné výjímky a žádné výmluvy.

Začátkem září 2021 ustoupila politika přesvědčování politice tvrdé pěsti. Stát se rozhodl podrobit si zbývajících 100 milionů Američanů násilím a pod injekční stříkačky je domlátit.  Dne 9. září 2021 vyslyšel prezident Spojených států rad nejvyšších představitelů úřadu ochrany veřejného zdraví a ve skutečnosti vlastně vyhlásil neočkovaným Američanům válku.

Přesto, že už i oficíři federálního úřadu zdraví byli nuceni připustit, že i plnně vakcinovaní se mohou snadno stát přenašeči nákazy i sami onemocnět, prezident hodil všechnu vinu za údajně pokračující šíření nákazy výlučně na neočkované.  A to přestože dostatek evidence jasně ukazuje, že uzdravení pacienti vykazují po překonání nemoci vyšší odolnost vůči další nákaze než ti pouze očkovaní.  Vinní nás i přesto, že oficiálové Světové organizace zdraví WHO dnes říkají, že infekce virem SARS-COV-2 mutuje stejně jako chřipka a pravděpodobně se bude spontánně šířit všemi kraji stejně - bez ohledu na to, jak vysoká je kde míra proočkování.

Prezident řekl 100 milionům dosud neočkovaných Američanů, že „jeho trpělivost je u konce“ a vydal výkonný příkaz, aby každý člověk pracující pro úřady a složky federální vlády – tedy více než 2 miliony lidí - byl plně očkován nebo propuštěn. Tento příkaz se týká také asi 17 milionů zdravotníků pracujících ve zdravotnických zařízeních pojišťoven Medicare a Medicaid.

Těmto zaměstnancům nebyla dána ani alternativa nechat se pravidelně testovat. Mají pouze dvě možnosti – očkování nebo výpověď.  Je zajímavé, že příkaz prezidenta se nevztahuje na pracovníky soudů nebo legislativních orgánů, tedy ani na členy a zaměstnance Kongresu.

Současně prezident pověřil ministerstvo práce aby vydalo příkaz, podle kterého zaměstnanci všech soukromých podniků s více než 100 zaměstnanci budou muset být plnně vakcinováni nebo pravidelně týdně testováni.  Za každé jednotlivé porušení příkazu bude lapená firma pokutována 14 000 USD. Prezident se také dožadoval toho, aby i všechni učitelé a zaměstnanci všech škol, nejen státních, byli plně proočkováni.

Následujícího dne zkritizoval ředitel Federálního úřadu pro alergie a infekční choroby Dr. Anthony Fauci prezidenta za to, že nešel dostatečně daleko. Řekl, že vláda by neměla dávat Američanům jinou možnost, než nechat se opíchnout biologickým agentem, který Fauci nazývá vakcínou.  Jiní ho charakterizují jako genetickou terapii a další tvrdí, že jde o součást biologické zbraně vyvíjené v laboratoři v Číně za Fauciho peníze.

Fauci pokračoval dále a řekl, že všechny děti musí být očkovány, jinak že jim musí být odepřeno školní vzdělání.  Že všem neočkovaným lidem musí být zakázán přístup do letadel.  Uvedl tím podání návrhu nového Zákona o bezpečném cestování, který v téže chvíli předkládal Kongresu ke schválení kongresman z Virginie.  Zákon požaduje, aby se všichni cestující před nástupem do vlaku či letadla vykázali očkovacím pasem nebo negativním testem ne starším 72 hodin.

Rujnování života disidentům

V některých našich městech už je dnes odepírán vstup do restaurací a obchodů lidem, kteří nemohou na místě prokázat, že byli „plnně“ očkováni.  Lékaři tam odmítají poskytnout zdravotní péči neočkovaným.  Celebrity Hollywoodu smrt neočkovaných oslavují s tím, že si zemřít zasloužili, a domáhají se toho, aby neočkovaným stiženým covidem bylo odpíráno přijetí do nemocnic i léčba.

Soudci odnímají děti matkám, které se nenechaly očkovat.  Vlivní vědci kolaborující s vládou se domáhají toho, aby kdokoli kdo veřejně kritizuje je či úředníky odboru veřejného zdraví mohl být zákonně stíhán pro zločin předsudečné nenávisti.

Za dožadování se práva na informovaný souhlas s podstupovaným zdravotním rizikem jako jednoho ze základních lidských práv jsou disidenti označováni za „sobce“ a jsou charakterizováni jako „nepřátelé státu“.

Rituální pronásledování Američanů, kteří odmítají vzdát se práva na nezávislost - což je první a nejzákladnější lidské právo – se stává normálem všedního dne.

Poselství George Orwella: “Život jakékoli osoby, která se rozchází s vládní politikou musí být systematicky ničen.”

Představitelé vládních orgánů veřejného zdraví, dožadující se od veřejnosti bezpodmínečné poslušnosti mluví o své politice diskriminace, dělení společnosti a obracení lidí vzájemně proti sobě jako o „dobru“.  Hodně Američanů přesto instinktivně cítí, že segregace a diskriminace dobré nejsou.  Věděí, že přesvědčit občanskou většinu, aby v zájmu zakrytí selhání vlády občanskou menšinu podřízla jako obětního beránka by bylo triumfem zla.

Mezi americkými disidenty, očkovanými i neočkovanými, jsou lidé všech profesí, společenských tříd a ekonomických vrstev, všech politických či náboženských vyznání.  Spojuje je vědomí, že „jediná věc potřebná k triumfu zla je aby s tím dobrý člověk nic nedělal“.

Nestojíme a nebudeme stát stranou a nic nedělat.

Odebírá-li vláda občanům právo na zaměstnání, vzdělání, na zdravotní péči či odpírá-li jim vůli jít do obchodu koupit si jídlo, vstoupit do nemocnice nebo cestovat vlakem či tramvají, nedá se to pojmenovat jinak než tyranie.

Povýšení viru a vakcíny na zbraně proti lidem

Míra přežití nákazy tímto virem je přes 99%. Kulhavé covidové vakcíny, které nedokážou spolehlivě zabránit infekci ani jejímu dalšímu přenosu ani u plně očkovaných už jen v samotných USA nasbíraly rekordní počet, více než půl milionu, oficielních zpráv o vážných nežádoucích vedlejších účincích.

Není a nebude to poslední vir ani poslední vakcína, které budou ve jménu „velkého dobra“ použity jako zbraně proti lidem.

Nucené očkování je jen špičkou ledovce kulturní války, která probíhá mnohem déle než těch 40 let, po které se já zabývám výzkumem bezpečnosti očkovacích sér a kdy jako aktivistka za ochranu lidských práv už dlouho veřejně varuji, že tento den nevyhnutelně přijít musí.  Ten den přišel.  Je to válka, která ještě způsobí hodně utrpení než se dost z nás odmítne nechávat umlčet a než se místo toho všichni spojíme abychom pak změnili nebezpečné zákony, které zneužívají důvěru a dobrou vůli lidí.

Každý Američan, ať už očkováný nebo ne, by se měl zastavit, rozhlédnout se kolem a zamyslet se nad tím, co se to s naší zemí děje.  Zastavte se prosím a zamyslete se nad tím, co znamená svoboda.

Představte si jaký má být život v budoucnosti

Představte si, jaký bude náš život v budoucnosti, pokud nebudete moci opustit svůj domov aniž byste měli na čele digitální ID vydané státem.  ID, které obsahuje veškeré osobní údaje o vašem těle, vaší hlavě, o vašem životě.  ID napojené na elektronický sledovací systém, který neomylně zaznamenává a kontroluje každý váš pohyb, každý impuls vašeho mozku.

Představte si, že jste zdravotník a vaše lékařská licence vám byla odebrána pro odmítnutí přijmout vládou vnucovanou vakcínaci.  To je dnes už platné nařízení úřadu veřejného zdraví ve Washingtonu DC.  Ve městě, kde lékaři dnes mohou svévolně očkovat děti už od 11 let věku bez vědomí nebo souhlasu rodičů dítěte.

Představte si, že nemůžete vykonávat své povolání nebo vstoupit do obchodu s potravinami a nakoupit potraviny pro svou rodinu, nebo vstoupit do drogerie, kavárny, tělocvičny, školy, kina, muzea, parku nebo na koupaliště bez průkazu, že jste byli očkováni.

Představte si, že vám bude odepřen vstup do lékařské ordinace nebo přijdete o výhody zdravotního pojištění či důchodu protože nemáte očkovací pas.  Ano, tak už o tom bylo nedávno s nadějí referováno ve státní televizi.

Představte si, že nemůžete nastoupit do autobusu, vlaku či letadla abyste navštívili své děti či staré rodiče protože federální úředník se svévolně rozhodne uplatnit svou úřední moc a neočkovaným uzavře hranice státu. Opatření, která někteří proponenti nuceného očkování urgentně vnucují ke schválení administrativám některých států.

Představte si, že nemůžete dostat řidičák, podat daňové přiznání, otevřít osobní bankovní účet, použít při nákupu online svou kreditní kartu. To vše nemůžete-li ukázat úředně orazítkovaný očkovací průkaz.

Představte si, že předchozí dávka očkování vyvolala u vás nebo u vašeho dítěte silnou reakci. Nebo že trpíte poruchou imunitního systému, která vážně zvyšuje riziko onemocnění v důsledku vakcinace. Ale doctor vás odmítá jako neočkované přijmout – ano to se už v Americe děje – a v nemocnici vám neočkovanému odmítnou provést operaci, která vám má zachránit život.

Primárním záměrem bylo vždy nucené očkování

Pokud si myslíte, že očkovací pas je pouze o tomhle viru a jen o této vakcíně, skutečně vážně se zamyslete.  Dlouhodobým cílem vlády a hlavním cílem právě této kampaně byla od samého začátku povinnost. Omezení svobodného rozhodování. Nucené očkování. Důkazy toho křičí z desetiletí federální legislativy a předpisů federálních agentur, kterými byla po léta pečlivě dlážděna cesta k tomu, co zažíváme dnes.

V dané chvíli je nucené očkování tím nejrychlejším vehiklem na cestě k tomu, co Světové ekonomické forum transparentně předkládá na svých webových stránkách jako „Velký reset“.  Vy, vaše děti a vnoučata tam jste jen zbožím.  Ve jménu vyššího dobra se od vás očekává poslušně umožnit jiným hladce a bez zakvílení „resetovat“ neboli ve všech ohledech „přenastavit“ vaše životy.  Ani přitom nevzdechnete.

Vládou vydaný pas s cíleně omezenou platností, který vám dovolí ve společnosti fungovat je jen prvním krokem na kluzkém svahu.  Prvním z řady dalších požadavků a dalších omezování vašich svobod v příštích dnech, měsících a letech.

Otázka zní: Vy sami, dovolíte abyste byli svévolně použiti a zneužiti těmi, kteří v současné době disponují mocí?  Dovolíte jim dělat si s vámi, vaší hlavou a s vaším tělem co se jim zlíbí a nebo budete hájit své Bohem dané právo na život, svobodu a na hledání štěstí?

Tato pandemie záludného klamu a nemohoucnosti nás v každodenním životě obírá o mír a o radost, kterou si mít zasloužíme.  Ta paranoia příliš mnoho z nás mate a paralyzuje strachem, drží nás od přátel, odděluje od našich rodin. Ochromené úzkostí a zmožené zoufalstvím nás topí v beznaději, která bezezbytku ovládá naši přítomnost.

Dokážeme odmítnout žít v hrůze a vzepřít se!

Nemusí tomu tak být! Zatím ještě stále lze najít způsob jak odmítnout, abychom byli psychicky manipulováni tak, že pak ochromeni strachem z trestu nejsme schopni znovu zapnout racionální myšlení.  Zatím  se ještě dokážeme vzepřít tomu, aby nám autoritáři brali svobodu a pokušeli se nás rozdělit.

Msíme to udělat tak, jak to udělala všechna úspěšná hnutí sociálních reforem před námi: prostřednictvím aktivní účasti na místním, státním a federálním řízení a zapojením se do nenásilné občanské neposlušnosti bude-li to nezbytné.

Místo toho, abychom se nechávali od sebe rozddělovat, musíme zůstat ve spojení. Setkávat se společně v malých skupinách v našich domovech a čtvrtích. Můžeme navazovat a rozvíjet osobní vztahy s našimi volenými zástupci na všech úrovních řízení - od místního šerifa a volených členů místních školních, městských a krajských rad až po naše volené státní a federální zákonodárce.

Pokud se nám nelíbí jak vládnou lidé, které jsme zvolili, můžeme a musíme je vyhlasovat ven, kandidovat sami a pomoci ty zákony změnit.

Můžeme mluvit s mladými muži a ženami sloužícími v našich místních policejních sborech a v naší armádě abychom jim připomněli jak důležité je vážit si a chránit práva člověka a občanské svobody. Když pak budou vyzváni k tvrdému vnucování nám řádů autoritativního režimu - mohou se snáze rozhodnout správně.

Avšak především, snažme se být sebeukáznění, držet se vlastních řádů a zásad pojímat racionální rozhodnutí.  Rozhodnutí, která nepovedou k násilné konfrontaci. Protože konfrontující chování hraje jen a jen do karet těm, jehož konečným cílem je odebrat nám tady ve Spojených státech naši nezávislost a ještě více individuálních svobod.

Nejhlasitější prohlášení, která zazněla za hnutí za občanská práva v 50. a 60. letech byla němá prohlášení těch, co se posadili na přední sedadla autobusů, do křesel restaurací pro bilé nebo na jiném veřejném místě a prostě mlčky odmítali odejít.

Hrdinové, kteří si stojí za svým a pomáhají nám s tím

V New Yorku jsou majitelé restaurací, kteří odmítají řídit se pokyny aby diskriminovali neočkované a odpírali jim své služby.

V první linii stojí ošetřovatelé z útulků pro veterány, kteří se obětavě starali o pacienty během pandemie a kteří se dnes museli vzdát svých kariér za principielní podporu práva na informovaný souhlas. Jsou přesvědčeni, že další krutým nařízením, kterým se budou muset povinně řídit bude odmítat kritickou léčbu nevakcinovaným postiženým.

Jsou mezi námi ředitelé korporátních firem a hlavy odborů, kteří odmítají ohnout se pod politickým nátlakem, aby podmiňovali zaměstnání řadových zaměstnanců jejich nucenou vakcinací.

Známe odvážné lékaře a vědce, kteří dosud nikdy veřejně nevystoupili a kteří dnes riskují svou kariéru tím, že požadují aby i tato masová vakcinace byla podpořena jako kdykoli v minulosti solidní vědou.  Na vědecké bázi zpochybňují dogma vlády, že překonáním nemoci získaná imunita není tak dobrá jako imunita získaná očkováním.  Seriozně zpochybňují a kritizují dlouhodobou bezpečnost a nezávadnost mRNA vakcín a poskytují přesvědčivé důkazy o tom, že Virus SARS-CoV-2 nemohl spontánně přeskočit z netopýra, ale mussel být uměle vytvořen vědci v genetické laboratoři.

Najdou se i státní zákonodárci, kteří lidem naslouchají a odmítají hlasovat pro přijetí zákonů o nuceném očkování, které živí iluzi, že očkovací pasy jsou jediným řešením ukončení pandemie.

Oni a mnoho dalších statečných Američanů nám pomáhají odolávat strachu, útlaku a utrpení v době, kdy naše kulturní hodnoty, přesvědčení a svoboda jsou v této naší velké zemi vystaveny tvrdé zkoušce.

Obnovení ducha svobody, principu naší kultury

Věřím, že se stmelíme a společně a tímto těžkým testem projdeme. Budeme jednat zodpovědně, abychom naši svobodu uchránili. Obnovíme ducha svobody na jeho právoplatném místě jako principielní motto naší kultury.

Musíme to společně udělat, protože si uvědomujeme, že pokud státu dnes dovolíme kohokoli očíslovat, sledovat na každém kroku a přinutit ho přijmout proti své vlasní vůli injekci biologických látek známé i neznámé toxicity, pak zítra nebude nic, co by jim bránilo odebrat ve jménu velkého dobra kterémukoli jednotlivci jakýkoli zbytek osobní svobody.

Můžete se rozhodnout být hrdinou ať žijete kdekoli.  Kdekoli si můžete zvolit odmítnout ošklivé vnuknutí zostouzet a trestat své přátele, členy rodiny, sousedy, kolegy a spoluobčany za jejich snahu chránit lidské právo na samostatnost, na seberozhodování, na ochranu vlastní tělesné integrity. Je to přeci podstatou práva informovaného souhlasu. Místo strachu si můžete vybrat svobodu.

Buďte těmi, kdo si nikdy nebudou muset vyčítat, že jste dnes neudělali to, co jste udělat mohli. Udělejte to pro sebe, pro své děti a vnoučata a pro všechny další generace.  Je to vaše zdraví, vaše rodina, vaše volba.

A naše mise pokračuje:  

NE nucenému očkování.  NE v Americe.

Zdroj a reference

https://jamesfetzer.org/2021/09/forced-vaccination-was-always-the-end-game-time-to-resist-authoritarianism-in-the-u-s/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře